Szkolny zestaw podręczników dla klas czwartych wrzesień 2016

Transkrypt

Szkolny zestaw podręczników dla klas czwartych wrzesień 2016
Szkolny zestaw podręczników dla klas czwartych
wrzesień 2016
Technikum
ZAKRES PODSTAWOWY
lp
Przedmiot
1
język polski
2
3
Tytuł podręcznika
(nazwa)
Ponad słowami.
Podręcznik do języka
polskiego dla liceum i
technikum.
język angielski
Matura.
Repetytorium.
podręcznik do jęz.
angielskiego
język niemiecki alles klar Neu 2b
alles klar Neu 3
Abitur. Repetytorium
4
język rosyjski
Wot i my 3
5
matematyka
MATeMAtyka
6
religia
7
historia i
społeczeństwo
Religia, , W świecie.
Drogi świadków
Chrystusa
Poznać przeszłość.
Rządzący i rządzeni.
Poznać przeszłość.
Wojna i wojskowość
Europa i świat
8
wychowanie do
życia w
rodzinie
Wędrując ku
dorosłości.
Wychowanie do życia
w rodzinie dla uczniów
szkół
Autor (autorzy)
Wydawnictwo
Małgorzata
Chmiel, Anna
Równy, Robert
Pruszczyński
Marta Rosińska,
Lynda Edwards
Nowa Era
Macmillan
Polska Sp. z
o.o.
710/2014
Krystyna
Łuniewska,
Urszula Tworek,
Zofia Wąsik,
Maria Zagórna
Anna
KryczyńskaPham, Joanna
Szczęk
Małgorzata
Wiatr-Kmieciak,
Sławomira
Wujec
Wojciech
Babiański, Lech
Chańko, Joanna
Czarnowska,
Jolanta
Wesołowska
Zbigniew Marek
SJ, Anna Walulik
CSFN (red.)
Iwona Janicka
WSiP
679/4/2014
679/5/2014
676/2014
WSiP
PWN
324/3/2011/z1
Nowa Era
378/3/2014
WAM
AZ-42-01/10KR-6/13
Nowa Era
659/2/2014
Jarosław Centek
Karol Klodziński,
Tomasz
Krzemiński
praca zbiorowa
pod red. Teresy
Król i Marii Ryś
Nr
dopuszczenia
MEN
425/5/2014
659/3/2014
659/4/2015
Wydawnictwo i
Hurtownia
"Rubikon"
663/2013
9
etyka
ponadgimnazjalnych
Etyka. Podręcznik dla
szkół
ponadgimnazjalnych
Paweł
Kołodziński,
Jakub
Kapiszewski
Wydawnictwo
Pedagogiczne
OPERON
408/2011
Wydawnictwo
ZAKRES ROZSZERZONY
lp
przedmiot
Tytuł podręcznika
(nazwa)
Autor (autorzy)
1
geografia
Roman Malarz,
Marek
Więckowski
Nowa Era
2
matematyka
Oblicza geografii.
Część 2 . Podręcznik dla
liceum
ogólnokształcącego i
technikum.
MATeMAtyka
Nr
dopuszczenia
MEN
501/2/2013
Nowa Era
360/3/2014
3
fizyka
Wydawnictwo
"ZamKor"
548/1/2012
4
język
angielski
Wojciech
Babiański, Lech
Chańko, Joannna
Czarnowska,
Jolanta
Wesołowska
Maria
Fiałkowska,
Barbara
Sagnowska,
Jadwiga Salach
Marta Rosińska,
Lynda Edwards
Macmillan
Polska Sp. z o.o.
710/2014
Z fizyką w przyszłość.
Podręcznik dla szkół
ponadgimnazjalnych zakres rozszerzony.
Matura.
Repetytorium.
Podręcznik do jęz.
angielskiego

Podobne dokumenty