Kazimierz Rochecki - Wydział Sztuk Pięknych

Transkrypt

Kazimierz Rochecki - Wydział Sztuk Pięknych
Kazimierz Rochecki
Malarstwo - stare i nowe
Kazimierz Rochecki - profesor sztuk pięknych - malarz, rysownik i witrażysta. Jest autorem
obiektów o charakterze rzeźbiarsko malarskim, instalacji i działań parateatralnych TEART. Tematyka w jego twórczości dotyczy kondycji człowieka, jego fizyczności i duchowości. Charakterystyczna dla jego malarstwa jest głęboka reliefowa faktura nasycona wielowarstwowym
kolorem. W ostatnim czasie zarówno kolor jak i struktura prac stały się bardzo oszczędne, wręcz
ascetyczne. Od 1990 r. zajmuje się także architekturą wnętrz, głównie w obiektach sakralnych,
projektując kompleksowo wyposażenie wystroju wnętrz. Zrealizował ponad 120 monumentalnych witraży oraz 40 wielkoformatowych scen w technikach malarstwa ściennego. Jest autorem 42 wystaw indywidualnych, brał udział w ponad 250 wystawach, warsztatach, festiwalach
i projektach artystycznych, w kraju i za granicą (Francja, Kanada, USA, Holandia, Niemcy, Litwa,
Słowacja, Ukraina). Otrzymał wiele nagród i wyróżnień, m. in. Nagrodę Prezydenta Litwy, Grand
Prix na Ogólnopolskim Konkursie Malarstwa Aqua Fons Vitae, Medal na IX Biennale Sztuki Sakralnej w Gorzowie Wlkp. Jest inicjatorem pomysłodawcą i kuratorem sześciu edycji Forum Malarstwa Polskiego.
Galeria Dworzec Zachodni - Akademickie Centrum Kultury i Sztuki „Od Nowa”
Kontakt: tel. 56 611 22 66, 56 611 22 40, [email protected]; [email protected]
Kierownik galerii: Małgorzata Tarkowska
Fotografie: z archiwum Artysty
Otwarcie wystawy: 6 kwietnia (środa) o godz. 19.00
Spotkanie w ramach cyklu ARTCLUB – godz. 20.00
Czas trwania: 6.04 – 9.05.2016r.
Galeria Dworzec Zachodni, ul. Gagarina 37a, Toruń
Akademickie Centrum Kultury i Sztuki Od Nowa
Od wieków twórcy stawiają sobie pytania o naturę, czy istotę rzeczy. Poszukują
sensów istnienia, idei, znaczeń, głębi… Już samo poszukiwanie jest ważną częścią twórczego procesu. Często jest nawet głównym motorem inspirującym działania artystyczne, ale
dopiero znalezienie osobistego klucza poznawczego do rozumienia natury pozwala na wykreowanie środków artystycznej wypowiedzi dających możliwość stworzenia głębokiego,
wielowarstwowego przekazu.
Determinacja artysty w dążeniu do przekazywania prawdy o naturze i głębokiego przesłania w najszerszym zakresie, jest dążeniem do możliwie najgłębszego poznania
tego wszystkiego, co kryje się pod powłoką fizyczności, tak by jego działalność twórcza nie
ograniczała się jedynie do biernego pokazywania wyglądu rzeczy, by nie stała się jedynie
komunikatem, informacją czy estetycznie poprawnym układem kompozycyjnym. Artysta
jest zobowiązany do nieustannego procesu poznawczego, do docierania poprzez siebie do
głębi natury zjawisk i rzeczy, do intelektualnego i intuicyjnego wnikania w tajemnice życia.
Kazimierz Rochecki
Moc, 2002r.
To oni, 1988r.
Janusz, 2010r.