fr. ą ca-ąA

Transkrypt

fr. ą ca-ąA
r
ŁÓdź,dn.28.09.2010
SzanownaPani mgr Krystyna Wojcik
Dyrektor Centrum Wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem
P odsumowując ostatni e pÓ trocze wy darzęn artyStycznych
doĘczącychgłÓwniewystaw i plenerÓw' mam szczęgÓlniena uwadze
mojąvvystawęw Rudniku nad Sanem.
Zastałambardzo dobrze zaprojektowanąi urządzonaprzez
miejScowegop l astyka eksporycję, znakomitąorganizację wSryStkich
działantowarry szących wy stawi e oraz ni esĘ chaną goŚ cinnoŚ ć
i ogromne zaungaiowaniecałegozespofuwspołpracownikow.
Zate mile spędzonechwile i Pani Ęcz|iwoŚć przesyłamgorące
podziękowania.
Kazimiera Frvmark.Błaszcryk
fr. ą
/
l
ca-ąA-.r7rruo"\

Podobne dokumenty