Wyspy Tropikalne – zabawa na całego !

Transkrypt

Wyspy Tropikalne – zabawa na całego !
Wyspy Tropikalne – zabawa na całego !
wycieczka jednodniowa
Wyspy Tropikalne (Tropical Islands) to największy tropikalny park rozrywki i
wypoczynku w Europie. Tylko 60 km na południe od Berlina znajduje się las tropikalny,
wioska tropikalna z gastronomią, moŜliwością zrobienia zakupów, białe plaŜe, laguna z
wyspy Bali i Morza Południowego do pływania oraz najwyŜsza w Niemczech wieŜowa
zjeŜdŜalnia wodna. Mnóstwo atrakcji, dla młodszych i starszych, zapewnia rozrywkę
prawie 24 godziny na dobę. Temperatura w ciągu dnia w Tropical Islands to 25°C w
cieniu, woda w Morzu Południowym ma 28°C, w lagunie Bali 31°C. Park podzielony jest
na dwie strefy: wodną z basenami, plaŜą i zjeŜdŜalniami oraz strefę saun. Wizyta w parku
moŜe się odbyć w wybranej strefie lub teŜ w obydwu. Tropikalne Wyspy to idealne
lekarstwo na szare i zimne miesiące roku szkolnego!
Program:
- Wyjazd wcześnie rano ze Szczecina,
- Przyjazd do Wysp Tropikalnych ok. godz. 10.00
- Całodzienna zabawa w parku,
- Wyjazd z parku ok. 17.00 godz., przyjazd do Szczecina wieczorem
Cena od:
77 zł*
Cena zawiera:
- Przejazd komfortowym autokarem,
- Ubezpieczenie NNW, KL,
- Opiekę pilota
135 zł
cena specjalna
Z BILETAMI WSTĘPU
(dla grup szkolnych)
Dodatkowo płatne:
- Bilety wstępu: 17,50 EUR ulg., 24,50 EUR norm.
* kalkulacja dla grupy minimum 45 osób płatnych (plus 3 opiekunów bezpłatnie)
Biuro Turystyczne EVATRANS Sp. z o. o.
PL – 70-346 Szczecin, ul. śółkiewskiego 14
tel. (48) 091-484-20-10, fax (48) 091-484-12-26
e-mail: [email protected] www.evatrans.pl
20.08.2013

Podobne dokumenty