Tymbark - Maspex

Komentarze

Transkrypt

Tymbark - Maspex
G A Z E T A
G R U P Y
M A S P E X
W A D O W I C E
Kwiecień 2011, nr 57
skróty informacji
Spis treści:
Wielkie Świętowanie
Jubileuszy Tymbarku i Lubelli
Konferencja Struktur Handlowych ..........2-3
Działalność Fundacji „Równe Szanse”
Dariusza Tiger Michalczewskiego ...........4-5
Zapisy do III Mistrzostw Piłki Nożnej
Pracowników GMW ................................... 6
Najmłodsi w Maspeksie .............................. 7
Pomysłomania .........................................8-10
Okiem HR’u ..........................................11-14
W tym roku nasze dwie marki: Tymbark i Lubella świętują swoje wyjątkowe jubileusze. Dzięki połączeniu tradycji i innowacyjnych działań obie
te marki mają silną pozycję na rynku i cieszą się zaufaniem konsumentów. Z okazji
swoich wyjątkowych Jubileuszy Tymbark i Lubella przygotowały specjalne
konkursy dla wszystkich pracowników.
130 LAT LUBELLI ...............................15-18
Czytaj więcej na stronach 18 i 38.
TYMBARK I KUBUŚ DLA DZIECI
75 lat Tymbarku
Rekordowa liczba 85 tys. dzieci zagra
w Turnieju Tymbarku ...........................19-21
P
o raz kolejny publikujemy wspomnienia, ciekawostki i warte zapamiętania fakty z 75-letniej
historii Tymbarku. Tym razem przypomnimy
jedne z najciekawszych reklam Tymbarku.
Kubusiowi Przyjaciele Natury ..............22-24
5 porcji warzyw, owoców lub soku
na co dzień .............................................25-26
PUCHATEK DLA DZIECI
Czytaj więcej na stronach 31- 38.
Klub Bezpiecznego Puchatka ................27-30
Z okazji Jubileuszu Tymbark przygotował dla
swoich konsumentów specjalną reklamę
oraz limitowaną edycję opakowań.
75 LAT TYMBARKU............................31-38
Wieści z Eksportu .................................39-42
Wieści z Działu
Kanałów Alternatywnych .....................43-45
130 lat Lubelli
Wieści z Działu Marketingu..................46-57
Wieści z zagranicy .................................58-63
Foreign version ..................................... 64-67
Baw się z Kurierem .................................... 68
Strona internetowa
Grupy Maspex Wadowice
C
zy wiecie co, oznacza oznacza data 1881 r.
na logotypie Lubelli? Dlaczego mówiono, że w Lublinie są najlepsze polskie młyny? Co to jest Młyn Krausse’go? Jak to się stało, że Lubella przoduje w innowacjach?
O historii Lubelli czytaj na stronach 15-18.
www.maspex.com.pl
Redakcja Kuriera MW
ul. Legionów 37
34-100 Wadowice
tel. +48 33/ 873 15 99
fax +48 33/ 873 10 77
e-mail: [email protected]
Strona internetowa Kuriera MW
www.kuriermw.maspex.com
Zapraszamy na strony 46-47.
Aż 85 000 dzieci zagra w Turnieju Tymbarku
R
ekordowa liczba - prawie 85 000
dzieci - zagra w tegorocznej XI edycji Turnieju Piłki Nożnej „Z podwórka
na stadion o Puchar Tymbarku”, czyli
Mistrzostwach Polski dziewcząt i chłopców
w
w kategorii U-10. W porównaniu z ubiegłoroczną edycją, w rozgrywkach weźmie udział ponad
dwukrotnie większa liczba piłkarzy i piłkarek.
Czytaj więcej na stronach 19- 21.
Kurier MW jest drukowany na ekologicznym papierze
1
firma
Konferencja dla Struktury Handlowej
naszej firmy w Karpaczu
T
egoroczna, wiosenna konferencja Struktur Handlowych naszej firmy: Struktury Mokrej, Suchej, Nowoczesnej (Sieci) oraz Kanałów Alternatywnych odbyła się
w Karpaczu.
Konferencję uroczyście otworzyli, wita-
Na podsumowanie tej części Janusz Kowalski
jąc wszystkich zebranych, prezes Krzysztof
– Dyrektor Handlowy Części Suchej i Monika
Pawiński wraz z szefami Działu Handlowe-
Woźniak z Trade Marketingu Suchego opowie-
go: Edytą Pabis, Sylwiuszem Wlaźlakiem
dzieli o narzędziach i mechanizmach handlowych
oraz Januszem Kowalskim. Konferencja
i trade`owych, które z pewnością pomogą naszej
składała się z dwóch części. Pierwsza była
strukturze handlowej w działaniach na rynku.
poświęcona działaniom marketingowym,
trade’owym i handlowym części suchej.
Sławomir Irzyński opowiedział o wiosennych
planach dla marki Lubella, a Wanda Żulik poświęciła swoją prezentację markom instant.
Magdalena Chrapla z Działu Public Relations opowiedziała zebranym gościom o Klubie Bezpiecznego Puchatka – programie poświęconym bezpieczeństwu pierwszoklasistów.
Podczas drugiej części konferencji wszyscy pracownicy Struktury Handlowej mogli zobaczyć nowości od Tymbarku i Caprio
oraz obejrzeć nowe propozycje reklam dla
tych produktów, które przedstawił Patryk
Białokozowicz z Działu Marketingu Struktury Mokrej. Patryk przypomniał również,
że Tymbark obchodzi w tym roku jubileusz
75-lecia istnienia i z tej okazji marka szykuje dla swoich konsumentów wiele niespodzianek. O tym, co nowego słychać u Kubusia
opowiedziała Iwona Piasta. Wszyscy mogli
zobaczyć nowy, odświeżony wizerunek naszego
ulubionego misia. O akcjach trade`owych przygotowanych dla marek mokrych opowiedział
Łukasz Langer z Działu Trade Marketingu Mokrego.
Przedstawiciele Struktury Handlowej podczas konferencji
nr 57 / kwiecień 2011
2
firma
Bardzo istotnym punktem konferencji
była również krótka prezentacja dotycząca
obecnej sytuacji marki Tiger, o której opowiedział Robert Samaruk z Działu Marketingu Mokrego. Bardzo dobrą wiadomość, dotyczącą
Tiger`a przekazał wszystkim zebranym Prezes Krzysztof Pawiński. Na dwa dni przed
konferencją Sąd Apelacyjny w Krakowie ostatecznie oddalił zażalenie firmy Foodcare,
co oznacza, że na czas trwania procesu Foodcare ma zakaz sprzedaży i reklamy napojów
energetycznych wykorzystujących oznaczenie Tiger, bez możliwości odwołania od tej decyzji. To pierwsze prawomocne orzeczenie, które
ma bardzo istotne znaczenie w sporze o oznaczenie Tiger. Wydana decyzja stwarza przejrzystą sy-
Dariusz Tiger Michalczewski przekazuje swój
mistrzowski pas.
tuacją na rynku, na którym pozostaje tylko jeden,
oryginalny Tiger – Tiger sprzedawany przez naszą
Podczas spotkania Dariusz Tiger Michalczew-
firmę na licencji Dariusza Tiger Michalczewskiego.
ski przekazał cenne dla siebie trofeum naszej
O działaniach społecznych naszej firmy,
firmie.
czyli programach „Kubusiowi Przyjaciele
Ukoronowaniem całej prezentacji było
Natury” oraz Turnieju „Z podwórka na Sta-
uroczyste pokrojenie przez prezesa Krzysz-
dion” o Puchar Tymbarku”, opowiedziała
tofa Pawińskiego tortów urodzinowych Tym-
Dorota Liszka, która wzruszyła wszystkich
barku i Lubelli, która w tym roku obchodzi
uczestników prezentując bardzo emocjonujący
również ważny Jubileusz 130-lecia istnienia.
film ze spotkania zwycięzców ubiegłorocznych
Wszyscy zebrani wznieśli toast i życzyli so-
rozgrywek z Arturem Borucem w Mediolanie.
bie kolejnych tak zacnych Jubileuszy.
Gościem specjalnym konferencji był Dariusz Tiger Michalczewski. W styczniu tego
Magdalena Józefiak
roku Tiger oddał swój Pas Mistrza Świata kategorii
Dział Public Relations
WBO na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Naszej firmie udało się wylicytować ten pas.
Urodzinowe torty Tymbarku i Lubelli
3
nr 57 / kwiecień 2011
firma
DZIAŁALNOŚĆ FUNDACJI „RÓWNE SZANSE”
DARIUSZA TIGER MICHALCZEWSKIEGO
Pieniądze z licytacji pasa
Dariusza Tiger Michalczewskiego
pomogą ratować życie dzieci
P
as Mistrza Świata Federacji WBO Dariusza Tiger Michalczewskiego, wylicytowany przez
naszą firmę okazał się być jedną z najbardziej wartościowych licytacji podczas Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy.
19. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który zagrał 9 stycznia 2011 r. w Polsce i na całym świecie, już za nami. Dla dzieci z chorobami
urologicznymi i nefrologicznymi udało się zebrać kwotę 47,2 milionów złotych.
Na tegoroczną akcję swoje najbardziej wartościowe trofeum z czasów kariery zawodowej przekazał Dariusz Tiger Michalczewski. Oryginalny Pas
Mistrza Świata Federacji WBO Dariusza Tiger
Michalczewskiego został wylicytowany za bardzo wysoką kwotę (trzecia największa licytacja na Allegro), która zasiliła konto Fundacji
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jak mówi Dariusz Tiger Michalczewski:
„Jest mi bardzo miło, że również w ten sposób mogę pomagać dzieciom. Pas Mistrza Świata
Federacji WBO to nie tylko symbol siły, ale także
potwierdzenie, że wszystko w życiu jest możliwe,
jeżeli tego bardzo się chce. To symbol marzeń,
które się spełniły. I właśnie tego – spełnienia
marzeń - życzę dzieciom, dla których w tym roku
grała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”.
Turniej Tańca „Wiosenny Uśmiech 2011”
F
undacja wspiera nie tylko sporty walki,
ale także wszelkie działania mające na celu
propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży. Dlatego też 12 marca 2011 r. w Gdańsku odbyła się kolejna
edycja Turnieju Tańca „Wiosenny Uśmiech 2011”.
Podobnie jak w ubiegłych latach, jednym ze sponsorów turnieju była Fundacja Darka Michalczewskiego
„Równe Szanse”.
fot. Fundacja „Równe Szanse”
nr 57 / kwiecień 2011
4
firma
Szukamy nowego Tigera
„S
zukamy nowego Tiger’a to program społeczny, który ma na celu wyrównanie szans” mówi Dariusz Tiger Michalczewski, jeden z najbardziej utytułowanych zawodników
w historii polskiego boksu.
„Dzięki projektowi pokazujemy młodym ludziom z nadmiarem energii drogę rozwoju poprzez
boks. Przez sport dajemy możliwość kształtowania
własnego charakteru, samodyscypliny i wytrwałości
w dążeniu do celu. Wiem to najlepiej, że sport
może uczyć i wychowywać” – tłumaczy Michalczewski - „My wszyscy, poprzez zagospodarowanie
czasu wolnego dla młodzieży o dużym temperamencie, możemy zyskać spokojniejsze ulice i osiedla. Podobne akcje prowadzone są w Niemczech
i przynoszą świetne rezultaty. Boks to sport, który
wychowuje, daje pozytywne wzorce, a także sprzyja
rozwojowi fizycznemu”.
W ramach programu Dariusz Tiger Michalczewski oraz Fundacja „Równe Szanse” wspierają młodzieżowe sekcje bokserskie, pomagają finansowo
młodym sportowcom poprzez specjalny fundusz
stypendialny, prowadzą warsztaty dla młodzieży
i szkolenia dla trenerów, włączają się w akcje charytatywne i imprezy promujące sport.
fot. Fundacja „Równe Szanse”
Wizyty Patronackie w Klubach
F
undacja „Równe Szanse” oraz Dariusz Tiger Michalczewski współpracują z klubami boksu amatorskiego z całej Polski. Wspierając młodych sportowców Fundacja i Michalczewski przekazują
klubom co roku profesjonalny sprzęt sportowy m.in. worki treningowe, kaski, rękawice itp.
Przedstawiciele Fundacji wraz z Dariuszem
Michalczewskim odwiedzają również amatorskie kluby. Podczas odwiedzin Tiger spotyka
się z młodzieżą trenującą w tych ośrodkach
oraz przekazuje sprzęt treningowy. Takie
spotkania są świetną okazją, aby pozyskiwać nowych podopiecznych Fundacji, którzy mogą zostać objęci programem stypendialnym. To daje
im szansę na stawianie pierwszych
kroków w karierze na zawodowych
ringach. W czasie spotkań młodzież,
trenująca w klubach może również
porozmawiać z byłymi oraz obecnymi stypendystami i zobaczyć, jakie
możliwości daje stypendium. Przekazany sprzęt sportowy wspiera profesjonalne przygotowanie
techniczne młodzieży, wśród
której być może znajduje się
nowy Tiger.
fot. Fundacja „Równe Szanse”
5
nr 57 / kwiecień 2011
firma
Trwają zapisy do III Mistrzostw Piłki Nożnej
Pracowników Grupy Maspex Wadowice
R
ozpoczęły się zapisy do III edycji Mistrzostw Piłki Nożnej Pracowników Grupy Maspex
Wadowice, które potrwają do 31 maja. Każdy pracownik może wziąć udział w rozgrywkach,
aby walczyć o mistrzowski tytuł oraz Puchar Maspeksu. Wzorem poprzednich edycji Mistrzostw
Pracowników, najpierw odbędą się eliminacje wewnątrzzakładowe, które wyłonią uczestników
Wielkiego Finału.
W III Mistrzostwach Piłki Nożnej Pracowników Grupy Maspex Wadowice, mogą brać udział
zespoły składające się maksymalnie z 10 zawodników. Kapitanowie drużyn muszą dokonać
zgłoszenia najpóźniej do 31 maja, wysyłając
maila z listą zawodników (minimum 6 graczy)
na adres: [email protected] W sytuacji,
kiedy z danego zakładu zgłosi się więcej niż jedna
drużyna, zostaną rozegrane eliminacje wewnątrzzakładowe, które wyłonią najlepszy zespół danego zakładu.
W ubiegłym roku Puchar Maspeksu wznieśli
w górę piłkarze zakładu z Tychów, którzy okazali się
najlepsi w Wielkim Finale, rozegranym w Lubinie,
pokonując poprzednich zwycięzców Turnieju – drużynę z Tymbarku. Pozostałe miejsca w finale zajęły
drużyny: III miejsce – Olsztynek, IV miejsce Sieci, V
miejsce Lubella, VI miejsce – Wadowice, VII miejsce
- Struktura Handlowa.
Kto zwycięży w tegorocznej edycji
Mistrzostw? Czekamy na Państwa zgłoszenia!
Na pewno nie zabraknie wielkich emocji oraz
wielu niesamowitych, koronkowych akcji piłkarzy z naszej firmy.
Szczegóły dotyczące rozgrywek oraz Regulamin
III Mistrzostw Pracowników Grupy Maspex Wadowice, dostępne są na www.kuriermw.maspex.com
Przemysław Różowicz
Dział Public Relations
Drużyna z Tychów – zwycięzcy Mistrzostw Pracowników w 2010 r.
nr 57 / kwiecień 2011
6
firma
Najmłodsi w naszej firmie
W
raz z wiosną bociany przyniosły do naszej firmy sporo
Maluszków:
W Wadowicach pojawiły się: Paulina – córka Sabiny Wójcik, Wojciech – syn Eweliny Byrskiej Madej, Kacper – syn Marka Forsztęgi, Daria
– córka Stanisława Ciapa, Jakub – syn Bronisławy i Bogusława Zając, Małgosia - córka Kamila Kościelaka, Artur – synek Barbary Łopateckiej.
W Tymbarku urodziły się: Dorotka - córka Zofii i Józefa Dudzików i Gabrysia - córka Grzegorza Kordeczki.
Dorotk
W Tychach przyszły na świat: Maja – córka Urszuli Brachaczek,
Karolina – córka Tomasza Lengier, Natalka – córka Andrzeja Maternia,
Paulina – córka Zbigniewa Mioduszewskiego, Emilia – córka Anny Musioł, Kacper – synek Renaty Paluch, Igor
– syn Sebastiana Piesiur, Dawid - syn Tomasza Stęchły, Daniel – syn Justyny i Roberta Szyba, Oliwier – syn Anny Tetla.
Francis
Najmłodsze pociechy z Olsztynka
to: Oleńka – córka Joli Majerskiej-Sawko
i Franciszek – syn Piotra Kamińskiego.
a D udz
zek K a
mińsk
ik
i
W Strukturze Handlowej również
pojawił się maluch: to Kubuś – syn Jarosława Warzagiera.
W naszych zagranicznych zakłaAleksandra Sawko
dach również przyszły na świat maleństwa: Dalma – córeczka Ádáma Dömötör z Węgier, Nela Herynková
– córka Kateřiny Kreuzerovej z Czech, Erica Ioana
Gomoiu – córeczka Luizy Schiau z Rumunii i David
Stefan – synek Cristina Paraschivoiu, z Rumunii.
nk
Nela Her y
ová
Paraschivoiu David Stefan
Dömötör Dalma
Gomoiu Erica Ioana
Kub uś W
arzag ie
Wszystkim Rodzicom serdecznie gratulujemy,
a maleństwom życzymy dużo zdrowia i uśmiechu!
Drodzy Rodzice,
Zachęcamy do dzielenia się Waszym szczęściem i przekazywania nam zdjęć Waszych dzieciaczków do publikacji w Kurierze MW. Zdjęcia maluszków można przynieść do Działu Kadr
lub przesłać drogą elektroniczną
na adres: [email protected]
7
nr 57 / kwiecień 2011
r
pomysłomania
VI edycja Pomysłomanii
P
rzypominamy o nadsyłaniu pomysłów, dotyczących naszej
nasze firmy.
Do 30 kwietnia czekamy na Wasze pomysły w ramach VI edycji
Pomysłomanii. Jeśli zastanawiasz się nad jakimś nowym rozwiązaniem,
widzisz, że można coś ulepszyć, napisz o tym. Każde zgłoszenie się
liczy. To właśnie dzięki Waszym pomysłom nasza firma się rozwija. Najlepsze pomysły nagradzamy finansowo. W każdym zakładzie oraz w Strukturze Handlowej przyznajemy nagrody:
1 miejsce – 700 zł netto
2 miejsce - 500 zł netto
3 miejsce - 400 zł netto
Wyróżnienie – 100 zł netto
Tylko w 2010 r. otrzymaliśmy ponad 200 pomysłów i nagrodziliśmy 62 osoby. Mamy nadzieję, że w tym roku będzie ich jeszcze więcej.
Ogłoszenie wyników VI edycji nastąpi do 31 maja 2011. Lista uczestników Pomysłomanii oraz
wszystkich nagrodzonych zostanie opublikowana w czerwcowym wydaniu Kuriera MW oraz na stronie
www.pomyslomania.maspex.com
Wyjątkowa VII edycja
--------------------------------------------------------------------------------------Już 1 maja rozpoczyna się VII edycja Pomysłomanii, do której już dziś serdecznie zapraszamy. Tak jak w każdej edycji programu czekamy na pomysły, które dotyczą rozwoju wszystkich działań
w naszej firmie. Mogą być to np. pomysły produkcyjne, marketingowe, sprzedażowe, promocyjne.
Z okazji 75-lecia Tymbarku w VII edycji wprowadzamy specjalną kategorię:
POMYSŁY DLA TYMBARKU.
Zachęcamy, by w roku, gdy obchodzimy wyjątkowy Jubileusz zastanowić się, co możemy
usprawnić, rozwinąć, wprowadzić w ramach działań Tymbarku. Pomysły mogą dotyczyć:
produkcji naszych produktów od Tymbarku,
koncepcji na nowe produkty Tymbarku,
promocji marki Tymbark i naszych produktów,
działań wizerunkowych w obrębie marki Tymbark.
Oprócz nagród finansowych, najlepsze pomysły z tej kategorii zostaną nagrodzone upominkami od Tymbarku.
