Serdecznie Zapraszamy !!! w BEZPŁATNYCH KURSACH

Komentarze

Transkrypt

Serdecznie Zapraszamy !!! w BEZPŁATNYCH KURSACH
S
erdecznie
Z
apraszamy !!!
osoby w wieku 25-64 lata zamieszkałe na terenie gminy Morąg do uczestnictwa
w BEZPŁATNYCH KURSACH KOMPUTEROWYCH
w ramach projektu
START w przyszłość
Kurs przygotuje uczestników do posługiwania się komputerem, poznania zasad
jego funkcjonowania, korzystania z możliwości jakie daje
system operacyjny i najprostsze aplikacje.
Kurs zakończy się egzaminem i uzyskaniem
certyfikatu ECDL e – Citizen.
Rekrutacja od stycznia 2014r.
Udział w projekcie jest BEZPŁATNY
Więcej Informacji :
Biuro projektu ul. Mickiewicza 12F,14-300 Morąg
www. sensus.olsztyn.pl, [email protected]
798-752-161; 501-272-137
Projekt pt. START w przyszłosć wspołfinansowany ze srodkow Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Podobne dokumenty