Dotacje 2015- niepełnosprawność

Transkrypt

Dotacje 2015- niepełnosprawność
KONKURS "WSPARCIE SPOŁECZNE DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
ORAZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM"
DOTACJE PRZYZNANE W 2015 ROKU
Ocenie merytorycznej poddano 19 ofert programowych.
Zostały one ocenione wg kryteriów zawartych w kartach oceny merytorycznej oferty konkursowej,
załączonych następnie do poszczególnych ofert konkursowych. Maksymalnie można było uzyskać
20 pkt. Oferty sklasyfikowano wg następujących grup:
- Grupa I – pkt. 18-20 (oferty bardzo dobre),
- Grupa II – pkt. 14-17 (oferty dobre),
- Grupa III – pkt. 11-13 (oferty przeciętne),
- Grupa IV – pkt. 0-10 (oferty słabe lub nie spełniające celów zadania).
Zgodnie z ogłoszeniem o konkursie, dotacje na dofinansowanie realizacji zadania publicznego
przyznano podmiotom uprawnionym rozpoczynając od ofert ocenionych na maksymalną liczbę
punktów aż do wyczerpania kwoty przeznaczonej na zadanie.
Na 19 weryfikowanych ofert:
 15 ofert uzyskało od 20 do 18 punktów (Grupa I),
 3 oferty uzyskały od 17 do 14 punktów (Grupa II),
 1 oferta uzyskała 0 pkt (Grupa IV).
Wojewoda Łódzki przyznała dotacje 15 projektom, które zakwalifikowały się do Grupy I, jednakże
ze względu na brak wystarczających środków finansowych w znacząco zmniejszonej wysokości
tj. ok. 58,74 % wnioskowanej kwoty.
L.p.
Nazwa oferenta
1
Fundacja „Dom w Łodzi”
Łódź, ul. Wierzbowa 13
Fundacja del Cielo
Zgierz, ul. Chełmska 16/18
Fundacja „Ostoja” im. Siostry Klaryski Stanisławy z Opoczna,
Opoczno, ul. Westerplatte 2
Drzewickie Centrum Wolontariatu "Ofiarna Dłoń"
Drzewica, ul. St. Staszica 5
Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem
Umysłowym Koło w Aleksandrowie Łódzkim
Aleksandrów Łódzki, ul. 1-go Maja 43/47
Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem
Umysłowym Koło w Zgierzu, Zgierz, ul. Chełmska 42/42a
Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego O/Łódź
Łódź, ul. Przybyszewskiego 255/267
Stowarzyszenie Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych
Tomaszów Maz., ul. Farbiarska 20
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka Hufiec
Inowłódz Inowłódz, ul. Spalska 5
Stowarzyszenie Działające Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
„Budzimy Nadzieje”, Drzewica, ul. Słowackiego 4
Stowarzyszenie „Nasza Galeria”
Łódź, ul. Piotrkowska 17
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pokój”,
Łódź, ul. Sędziowska 8/10
Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych
Łódź, ul. Zawiszy Czarnego 22
Caritas Archidiecezji Łódzkiej
Łódź, ul. Gdańska 111
Spółdzielnia Socjalna „Ksero Zawisza”
Łódź, ul. Krawiecka 10 abc
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Ogółem
Liczba
punktów
20
Kwota dotacji
3.130,00
18
5.874,00
18
3.550,00
19
4.288,00
20
5.169,00
18
1.740,00
20
5.404,00
19
5.521,00
20
3.994,00
20
4.229,00
20
5.874,00
20
4.816,00
19
4.699,00
20
5.838,00
18
5.874,00
70.000,00