Oczywiście czekamy również na pomysły, dotyczące wszystkich naszych zakładów i marek. VII edycja
Pomysłomanii potrwa do 31 sierpnia 2011.
Zapraszamy również na stronę:
www.pomyslomania.maspex.com
Wszelkie pytania należy kierować:
[email protected]
lub 0-33 870 8464.
nr 57 / kwiecień 2011
8
pomysłomania
Zmotywuj się!
Jak sprawić, by się bardziej chciało?
„Ż
eby mi się chciało tak, jak mi się nie chce...” – niejednokrotnie powtarzamy te słowa lub
słyszymy je z ust naszych znajomych. Z pewnością zdarzały nam się chwile, kiedy nic
nam się nie chciało, zastanawialiśmy się, dlaczego nam się tak bardzo nie chce i szukaliśmy sposobu, by się wreszcie zachciało. Z drugiej strony bywają dni, kiedy czujemy, że możemy przenosić
góry. Jak więc na co dzień odnajdywać tą wewnętrzną siłę, którą nazywamy motywacją?
Łaciński źródłosłów motywacji to movere,
co oznacza wprawiać w ruch, popychać. Motywacja
jest więc jak paliwo, które pozwala samochodowi jechać. Tym samochodem jesteś Ty. Aby działać, czyli
wykonywać jakąś czynność, musisz mieć odpowied-
nią ilość motywacji. Podobnie jak z paliwem i drogą,
im dłuższa – tym więcej i dłużej potrzebujesz trzymać motywację na odpowiednim poziomie.
Jeśli poziom motywacji spadnie, zniechęcisz się do
działania.
Jak znaleźć swoją motywację?
--------------------------------------------------------------------------------------1. Stwórz nawyk.
4. Zrób to, co ma największe
znaczenie.
Codziennie wykonujesz wiele czynności, do których wcale nie musisz się motywować – po prostu je robisz. Jeśli więc chcesz robić coś codziennie, bez motywowania się (np. nauka języka obcego lub uprawianie
sportu), to zrób z tego nawyk. Jak wynika z wielu badań, aby wytworzył się nowy nawyk, należy daną
czynność wykonywać przez 21 dni. Przez 3 tygodnie motywuj się i konsekwentnie powtarzaj czynność.
Po tym okresie będzie to już czynnością nawykową.
Ustalanie priorytetów swoich celów jest bardzo
subiektywne. Jeżeli masz problemy z motywacją, zastanów się, co ma dla Ciebie największe znaczenie.
Jeżeli masz do zrobienia rzeczy, które są naprawdę ważne, przesuń je na początek swojej
listy zadań.
5. Stawiaj sobie wysokie
wymagania.
2. Szukaj inspiracji.
Nie raz widzimy, że gdy jesteśmy czymś
zafascynowani nikt nas nie musi zmuszać,
by podejmować działania z tym związane. Dlatego też, prawdziwą sztuką jest odnalezienie inspiracji, które mieliśmy na początku, a które w biegu
wydarzeń utraciliśmy. Motywacji możesz poszukać
u osób, które działają w tej samej dziedzinie co Ty –
ich fascynacja bywa zaraźliwa. Może warto również
wybrać się na spotkanie branżowe czy przeczytać
książkę w tym temacie.
Wyzwania sprawiają, ze jesteśmy bardziej
kreatywni i chętniej podchodzimy do działania. Kiedy czujemy, że pniemy się w górę, pokonując kolejne trudności czerpiemy z tego prawdziwą
satysfakcję. W końcu osiągnięcie prawdziwego sukcesu nigdy nie jest łatwe.
3. Powiedz innym, co masz
zrobić.
Czyniąc z innych ludzi świadków swojego
działania, czujemy się bardziej zobligowani do
jego wykonania. Nie podjęcie zadeklarowanego zadania wywołałoby u nas nieprzyjemne uczucia, wynikające z niezgodności tego, co zapowiedzieliśmy, że
zrobimy (działanie) z tym, co robimy (brak działania).
9
nr 57 / kwiecień 2011
okiem HR`U
6. Po prostu zacznij.
Pierwszy krok jest zawsze najtrudniejszy,
ale to właśnie pierwsze 5 minut jest najważniejsze. Jeśli już coś zaczniemy robić łatwiej jest to
kontynuować. Jeśli rozpoczęcie działania będziemy
ciągle odkładać na później (o kolejne 5 minut itd.) to
prawdopodobnie nie wykonamy go w ogóle.
7. Nie porzucaj rozpoczętych
działań.
Nie zniechęcaj się, pomimo, że akurat
w tym momencie Twoje działanie nie przynosi
efektów. Każdemu z nas zdarza się pomyśleć: „Nigdy tego nie osiągnę”, ale nie należy się poddawać
negatywnemu myśleniu, bo najczęściej droga do
sukcesu leży w naszej własnej głowie.
9. Rób sobie przerwy.
Twój mózg nie jest w stanie nieustannie pracować, dlatego też po ok. 1,5 godz. pracy powinieneś zrobić sobie małą przerwę i na chwilę oderwać się od tego, co w danej chwili robisz. Możesz
się przejść, wyjść na chwilę na świeże powietrze, coś
zjeść.
10. Nagradzaj się.
Jeśli masz problemy z wykonywaniem pewnych czynności, zacznij nagradzać się za wykonane zadanie. Nagrody nie muszą być duże, ale
powinny być czymś, co ma dla Ciebie znaczenie, czego nie dostaniesz do momentu, gdy nie wykonasz
czynności.
8. Podziel zadanie na mniejsze
części.
Kiedy zadanie nas przytłacza, najlepiej
rozbić go na części składowe. Skupianie się jedynie na końcowym rezultacie, może sprawiać, że całe
zadanie urasta nam do tak dużej rangi, iż boimy się
je nawet rozpocząć. Podzielenie na części sprawia,
że w danym momencie skupiamy się tylko na jednym działaniu, a jego ukończenie sprawi dużą satysfakcję i przybliży do końcowego rezultatu.
Jeśli muszę zrobić coś, czego nie lubię…
----------------------------------------------------------------------------------Jeśli masz do wykonania zadanie, które nie sprawia Ci przyjemności warto się na samym
początku zastanowić, jak bardzo jest ono ważne. Czy musisz je wykonać sam czy możesz przekazać
je komuś innemu? Jakie będą konsekwencje, jeśli zadanie nie zostanie zrealizowane? Czy możesz sobie
pozwolić na jego niewykonanie?
Jeśli jest to niewielkie działanie najlepiej wykonać je jako jedno z pierwszych w godzinach porannych. Pierwsze dwie godziny pracy są zazwyczaj najbardziej efektywne, więc jest to najlepszy
czas, aby zmierzyć się z tym, co najtrudniejsze. Dzięki temu nie będziesz przez cały dzień myśleć
o zadaniu, które Cię czeka. Wyobraź sobie ulgę, jaką poczujesz, że to zostało już zrobione i możesz
zająć się czymś przyjemniejszym.
Jeżeli zadanie jest bardziej absorbujące, na początku stwórz plan, w jaki sposób możesz je wykonać.
Zacznij od podzielenia go na mniejsze części, które będziesz w stanie zrealizować w godzinę lub dwie
na raz. Każdego dnia wyznacz sobie czas na realizację kolejnej części zadania. Pilnuj wykonywania poszczególnych etapów, gdyż w takiej sytuacji łatwo zacząć odkładać zadanie na później.
Joanna Olszowska
Dział Public Relations
nr 57 / kwiecień 2011
10
okiem HR`U
OKIEM HR`U
Problemy? Rozwiąż je kreatywnie!
CZYM JEST KREATYWNOŚĆ?
.......................................................................................................................................................................
Zdolność do tworzenia
Działanie, którego efektem jest wytwór cechujący się doniosłością i nowością
KREATYWNOŚĆ
Proces tworzenia rzeczy nowych
Aktywność przynosząca wytwory dotąd nieznane i społecznie wartościowe
Jak pokazuje powyższa mapa myśli, kreatywność to złożone pojęcie, wynikające z kilku elementów: zdolności, działań, procesu tworzenia oraz aktywności ukierunkowanej na wypracowanie nieznanych dotąd i doniosłych idei, przedmiotów itp.
Przyjrzyjmy się teraz, na czym polega twórcze rozwiązywanie problemów…
Ten proces składa się z kliku faz:
ROZWIĄZANIE!!
11
nr 57 / kwiecień 2011
okiem HR`U
Jest bardzo wiele metod kreatywnego rozwiązywania problemów. Przedstawiamy
kilka z nich.
BURZA MÓZGÓW
Najbardziej znaną i popularną metodą rozwiązywania problemów jest burza mózgów.
Została opisana już w 1936 roku. Technika ta polega na swobodnej wymianie poglądów w niewielkim zespole (ok. 10 osób). Aby burza mózgów
była efektywna, należy przestrzegać kilku zasad.
•
•
•
•
Po pierwsze, obowiązuje absolutny zakaz krytyki zgłaszanych pomysłów w fazie zbierania pomysłów.
Druga zasada dotyczy stworzenia atmosfery
pełnej swobody i umożliwienie kierowania się
nieskrępowaną wyobraźnią w trakcie zgłaszania
koncepcji. Celem tej zasady jest umożliwienie
przełamywania nawyków myślowych i zachęcanie do zgłaszania wszystkich pomysłów, nawet
tych najbardziej nierealnych, gdyż mogą one być
początkiem pomysłów realnych.
Po trzecie należy dążyć do zgromadzenia jak
największej liczby pomysłów.
Wreszcie ostatnia zasada mówi o doskonaleniu
pomysłów zgłoszonych wcześniej, co skutkuje nietypowymi rozwiązaniami i przynosi lepsze efekty.
STORYBOARDING
Storyboarding (co można tłumaczyć
jako umieszczanie historyjki na tablicy)
to technika, która narodziła się w wytwórni Walta Disneya. Jeden z animatorów
studia Disneya wpadł na pomysł rysowania
kolejnych scen na oddzielnych arkuszach papieru i wieszania ich na tablicy ogłoszeń, aby
ułatwić współpracownikom zrozumienie fabuły i chronologii. Wywodzące się z branży filmowej storyboardy znalazły swoje miejsce także
w biznesie - są one wykorzystywane przez
przemysł np. w zakresie planowania kampanii
reklamowych.
Technika polega na umieszczaniu na ściennej
tablicy pomysłów, dzięki czemu można ułatwić
dostrzeżenie pomiędzy nimi powiązań, a także
spojrzenie na nie jako na całość. Tworząc storyboard, należy zacząć od głównego pomysłu,
a następnie pod nim podczepiać pomysły powiązane. Technika jest najbardziej efektywna,
kiedy pracuje nad nią grupa.
KWITNĄCY LOTOS
Technika kwitnącego lotosu – dzięki tej technice można pozyskać bardzo dużo pomysłów,
często odległych od pierwotnego problemu.
W centralnym miejscu (np. kartki) umieszczamy problem lub temat, którym chcemy się zajmować. Następnie wymyślamy pomysły, które
umieszczamy wokół głównego problemu. Później każdy z tych pomysłów umieszczamy w centrum i wokół niego tworzymy kolejne.
nr 57 / kwiecień 2011
12
okiem HR`U
„Przypadkowe słowa” – metoda
ta jest szczególnie przydatna
wtedy, kiedy chcemy udoskonalić lub zmodyfikować istniejący
już produkt. Pozwala przełamać
naturalne bariery wytwarzane przez
nasz mózg. Załóżmy, że chcemy udoskonalić kubek do kawy. Tworzymy
zatem listę zupełnie przypadkowych
rzeczowników – np. plaża, szkoła,
ołówek, szafa. Następnie analizujemy,
jakie cechy rzeczowników można wykorzystać w przedmiocie, który chcemy udoskonalić. Przykładowo, szkoła kojarzy się z nauczaniem, zatem
na kubku do kawy można nadrukować
tabliczkę mnożenia.
PRZYPADKOWE SŁOWA
MAPA MYŚLI
Mapa myśli – stosunkowo nowoczesna metoda pochodząca z Wielkiej Brytanii. W centrum mapy umieszczamy zagadnienie i od tego
miejsca prowadzimy gałęzie, prezentujące bardziej szczegółowe koncepcje. Jest to narzędzie
szczególnie przydatne dla osób zarządzających
projektami – pozwala bowiem organizować informacje w sposób nieliniowy.
Problemy? Spróbuj podejść do nich kreatywnie!
Powodzenia!!
Agata Kadela
Dział HR
Bibliografia:
Proctor Tony: „Twórcze rozwiązywanie problemów”, GWP. Gdańsk: 2002
Smith Steve: „Techniki pokonywania problemów”, Wydaw. Helion, Gliwice 2004
13
nr 57 / kwiecień 2011
okiem HR`U
HR liczby... i kreatywność
SKĄD SIĘ BIERZE W NAS KREATYWNOŚĆ?
Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, jednak badania amerykańskich psychologów wykazały,
że procent ludzi twórczych maleje wraz z wiekiem.
•
Wśród 5-latków
aż 90% dzieci jest kreatywnymi,
•
w grupie 7-latków
jest to 10% dzieci, Wynika więc z tego, że od urodzenia posiadamy
w sobie potencjał kreatywności, który zanika
w miarę dorastania, piętrzenia się ograniczeń
i barier, narastania rutyny. Trzy najważniejsze
bariery twórczości to: obawa przed negatywną oceną pomysłu, lęk przed zmianą, jaką może
•
a w grupie 43-45 lat
tylko 2% można uznać
za osoby twórcze.
spowodować pomysł oraz pragmatyczny realizm
(np. „to musi być zgodne z liczbami”). Starajmy
się więc im przeciwstawiać, kiedy poszukujemy
kreatywnych rozwiązań!
Beata Nawrot
Dział HR
HR ciekawostka
Co czynił pewien pracownik, aby zwiększyć swoją kreatywność…
Istnieją firmy, które pozwalają pracownikom na maksimum swobody i indywidualizmu
w zamian za nieprzeciętną pomysłowość. Czasem jednak ta pomysłowość może być zgubna…
przy biurku na głowie, szefowie nie wytrzymali. Komunikat pracodawcy brzmiał: „Zachęcamy w firmie
do takich inicjatyw, ale ten pracownik posunął się
za daleko”.
Przykładowo, jeden z pracowników, aby poprawić swoją kreatywność stale spacerował po biurze,
zmieniał tapety w komputerze, wieszał na ścianach
swojego biura plakaty Lennona i Gandhiego, słuchał
podczas pracy Boba Dylana. Wszystko to pracodawcy cierpliwie znosili. Przeszli do porządku dziennego nawet nad tym, że mężczyzna zawiesił sobie nad
głową przy suficie górski rower, który miał go inspirować. Ale kiedy w ramach pracy nad rozwiązaniem
problemu programistycznego, stwierdził że musi
odwrócić problem do góry nogami i zaczął stawać
Po sytuacjach związanych z nietypowym zachowaniem się w pracy, firma stworzyła wewnętrzny
regulamin, w ramach którego określono, jakie sposoby wpływania na wzrost kreatywności są dopuszczalne, a jakie nie powinny być stosowane.
nr 57 / kwiecień 2011
Pamiętajcie zatem o wykorzystywaniu swojego
potencjału kreatywności, jednak uważajcie, aby był
on dostosowany do charakteru pracy.
Lidia Koch
Dział HR
Źródło: infopraca.pl
14
historia
130 lat Lubelli
W tym roku świętujemy 130 lat marki Lubella.
Z okazji tak wyjątkowego jubileuszu, warto
przypomnieć historię, która sięga 1881 r. W ciągu ponad 100 lat firma się zmieniała, przodując w innowacjach, ale zawsze dbając o najwyższą jakość. Dziś produkty Lubelli to pewność
efektu od 130 lat.
Przypuszcza się, iż tradycja młynarska sięga w Lublinie nawet początku XIV w. Spiętrzenie wód krzyżujących się rzek - Bystrzycy, Czerniejówki i Czechówki, rozlewających się w tzw. Wielki
Staw, stwarzało szczególnie korzystne warunki dla
funkcjonowania młyna. Najstarszy zachowany
przywilej związany z młynem, opatrzony jest
datą 1532 i wydany został przez Zygmunta I.
Już w 1538 roku powstał tu młyn – papiernia.
W produkowany w Lublinie papier zaopatrywała się
cała prawobrzeżna połowa monarchii jagiellońskiej
aż po Pińsk, Wilno i Mohylew. Około 1661 roku
młyn przekształcono w mączny. Był to jeden
z głównych budynków dawnego Lublina. Niestety
wojny szwedzkie i pożar w 1672 przyczyniły się do
schyłku działaności młynu – papierni.
w miejscu starego, powstał bardzo nowoczesny na owe czasy młyn murowany „wodno parowy”. Ówczesna prasa pisała, iż obiekt został
wzniesiony „z zastosowaniem najnowszych planów,
co do budynku, jak również najnowszych maszyn do
mielenia systemu węgierskiego”. Ta data to początek wielkiej tradycji młynarskiej, z dumą kontynuowany przez naszą firmę.
.........................................................................
Młyn Krausse’go
.........................................................................
W 1874 drewniany młyn przeszedł w ręce
Adolfa, Edwarda i Henryka Krausse (obecnie
częściej używa się pisowni „Krauze”). Nowi
nabywcy już w 1880 r. rozpoczęli gruntowną
modernizację budynku i urządzeń. W 1881 r.
Edward Krausse
.........................................................................
Innowacje Braci Krausse
.........................................................................
Młyny braci Krausse uważano za urządzone wzorowo pod względem technicznym. Wyrabiały one najwyższe gatunki
mąki i uznane były za przodujące w tej gałęzi
w całym kraju, a nawet Cesarstwie Rosyjskim.
Młyn zaopatrywał w mąkę nie tylko rynek wewnętrzny, ale także całe Królestwo Polskie. Bracia Krausse wprowadzali do młynarstwa nowe
technologie, jak np. młynarstwo walcowe. Oni
także uporządkowali handel mąką, oznaczając
cenę poszczególnych produktów. Wprowadzoną
przez nich numerację przejęły później wszystkie
młyny. Ówczesna firma braci Krausse, jako jedna
z najnowocześniejszych w kraju była pierwszym
15
nr 57 / kwiecień 2011
firma
lubelskim zakładem, który przyłączył się do nowo
wybudowanej linii kolejowej Lublin - Warszawa, poprzez wybudowanie własnej bocznicy przyzakładowej w 1883 r. W 1898 r. wprowadzono w zakładzie
oświetlenie elektryczne. Wobec tak urządzonego młyna i sposobu mielenia żaden z młynów
w kraju nie był w stanie konkurować wyrobami, co zmusiło inne młyny do wprowadzania
zmian i naśladowania działalności młynu braci
Krausse.
Młyn Krausse’go w 20-leciu
Jak stare kroniki wspominają, młyn wodny „Papiernia”
na Bystrzycy istniał od niepamiętnych czasów. W roku
1874 został zakupiony przez Edwarda i Henryka Braci
Krausse. Był to w owym czasie młyn najpierwotniejszej
konstrukcji w bardzo lichym budynku. Powyższa firma,
w roku 1880 wybudowała w tym miejscu nowy młyn,
podług planów firmy Ganz et Comp. w Budapeszcie,
z zastosowaniem najnowszych planów, co do samego
budynku, jak również najnowszych maszyn do mielenia
systemu węgierskiego”.
Etykiety z opakowań mąki Braci Krausse
.........................................................................
Nowoczesne przedsiębiorstwo
.........................................................................
