bioilsa li1 ln li , s2 s5 a5 a

Transkrypt

bioilsa li1 ln li , s2 s5 a5 a
NaturalCrop_Ulotka_Biolisa_210x297_v5.ai
1
14.05.2014
14:35
BIOILSA
ILSA
IL
To nowy typ nawozu azotowego o kontrolowanym
uwalnianiu składników przeznaczony do nawożenia
roślin sadowniczych, warzywnych i rolniczych.
N12,5
N12
2,
,5
Zaopatruje rośliny w azot w trakcie całego cyklu
wegetacyjnego. Poprawia naturalną zdolność gleby do zaspokajania potrzeb pokarmowych
roślin w fosfor, potas i inne składniki. Unikalne zalety nawozu wpływają na lepsze
wykorzystanie potencjału plonotwórczego roślin.
Nawóz azotowy do ekologii
ZALETY:
Dopuszczony do stosowania w rolnictwie
ekologicznym (NE/225/2013 IUNG Puławy)
C
Najwyższa zawartość azotu organicznego
25
KG
Jednorazowa aplikacja zaspokaja zapotrzebowanie
roślin na azot w całym cyklu wegetacyjnym
M
Y
CM
Azot z nawozu nie ulega stratom – wymywaniu
lub gazyfikacji
MY
CY
Bezpieczny dla ludzi, zwierząt i środowiska
naturalnego
CMY
K
OPAKOWANIA: 25 kg
FORMA: pelet - Ø 4,5 mm
Skuteczny • Wygodny • Bezpieczny
Skład
Azot organiczny (N)
W tym rozpuszczalny azot organiczny (N)
12,5%
5%
Węgiel organiczny (C) pochodzenia biologicznego
Ekstrahowalny węgiel organiczny (C) / Całkowity węgiel organiczny
Materia organiczna
40%
95%
70%
NaturalCrop_Ulotka_Biolisa_210x297_v5.ai
2
14.05.2014
14:35
Jednorazowa aplikacja
Orientacyjne dawki i terminy stosowania.
Uprawa
Dawka kg/ha*
Termin aplikacji
Drzewa owocowe i krzewy jagodowe
300 - 500 kg
Wczesną wiosną, na początku sezonu wegetacyjnego
Warzywa
600 - 800 kg
Przed siewem/sadzeniem
Ziemniaki
500 - 700 kg
Przed sadzeniem
Zboża
400 - 700 kg
Przed siewem
Łąki i pastwiska
400 - 500 kg
Przed siewem, na początku sezonu wegetacyjnego
* W celu ustalenia odpowiedniej dawki nawozu należy wziąć pod uwagę zawartość azotu mineralnego i próchnicy w glebie, przedplon, stosowane nawozy
organiczne, skład granulometryczny gleby, przewidywany przebieg warunków termiczno-wilgotnościowych w sezonie, przeznaczenie uprawy.
Równomiernie i całkowite uwalnianie azotu
C
Porównanie krzywych tempa mineralizacji azotu z różnych typów nawozów.
M
CM
MY
CY
CMY
K
% uwolnionego azotu narastająco
Y
AGROGEL (12,5% N)**
Obornik kurzy (3-4,8% N)
Mocznik (46% N)
Liczba dni
** AGROGEL to stała matryca organiczna służąca do produkcji organicznych i organiczno-mineralnych nawozów doglebowych. Otrzymywana jest
w innowacyjnym procesie FCH®. Składniki zawarte w AGROGEL ulegają kontrolowanemu uwalnianiu co umożliwia zrównoważone odżywianie
roślin dostosowane do ich wymagań pokarmowych w trakcie całego cyklu wegetacyjnego.
Więcej informacji: www.naturalcrop.com
Dystrybutor
Przedstawiciel Regionalny NaturalCrop®
Wyłączny Importer: ©NaturalCrop Poland Sp. z o.o.; Aleja KEN 57/2; 02-797 Warszawa
tel. (+48) 22 522 90 80; e-mail: [email protected]; www.naturalcrop.com

Podobne dokumenty