9.00-14.00 14.00-14.30 Wiosenny Cross Domaniewicki pod Honorowym Patronatem Mistrza Olimpijskiego Zbigniewa Bródki

Transkrypt

9.00-14.00 14.00-14.30 Wiosenny Cross Domaniewicki pod Honorowym Patronatem Mistrza Olimpijskiego Zbigniewa Bródki
9.00-14.00 Wiosenny Cross Domaniewicki pod Honorowym
Patronatem Mistrza Olimpijskiego Zbigniewa Bródki
14.00-14.30 Uroczyste rozpoczęcie Majówki oraz wręczenie
nagród zwycięzcom Wiosennego Crossu Domaniewickiego
14.30-16.00 Występ Zespołu Pieśni i Tańca KALINA
16.00-18.30 Country Piknik dla dzieci (zabawy i konkursy)
17.00-19.00 Turniej wsi (ok. 18.30 prezentacje sołectw na scenie)
19.00-20.30 Koncert Sylwii Strugińskiej-Wochowskiej
20.30-22.00 Koncert zespołu COSMO DEEP
22.00-23.00 Koncert zespołu AKCENT
Dodatkowe atrakcje:
strażacka grochówka, dmuchańce – gratis.
Wystawcy:
koła gospodyń wiejskich, twórcy ludowi,
instytucje obsługujące rolników.
Współorganizatorzy: Gminny Ośrodek Kultury, LUKS ASIK, Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotnicze Straże Pożarne

Podobne dokumenty