Podczas Krajowej Wystawy Rolniczej
w 1901 roku firma otrzymała medal za „Złoty Luksus”, czyli całokształt młynarskiej
produkcji - wyborne mąki i kasze. Do dziś
w Księdze Pamiątkowej Wystaw Lubelskich z tego roku zachował się opis, który świadczy, że było to bardzo nowoczesne
jak na ówczesne czasy przedsiębiorstwo:
„Zatrudnia około 100 pracujących, wyłącznie tylko pochodzenia krajowego w głównym zakładzie wraz
z zakładami pomocniczymi, jako to kuźnią, stolarnią,
i personelem biurowym. Posiada trzy turbiny o sile
180 koni i maszynę parową o sile 75 koni, której używa się tylko z braku wody. Robotnicy mają zapewnione
bezpłatne leczenie, tj. doktora, aptekę i szpital, oraz
ubezpieczenie od kalectwa od roku 1884 w Tow. Rosya w stosunku 1000-krotnym dziennej płacy. Przeważnie miele się pszenicę. Suma rocznej produkcji do
ceny pszenicy wynosi około 800 000 rubli srebrem.
nr 57 / kwiecień 2011
W 1927 roku powstała w ramach Centralnego
Okręgu Przemysłowego obecna siedziba zakładu w Lublinie przy ul. Wrotkowskiej. Na początku XX w. Lublin był dużym centrum przemysłu
młynarskiego. Moc produkcyjna zakładów lubelskich
była tak duża, że na początku lat 30. przekraczała
kilkakrotnie zapotrzebowanie na produkty mączne.
W pocz. XX w. zlikwidowane zostało historyczne spiętrzenie wody przy młynie, w trakcie obniżania lustra
Bystrzycy i osuszania terenów po dawnym stawie.
.........................................................................
Okres powojenny
.........................................................................
Aż do okresu powojennego, zespół młyna
pozostawał nieprzerwanie w rękach rodziny
Krausse. Ostatnimi prywatnymi właścicielami byli
Edward Krausse i Ludwik Skoczyński (syn Wandy Krausse), który otrzymał część po bezdzietnym
wuju - Henryku Krausse. Podczas II wojny światowej
przedsiębiorstwo sprawnie pracowało pod rządami Edwarda Kraussego. Mimo niemieckich korzeni,
Rodzina Krausse, zawsze czuła się Polakami, niejednokrotnie to udowadniając. Edward Krausse potajemnie przekazywał mąkę do pieczenia chleba
dla więźniów z Majdanka oraz dla ruchu oporu.
16
firma
.........................................................................
Tradycja i innowacje
.........................................................................
Powódź w 1947 r.
Po wojnie, w 1948 r. młyn Edwarda Krausse’go
został upaństwowiony i przejęty przez PZZ
- Przedsiębiorstwo Państwowo - Spółdzielcze.
Powstały Polskie Zakłady Zbożowe Lublin.
Po słynnej powodzi w 1964 roku, uregulowano
rzekę Bystrzycę, a młyn stał się młynem elektrycznym. W roku 1963 w PZZ Lublin uruchomiono nową linię do produkcji makaronu
opartą na urządzeniach znanej włoskiej firmy
Pavan z Galliera Reneta pod Padwą. Wtedy także przystosowano jeden z młynów do przemiału
przenicy Durum na mąkę makaronową. Zainstalowano trzy linie, które wyrabiały 20 ton makaronu na dobę.
.........................................................................
Rozwój firmy na przełomie wieków
.........................................................................
W 1972 roku asortyment firmy został poszerzony o pierwsze lubelskie paluszki. Wtedy ruszyła ich produkcja na nowych urządzeniach
austriackiej firmy. Produkowano wówczas na
dobę około 3,5 tony paluszków, kruchych, ze złocistym połyskiem. Wyrób ten spotkał się z uznaniem konsumentów i wielokrotnie był nagradzany.
W 1995 roku „Paluszki solone wyborowe”
otrzymały medal na Polskiej Wystawie Rolniczo-Spożywczej AGROEXPO w Wilnie na Litwie.
Jeszcze w latach 80-tych XX w. lubelska prasa
nie inaczej pisała o Młynie nr 1, jak o młynie Kraussego, z którego pochodzą – także i dzisiaj – najlepsze mąki w kraju. W latach 90-tych Polskie Zakłady Zbożowe Lublin zostały przekształcone
w spółkę akcyjną i przyjęły nazwę Lubella.
W 2003 roku Lubella weszła w skład Grupy Maspex Wadowice, jednej z największych firm na
rynku spożywczym w Polsce.
17
Do dziś Lubella, kontynuując szczytną tradycję swoich wielkich założycieli, nieustannie
się rozwija wdrażając nowoczesne technologie oraz rozbudowując zaplecze produkcyjne. W 1997 roku zainstalowano nowy młyn
o wydajności 300 ton. Na ówczesne czasy był
to najnowocześniejszy młyn w tej częsci Europy. W niedługim czasie Lubella rozpoczeła
produkcję płatków śniadaniowych, otwierając
w 2001 r. nową linię produkcyjną. W 2004 r. Firma wybudowała nowoczesny kompleks produkcyjno-magazynowy przy ul. Wrotkowskiej, w którym zainstalowano największą i najnowocześniejszą
w Polsce linię do produkcji makaronu. Inwestycja nie
tylko zwiększyła możliwości produkcyjne, ale przede
wszystkim, dzięki nowoczesnej technologii, umożliwiła wytwarzanie makaronu o najwyższej jakości.
W 2007 nastąpiła modernizacja naszego
młyna. Dzięki temu możemy wytwarzać semolinę – najlepszy z możliwych surowców do produkcji
makaronu. Zostały zastosowane najnowocześniejsze
rozwiązania techniczne i technologiczne. Nowy młyn
makaronowy pozwolił również na wprowadzenie na
rynek makaronu – Lubella Pełne Ziarno, które produkowane jest z mąki, otrzymanej z rozdrobnienia całego
ziarna, łącznie z jego okrywą. Obecnie Młyn Krauzego to jeden z najnowocześniejszych obiektów
tego typu w Europie. Lubella dba o jakość produkcji i cały czas inwestuje w nowoczesne rozwiązania w tym obszarze. W 2010 r. przeprowadziliśmy modernizację naszych obiektów.
Młyn Krausse’go współcześnie
nr 57 / kwiecień 2011
firma
W 2007 roku Lubella zakupiła udziały w firmie
ARNOS, która jest wiodącym producentem na
rumuńskim rynku makaronów.
.........................................................................
Lubella – rynkowy lider
.........................................................................
Obecnie Lubella to zdecydowany lider na
rynku makaronów w Polsce oraz wiodący producent w Rumunii. To również znany i ceniony
producent wyrobów zbożowych m.in.: mąk, kasz,
paluszków i płatków śniadaniowych. Lubella dzięki pasji swoich pracowników i ich zaangażowaniu
na każdym etapie powstawania wyrobów jest dzisiaj synonimem jakości w produktach zbożowych.
Lubella nieustannie zyskuje kolejnych lojalnych konsumentów, którzy mogą
zaufać doświadczeniu potwierdzonemu 130 latami
tradycji.
Pełne Ziarno, Superprodukt roku 2008 magazynu
„Świat Kobiety” za makaron Lubella Pełne Ziarno,
Top Innowacja 2008 dla makaronu Lubella Pełne
Ziarno, Hit Handlu 2007 dla makaronu Lubella Pełne
Ziarno, Laur Konsumenta 2007 dla makaronów Lubella, Godło Promocyjne Teraz Polska, Konsumencki
Znak Jakości, Złoty Medal Polagry, nagroda Regional
Forbes CSR Awards 2010.
Lubella co roku zajmuje wysokie miejsce
w rankingu najcenniejszych polskich marek,
przygotowywanym przez magazyn „Rzeczpospolita”. W najnowszym rankingu w kategorii „Najsilniejsze marki 2010” Lubella utrzymała bardzo
wysokie 3 miejsce.
Zarówno firma Lubella
jak i jej produkty otrzymały
wiele prestiżowych nagród,
do których należą między
innymi:
Przebój Rynku FMCG 2010
dla Lubella Musli, Perła Rynku
FMCG 2009 dla mąki Lubella
Lubella - zakład przy ul. Wrotkowskiej
Konkurs Lubelli dla Pracowników
L
ubella od 130 lat przygotowuje produkty, które inspirują
do radosnych eksperymentów w kuchni i zabawy ze smakiem. Dlatego też zapraszamy pracowników Grupy Maspex
Wadowice do stworzenia pysznego dania z wykorzystaniem
makaronów i sosów Lubelli.
Przepisy na pyszne potrawy prosimy przysyłać na adres:
[email protected] do 30 czerwca 2011. Obowiązkowym składnikiem każdego dania jest makaron i sos.
Najlepsze przepisy zostaną opublikowane
w Kurierze MW, na stronie Uwielbiam.pl oraz
nagrodzone produktami Lubelli.
nr 57 / kwiecień 2011
18
Z Podwórka na Stadion
Tymbark i Kubuś dla dzieci
49-"!2+
dla Dzieci
85 000 dzieci powalczy o swoje marzenia
z Pucharem Tymbarku!
FANTASTYCZNY REKORD NA POCZĄTEK XI EDYCJI
85 000 uczestników! Największy Turniej dla dzieci w Polsce! Najwspanialsze emocje i najpiękniejsze marzenia młodych piłkarek i piłkarzy biorących udział w oficjalnych Mistrzostwach Polski!
To wszystko brzmi jak cudowny sen. Na szczęście tym razem trudno się będzie z niego obudzić, bo
w międzyczasie stał się bardzo przyjemną rzeczywistością. 85 000 dzieci to także wspaniały prezent
na 75 urodziny Tymbarku. Nasza firma ma więc kolejne 2 radosne powody do wielkiej radości!
Kiedy w 2007 roku firma Tymbark została
sponsorem Turnieju „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”, z pewnością niewielu spośród ekspertów młodzieżowego futbolu przypuszczało, że już
za kilka lat rozgrywki organizowane tylko w jednej
kategorii: U-10, staną się największym ogólnopolskim Turniejem dla dzieci. Ponad 16 000 uczestników w VII edycji Turnieju było świetnym wynikiem,
a doświadczenia zdobyte w ciągu następnych lat
(kolejno 23 000 i 26 000 uczestników) zaprocentowały już w jubileuszowym X Turnieju o Puchar
Tymbarku, w którym zagrało aż 40 000 dzieci.
W ubiegłym roku nasz Turniej pobił frekwencją
dotychczas największych rozgrywek dla dzieci
i młodzieży w Polsce – Coca-Cola Cup, co było dopiero, jak się obecnie okazało niezwykłą, zapowiedzią
tegorocznego, spektakularnego rekordu.
XI edycja Turnieju o Puchar Tymbarku już
jest pod każdym względem rekordowa. 85 000
dzieci grających o Puchar Tymbarku, to większa frekwencja niż w 3 konkurencyjnych turniejach razem wziętych, posiadających kilka
kategorii wiekowych (Coca-Cola Cup, Turniej im.
Marka Wielgusa i Puchar Danone 2011). Aż 85 000
młodych piłkarzy i piłkarek w Pucharze Tymbarku
oznacza, że co piąty 10-latek zagra w rozgrywkach naszej firmy. Jest to niewątpliwie spory sukces i powód do dumy, ale i zarazem wielkie wyzwanie organizacyjne, aby każdy uczestnik Turnieju,
miał stworzone profesjonalne warunki do gry i wrócił z rozgrywek z samymi pozytywnymi wrażeniami.
19
nr 57 / kwiecień 2011
Z Podwórka na Stadion
W chwili, gdy czytacie Państwo ten numer
Kuriera MW, dziesiątki tysięcy dzieci z całej
Polski, rozpoczyna swoją wielką przygodę
z Pucharem Tymbarku. Pierwsze mecze rozegrane zostaną na etapach gminnych i powiatowych. Następnie najlepsze drużyny spotkają się
podczas finałów wojewódzkich. Warto podkreślić,
że przy tegorocznej frekwencji nie będzie łatwo
zdobyć prestiżowy tytuł mistrza województwa,
który jest przepustką do kolejnych etapów Turnieju. Drużyny, złożone z najlepszych reprezentantów województwa, którym się to uda, wyjadą
na jeden z czterech obozów szkoleniowych. Będą
w tym czasie doskonalić swoje umiejętności piłkarskie pod okiem doświadczonych trenerów oraz
rywalizować o awans do Wielkiego Finału.
Zwycięzcy Wielkiego Finału zdobędą Puchar
Tymbarku, tytuł Mistrzów Polski U-10, oraz
nagrodę główną – bilet do Amsterdamu, gdzie
m.in. zwiedzą stadion Amsterdam Arena i z jego
trybun obejrzą mecz gospodarza tego obiektu –
Ajaksu Amsterdam z inną europejską drużyną
oraz potrenują w jednej z najlepszych szkółek piłkarskich świata.
Tymbark i Kubuś dla dzieci
85 000 dzieci w Pucharze Tymbarku,
to przynajmniej 85 000 wyjątkowych: małych i wielkich marzeń, małych, ale wielkich piłkarzy. Trzymajmy za nich kciuki i oklaskujmy na boiskach całej Polski, z pewnością
na to zasłużą swoją wyśmienitą, pełną zaangażowania grą i odwagą. Wszystkie szczegóły na temat Turnieju znajdą Państwo
na www.zpodworkanastadion.pl
Przemysław Różowicz
Dział Public Relations
nr 57 / kwiecień 2011
20
Z Podwórka na Stadion
Tymbark i Kubuś dla dzieci
Napisali o Turnieju
o Turnieeju
Kurier Szczecinsk
i
Polska Gazeta Krakows
ka Malopolska Zachodn
ia
Polska Dziennik Bałtycki
ABC
Bravo Sport
21
nr 57 / kwiecień 2011
Kubusiowi Przyjaciele Natury
Tymbark dla Ciebie
Poznaj z Kubusiem kwiaty chronione
D
o 30 kwietnia w przedszkolach, które biorą udział
w programie „Kubusiowi Przyjaciele Natury” odbywają
się działania ekologiczne. Dzieci w ramach programu wraz z nastaniem wiosny poznają również piękną polską przyrodę. W tym
okresie Kubuś chce także nam przypomnieć o najczęściej spotykanych
polskich kwiatach, które znajdują się pod ochroną. Warto podczas
wspólnego spaceru zwrócić na nie szczególną uwagę. W naturalnym środowisku możemy je podziwiać, ale nie wolno ich zrywać ani wykopywać.
Na Ziemi znajdują się tysiące gatunków roślin – w wodzie i na lądzie – a w ich otoczeniu żyje
człowiek. Wydawać by się mogło, że bogactwo
roślin jest przeogromne i niezmienne. Jednak
z każdym rokiem, w wyniku działalności człowieka, zasób gatunków roślin kurczy się coraz
bardziej. Wiele gatunków wyginęło już bezpowrotnie i musimy robić wszystko, by powstrzymać
dalszą degradację środowiska i ocalić wymierające gatunki.
Śnieżyczka przebiśnieg
To symbol przedwiośnia. Jako jeden z pierwszych kwiatów wychyla się spod płaszcza śniegu, oznajmiając nadejście kolejnego okresu
wegetacji. Naturalnym miejscem występowania
przebiśniegów jest przede wszystkim Europa Środkowa, w tym Polska. Możemy je czasem znaleźć na
skraju lasu lub zarośli.
Zawilec wielkokwiatowy
Zawilec wielkokwiatowy zakwita bardzo wcześnie, bo już na początku kwietnia, kiedy większość
roślin dopiero się budzi do życia. W naszym klimacie zawilce należą do wiosennego wizerunku
europejskich lasów liściastych. Piękne kwiaty tej
rośliny są główną przyczyną jej niszczenia, a to spowodowało jej zanik na wielu stanowiskach. Obecnie
w Polsce zawilce można spotkać jedynie w rozproszeniu na suchych, słonecznych zboczach porośniętych zaroślami – na nizinach w dolinach rzek lub
w ich pobliżu. Wszystkie występujące u nas gatunki
zawilców są roślinami trującymi.
nr 57 / kwiecień 2011
Pierwiosnek
Pierwiosnki zakwitają wczesną wiosną. Ich wesołe kolory dodają nam energii po długiej zimie.
Pierwiosnki, zwane inaczej prymulkami, to
ogrodowa klasyka, ale rosną także dziko - nie
tylko w krajach Azji, Ameryki czy Afryki. Niektóre gatunki można spotkać także w polskich górach. W Polsce pierwiosnek dziko występuje w Sudetach i Karpatach a także w Wielkopolsce i na
Lubelszczyźnie.
22
Kubusiowi Przyjaciele Natury
Sasanka
Górale twierdzą, że gdy na halach zakwitną sasanki, to znak, że wiosna zagościła
w przyrodzie na dobre. Sasanki rosną na terenie całej Europy i w środkowej Azji. W Polsce spotykamy obecnie cztery gatunki dzikich sasanek,
choć jeszcze w XX w. było ich pięć. Wszystkie są
pod ochroną. W Tatrach polskich i słowackich występuje sasanka alpejska o białych kwiatach.
Najczęściej spotykana jest rosnąca na niżu na wilgotnych łąkach (m.in. w Dolinie Biebrzy) sasanka
łąkowa o kwiatach w kolorze złamanego fioletu. Na nizinach rośnie także bardzo rzadko spotykana sasanka wiosenna o kielichach kwiatowych. Z zewnątrz są jasnofioletowe lub niebieskie,
w środku - białe. Typowe dla sasanek fioletowe
kwiaty ma także sasanka otwarta rosnąca w północno-wschodniej Polsce i na Lubelszczyźnie.
Tymbark dla Ciebie
Konwalia majowa
Łany białych, pachnących konwalii to jeden
z najmilszych majowych widoków. Najpierw nazywano ją Lillium convalium (łac. convallis znaczy
dolina), czyli lilią dolin. Taką też nazwę - Lilly of the
valley - nosi po dziś dzień w Anglii. Konwalia majowa jest jedną z niewielu roślin, która powszechnie
występuje na terenie Polski w stanie naturalnym.
Spotkać ją możemy przede wszystkim na skrajach
lasów liściastych, zagajników lub pod pojedynczymi
drzewami na bezdrożach.
Mikołajek nadmorski
Przylaszczka pospolita
W Polsce przylaszczka jest rozpowszechniona niemal w całym kraju, choć obecnie niestety
jest coraz rzadziej widywana w naszych lasach.
A szkoda, bo to prawdziwa perełka wśród wiosennych
roślin. To jeden z pierwszych zwiastunów końca ponurej zimy i początku wytęsknionego przedwiośnia.
Przylaszczka kwitnie od marca do maja.
Każda kraina ma swój symbol i z pewnością
mikołajek jest rośliną-symbolem Wybrzeża
Bałtyku. Jednak choć należy on do najpiękniejszych przedstawicieli flory naszego kraju, niewiele
osób miało okazję zobaczyć ten gatunek w naturze. Przyczyną jest niestety jego wyjątkowa uroda,
która powoduje, że jest on masowo zrywany przez
ludzi. Stanowiska, na których występuje, są tłumnie odwiedzane przez turystów, więc istnieje niebezpieczeństwo, że już wkrótce całkowicie zniknie
on z szaty roślinnej Polski. Kwitnie od czerwca do
sierpnia.
Joanna Olszowska
Dział Public Relations
23
nr 57 / kwiecień 2011
Kubusiowi Przyjaciele Natury
Tymbark dla Ciebie
Napisali o „Kubusiowych Przyjaciołach Natury”
Kurier Brzeski
Zielony dzieĔzdrowej
energii
A
A
A
Podziel siĊ! |
2011 -02-19 10:04:03
(ost. akt: 2011 -02-18
23:50:53)
Inaczej niĪw piosence
o witaminkach, JaĞn
ie jest gáuptaskiem i
marchewk Ċ, gruszkĊ,
witaminy je. WiĞnie i
pietruszkĊi kalarepkĊ
Ğliwki, rudą
, smaczne porzeczki
Przedszkola Miejskiego
i sáodkie maliny. Jedz
nr 2 w Olsztynie.
ąje r ywnieĪdzieci z
² Zaraz sprawdzimy
, czy Kamil je owoce
² mywi Przemek
Fabi siak, wych owaw
ca w Prze dszk olu Miejs
kim nr 2 w
Olsztynie i podaje mu
kawa áek owocu. Kami
l z zas áoniĊtymi
oczami pr ybuje i... ²
To banan! ² odpowiada
.
W pi ątek w
przedszkolu zorganizow
ano zielony dzieĔzdro
wej energii.
Autor: Grzegorz Wado
Gazeta Biesz
wski
Dzieci do przedszkol
a przysz áy ubran e na
zielo no. Ka Īde z
nich przyniosáo ze sobą
jaki Ğowoc, warzywo
lub sok. Razem
ze swoimi nauczyciela
mi przygotowali zielon
e
nakrycia gáowy.
Na zielo no ubral i si Ċ
rywnieĪwychowawcy
. ² DziĞ jestem
brukselką ² usáyszeliĞm
y od pani Agnieszki.
czadzka
el siĊ! |
Like
olsztyn.wm.pl
Ostr
O
ttroááĊk
ka: Maluchy ĞwiĊtowaáy
dzieĔwiosny i
lasu
2011 -03-2
-03-24 15:36:57 (ost.
akt: 2011 -03-24 15:37
:14)
21 mar ca dzie ci z
Pun ktu Prze dszk olne
go ÄKangurek´ zgod
wiosnĊ. Tego dnia prze
nie z trad ycj ą przy
dszkolaki obchodzi
wita áy
áy takĪe Dzie ĔLasu.
Obecny rok szkolny Minis
ter Edukacji Narodowe
j
Kata rzyn a Hall ogáos
iáa Roki em Odkr ywan
ia
7DOHQWyZX]QDM ąc rozw
ijanie zdolnoĞci i pasji
za
niezwykle waĪn e, cho
ü dotychczas niedocenia
ne
zada nie syste mu eduk
acji. Zgod nie z wol ą
pani
PLQLVWHUPDUFDUy
ZQLH Īw ÄKangurku´
staásiĊ
'QLHP7DOHQWyZ
Autor
Auto
A
tor:: PP "Kangurek"
Przedszkolaki z t
ej okazji przygot
o w a áy
przedstawienie zatytuáow
Podczas insce
ins nizacji w sali zrobiá
ane: ÄWiosna i kwiatki´.
áo
o siĊkolorowo, pogodnie,
pachnąco ± po prostu
wiosennie.
5yZQ RF]H VQHR EFKR
G\' QLD /DVX VWDáy si
Ċ z kolei k j
ĝ
Kurier Ostrolecki
Gwarek
nr 57 / kwiecień 2011
24
Tymbark dla Dzieci
5 porcji war z y w, owoców lub soku
5 posiłków w ciągu dnia
5
porcji warzyw, owoców lub soku idealnie wkomponowuje się do
codziennego menu. Serdecznie zachęcamy Was i Wasze dzieci do
tego, by pamiętać o tej zasadzie i aby warzywa, owoce i soki towarzyszyły
Wam i Waszym dzieciom każdego dnia, przy każdym posiłku.
Po pierwsze – śniadanie. Wszyscy doskonale wiemy, że to najważniejszy posiłek w ciągu
dnia. Ta zasada w szczególności dotyczy dzieci, które w szkole czeka wzmożony wysiłek,
zarówno fizyczny, jak i umysłowy. Dlatego
przygotowując śniadania, pamiętajmy o tym,
aby dostarczyć dzieciom wystarczającej energii do nauki i zabawy, a także zestaw odpowiednich witamin i minerałów. Warto więc
urozmaicić śniadanie o jakiś owoc, nałożyć na
kanapkę plasterki ogórka, rzodkiewki i pomidora czy wypić szklankę soku.
Po trzecie – obiad. W tym przypadku sprawa jest prosta. Zupa warzywna lub surówka
fantastycznie wzbogacą posiłek. Oczywiście
mogą to być tak proste kompozycje, jak marchewka utarta z jabłkiem, świeży ogórek
czy też pomidory podane z odrobiną oliwy.
Owoce mogą również urozmaicić tak lubiane
przez dzieci pierożki, racuchy i naleśniki.
Po czwarte – „małe co nieco”. Jeśli w twoim domu nie brakuje łasuchów, pomyśl
o lekkich, owocowych deserach. Jeśli lubisz
ciasto, to niech będzie ono z owocami. Warto sięgać również po galaretki, do których
można dorzucić kawałki owoców oraz po
pyszne owocowe sałatki. Bardzo dobrym
uzupełnieniem diety po wyczerpującym
dniu w szkole może być smaczna przekąska
w postaci pokrojonej w paski marchewki lub
soku przecierowego na bazie marchwi i owoców. Zdrowych warzyw nigdy za wiele!
Po piąte – kolacja. Najlepiej co najmniej
2 godziny przed snem. Dorzućmy do kolacyjnego zestawu kolejne warzywno-owocowe dodatki. Pozwolą nie tylko urozmaicić
posiłek, ale sprawią również, że talerz będzie wyglądał atrakcyjnie i kolorowo.
Wiosna – wielkie przebudzenie
Po drugie – drugie śniadanie w szkole
i pracy. Koniecznie zapakujmy pociechom
do tornistra pożywne drugie śniadanie, np.
w postaci ulubionego soku, jak również kanapki, w której przemycimy np. kawałek pomidora, rzodkiewki czy sałaty. Dziecko podczas przerw między lekcjami z przyjemnością
wypije sok i zje kanapkę, a my będziemy
wiedzieli, że zapewniliśmy mu w tym czasie
kolejne porcje naturalnych witamin. Pamiętajmy też o naturalnych witaminach dla siebie do drugiego śniadania, czy to w kanapce,
w postaci surówki czy pożywnego soku.
25
Czujemy już intensywnie, że nadeszła wiosna. Wszystko rozkwita, pachnie,
budzi się do życia. W sklepach dostępne są
nowalijki. Wiosną warto sięgać po młodą
sałatę, rzodkiewki, szczypiorek, seler, zielone ogórki. Nie tylko doskonale smakują,
lecz także mogą posłużyć jako składniki
pysznych i zdrowych sałatek.
Wiosną jeszcze trudno o świeże owoce
więc dobrze jest sięgnąć po soki i dodawać do posiłków soki owocowe lub owocowo-warzywne.
Magdalena Chrapla
Dział Public Relations
nr 57 / kwiecień 2011
Tymbark dla Dzieci
5 porcji war z y w, owoców lub soku
5 porcji na Majówce
Z
bliża się czas Majówek a sezon grillowy już praktycznie w pełni.
Pamiętajcie, że każdy posiłek może być jeszcze bardziej urozmaicony
dawką naturalnych witamin a zjadany na zewnątrz będzie z pewnością lepiej smakował. Dlatego pamiętajcie o 5 porcjach warzyw, owoców i soków do kosza piknikowego, jak i podczas spotkań przy grillu. Poniżej prezentujemy kilka pomysłów
do wykorzystania podczas najbliższych rodzinnych spotkań.
Sałatka z nowalijek z cytrynowym sosem
Składniki (ilość na 4 porcje):
sałata masłowa 300 g
rzodkiewka 100 g
ogórek 150 g
papryka 100 g
pomidory koktajlowe 100 g
szczypiorek 2 łyżka
koper ogrodowy 1 łyżka
oliwa z oliwek extra virgin 125 ml
sok z cytryny 6 łyżka
sól 1 szczypta
pieprz 1 szczypta
Sposób przygotowania:
Sałatę po opłukaniu porwać ręcznie na małe
kawałeczki. Rzodkiewki pokroić w plastry.
Ogórka obrać i pokroić w półkrążki.
Paprykę pokroić w kostkę.
Pomidorki w połówki.
Sok z cytryny wymieszać z solą i pieprzem,
a następnie dodać do niego oliwę z oliwek.
Warzywa i zioła wymieszać, następnie obficie
skropić sosem.
Sałatka z rzodkiewką i szczypiorkiem.
Składniki (ilość na 4 porcje)
ser żółty 20 dag
jajo na twardo 4 szt.
pęczek rzodkiewki 1 szt.
pęczek szczypiorku 2 szt.
majonez 3 łyżki
sól 1 szczypta
pieprz 1 szczypta
Sposób przygotowania:
Ser i rzodkiewki zetrzeć na tarce
na grubych oczkach.
Jajka pokroić w kosteczkę.
Szczypior posiekać.
Wszystko połączyć z odrobiną
majonezu.
Wymieszać i doprawić.
Szaszłyki warzywne:
Składniki (ilość na 4 porcje)
papryka 1 szt.
cukinia 1 szt.
pieczarki 10 szt.
pomidor 1 szt.
ogórek 1 szt.
Sposób przygotowania:
Obieramy cukinię i ogórka kroimy w kostkę.
Pomidory i paprykę kroimy w kostkę. Pieczarki kroimy na połowę.
Nakładamy na wykałaczki warzywa i pieczarki na przemian.
Grillujemy przez 10 minut
Bajeczny koktajl:
Składniki (ilość na 4 porcje)
sok pomarańczowy
syrop malinowy sok z czarnej porzeczki kilka truskawek lub plaster pomarańczy do
przystrojenia
nr 57 / kwiecień 2011
Sposób przygotowania:
¾ dzbanka soku pomarańczowego uzupełniamy
nektarem z czarnej porzeczki i odrobiną syropu
malinowego. Mieszamy i bajeczny koktajl gotowy.
Szklanki polecamy przystroić świeżymi owocami.
Magdalena Chrapla
Dział Public Relations
26
Klub Bezpiecznego Puchatka
PUCHATEK
Puchatek dla dzieci
K G P
Bezpieczna zabawa na podwórku
W
iosenna, ciepła pogoda zachęca do spacerów
i zabaw na świeżym powietrzu. Dla dzieci
to okazja do ruchu i radości z coraz mocniej świecącego słońca. Kiedy tylko jest to możliwe warto pokazywać dzieciom,
że jest to zdrowsza forma spędzania wolnego czasu niż np. korzystanie w domu z Internetu czy gier komputerowych. Aby
jednak zabawy na podwórku niosły ze sobą jedynie pozytywne emocje, dobrze jest przekazać dzieciom kilka rad na temat
bezpiecznego spędzania czasu na zewnątrz.
Nie można wychodzić z domu bez powiadomienia o tym rodziców lub opiekunów.
Wychodząc z domu dziecko nie powinno
nosić klucza w widocznym miejscu. Najlepiej razem z rodzicami ustalić bezpieczne miejsce do przechowywania klucza.
Miejsce zabawy
Nie należy bawić się na podwórku po zmroku,
ani w odludnych miejscach.
Nie należy bawić się w miejscach niebezpiecznych: blisko drogi czy torowiska.
Nie należy wchodzić na teren budowy, do miejsc
remontowanych czy opuszczonych budynków. Dzieci powinny uważać
również na różnego rodzaju ruiny –
zawsze istnieje ryzyko osunięć czy odrywających się fragmentów budynków.
Bawiąc się na zjeżdżali trzeba pamiętać o zachowaniu bezpiecznego
odstępu między pozostałymi dziećmi. Można zjeżdżać wówczas, gdy na
dole już nikogo nie ma, a samemu
szybko odejść po zjechaniu na dół.
Nie wolno wspinać się po powierzchni do zjeżdżania.
27
Na huśtawce trzeba huśtać się pojedynczo,
w pozycji siedzącej, trzymając się obiema rękami. Podobne zasady dotyczą też karuzeli. Niebezpieczne jest zeskakiwanie, przechylanie się
i przechodzenie w pobliżu huśtawki czy karuzeli będącej w ruchu.
W piłkę najlepiej grać na boisku, z dala od
okien budynków mieszkalnych. Pod żadnym
pozorem nie należy wbiegać za piłką na ulicę.
Nie wolno zbliżać się do urządzeń i budynków,
na których umieszczone są napisy takie jak:
„Pod napięciem”, „Urządzenie elektryczne”,
„Nie dotykać”, „Wejście wzbronione”.
Dzieci nie powinny bawić się
w pobliżu linii energetycznych, wspinać się na słupy energetyczne, puszczać latawców
w pobliżu linii energetycznych
czy podchodzić do zerwanych lub
zbyt luźno zwisających przewodów elektrycznych.
Gdy zbliża się burza, dziecko jak
najszybciej powinno wrócić do
domu. W czasie burzy nie należy
chować się pod drzewem ani wchodzić do wody.
nr 57 / kwiecień 2011
Klub Bezpiecznego Puchatka
Kontakt y z obcymi
Wobec obcych należy zachować ostrożność. Nigdy nie wolno przyjmować od nich upominków
czy słodyczy.
Nie wolno wsiadać do samochodu nieznanej
osoby, mimo iż wydaje się ona miła.
Nieznajomym nie można udzielać żadnych
informacji na swój temat – najlepiej od razu
odejść, mówiąc, że tata właśnie wychylał się
przez okno i wrócić do domu. Warto przypomnieć dzieciom, że niebezpieczny człowiek nie
zawsze musi wyglądać groźnie. Może to być nawet elegancka, miła pani.
Dziecko nie może oddalać się od miejsca zamieszkania z nieznajomym ani przyjmować propozycji spaceru.
Ost rożnie ze zwierzętami
Bawiąc się na zewnątrz trzeba uważać na nieznajome zwierzęta. Dziecko nie powinno zbliżać
się do nich ani ich głaskać. Nawet przyjaźnie wyglądający pies czy kot może być groźny i dotkliwie zranić.
Nie należy podchodzić do zwierząt leśnych ani
ich głaskać.
Nie wolno drażnić
zwierząt, dokuczać im
czy próbować uderzyć;
często nie zdając sobie
z tego sprawy, można
wyzwolić u zwierząt
agresję. Zwierzęta nie
są zabawkami, nie
wolno ciągnąć ich za
uszy, ogon.
bezpieczna stojąca). Jeśli będzie stać spokojnie,
pies je obwącha i odejdzie. Nigdy nie wolno
przed psem uciekać!
Jeśli pies będzie dalej agresywny, trzeba przyjąć
pozycję tzw. „żółwia”.
Zawsze należy poważnie traktować tabliczki z napisami „Tutaj ja pilnuję” czy „Uwaga zły pies”.
Przedmiot y do zabawy
Dzieci nie powinny się bawić znalezionymi,
nieznanymi przedmiotami ani pojemnikami niewiadomego pochodzenia. Mogą być
niebezpieczne – zawierać trujące substancje lub
grozić wybuchem.
Osoby niepełnoletnie nie mogą bawić się
petardami czy fajerwerkami. Zabawa ta powinna odbywać się pod nadzorem osoby dorosłej. Kupowanie petard przez osoby poniżej 18
roku życia jest zabronione.
Joanna Olszowska
Dział Public Relations
Jeśli
pies
szczeka lub próbuje
zaatakować, dziecko
powinno stanąć na
baczność,
założyć
dłonie na kark i zgiętymi ramionami zasłonić twarz (postawa
nr 57 / kwiecień 2011
28
Klub Bezpiecznego Puchatka
Opowiadanie Puchatka
Droga na skróty
K
asia, Madzia i Krzyś wracali ze szkoły.
Pogoda była piękna. Słońce świeciło od
samego rana, wiał lekki wiatr. Jak co dzień, dzieci
szły ze szkoły tą samą drogą.
Dzieci wracały trasą, którą doskonale
znały, często jeździły tędy z rodzicami na
wycieczki. W pewnym momencie Krzyś
wpadł na pomysł:
- Kasiu pamiętaj, żeby ze szkoły wracać
prosto do domu - poprosiła mama Kasi.
- Jest taka piękna pogoda! Możemy sięę
gdzieś przejść!
- Tak mamo. Pamiętam - grzecznie potwierdziła
dziewczynka.
- Krzysiu, nie wolno nam! Pamiętasz, co mówiła mama? – przypominała Kasia.
- Dzieci - kontynuowała mama - Pamiętajcie, by
trzymać się cały czas tej samej trasy! Nigdzie nie
zbaczajcie z drogi!
- Dobrze, obiecujemy! Wrócimy o 13.00 - odpowiedziały dzieci.
- Tak, Krzysiu - zgodziła się Madzia - mama prosiła, byśmy prosto ze szkoły wracali do domu.
Kasia, Madzia i Krzyś wyruszyli do szkoły. Po
skończonych lekcjach jak zawsze wracały do domu.
- Ale cudowna pogoda! - cieszyła się Madzia.
- Piękny dzień! - ekscytował się Krzyś.
Krzyś jednak przekonywał nadal:
- Przecież będziemy szli do domu, tylko inną trasą. Będziemy nawet szybciej niż zawsze, bo pójdziemy skrótem- Krzyś namawiał dalej. – Zobaczycie jak
tam jest pięknie: łąka, potem las, wszędzie zielono!
Na pewno wam się spodoba!
Dziewczynki zgodziły się:
- Skoro to jest skrót i jeszcze będzie tam tak
pięknie, to chodźmy!
Dzieci szły przez
chwilę poboczem, a potem skręciły w ścieżkę
biegnącą w kierunku
lasu.
- Ten skrót to naprawdę świetny pomysł! – z uśmiechem
powiedziała Madzia.
- Tu jest cudownie - zachwycała się
Kasia widokami.
Dzieci szły łąkami, potem przez
las. Pokonały już sporo
trasy, a mimo to jeszcze nie dotarły do domu. Madzia zaczęła się martwić:
- Dlaczego jeszcze nie doszliśmy do domu? Mieliśmy szybciej wrócić.
- Już niedługo będziemy w domu. – uspokajał
Krzyś.
29
nr 57 / kwiecień 2011
Klub Bezpiecznego Puchatka
Po długim poszukiwaniu drogi, dzieci w końcu dotarły do ścieżki prowadzącej do domu. Było
jednak już ciemno, a one nie miały odblasków. Na
szczęście nic się nie stało i bezpiecznie dotarły
do domu.
- Gdzie byliście?! Strasznie się martwiliśmy!pytała zdenerwowana mama Kasi, gdy dzieci wróciły – Mieliście być przed 13.00, a jest 20.00! Co się
stało? Na szczęście jesteście już w domu!- powiedziała mama i mocno przytuliła dzieci.
Pytania do pracy z dzieckiem:
1.
2.
3.
Jakie rady otrzymały dzieci od rodziców
przed wyruszeniem w drogę?
Dlaczego dzieci wróciły do domu tak późno?
Dlaczego to, co zrobiły dzieci było tak niebezpieczne?
Porozmawiaj z dzieckiem
Dzieci jednak nie zbliżały się do domu. Były już
bardzo zmęczone, a znajomych okolic nadal nie było
widać. Tymczasem, robiło się coraz ciemniej. Dzieci
wiedziały już, że się zgubiły, a drogą, którą idą nie
dojdą do domu.
– Jak my teraz wrócimy do domu? - martwiła się
Kasia.
nr 57 / kwiecień 2011
Przypomnij dziecku jeszcze raz zasady poruszania się po drodze oraz samodzielnych powrotów:
dziecko porusza się zawsze lewą stroną jezdni
(po poboczu) lub wyznaczonym chodniku,
dziecko powinno poruszać się tylko znaną trasą
i pod żadnym pozorem nie powinno z niej zbaczać,
zawsze pytaj dziecko, gdzie będzie i kiedy wróci.
30
firma
Tymbark – Kochaj życie
C
zy reklama może wywoływać uśmiech na twarzy
i przekazywać wiele pozytywnych emocji? Widząc
uśmiechnięte twarze, ludzi cieszących się pełnią życia, a wokół
piękną przyrodę – pozytywna odpowiedź nasuwa się sama. Taki
właśnie jest świat Tymbarku – pełen radości, optymizmu, natury.
Zapraszamy do wędrówki po tym świecie, któremu od lat towarzyszy hasło „Kochaj życie!”. Przypominamy
nasze reklamy, które bawiły, zachwycały i wzruszały.
Radość bycia razem
P
rzesłanie „Kochaj życie” towarzyszy Tymbarkowi już
od dekady. Po raz pierwszy pojawiło się w reklamie z 2001 r.
Kampania pokazywała radość życia oraz radość z bycia razem i cieszenia się z najwyższej jakości prawdziwie naturalnych soków i napojów.
Pierwsza reklama Tymbarku z przesłaniem „Kochaj życie” 2001 r.
Dobra zabawa
T
ymbark to nie tylko marka tradycyjna. To także marka dynamiczna i kultowa. Nasze reklamy pokazywały ludzi młodych,
pełnych życia na łonie natury. Bo Tymbark to przyjaźń i dobra
zabawa. W końcu w grupie znajomych bawi się najlepiej.
Reklama napojów Tymbark Orzeźwiający z 2002 r.
Tymbark zachęca do cieszenia się każdym momentem życia.
Przedstawia grupę młodych ludzi, którzy żyją pełnią życia, doceniają to, że są razem. Dla nich liczą się prawdziwe doznania. Deszcz to
dobry powód do zabawy, a czekanie na autostop wcale nie musi być
nudne.
Reklama Tymbarku – 2004 r.
31
nr 57 / kwiecień 2011
firma
Ważne momenty
T
ymbark do lat towarzyszy ludziom w niezwykłych chwilach. Ona,
on i miłość. Dwoje zakochanych ludzi, którzy odnaleźli się, jak dwie
połówki pomarańczy. Jeśli miłość tworzy najlepsze owoce, to z miłości do
owoców powstaje w Tymbarku najlepszy sok.
Reklama Tymbarku – 2004 r.
„Wszystko mi mówi,
że mnie ktoś pokochał”
R
eklamom Tymbarku już od 2001 roku towarzyszy znana piosenka Skaldów „Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał”.
Reklama Tymbarku – 2008 r.
Ta optymistyczna muzyka, pełna pozytywnej
energii stała się rozpoznawalnym elementem
kampanii Tymbarku. Oglądając Tymbarkowe
reklamy można usłyszeć wykonanie oryginalne, nowoczesne aranżacje, a także interpretacje
znakomitych muzyków. W przeciągu 10 lat wariacje na temat słynnej piosenki stworzyli dla
Tymbarku: Leszek Możdżer, Andrzej Smolik,
Paweł Kukiz, Brathanki, Mika Urbaniak, Sistars.
Charakterystyczną dla Tymbarku piosenkę śpiewała nawet społeczność regionu
Matao w Brazylii, w trakcie uroczystego fiestowania zbiorów pomarańczy. Z tego słonecznego
regionu pochodzą pyszne pomarańcze, z których
produkowany jest sok Tymbark. Dostawcy pomarańczy, przesyłali do Tymbarku pozdrowienia
śpiewając „Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał”.
Egzotyczne kompozycje
T
ymbark jako pierwszy przeniósł konsumentów w świat niepowtarzalnych, egzotycznych
smaków, wprowadzając w 2003 r. Owoce Świata.
Reklama nowych smaków była egzotyczną podróżą w najdalsze zakątki naszego globu. W kampanii wspierającej linię każdy ze smaków przenosił
nas do miejsca pochodzenia danego owocu: Kokos
– na Karaiby, Kaktus – do Meksyku, Granat - do
Grecji, a Wanilia – na Tahiti. Kolejne żartobliwe
spoty, opierały się na skojarzeniach związanych
nr 57 / kwiecień 2011
z prezentowanym w filmie krajem. W Turcji figa
znikała pod kapeluszem derwisza, w Peru marakuja wskakiwała na szczyt schodkowej piramidy,
natomiast na Kubie tłum limonek manifestował na
ulicach Havany z okrzykiem Cuba libre! Reklamom
towarzyszyła oryginalna muzyka, związana z krajem pochodzenia owoców.
32
firma
Wyjątkowa jakość
O
d 75 lat Tymbark tworzy pyszne produkty o wysokiej jakości. I pokazuje to w zachwycający
sposób. To Tymbark, jako pierwszy, ukazał niezwykłe oblicze owoców, z których powstają wyjątkowe soki. Reklamy linii Premium podbijały serca, oczy i uszy naszych konsumentów, dzięki przepięknym sekwencjom owocowym i muzyce tworzonej przez znanych polskich muzyków na motywie piosenki „Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał”.
Szlachetne Jabłko Antonówka - ilustrowane chwytającą za serce kompozycją muzyczną, stworzoną przez słynnego pianistę i kompozytora, Leszka Możdżera.
Zmysłowa wiśna - ilustrowana utworem Andrzeja Smolika.
Radosna Pomarańcza - jej żywy temperament wydobył Paweł Kukiz.
Śliwka Węgierka - ognisty czardasz w wykonaniu zespołu Brathanki.
Czysta przyjemność
S
oczyste, świeże owoce zatopione w najprawdziwszym soku. Cudownie owocowa rozkosz i chwila
zapomnienia. W codziennym zabieganiu, w drodze do pracy – mała przyjemność upiększa cały dzień.
A może pyszny sok wyciśnięty z owoców bezpośrednio po ich zebraniu? Tymbark pozwala oderwać się
od rzeczywistości.
Tymbark Duo Fruo – Przyjemność kawałek po kawałku – 2007 r.
Świeży Sok Tymbark na świeży początek dnia – 2007 r.
33
nr 57 / kwiecień 2011
firma
W chwilach zwykłych i niezwykłych
M
arka Tymbark towarzyszy nam w najważniejszych momentach naszego życia: gdy byliśmy dziećmi,
w czasie pierwszych miłości i ważnych decyzji, i wtedy, gdy wkraczamy w świat ludzi dorosłych.
Reklama „Zawsze tam, gdzie Twoje pragnienia” (2008) podkreślała obecność Tymbarku w życiu
naszych konsumentów: w czasach, gdy byli dziećmi,
gdy dorastali i kiedy oni sami mieli już dzieci. Była to
część akcji „Uwolnij swoje pragnienia”, w ramach której konsumenci mogli na etykietach napojów Tymbark, wyrażać swoje pragnienia. Etykiety Tymbarku
były wyrazem pasji naszych konsumentów.
W każdym miejscu świata
K
ampania Tymbark jest dobry na każdą okazję i można go ze sobą wszędzie zabrać. To pyszne
owoce na wynos. Jako pierwszy w Polsce w 2004 r. Tymbark wprowadził unikalną technologię Top Aseptic, dzięki czemu w nowoczesnej, plastikowej butelce Top Aseptic dostępny jest
owocowy, naturalny Tymbark, bez sztucznych barwników i konserwantów. Wygodnie, bezpiecznie,
idealnie na wyprawy i podróże.
K
ampania Tymbark Top Aspetic z 2005 r. była w tamtym czasie największą w historii branży
soków, nektarów i napojów kampanią skierowaną na jeden produkt. Filmy reklamowe
na pierwszy rzut oka stylistycznie przypominały programy przyrodnicze, opisujące surowe i niedostępne tereny
ziemi, takie jak Sahara, czy środek Oceanu Spokojnego, gdzie panujące warunki nie pozwalają na rozwój roślin.
W dalszej części spotów główny bohater pił Tymbark z nowej plastikowej butelki wykonanej w technologii Top
Aseptic. Kiedy na skutek szybkiej, dynamicznej jazdy po wydmach na snowboardzie lub mocnego przechyłu
jachtu na oceanie, butelka spada, widać, jak bardzo jest wytrzymała. Tymbark sprawdza się w każdej okazji.
Konkurs „75 lat razem”
O
d 75 lat Tymbark rozwija się i tworzy znakomite produkty, dzięki swoim
pracownikom. Z tej okazji zapraszamy wszystkich pracowników Grupy Maspex Wadowice do wyjątkowego konkursu. Zachęcamy do tego, by podzielili się
Państwo z nami swoimi wspomnieniami, dotyczącymi Tymbarku.
Do 30 czerwca czekamy na:
Anegdoty.
Ciekawe historie,
Zdjęcia,
Archiwalne materiały: etykiety, stare reklamy,
artykuły o Tymbarku itp.
Czekają upominki od Tymbarku. Zapraszamy!
nr 57 / kwiecień 2011
Materiały prosimy przesyłać na adres:
[email protected] lub na adres:
Dział PR
Ul. Legionów 37
34-100 Wadowice
Z dopiskiem „Tymbark 75 lat”
W razie pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny: 0-33 870 8464.
34
firma
TYMBARK NA KAŻDĄ OKAZJĘ
C
o minutę prawie 200 osób czyta hasełko spod kapsla Tymbark. Dzięki zabawnym, intrygującym,
ale również wyrażającym najpiękniejsze uczucia hasełkom, Tymbark stał się uczestnikiem wielu ważnych, ale też zupełnie zwyczajnych chwil w życiu naszych konsumentów. Tą niezwykłą rolę kapselka już od lat
podkreślają krótkie, zabawne reklamy. Można w nich zobaczyć kapselek pod wieloma postaciami. A wszystkie
spuentowane trafnym hasełkiem.
Sportowo
Mistrzostwa Świata w piłce nożnej czy skoki Małysza – Tymbark zawsze kibicuje!
Świątecznie
Na Wielkanoc, Gwiazdkę czy Sylwestra – z Tymbarkiem każda okazja do świętowania jest najlepsza!
I w słońcu, i w deszczu
Pierwszy powiew wiosny, jesienna zawierucha, upalne lato czy śnieżna zima – Tymbark jest doskonały na
każdą porę roku!
Rozrywkowo
Wycieczki, przyjaciele, zabawa – Tymbark zawsze dodaje smaku dobrej rozrywce!
35
nr 57 / kwiecień 2011
Tymbark spełnia sportowe marzenia
Tymbark spełnia sportowe marzenia
S
port to nie tylko zdrowie. To także radość, pasja, wspaniała rywalizacja
i piękne sukcesy. Tymbark te wartości wspiera od lat, angażując się w
rozwój sportu - na początku na poziomie lokalnym, a dziś już w całej Polsce.
Na swój Jubileusz Tymbark otrzymał także wyjątkowy, sportowy prezent – rekordową ilość 85 000 dzieci, biorących udział w Turnieju Tymbarku.
Zawsze na sportowo
Przez lata swojej działalności Tymbark angażował się w rozmaite aktywności sportowe.
Pomagał budować obiekty sportowe, rozwijał tymbarską drużynę piłkarską, wspierał drużynę hokejową KS Tymbark – Podhale Nowy Targ czy Wojskowy
Klub Sportowy z Zakopanego. Tymbark uczestniczył także w organizowanej przez GOPR akcji „Bądź
bezpieczny w górach”, dbając o bezpieczeństwo ludzi w czasie górskich wędrówek. Zdrowy styl życia, aktywność i sportowa etyka zawsze były
Tymbarkowi bliskie.
Klub Sportowy Tymbark
Przygoda Tymbarku ze sportem zaczęła się
ponad pół wieku temu. W ramach działań socjalnych w 1949 r. w pobliżu Zakładu powstało
boisko do gry w piłkę nożną, siatkówkę i koszykówkę. Stworzono wtedy również zakładowy
klub sportowy. W ponad 50-letniej historii nazwa
klubu ulegała zmianom. Najdłużej funkcjonowała
nazwa KS Harnaś i pod nią klub był najbardziej znany. W 1995 r. nazwę klubu zmieniono na KS Tymbark. I taka obowiązuje do dziś.
Praktycznie od początku istnienia, klub
sportowy rozwijał się pod skrzydłami tymbarskich zakładów. Kiedy powstawała drużyna piłkarska za plac do gry w piłkę nożną służyła pochyła łąka
dworska znajdująca się w sąsiedztwie zakładu. Dzięki
wsparciu Tymbarku urządzono obiekt o nawierzchni żużlowej, a później trawiastej. Od strony zakładu
dobudowano również bieżnię o długości 100 m, od
wschodu skocznię do skoku w dal, zaś od zachodu
Pierwsze boisko w Tymbarku
nr 57 / kwiecień 2011
boisko do siatkówki oraz kort tenisowy o nawierzchni ceglanej. Zimą na korcie wylewano lodowisko.
W 1994 r. KS Harnaś awansował do III ligi.
Był to ogromny sukces tymbarskiej drużyny piłkarskiej. Ewenementem było to, ze opierała się ona
jedynie na miejscowych piłkarzach bez ściągania
zawodników z innych klubów. Po awansie trener
drużyny Marian Tajduś mówił na łamach prasy:
- Nasz awans do trzeciej ligi był szokiem dla całej małopolskiej piłki. Drużyna z niewielkiej miejscowości mogła zagrać z takimi zespołami jak m.in. Cracovia, czy
Stal Rzeszów. Awans ten był o tyle cenniejszy, że wywalczyliśmy go wraz z wychowankami. Pracowaliśmy
na to siedem lat. (…) W Tymbarku zapanowało święto.
Sportowcy z Tymbarku
Wielu pracowników spółki było zawodnikami klubu i brało aktywny udział w rozgrywkach ligowych.
Tradycje piłkarskie kontynuowane są w Tymbarku do dziś. Widać to zwłaszcza na corocznych
Mistrzostwach Piłki Nożnej Pracowników Grupy Maspex Wadowice. W 2009 roku, podczas Wielkiego Finału w Łodzi, wymarzony Puchar wznieśli
w górę właśnie pracownicy zakładu w Tymbarku, po
niezwykle pięknym meczu finałowym. Świetną grę
tymbarscy piłkarze zaprezentowali również podczas Mistrzostw Pracowników we wrześniu 2010,
gdy na rozgrywanym w Lubinie finale zajęli
drugie miejsce.
W tym roku
Mistrzostwa
odbędą
się
po raz trzeci.
Mając takich
przeciwników
z pewnością
będzie to piękna rywalizacja.
Piłkarz Tymbarku podczas
Mistrzostw Pracowników
36
Tymbark spełnia sportowe marzenia
Największy w Polsce Turniej dla dzieci
J
uż wiele lat temu, gdy nasi pracownicy wspierali piłkarską drużynę KS
Tymbark, ich dzieci trenowały w drużynie juniorskiej. Sportowa praca
z młodzieżą zawsze była w Tymbarku prowadzona na bardzo wysokim poziomie. W 2007 roku Tymbark postanowił jeszcze bardziej zaangażować się w wyłanianie i rozwój młodych talentów. Został głównym sponsorem piłkarskiego Turnieju dla dzieci „Z podwórka na stadion
o Puchar Tymbarku” czyli oficjalnych Mistrzostwa Polski w kategorii U-10 dla chłopców i dziewcząt.
Turniej to dla dzieci wielkie emocje i doskonała zabawa. To także spełnienie marzeń o największych
piłkarskich stadionach – zwycięzcy każdej edycji wyruszają w podróż na najsłynniejsze futbolowe
obiekty w Europie, a także mają okazję zagrać z wychowankami z najlepszych piłkarskich szkółek.
2007
Zawodnicy Turnieju o pucharr
Tymbarku mieli okazję trenowaćć
pod okiem Kuby Błaszczykowskie-go. Zwycięzcy w nagrodę wyjechalii
do Barcelony. Na słynnym stadioniee
Camp Nou młodzi piłkarze z Polski,,
wspólnie z prawie 70 tysiącami hiszpańskich kibiców, zagrzewali do gry
słynną Barcę. Rozegrali także mecze
z rówieśnikami z futbolowej szkółki
FC Barcelony.
2008
Po rozegraniu fantastycznego
zwycięskiego meczu na stadionie
Wisły Kraków, zdobywcy Pucharu
Tymbarku udali się w piłkarską podróż do Londynu. Dzieci kibicowały na stadionie Wembley podczas
meczu Anglia - Kazachstan, który
odbył się w ramach eliminacji do Mistrzostw Świata w 2010 roku. Zwycięzcy Turnieju pokonali również w
wyjazdowym meczu swoich angielskich rówieśników.
2009
Wielki sukces w finale na stadionie Widzewa
Łódź, a później wyjazd do
Madrytu na słynny stadion
Realu Madryt - Santiago
Bernabeu. Zwycięzcy Turnieju tym razem mieli okazję zobaczyć mecz Realu
37
M
Madryt z rywalami z Racingu Santa
tander. Czekało na nich także wyjątko
kowe spotkanie z Jerzym Dudkiem,
br
bramkarzem królewskich. Polscy
m
mistrzowie w pięknym stylu zremiso
sowali 4:4 również z wychowankami
sz
szkółki Realu Madryt.
2010
Po zdobyciu tytułu Mistrzów
Polski w kategorii U-10 na stadionie
Zagłębia Lubin, młodzi piłkarze pokonali swoich rówieśników z AC Milanu, podczas wyjazdu do Mediolanu.
W trakcie wyprawy chłopcy i dziewczynki przeżyli niezapomniane
spotkania z Arturem Borucem oraz
kibicowali polskiemu bramkarzowi
z trybun San Siro podczas meczu AC
Milan – Fiorentina.
2011
W tym roku w Turnieju gra aż
85 000 dzieci z całej Polski. Zwycięzcy wywalczą sobie wyjazd na
stadion Ajaksu Amsterdam i treningi w słynnej szkółce tej drużyny. Na pewno czekają
nas wielkie emocje, łzy
wzruszenia i radości,
a przede wszystkim
piękna, sportowa zabawa.
nr 57 / kwiecień 2011
firma
Wiosna w Ty
Tymbarku
W
iosna, co roku zachwyca nas zielenią trawy i kolorowymi kwiatami. Najpiękniej
kwitnące sady można oglądać w okolicach Tymbarku już od początku maja.
Józef Marek – zało
założyciel Tymbarku marzył, by góry Ziemi Limanowskiej zakwitły sadami.
I co roku tak się w
właśnie dzieje. Poniżej publikujemy zdjęcia zachwycających tymbarskich
sadów wiosną. Zap
Zapraszamy również do Tymbarku, by zobaczyć je na własne oczy.
Na początku kwietnia w Tymbarku pojawiły się bociany. Pierwszy na kominie w naszym
zakładzie w Tymbarku wylądował „Pan” bocian
- Tymbuś. Przyleciał wcześniej, aby przygotować
i posprzątać gniazdo zanim przyleci „Pani” bocian,
czyli Tymcia. Para bocianów przylatuje do Tymbarku już od wielu lat. Te wymagające stworzenia,
długo szukały ekologicznie czystego miejsca, ciszy
i przyjaznej atmosfery, w której mogłyby żyć i wychowywać swoje potomstwo. Takie warunki znalazły właśnie w Tymbarku.
nr 57 / kwiecień 2011
38
wieści z Eksportu
Spotkanie ze strukturami handlowymi
Litwy i Łotwy
W lutym odbyły się coroczne spotkania ze strukturami handlowymi Litwy i Łotwy naszego partnera biznesowego – firmy Osama z Litwy.
W Rydze spotkaliśmy się z 30-sto osobową
strukturą łotewską, a w kolejnym dniu ze strukturą litewską w Kownie (grupa 60 osób). W trakcie
spotkań przedstawiliśmy trzy główne projekty, które będą realizowane w 2011 roku
na Litwie i Łotwie: promocja konsumencka Kubuś „Paradise”, promocja konsumencka La Festa
„Crystal” oraz wprowadzenie na rynek nowego
produktu Tiger Energy drink. Dodatkowo, na Litwie został przedstawiony nowy spot reklamowy
Tymbark Multiwitamina 100%. Wszystkie promocje zostały przyjęte z dużym entuzjazmem
ze strony pracowników naszego klienta.
To już kolejne takie spotkanie ze strukturami handlowymi Litwy i Łotwy. Formuła spotkań oprócz bezpośredniego przekazu informacji
pozwala również na przedstawienie pomysłów
i uwag ze strony naszych partnerów, które mogą
stać się dla nas cennym materiałem do wykorzystania przy kolejnych tego typu działaniach. Jesteśmy przekonani, że entuzjazm, którego mogliśmy doświadczyć na spotkaniach zwłaszcza przy
prezentacji nowego produktu Tiger Energy Drink,
przełoży się na pomyślną realizację promocji, jak
również przyczyni się do efektownego wprowadzenia Tiger’a na rynki Litwy i Łotwy.
Z Polski w spotkaniach udział wzięli:
Barbara Wieczorek i Szczepan Nikliborc - Dział
Eksportu, Swietłana Czura, Piotr Byner i Robert
Samaruk - Dział Marketingu oraz Mark Rudnicki
(Mark4).
Szczepan Nikliborc
Dział Eksportu
Struktury Handlowe z Litwy i Łotwy
39
nr 57 / kwiecień 2011
wieści z eksportu
Produkty Polskiego Leku
za granicami naszego kraju
P
olski Lek S.A. należy do Grupy
Maspex już od ośmiu lat. W chwili
obecnej z sukcesem rozwija sprzedaż swoich produktów poza granicami naszego
kraju.
Już na początku nasze wyroby eksportowane były na Węgry (linia Plusssz). Dość szybko
dołączyła do nich Litwa i Łotwa (tabletki musujące Dr Vitt). Niedawno udało się wprowadzić
nasze produkty na rynek rumuński, zarówno
do aptek, jak i do systemu sprzedaży bezpośredniej. Ekspansja zagraniczna Polskiego Leku
wspierana jest również akcjami promocyjnymi.
Wiosną w rumuńskiej telewizji można oglądać
reklamę naszych produktów.
W 2010 roku do odbiorców naszych produktów dołączyła Malta, Mauritius i Kanada
Produkty Polskiego Leku można także kupić
w USA, a współpracę podjęli z nami również
dystrybutorzy z Francji, Bośni i Hercegowiny,
a nawet Azejberdżanu. A to jeszcze nie koniec...
Daniel Piwowarczyk
Polski Lek
Za granicą wspieramy Plussza
specjalną reklamą
nr 57 / kwiecień 2011
40
wieści z eksportu
Produkty Polskiego Leku eksportujemy
do wielu krajów całego świata.
Prezentujemy produkty sprzedawane
poza granicami naszego kraju.
41
nr 57 / kwiecień 2011
wieści z Eksportu
Maspex na targach IFE w Londynie
Z czym nam się kojarzy Londyn?
Z Pałacem Buckingham, słynną wieżą zegarową Big Ben i londyńskimi taksówkami.
Kiedy jednak wyjdzie się na ulice tego monumentalnego miasta, pierwsze co rzuca się w oczy to
ogromna wielokulturowość. Zróżnicowanie
kulturowe widać tu na każdym kroku, a odczucie to jest spotęgowane przez wielobarwność strojów, ilość języków i zachowań
mieszkańców tej metropolii. Londyn z całą
pewnością zyskał dzięki temu niepowtarzalny
charakter. A dla nas, również dzięki szerokiej rzeszy Polaków, którzy nieustannie migrują do Wielkiej Brytanii po naszej akcesji do UE, otworzył się
na naszą ofertę.
W połowie marca w Londynie odbyły się
Targi IFE (The International Food & Drink
Event) London 2011 to największa impreza
wystawiennicza w Wielkiej Brytanii, popularyzująca innowacyjne produkty i rozwiązania w zakresie odżywiania. Stanowią znakomite forum wszechstronnej wymiany kontaktów
pomiędzy producentami, przetwórcami, dystrybutorami, a także dostawcami surowców. Dla nas
była to więc bardzo dobra okazja do zaprezentowania naszej szerokiej oferty i nowości, a także do
spotkania się z naszymi klientami.
W tegorocznej edycji targów wzięło
udział 1 100 wystawców z całego świata.
Firmy z spoza Wielkiej Brytanii stanowiły aż 40% wszystkich wystawców. Grupa
Maspex przedstawiła na targach całą
gamę swoich produktów: od soków
Tymbark, Kubuś i Caprio zaczynając, przez ofertę Lubelli, a kończąc na
cappucino i gorącej czekoladzie La Festa i produktach vendingowych. Nasze
produkty spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony uczestników targów.
Nawiązaliśmy wiele cennych kontaktów (m.in. z przedstawicielami Izraela czy
Algierii) a także spotkaliśmy się z naszymi
klientami z różnych krajów: Nigerii, Malty
czy Irlandii.
Adrian Winiarz
Dział Eksportu
nr 57 / kwiecień 2011
42
wieści z Działu Kanałów Alternatywnych
Tymbark Drinks Festival 2011
J
uż po raz trzeci w Krynicy odbył się Tymbark Drinks Festival, organizowany przez Tymbark
oraz Stowarzyszenie Polskich Barmanów. Ideą festiwalu jest przede wszystkim upowszechnianie mocktaili (drinków bezalkoholowych) na bazie soków, nektarów i napojów Tymbarku oraz
rozwój współpracy ze środowiskiem barmańskim.
W ramach Tymbark Drinks Festival
2011, jak co roku, odbył się konkurs dla
barmanów. W szranki stanęli ze sobą najlepsi polscy barmani, których zadaniem
było przygotowanie zarówno long drinków, jak i moctaili. Kompozycje powstałały na bazie soków Tymbark. Konkurs
to prestiżowe wydarzenie, wymagające
od barmanów doświadczenia, dobrego
smaku i kreatywności, ale efekt ich pracy
– jak zwykle cieszy oko i podniebienie.
Wojciech Majka
Dział Kanałów Alternatywnych
43
nr 57 / kwiecień 2011
wieści z Działu Kanałów Alternatywnych
Zwycięskie moctaile
Tymbark Drinks Festival 2011
„Kwiat Pustyni”
1,5 cl sok pomarańczowy Tymbark
1,5 cl sok ananasowy Tymbark
1,0 cl syrop Sakura (kwiat kwitnącej wiśni) Monin
2 szt. truskawka
0,5 szt. Brzoskwinia konserwowa
„Róża ma kolce”
„Drym-Tym”
5,0 cl sok żurawinowy Tymbark
3,0 cl mus malinowy
2,5 cl syrop Rose Monin
0,5 cm świeża papryczka chilli
Top up Perrier Nestle Waters
„Sky”
5,0 cl sok bananowy Tymbark
2,0 cl sok ze świeżej cytryny
1,5 cl syrop Cucumber Monin
2,0 cl Strawberry Puree Monin
Top up Perrier Nestle Waters
„Tymbanan”
2,0 cl Monin Pink Grejpfrut syrop
3,0 cl sok z limonki
4,0 cl Tymbark sok ananasowy
top up Perrier
float Tymbark sok żyrawinowy
„Mleczna Droga”
1,0 cl Monin Limon
2,0 cl Monin Greek Banan syrop
3,0 cl Tymbark sok pomarańczowy
top up Tymbark sok czarna porzeczka
„Rose Bowl”
2,0 cl śmietanka
2,0 cl Monin Passion Fruit syrop
1,0 cl Monin Citron Vert syrop
5,0 cl Tymbark sok ananasowy
top up (float) Tymbark sok żurawinowy
2 plastry świeżego imbiru
3,0 cl Monin Rose syrop
4,0 cl Tymbark Wiśnia
7,0 cl Tymbark sok jabłkowy champion
topup Perrier
„Sakrum”
3,0 cl Tymbark Kaktus sok
3,0 cl Tymbark Limonka sok
2,0 cl Monin Litchi syrop
3 szt. owoc liczi
6 listków świeżej mięty
„Genessis”
6,0 cl Tymbark Wiśnia sok
4,0 cl Monin Rose syrop
10,0 cl Tymbark Jabłko
Antonówka sok
1 splash Perrier
Wojciech Majka
Dział Kanałów Alternatywnych
nr 57 / kwiecień 2011
44
wieści z Działu Kanałów Alternatywnych
Tymbark i Lubella
sponsorem Mistrzostw
Polski Kelnerów
P
od koniec maja w ramach XV-tych Międzynarodowych Targów Gastronomicznych EuroGastro odbyły się IV Mistrzostwa Polski Kelnerów –,,JUNIOR WAITER 2011” zorganizowane
przez „Akademię Kelnerską”. Tymbark i Lubella były sponsorami tego wydarzenia.
Mistrzostwa młodych kelnerów odbyły się podczas I Światowego Dnia Kelnera. Konkurs skierowany był do najmłodszych adeptów sztuki kelnerskiej – uczniów szkół o tym profilu, a także placówek
gastronomicznych i hotelarskich. Pięcioosobowe
jury oceniało ćwiczenie pod nazwą „Serwis synchroniczny – musztra kelnerska”. Młodzi kelnerzy musieli w oryginalny sposób nakryć stół,
zachowując przy tym zasady usługiwania. Ważny
był profesjonalizm, ale również strona artystyczna
występu. O zwycięstwo rywalizowało 12 zespołów.
Jako przedstawiciele Tymbarku i Lubelli w wydarzeniu uczestniczyli Przemysław Górecki i Wojciech
Majka z Działu Kanałów Alternatywnych.
Wojciech Majka
Dział Kanałów Alternatywnych
Maspex wspiera gotowanie z sercem
26 marca w Kielcach odbyła się impreza kulinarna pod hasłem ,,Gotowanie z sercem”,
zorganizowana w ramach kampanii ,,Z sercem dla serca”. Nasza firma została sponsorem głównym tej inicjatywy.
Kampania „Z sercem dla serca” promuje profilaktykę chorób serca i schorzeń układu krążenia.
W czasie imprezy „Gotowanie z sercem” zachęcano,
by dla zdrowia zmienić nawyki żywieniowe. Głównymi atrakcjami było wspólne gotowanie zdrowych potraw, degustacje soków, porady dietetyka. Dania z wykorzystaniem produktów
45
naszej firmy przygotowywali: wojewoda i wicewojewoda świętokrzyski, wicemarszałek oraz ambasadorzy kampanii wraz z zaproszonymi gośćmi.
Gościom bardzo smakowały potrawy z makaronem
Lubella i degustowane soki Kubuś.
Agnieszka Ziaja
Dział Kanałów Alternatywnych
nr 57 / kwiecień 2011
wieści z Marketingu
Kampania reklamowa Tymbark – 75 lat razem
W
tym roku Tymbark obchodzi wyjątkowy
Jubileusz. Pod hasłem „Tymbark – 75 lat
razem” odbywa się najnowsza kampania wizerunkowa,
wspierająca markę Tymbark, którą rozpoczęliśmy świętowanie Jubileuszu. Reklama w niekonwencjonalny sposób przypomina, że historia Tymbarku sięga już 75 lat. Jej bohater
przechodzi przez kolejne dekady, od lat 30-tych do obecnych, śpiewając od dawna związaną z marką Tymbark
piosenkę Skaldów „Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał”.
Tymbark już od 1936 roku oferuje najwyższej jakości produkty, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom konsumentów. W czasie 75 lat marka Tymbark stała się bliska konsumentom budząc pozytywne uczucia i skojarzenia. Dzisiaj marka Tymbark to zdecydowany lider na rynku soków, nektarów i napojów w Polsce.
To także jedna z najbardziej wartościowych i najlepiej postrzeganych przez konsumentów marek. Na 100 Polaków,
aż 98 dobrze zna Tymbark (źródło: SMG,badania trackingowe, marzec 2011).
Jubileuszowa reklama jest emitowana
w największych stacjach telewizyjnych, takich
jak: TVP1, TVP2, TVN, Polsat, TVN Pogoda,
TVN 24, TVN Style.
Zapraszamy
również
na
stronę
www.tymbark.com.pl na której także
świętujemy Jubileusz.
Michał Schilbach
Dział Marketingu Mokrego
nr 57 / kwiecień 2011
46
wieści z Marketingu
Jubileuszowe opakowania Tymbarku
Ś
więtowanie wyjątkowego Jubileuszu 75 lat Tymbarku to również nowa, niepowtarzalna
edycja opakowań soków, nektarów i napojów. Zostały one wzbogacone między innymi o oryginalne zdjęcia z tymbarskiego
archiwum, które podkreślają, że Tymbark towarzyszy
konsumentom już od 75 lat.
Na panelu bocznym znajdują
się dodatkowo najciekawsze
informacje o tradycji, historii, wydarzeniach i faktach
związanych z Tymbarkiem.
Również wyjątkowe logo
Tymbarku przygotowane
specjalnie na 2011 rok będzie podkreślało i przypominało konsumentom
o Jubileuszu.
„Bliżej Słońca”
ca”
oku Pomarańcza
Pomar ńcza 100%
100
kampania soku
P
od hasłem „Tymbark – Bliżej słońca” odbyła się kampania reklamowa wspierająca Pomarańczowy sok 100% od Tymbarku.
Reklama pokazuje, że Tymbark pozwala czerpać radość i energię ze słońca zamkniętego w pomarańczach. Wyselekcjonowane pomarańcze, które
wykorzystywane są do produkcji soków Tymbark, dojrzewają w gorącym słońcu Brazylii. To dzięki nim, soki Tymbark mają tak doskonały smak
i są pełne pozytywnej energii.
Wszystkie soki w ofercie Tymbarku są bez dodatku cukru, bez konserwantów i sztucznych barwników. Na opakowaniach soków Tymbark umieszczony
jest indeks wartości wskazanego Dziennego Spożycia GDA, ustalonych w oparciu o zalecenia żywieniowe dla
wartości energetycznej i podstawowych składników odżywczych.
Reklamę emitowano w największych stacjach telewizyjnych, takich jak: TVP1, TVP2, TVN, Polsat, TVN Pogoda, TVN 24, TVN Style.
Michał Schilbach
Dział Marketingu Mokrego
47
nr 57 / kwiecień 2011
wieści z Marketingu
Kartoniki dla dzieci w nowych pysznych smakach
z ulubionymi postaciami Disney’a
J
uż od kwietnia Kartoniki dla dzieci Tymbark poszerzają swoje portfolio o kolejne smaki
z nowymi postaciami Disney’a. Do lubianych przez wszystkich postaci Kubusia Puchatka i jego
przyjaciół, dołączą postaci dedykowane dziewczynkom - „Księżniczki” Disney’a oraz chłopcom – postaci z filmu „Auta”.
Nowe kartoniki, to 3 mieszanki smakowe
przygotowane z myślą o najmłodszych:
Pomarańcza – jabłko- cytryna -brzoskwinia
Banan – jabłko- cytryna
Poziomka – jabłko- aronia- wiśnia
Wszystkie smaki opracowane są w różnych
wzorach graficznych z postaciami Księżniczek
i Aut – tak aby naszym najmłodszym konsumentom podobało się jeszcze bardziej. Nowe napoje
Tymbark Disney dostępne są w sprzedaży w wygodnych opakowaniach trójpaków, tak aby zakupy kartoników dla dzieci były jeszcze prostsze.
trójpak w, to również kkorzyść
rzzyś
yść dla rodziiZakup trójpaków,
ców w w postaci
post
po
stac
acii atrakcyjnej
tra
rakc
kcyj
yjne
nejj ceny
ceny na
n półce.
półc
pó
łcee. Mając
Maj
ając
ąc na
na
ców
ntów, w ofercie
uwadze wygod
wygodę naszych konsum
konsumentów,
trójpaków dostępne również kartoniki z serii z Kubusiem Puchatkiem – jeden z najpopularniejszych
smaków: sok jabłkowy.
Ponadto z myślą o naszych najmłodszych, chcących
przenieść się do świata postaci „Aut” czy „Księżniczek”,
opracowana została na www.tymbarkmini.pl
nowa podstrona www.napoje.tymbarkmini.pl –
na niej informacje o produktach i zabawy.
Anna Śliwińska
Dział Marketingu Mokrego
Nowa podstrona: www.napoje.tymbark.mini.pl
nr 57 / kwiecień 2011
48
wieści z Marketingu
Kampania reklamowa kartoników
Tymbark Disney
R
uszyła kampania reklamowa soków dla dzieci Tymbark
Disney w kartoniku 200 ml z Kubusiem Puchatkiem
i Jego Przyjaciółmi.
Kampania kartoników dla dzieci jest kontynuacją kampanii wspierającej Pomarańczowy sok
100% pod hasłem „Tymbark - Bliżej słońca”.
W spocie skierowanym do dzieci i matek mamy okazję spotkać się z bohaterami znanej i lubianej przez
wszystkich bajki. Kubuś Puchatek i Jego Przyjaciele zapraszają dzieci do zabawy pełnej słońca.
Nowa reklama w wesoły i radosny sposób oddaje
charakter marki Tymbark Disney dedykowanej najmłodszym. Reklamę można zobaczyć w popularnych stacjach telewizyjnych: TVP, Polsat, TVN, TV Puls oraz
w stacjach dziecięcych takich (m.in. Cartoon Network, Disney Channel, Nickelodeon).
Wszystkie soki w ofercie Tymbarku są bez dodatku cukru, bez konserwantów i sztucznych barwników, dlatego soki Tymbark w kartoniku to właściwy wybór dla dziecka.
Anna Śliwińska
Dział Marketingu Mokrego
Kapselek na Wielkanoc
N
a okres Wielkanocny Tymbark przygotował reklamę telewizyjną promującą napoje z kapselkami. Wesoły spot z pisanką
i kapselkiem to jeden ze znanych już filmów, pokazujących zabawne historie z kapselkami od Tymbarku, tak lubianymi przez naszych konsumentów.
49
Wielkanocny spot można było zobaczyć w największych stacjach telewizyjnych: w TVP1, TVP2,
TVN, Polsat.
Marta Szpala
Dział Marketingu Mokrego
nr 57 / kwiecień 2011
wieści z Marketingu
Zmysłowy pakiet Tymbarku
S
oki Tymbark przygotowywane ze starannie dobranych owoców są nie
tylko smaczne. Mają też wyjątkowy aromat i kolor. Cieszą
wszystkie zmysły… Aby podkreślić te zalety dołączamy
do nich unikalne szklanki, z których każda przypomni o innym doznaniu towarzyszącym piciu soków Tymbark. W sprzedaży w sieciach
polskich i zagranicznych pojawiły się wyjątkowe paki. W każdym znajdują się
3 soki Tymbark (pomarańcza+ jabłko+ multiwitamina) oraz szklanka ze wzorem odpowiadającym jednemu z 5 zmysłów. Tymbark zaprasza do zebrania
całej „zmysłowej” kolekcji!
Joanna Cegielska
Dział Trade Marketingu Mokrego
Spróbuj nowej Pomarańczy z mango
N
asi konsumenci, jak również detaliści, mogą spróbować nowego smaku soku Tymbark – pomarańcza z mango dzięki promocyjnym pakietom. Tymbark przygotował specjalne zgrzewki promocyjne 5+1 gratis, w których
do opakowania pomarańczy Classic dodawana jest gratisowa sztuka naszej nowości.
Ponadto do kartonów 1 l o smaku pomarańcza Classic dodane zostały kartoniki 0,2 l
soku Pomarańcza z mango.
Zachęcamy do degustacji!
Arkadiusz Poznański
Dział Trade Marketingu Mokrego
Owocow magnes Tymbarku
Owocowy
na lodówkę
lodó
A
by radośnie przywitać wiosnę dla naszych klientów przygotowaliśmy specjalną promocję soków Tymbark z owocowymi magnesami na lodówkę, na których można umieszczać codzienne notatki.
Konsumenci, którzy kupią dwa dowolne soki Tymbark Classic w kartonie 1 l otrzymają w prezencie owocowy magnes na lodówkę wraz z pisakiem i korektorem.
Duża powierzchnia magnesu umożliwia notowanie wielu codziennych, ważnych informacji. Do wyboru aż cztery rodzaje
magnesów: w kształcie jabłka,
pomarańczy, pomidora oraz z efektowną kompozycją owoców.
Barbara Penkala
Dział Trade Marketingu Mokrego
nr 57 / kwiecień 2011
50
wieści z Marketingu
Dwupak Tymbark
w super cenie
Z
okazji Świąt Wielkanocnych Tymbark przygotował dla konsumentów specjalną ofertę - paki Tymbark w super cenie.
W skład paka wchodzą dwa najpopularniejsze smaki soków: jabłko
oraz pomarańcza. W sprzedaży pojawią się we wszystkich kanałach,
na przełomie kwietnia i maja.
Karina Zachorska
Dział Trade Marketingu Mokrego
Portfel pełen kasy od Caprio
C
aprio zaprasza wszystkich konsumentów do nowej,
atrakcyjnej promocji: „Portfel klasa - a w nim kasa”.
Wystarczy kupić dwa promocyjne opakowania Caprio 2 l i przesłać
kody znajdujące się pod naklejkami promocyjnymi. Co tydzień do wygrania cenne nagrody pieniężne: 1x portfel Puccini z roczną pensją
30 000 zł, 5x portfel Puccini z miesięczną pensją 2 500 zł,
100x portfel Puccini ze 100zł. Szczegóły i regulamin promocji są
dostępne na www.caprio.pl.
Promocję wspiera kampania telewizyjna i radiowa. Reklamy Caprio można
usłyszeć i zobaczyć w najpopularniejszych
stacjach radiowych (np. Radio Zet, RMF)
i telewizyjnych (m.in. TVP, Polsat, TVN).
Caprio to zdecydowany lider
w swoim segmencie. W całym rynku
soków, nektarów i napojów miejsca
ustępuje jedynie Tymbarkowi. Markę Caprio zna aż ¾ Polaków.
Dorota Kamińska
Dział Marketingu Mokrego
www.caprio.pl
51
nr 57 / kwiecień 2011
wieści z Marketingu
Kubuś zabiera dzieci do swojej krainy –
– kampania wizerunkowa soków Kubuś
W
telewizji można było zobaczyć kampanię wizerunkową soków Kubuś.
Reklama prezentuje świat Kubusia, w których powstają najlepsze marchwiowo-owocowe soki.
Spot był emitowany w największych stacjach telewizyjnych i w kanałach dziecięcych (przykładowo:
TVP1, Polsat oraz Cartoon Network, Disney Chanel
itd.). Kubuś to sok przecierowy przygotowany na
bazie Marchwi Mazurskiej i owoców. Proponowany
głównie dla dzieci, ale chętnie piją go również dorośli.
Kubuś to zdecydowany lider w kategorii soków przecierowych w Polsce.
Katarzyna Walkowicz
Dział Marketingu Mokrego
Wygraj latawiec
z Kubusiowej Krainy!
K
ubuś zaprasza wszystkie dzieci do swojej
krainy i przygotowuje dla nich kolejną
promocję. W ramach promocji dzieci zbierają naklejki, znajdujące się pod etykietą promocyjną soków Kubuś, wklejają je do specjalnych albumów i wysyłają do
Kubusia. Pierwszych 1 000 zgłoszeń z uzupełnionymi
albumami zostanie nagrodzonych latawcem z Kubusiowej Krainy!
Katarzyna Szczotka
Dział Trade Marketingu Mokrego
nr 57 / kwiecień 2011
52
wieści z Marketingu
Kubusiowe Ciasto
na wiosnę
D
la wszystkich konsumentów Kubuś
przygotował niezwykłą niespodzian-
kę. Teraz pyszny marchewkowy sok można
nie tylko pić, ale również wykorzystać go do
przyrządzenia wyśmienitego ciasta.
Wszystkich serdecznie zapraszamy do zakupów
i przygotowania smacznego Kubusiowego wypieku.
Na pewno zachwyci wszystkie dzieci!
Katarzyna Szczotka
Dział Trade Marketingu Mokrego
Przepis
na Ciasto Kubusiowe
Warstwa I BISZKOPT
Warstwa II
MASA KUBUSIOWA
6 łyżek cukru pudru
2 budynie śmietankowe
6 łyżek mąki tortowej
1 l soku Kubuś malinowego lub truskawkowego
6 jajek
paczka okrągłych biszkoptów.
proszek do pieczenia
Ubijamy białka z cukrem pudrem na sztywną
pianę. Dodajemy żółtka, mąkę i mieszamy. Pieczemy ok. 30 - 40 minut.
Masę przyrządzamy podobnie jak budyń, z jednym wyjątkiem – mleko zastępujemy sokiem Kubuś.
Gorącą masę Kubusiową wylewamy na ostudzony
biszkopt i układamy na niej okrągłe biszkopty.
Warstwa III
PTASIE MLECZKO
1 / 2 l śmietanki 30 %
galaretka agrestowa
Galaretkę przyrządzamy z 1/2 l szklanki wody.
Śmietankę ubijamy na sztywno i dodajemy do niej
ostudzoną galaretkę. Całość wylewamy na masę Kubusiową i wkładamy do lodówki. Przed podaniem
posypujemy ciasto startą gorzką czekoladą lub kakao Puchatek.
53
nr 57 / kwiecień 2011
wieści z Marketingu
Idea smaku od Lubelli –
– kampania wizerunkowa
R
uszyła kampania wizerunkowa Lubelli. Spot pokazuje „magiczny świat mąki”, w którym Lubella, dbając
o detale, tworzy wyjątkowe produkty.
Czerpiąc z doświadczeń już od 130 lat, Lubella do produkcji
wybiera zawsze najlepsze składniki oraz dba o każdy szczegół, nie
szczędząc czasu i wysiłku. Dzięki temu osiąga efekty, które dają satysfakcję tym, którzy wybierają produkty Lubelli.
Ale Lubella to nie tylko makarony - Lubella to również sosy,
które idealnie komponują się z makaronami – to pomysł na danie od Lubelli. Sosy do makaronów od Lubelli
oferowane są w trzech najpopularniejszych smakach: sos bolognese, sos pomidorowy z grzybami oraz
sos pomidorowy z warzywami. Powstały z prawdziwych, krojonych i przecieranych pomidorów, suszonych ziół
oraz dużych kawałków warzyw i grzybów. Wystarczy dodać je do makaronu Lubella i pyszne danie jest gotowe.
Kampania prasowa makaronu Lubella Pełne Ziarno
W
okresie wiosennym w prasie kobiecej pojawiły się reklamy promujące makaron pełnoziarnisty od Lubelli.
Reklama zachęca konsumentów do spożywania produktów pełnoziarnistych trzy razy
dziennie, a także przypomina o naturalnych
zaletach makaronu pełnoziarnistego: zawartości
błonnika, witamin i minerałów. W reklamie zobaczymy również najnowsze
produkty z linii pełnoziarnistej – makaron Pełne
Ziarno z 5 zbóż, stworzony ze specjalnej kompozycji całych ziaren pszenicy, jęczmienia, żyta, gryki i orkiszu. Zapraszamy do tytułów takich, jak m. in. „Twój Styl”,
„Claudia”, „Świat Kobiety”, „Przyjaciółka”.
Kinga Wrzeszcz
Dział Marketingu Suchego
nr 57 / kwiecień 2011
54
wieści z Marketingu
Nowe Mlekołaki
Figuraki o smaku toffi
D
la wszystkich dzieci Lubella przygotowała nowy
smak płatków Mlekołaki Figuraki. Teraz mogą
spróbować pysznie nadzianych Figuraków Toffi.
Mlekołaki Figuraki Toffi to wyjątkowo smaczne
płatki o ciekawych kształtach. Sprawdzą się zarówno
jako posiłek z mlekiem, jak i w roli przekąski. Idealnie chrupiące płatki, nadziewane są pysznym kremem toffi, bardzo
lubianym przez dzieci. Mlekołaki Figuraki to jedyny taki
produkt na rynku. Z tak wyjątkowymi płatkami każdy posiłek to okazja do wyśmienitej zabawy.
Teraz Mlekołaki Figuraki to trzy pyszne smaki, dostępne
w wygodnych i poręcznych torbach o pojemności 200g:
Figuraki Toffi, Figuraki Choco i Figuraki Vanilla.
Katarzyna Jurecka
Dział Marketingu Suchego
„Wyraź energię” – nowa promocja Lubelli
R
ozpoczęła się promocja konsumencka „Wyraź energię”
dla płatków ActiVita i makaronu Pełne Ziarno.
Wystarczy kupić płatki ActiVita lub makaron
Pełne Ziarno, by wziąć udział w promocji. Zachowując paragon konsumenci mogą wziąć udział w konkursie SMS-owym, w którym za przesłanie SMSa najbliżej pełnej godziny można wygrać pojemnik na płatki
lub makaron. Codziennie do wygrania 24 pojemniki,
łącznie na zwycięzców czeka ponad 2000 nagród.
Dodatkowo w konkursie foto na stronie
www.wyrazenergie.lubella.pl można zgłaszać
zdjęcia wyrażające energię i aktywność. Nagrody
główne to: kamery cyfrowe, aparaty fotograficzne oraz cyfrowe ramki na zdjęcia. Dodatkowo co
miesiąc najbardziej aktywni uczestnicy konkursu otrzymają ekologiczne torby.
Katarzyna Jurecka, Kinga Wrzeszcz
Dział Marketingu Suchego
55
nr 57 / kwiecień 2011
wieści z Marketingu
Pomysłowe przepisy od Lubelli
zawsze pod ręką
W
sieci Tesco
dostępne
są produkty Lubelli z pomysłowymi
przepisami na makaronowe dania. Do
każdego opakowania
makaronu dodana jest
książeczka na magnesie, w której znajduje
się przepis na pyszną
potrawę na kolację lub obiad oraz sałatki. Dzięki magnesowi książeczkę
można z łatwością umieścić w widocznym miejscu w kuchni (lodówka, okap,
piekarnik).
Inspirujące przepisy od Lubelli zawsze pod ręką!
Degustacje
w Lubella
makaronów i sosów
W
sklepach w całej Polsce trwają akcje degustacyjne makaronów i sosów Lubella. Nasi konsumenci mogą spróbować pysznego makaronowego dania i zobaczyć, że przyrządzenie
zdrowego i smacznego posiłku dzięki nowym sosom Lubella jest teraz
bardzo proste. Wystarczy makaron plus prawdziwie pomidorowy
sos od Lubelli i mamy gotowe rozwiązanie na szybkie i pyszne
danie.
Magdalena Wachowska
Dział Trade Marketingu Suchego
Degustacje pysznych dań od Lubelli
nr 57 / kwiecień 2011
56
wieści z Marketingu
Ekland
owocuje nagrodami
W
związku ze zbliżającym się latem,
okresem wakacji i czasem błogiego
leniuchowania Ekland przygotował dla swoich konsumentów fantastyczną promocję,
w której można zdobyć atrakcyjne przedmioty, które idealnie sprawdzą się podczas letnich upałów.
Promocja startuje pod hasłem „Ekland owocuje
nagrodami”. Jest to jedyna promocja w kategorii
herbat instant. Każdy, kto zbierze odpowiednią ilość
promocyjnych kodów, otrzyma nagrodę. A jest o co
walczyć. W promocji przygotowaliśmy 4000 nagród:
1000 basenów ogrodowych, 1000 foteli dmuchanych,
2000 kompletów oryginalnych foremek do lodu.
Aby wziąć udział w promocji należy dokonać zakupu odpowiedniej ilości produktów z promocyjną
naklejką zawierającą specjalny kod, zarejestrować
je na stronie www.ekland.com.pl lub przesłać do
nas pocztą. Promocja obejmuje wszystkie produkty
z linii Standard oraz Junior.
Joanna Rozpędzik
Dział Marketingu Suchego
P
rodukt Polskiego Leku – syrop Prenalen otrzymał prestiżową nagrodę
Diament Brzuszka i Maluszka za bezpieczeństwo i innowacyjność. Syrop przeznaczony jest dla kobiet w ciąży i matek karmiących.
Nagroda Diament Brzuszka i Maluszka ma na celu promocję polskich produktów, które są zarówno innowacyjne,
jak i bezpieczne dla matki oraz dziecka. Szczególnie istotne dla nas jest, iż nagrody przyznaje Jury, w skład którego wchodzą specjaliści: lekarz pediatra, lekarz medycyny,
ratownik medyczny, położna. Świadczy to o skuteczności
i bezpieczeństwie działania syropu Prenalen, przeznaczonego dla kobiet w najbardziej wyjątkowym dla nich czasie,
jakim jest okres ciąży i karmienia piersią.
Syrop dostępny jest w aptece bez recepty. Produkt posiada pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka
Joanna Piekarska
Dział Marketingu Polskiego Leku
57
Wieści z Polskiego Leku
Diamen Brzuszka i Maluszka
Diament
i M
pu Prenalen
dla syropu
nr 57 / kwiecień 2011
Wieści z Zagranicy
Tiger wchodzi na zagraniczne rynki
M
arka napoju energetycznego Tiger na licencji Dariusza Tiger
Michalczewskiego trafiła do sprzedaży na czterech nowych rynkach zagranicznych: w Rumunii, Bułgarii, na Litwie i Łotwie. To rynki,
na których Maspex jest wiodącym producentem, a nasze marki zajmują
czołowe pozycje.
Rynki te są młodymi i bardzo perspektywicznymi rynkami w segmencie napojów energetycznych. Konsumpcja per capita w każdym z tych krajów oscyluje na poziomie 1 litra, co w porównaniu do ponad 2 litrów w Polsce pozwala optymistycznie
patrzeć na prognozy wzrostu.
Napój energetyczny Tiger jest produkowany przez Spółki z Grupy Maspex Wadowice od listopada 2010. Na podstawie umowy z Fundacją „Równe Szanse” nasza
firma posiada wyłączną licencję na możliwość korzystania z oznaczenia Tiger i wykorzystywania wizerunku Dariusza Tiger Michalczewskiego w promocji produktów spożywczych. Natomiast decyzją Sądu Apelacyjnego w Krakowie na czas
trwania procesu firma Foodcare ma zakaz sprzedaży i reklamy napojów
energetycznych wykorzystujących oznaczenie Tiger, bez możliwości odwołania od tego prawomocnego postanowienia.
Robert Samaruk
Dział Marketingu Mokrego
Tiger w Bułgarii
N
owa, potężna siła pojawiła się w Bułgarii i jest gotowa pokonać wszystkich konkurentów.
Odnoszący sukces na rynku polskim napój energetyczny Tiger jest już dostępny w ofercie
Tymbark Bułgaria. Dzięki silnemu wsparciu marki i atrakcyjnej polityce cenowej Tiger jest gotowy walczyć
o silną pozycję na rynku. Napój energetyczny pojawi się zarówno w kanale tradycyjnym, jak i nowoczesnym
a także w strukturze HoReCa.
Nikola Pashkov
Tymbark Bułgaria
Tiger w Rumunii
N
a początku kwietnia podczas konferencji „Jak zachować smak zwycięzcy” został wprowadzony w Rumunii napój energetyczny Tiger!
Nie można jednak tego uczynić lepiej niż w obecności mistrzów, mając na widowni wszystkich partnerow Tymbark Maspex Romania. Daniel Ghita i Ciprian Sora, mistrzowie bardzo popularnej w Rumunii sztuki walki
K1, z wielkim powodzeniem zainaugurowali uroczystość wprowadzenia nowego produktu. Przekazana
przez nich energia i świetna prezentacja produktu przekonały nas wszystkich, że Tiger i u nas będzie na szczycie.
Ioana Rata
Tymbark Maspex Rumunia
Gala podczas konferencji wprowadzającej Tigera do Rumunii
nr 57 / kwiecień 2011
58
Wieści z Zagranicy
Kubuś zaprasza
do morskiej przygody
T
rwa nowa, regionalna promocja Kubusia
- Kubuś i Podwodny Świat, obejmująca
5 krajów: Litwę, Łotwę, Czechy, Słowację i Węgry.
Wszystkie dzieci uwielbiają zabawę w wodzie - na basenie czy też na plaży, kojarzy się ona zawsze z czasem
wakacji i odpoczynku. Dostarczenie dzieciom niesamowitych przeżyć i świetnej zabawy było punktem wyjścia
do stworzenia kolejnej atrakcyjnej promocji od Kubusia.
Najnowsza przygoda dzieje się w interesującym świece morskich stworów, do którego Kubuś z przyjaciółmi
przenosi się w magiczny sposób i pomaga w uwolnieniu
pięknej Syrenki z rąk złego Trytona. Bohaterom we
wszystkich działaniach towarzyszy nowy, pyszny napój
Kubuś Play o smaku Multiwitamina.
Dodatkową zachętą do wzięcia udziału
w zabawie są unikalne, świecące w ciemności Fluoklejki z 37 różnymi postaciami
zamieszkującymi morskie głębiny, umieszczone pod etykietami. Wszystkie Fluoklejki
można kolekcjonować w specjalnie przygotowanym albumie (do
pobrania na stronie www).
Na naklejkach nadrukowane są unikalne kody, które dzieci mogą zbierać
i wymieniać na nagrody gwarantowane: zestaw do nurkowania, deska do pływania, wodoszczelny zegarek, plażowy ręcznik oraz portfel.
Dodatkowo codziennie losujemy
ze wszystkich przesłanych kodów jeden Kubusiowy odtwarzacz
MP3.
Piotr Byner
Dział Marketingu Mokrego
59
nr 57 / kwiecień 2011
Wieści z Zagranicy
Udany start promocji Kubik
i podwodny świat w Czechach
N
a czeskim rynku promocja Kubik i podwodny świat
od samego początku cieszy się wielkim powodzeniem.
Już pierwszego dnia promocji zarejestrowało się ponad 900
osób, a do systemu wpisano ponad 3500 kodów.
Wieści z Czech i ze Słowacji
Promocja wspierana jest specjalną komunikacją na etykietach,
w telewizji oraz poprzez materiały POS. Do promocji zachęcają również hostessy w sklepach, a także informacje publikowane na stronach
www dla dzieci oraz wysyłane mailem bezpośrednio do mam i dzieci.
Więcej informacji o promocji w Czechach można znaleźć na stronie www.medakubik.cz .
Vlasta Dejmková
Maspex Czech
Wielka promocja na 15-te urodziny marki Relax
M
arka Relax na swoje 15-te urodziny przygotowała dla swoich konsumentów wielką promocję – „Zakupy w Paryżu”, która obejmuje Czechy i Słowację.
SOU
Oslavte naše
15. narozeniny
Główna nagroda to lot Praga – Paryż, dwa noclegi
dla dwóch osób w trzygwiazdkowym hotelu w Paryżu
i 10 000 CZK na paryskie zakupy. Konsumentki mogą
również wygrać roczną prenumeratę bardzo popularnego w Czechach magazynu Marianne. Aby zdobyć
te cenne nagrody wystarczy wysłać SMSa w przeciągu
tzw. „Happy moment”. Codziennie do wygrania nagroda główna (w sumie 56 wypraw na zakupy w Paryżu) oraz 15 prenumerat (w sumie aż 840).
TÚ Ž
nákupy
v Paėíži!
Oslávt
e naše
15. naro
d
nákupm
i
z
.c
x
la
e
.r
w
v
ww Pa
ríži!
eniny
Pošlite
SMS a
euroví
vyhraj
ke
te
s vrec nd v Paríži pr každý deň
kovým
e dvoc
alebo
h
15x pr 400 €
edplat
Akcia pre
né Mar
bieha od
ianne!
7. 3. do
1. 5. 201
1.
www.re
lax-pa
nr 57 / kwiecień 2011
riz.eu
SÚ
ĢA
Ž
Promocja wspierana jest poprzez kampanię radiową I telewizyjną, a także kampanię PR w prasie i materiały POS. Wszystkie informacje na temat promocji
są dostępne na stronie www.relax-pariz.eu.
Radek Číhal
Maspex Czech
R
ównież na Słowacji przez cały 2011
rok marka Relax będzie świętować
swoje 15-te urodziny. Obchody rozpoczęły się
wiosenną promocją „Zakupy w Paryżu”, w czasie której codziennie można wygrać weekend dla
dwojga w jednym z najbardziej romantycznych
miast świata, wraz z kieszonkowym w kwocie
400 €. Wystarczy kupić dwa produkty marki Relax,
zachować paragon i wysłać smsa lub zarejestrować
się na stronie www.
Gabriela Lengyelova
Maspex Slovakia
60
Wieści z Zagranicy
Nowe opakowania kartoników Top Joy
N
a Węgrzech na kartonikach Top Joy 0,2 l pojawiły się bardzo lubiane przez dzieci postacie
- Scooby-Doo i jego przyjaciele.
„Sprytny” display wspomaga
ga
promocję podwodnej
przygody z Kubu
Wieści
Kartonikii dl
dla dz
dla
d
dzieci
zie
ieci
ecii Top
Top
p Joy
J y są
ą do
d
dost
dostępne
ost
stęp
ęp w
ępne
w czterech
ter
erec
ecch py
p
pysznych
yszny
ych
h smakach:
ma
aka
acch
h: ja
jjabłkowym,
błko
ko
owy truskawkorańczowym i brzo
kwiniowym.
wym, pomarańczowym
i brzoskwiniowym.
Cholnoky Anna
Maspex Olympos
z Węgier
Scooby-Doo to jeden z najpopularnieszych filmów rysunkowch na Węgrzech. Dzieci mogą sledzić tajemnicze przygody swoich ulubieńców na Cartoon Network nawet 8 razy w tygodniu! O niezwykłej popularności bohaterów tego serialu rysukowego świadczy fakt, że mozna ich spotkać na wielu innych produktach: chusteczkach do nosa czy pościeli.
P
odwodna promocja soków Kubu na Węgrzech
wspierana jest poprzez różnego rodzaju materiały POS. Oprócz standardowych form, wprowadziliśmy „sprytny” display, który można
bardzo szybko ustawić – dosłownie w ciągu pół
minuty. Tajemnica konstrukcji to malutka plastikowa szyna, dzięki której półki – bez dodatkowego
składania czy zginania – momentalnie trafiają na
swoje miejsce. Display posłuży nam także w kolejnych kampaniach, by nasz produkty były doskonale
widoczne.
Ottó Ildikó
Maspex Olympos
61
nr 57 / kwiecień 2011
Wieści z Zagranicy
Nowe opakowania
Queen’s 1l
T
ymbark Bułgaria odmłodził linię
kartonów Queen’s 1l. Na opakowaniach pojawił się również komunikat „Wiem,
co piję”. Dzięki nowym opakowaniom Queen’s
wyróżnia się na półce swoim świeżym i słonecznym wyglądem. Atrakcyjna i innowacyjna grafika
z pewnością przyciąga wzrok klientów i odzwierciedla znakomity smak zamknięty we wnętrzu opakowania.
Wieści z Bułgarii
Jednocześnie Queen’s wprowadza trzy nowe,
pyszne smaki: Jabłko 100%, Pomarańcza 100%
z miąższem i Egzotyczny. W telewizji można również zobaczyć kampanię reklamową wspierającą sok Pomarańcza 100%.
Queen’s 250 ml w nowych eleganckich
h butelkac
butelkach
T
ymbark Bułgaria wprowadził nową szklaną
ą butelkę 250 m
ml Queen’s. W ten sposób powstał
całkiem nowy produkt pod marką Queen’s w butelce „łezce” z piękną, delikatną etykietą z napisem
„Wiem, co piję”. Oczywiście pod kapslem pozostawiamy zabawne teksty, które są już znane i lubiane przez
konsumentów. Ponadto atrakcyjna cena z pewnością zadowoli naszych klientów.
Nowe logo Queen’s
2011
to punkt zwrotny w dla marki Queen‘s.
Oprócz zmian w projektach graficznych
produktów, Queen‘s ma również zupełnie nowe logo. Obecny
logotyp jest bardziej spójny z logo Tymbark. Jednocześnie, wprowadzając wiele innowacyjnych zmian, Queen‘s zachowuje swoją niepowtarzalność i dba o zaufanie konsumentów, dając pewność płynącą z wieloletniej tradycji. Nowy logotyp będzie można zobaczyć na wszystkich produktach marki Queen’s.
Nikola Pashkov
Tymbark Bułgaria
nr 57 / kwiecień 2011
62
Wieści z Zagranicy
Kartoniki Queen’s z nowym bohaterem
a kartonikach Queen’s 200 ml pojawił się lubiany przez wszystkie dzieci bohater Scooby Doo. Scooby Doo jest jedną z najbardziej popularnych kreskówek w Bułgarii, uwielbianą
zarówno przez chłopców, jak i dziewczynki. Queen’s 200 ml z nową licencją to zdecydowana atrakcja na półce
kartoników dla dzieci.
Nikola Pashkov
Tymbark Bułgaria
Wieści z Bułgarii
N
Tedi – Waterrr
na rynku rosyjskim
Tedi - Waterrr dostępny jest w trzech pysznych, orzeźwiających
smakach: cytryna-limonka, jabłko i truskawka.
Przed wprowadzeniem produktu na rynek przeprowadzone zostały badania marketingowe. Pozwoliły one poznać lepiej rosyjskie dzieci. Okazało się,
że w Moskwie dzieci w wieku 9-11 lat są bardzo inteligentne i chętnie korzystają z nowych technologii: grają w gry komputerowe, korzystają z portali
społecznościowych i używają smartphone’ów.
Wieści z Rosji
T
edi – Waterrr to wyjątkowy i unikalny produkt na rynku rosyjskim. To pierwsza w Rosji woda smakowa z naturalnym
sokiem owocowym dla dzieci. Trzeba jednak zaznaczyć, że segment wód
smakowych w Rosji rośnie – w tym roku planowany jest 12%-owy wzrost
tego rynku.
Gregory Vikentyev
Maspex Vostok
63
nr 57 / kwiecień 2011
foreign version
Foreign Markets
News from Romania
Kubuś invites you on an adventure at sea
Tiger in Romania
A new, regional promotion of Kubuś - Kubuś and
the Underwater World, which includes five countries: Lithuania, Latvia, Czech Republic, Slovakia
and Hungary has started. The latest adventure takes
place in the interesting world of sea creatures, where Kubuś moves with friends in a magical way and helps to rescue the beautiful Mermaid from the evil Triton. The heroes in all the adventures are accompanied by a new,
delicious flavor of Kubuś Play - Multivitamin. As an
additional incentive to participate in the game, there are
unique, flurensent stickers showing 37 different characters living in the deep sea. They can be found under the
labels. All the stickers can be collected in a specially prepared album (available to download from the website). On
the printed stickers are unique codes that kids can
collect and exchange for guaranteed prizes: a snorkeling set, swimming floats, waterproof watches, beach
towels and wallets. In addition, every day there is a prize
draw from all Kubuś codes to win an MP3 player.
Tiger hits to foreign markets
Tiger energy drink brand went on sale in four
new markets abroad: in Romania, Bulgaria, Lithuania and Latvia. These are the markets where Maspex
is a leading manufacturer and our brands hold leading
positions. These markets are very young in terms of the
energy drinks segment. Consumption per capita in each
of these countries is on the region of 1 liter, compared to
more than 2 liters in Poland, thus allowing for optimistic
growth forecasts.
News from Hungary
Megújult a TopJoy 0,2L-es termékcsalád
A 0,2L-es dobozos TopJoy termékek új csomagolásán a Looney Tunes figuráit a gyerekek által kedvelt rajzfilm főszereplője, Scooby-Doo és a barátai
váltják le. Scooby-Doo az egyik legnépszerűbb rajzfilm
Magyarországon. A gyerekek akár heti 8 alkalommal is
találkozhatnak rejtélyes kalandjaival a Cartoon Network
műsorán. A piacon rengeteg termékről köszönnek vissza
a rajzfilmsorozat szereplői: papírzsebkendőtől kezdve az
ágyneműn át a szalámiig mindenhol felbukkannak. Kapható: Alma, eper, narancs és őszibarack ízekben.
„Okos” display a Kubu vízi kaland
promóció támogatására
Március 14-én indult fogyasztói promóció bolti támogatására többféle POS anyagot használunk, hogy felhívjuk
a vásárlók figyelmét az izgalmas nyereményjátékra és
kiemeljük a Kubu termékcsaládot a polcokon. Displayek
kerülnek ki a tradicionális üzletekben, másodlagos kihelyezésként. Idén a display gyártóval, területi vezetőink
bevonásával sikerült egy olyan okos displayt kitalálni, ami
gyorsan alig fél perc alatt kihelyezhető. A titok egy apró
műanyag sín, melynek segítségével a polcok - külön hajtogatás nélkül- egy mozdulattal kerülnek a helyükre. A
promóció végeztével indul a Kubu Waterrr bevezető reklámkampány. Ezzel egy időben a displayek is új „ruhát”
kapnak, Waterrr oldaldesignnal és koronával támogatják
az új Kubu termékcsalád bolti megjelenését.
nr 57 / kwiecień 2011
Sâmbătă, 2 aprilie 2011, în cadrul conferinţei „Cum
să-ţi păstrezi spiritul de învingător” s-a lansat
băutura energizantă Tiger! Şi nu puteam să o facem mai
bine decât în prezenţa unor campioni, având ca spectatori toţi partenerii Tymbark Maspex România! Daniel Ghiţă şi Ciprian Sora, campioni K1, au prezentat cu
succes acest eveniment de lansare! Energia transmisă de
aceştia precum şi prezentarea hightech realizată de departamentele de marketing şi grafică ne-au convins de
faptul ca acest produs trebuie să se afle în top! Seara s-a
încheiat cu o cină festivă având ca invitaţi 2 trupe de succes din Romania!
News from Bulgaria
I know what I drink
Tymbark Bulgaria launched in March the rejuvenated Queen’s 1L line with communication ”I
know what I drink”. It brings a completely new look of
the juice shelf in Bulgaria as now Queen’s has the most
modern fresh and sunny look. The attractive and innovative layout will contribute to the best product perception
in combination with the outstanding taste. Together
with the new design, also 3 new flavours have been launched – Apple 100%, Orange 100% with pulp and Exotic.
A TV campaign of 100% Orange with new design is planned to start in April.
Queen’s new logotype
2011 is a turning point in the history of the brand
Queen’s. Except the planned design changes of all products, Queen’s has got a completely new logotype.
It is now more coherent to the Tymbark logotype, thus
expresses the corporate identity. At the same time Queen’s kept it’s uniqueness and wins the consumers confidence with the traditional and the same time innovative
look. The new logotype will be implemented into all product lines under Queen’s brand.
Queen’s with Scooby Doo
Queen’s 200 ml with Scooby Doo has recently
updated our portfolio. The beloved heroes are even
more attractive to the kids than the previous license .
Scooby Doo is one of most popular cartoons in the country, admired by both boys and girls. With the new license
Queen’s remains the most attractive kid’s juice in a single
serve box in Bulgaria.
New glass bottle
Tymbark Bulgaria has another big surprise especially
for Horeca channel. The completely new glass bottle
250ml of Queen’s. We created a completely new product using the “drop” bottle and preparing a beautiful
delicate label with the new “ I know what I drink” communication. There is just one thing we took from our
old product – the funny text on the bottom of the caps
which became a symbol of Queen’s in Horeca. Moreover
- the new Queen’s bottle will have a more attractive price
which is crucial for penetration in one of the most profitable channels.
64
foreign version
Tiger in Bulgaria
A new mighty power entered Tymbark Bulgaria
and is ready to defeat all competitors. One of the
most successful energy drinks in Poland is already in the
offer of Tymbark Bulgaria. Tiger was recently presented
on our conference with distributors with help of an attractive boxing show. Thanks to the strong presence, aggressive price towards current market leaders and massive support, Tiger will enter not only the traditional and
modern channels but is also a part of our very important
strategy for Horeca conquer.
News from Czech
Relax celebrates 15th anniversary by
consumer promo
Relax big consumer promo called „Shopping in
Paris“ has just started in March thanks to Relax 15th
anniversary. This promo is based on very atractive
prizes, efficient media support and simply impact
communication. Relax is focusing strictly on women only in this campaign, that is why the main theme „Shopping“ and the chosen destination „Paris“ as
the one of the most romantic places on the world. The
main prize includes flight from Prague to Paris for 2
persons, accommodation for 2 nights in 3 stars hotel
for 2 persons and 10 000 CZK as a pocket money. There is also a secondary price – one year subscription of
life style magazine Marianne, which is very popular in
Czech republic. And how to win all this? Just to send a
SMS within „Happy moment“ or closest to the „Happy
moment“! There is one main price every day (56 prizes
in total) and 15 secondary ones (total 840 secondary
prizes). There is a strong media support on TV, radio
and magazines. Also, we have a communication on pack
– promo packs and stickers, POS materials. All the details about the promo is also available on the promo web:
www.relax-pariz.eu.
Sucessfull start of consumer promotion:
Kubík and underwater world
Big consumer promotion Kubík and underwater world
has started on Czech Republic market. Promotion mechanism is based on collecting of unique codes from
Kubík products and exchanging them for chosen Kubík
prizes. Whole promotion takes place on special promotion website www.medakubik.cz. Promotion start was
very sucessfull – 1st day we got over 900 new registrations and over 3 500 codes were uploaded that
day.
News from Slovakia
This year Relax is celebrating 15.
Birthday.
Topic of 15th birthday will accompany Relax during whole
year 2011.In this occasion Relax have prepared several
attractive activities for its consumers. The first activity
is spring consumer promotion “Shopping in Paris”.
Main daily prize is weekend in Paris for two with
pocket money – 400 €. For taking part in promotion
is needed buy just 2 products of Relax, save receipt and
send sms or register on web site.
65
News from Russia
Waterrr launch in Russia
Maspex division in Russia with great help of
Maspex-Poland introduced Tedi-Waterrr this
month. This launch was prepared with months of research and design work to make the right product for
Russian audience. Especially for this project marketing department organized survey and focus-groups
in a school. Several concepts and tastes were presented so that kids could choose the best. Another aim
for this research was to understand kids better. Many
interesting facts were discovered. Kids 9-11 years old
in Moscow appeared to be very intelligent and socialized. They play computer games, use social networks in
Internet and already use smartphones. Tedi-Waterrr
is a unique product on the Russian market. It`s the
first flavored water for children with natural juice. Flavored water segment is expected to grow up to 12% in
volume every year. Waterrr is available in 3 flavors
– lemon-lime, apple and strawberry.
News from Lithuania and Latvia
Meeting with Latvian and Lithuanian
commercial structures
Our annual meetings with our Lithuanian and Latvian commercial structures were held on 17-18 February 2011. During the meetings, we presented three
main projects to be implemented in 2011 in Lithuania and Latvia: the Kubuś Paradise promotion, the
La Festa Crystal promotion and the launch of a new Tiger energy drink product. In addition, the new Tymbark
Multivitamin 100% spot was presented in Lithuania.
News from Poland
Money from the auction of Dariusz Tiger Michalczewski’ belt will help save
children’s lives
Dariusz Tiger Michalczewski’s WBO Federation Belt auctioned by our company proved to
be one of the most valuable auctions during the
Great Orchestra Christmas Charity. The 19th Great
Orchestra Christmas Charity, held on Jan. 9, 2011, in
Poland and around the world, is over. For children with
urological and kidney diseases we were able to collect
the amount of 47.2 million zloty. This year Dariusz
Tiger Michalczewskshare donated one of his most
valuable trophies. His original WBO World Champions belt was auctioned for a very high amount (the
third largest auction of the Allegro), and the proceeds
were added to the Foundation’s Great Orchestra Christmas Charity account. Dariusz Tiger Michalczewski
says: “I am very pleased that even in this way can help
children. The WBO World Champion belt is not only a
symbol of strength, but also shows that everything in
life is possible if we want it. It is a symbol that dreams
can come true. And just that - dreams come true - is my
wish the children helped by the Great Orchestra Christmas Charity. “
nr 57 / kwiecień 2011
foreign version
How to make ourselves want to do more
“If only my will power was as strong as my won’t power...” - we often repeat those words or hear them
from our friends. We’ve all felt this way. On the other
hand there are also days when we feel that we can move
mountains. How, then can we find the inner strength we
call the motivation every day? How to find your motivation?
1. Create a habit.
Every day you do a lot of activities to which need
no motivation - we just do them. So if you want to do
something every day, without any motivation to (for
example, learning a foreign language or sport), then
make it a habit. It is clear from many studies about new
habits, that you must perform an action for 21 days. For
3 weeks consistently motivate and repeat the steps (at
the same time). After this period it will be a habitual activity.
2. Look for inspiration.
We are often fascinated with something and no one has
to force us to undertake activities associated with it.
Therefore, the real trick is to find the inspiration that
we had at the beginning, and which in the course of
events we have lost. You can find motivation in people
who work in the same area as you - their fascination is
sometimes contagious. Maybe we should also go for a
trade meeting, or read a book on this topic.
3. Tell others what you do.
By making others witness our actions, we feel more obliged to execute it.
4. Bet your high expectations.
Challenges make us more creative and willing approach
to work. When we feel that we are climbing the mountain, real satisfaction is derived from overcoming further difficulties. After all, achieving true success is never
easy.
5. Just start.
The first step is always the hardest, but the first 5 minutes is the most important. Once you’ve started, it is
easier to continue.
6. Don’t give up
Don’t be discouraged, despite the fact that just at this
point, your action is not effective. Each of us thinks: “I
will never make it, but you shouldn’t give in to negative
thoughts, because most often the path to success is in
our own heads.
7. Divide the task into smaller parts.
When a task overwhelms us, it is best to break it into
its component parts. Focusing just on the final result
can cause the entire task to grow so much that we fear
to even make a start. Dividing tasks into parts makes it
easier to focus on one action at a time, and its completion of this part will bring great satisfaction and take us
closer to the final result.
8. Take breaks.
If your brain is unable to work anymore take a break. You
need a moments away from what you are doing every 1.5
hours or so.
9. Reward Yourself.
If you have problems with the performance of certain
operations, start to reward yourself for the job done.
Prizes don’t have to be large, but should be something
that has meaning for you so that you do not get to the
point where you do not take action.
nr 57 / kwiecień 2011
Problems? Solve them creatively!
There are many methods of creative problem-solving, so let’s focus on the most interesting
ones.
BRAINSTORMING
The most well known and popular method of solving problems is brainstorming. The technique involves the free exchange of views in a small team (about
10 people). For brainstorming to be effective, must follow a few rules. First, apply the absolute prohibition of
criticism of ideas raised at the stage of collecting ideas.
The second principle relates to creating an atmosphere
of complete freedom and to allowing unfettered imagination during the reporting concept. Thirdly, efforts
should be made to gather as many ideas as possible. Finally, the last principle is about developing ideas reported earlier, which results in unusual arrangements and
produces better outcomes.
STORYBOARDING
The technique involves placing an array of ideas on the wall, so you can make it easier to spot the
links between them, and look at them as a whole. When
creating a storyboard, you should start from the main
idea, and then under it attach related ideas. The technique is most effective when working in a group.
INCIDENTAL WORDS
“Random words” - this method is especially useful
when we want to improve or modify an existing product. Suppose you want to improve a coffee mug. We
create an entirely random list of nouns - such as beach,
school, pencil, wardrobe. Then we analyze what features of nouns can be used in the subject matter we want
to improve. For example, a school associated with the
teaching, so
you can print a multiplication table on the coffee
mug.
LOTOS BLOSSOM
In the center place of the paper, put the problem
or topic we want to deal with. Then invent ideas that
we place around the main problem. After each of these ideas are placed in the center and around it create
another one.
THOUGHT MAP
In the center of the map and put the issue from this
point run branches, presenting more detailed concepts.
130 years of Lubella
This year we celebrate 130 years of the Lubella
brand, so it is worth recalling a history that dates
back to 1881, For over 100 years, there have been
changes and innovations, but we have always ensured the highest quality.
It is believed that the tradition of milling in Lublin
dates back as far the early fourteenth century - the
oldest preserved documents of the mill, bear the date
1532 and were issued by King Zigmund I. Already in
1538 there was an established mill - a paper mill. The
paper produced in Lublin supplied half of the entire right bank of the Jagiellonian monarchy.
66
foreign version
In 1874, a wood mill passed into the hands of
Adolf, Edward and Henry Krausse. In 1880 he new
buyers began a thorough modernization of the building
and equipment. In 1881, on the site of the old mill, a very
modern (for those days) steam powered brick mill arose.
The Krausse brothers’ mills were considered a great
technical example for others. They made the highest
grades of flour and were recognized as leaders in this sector throughout the country. The Krausse brothers introduced new technologies and systematically organized trade in flour. The Krausse Brothers Company, as one of the
most modern in the country was the first establishment
in Lublin to join the newly-built Lublin - Warsaw rail line.
Until the postwar period, ownership of the mill remained in the hands of family Krausse. Despite their German
roots, the Krausse family always felt themselves to be Poles as they often demonstrated. Edward Krauss secretly
passed flour to bake bread for prisoners from Majdanek
and the resistance.
After the war, in 1948, the Edward Krausse mill was
nationalized. It was at this time that one of the mills was
adapted for grinding wheat into pasta flour. In the 90’s,
the Polish Lublin Cereal plant was transformed into a public limited company and adopted the name Lubella. In
2003 it became part of Lubella Maspex Wadowice
Group, one of the largest companies in the FMCG
market in Poland.
To this day Lubella continues the honorable tradition
of its great founders, continues to grow by implementing
new technology and expanding production facilities. The
company has built a modern manufacturing and storage
facility on Wrotkowska Street where we have installed the
largest and most modern line in Poland to produce pasta.
In 2007 the mill was modernized. This allows us to produce semolina - the best possible raw material for pasta
production. In 2007 Lubella acquired shares in Arnos, a
leading manufacturer of pasta on the Romanian market.
As many as 85 000 children will play in
the Tournament for the Cup Tymbark!
A record number - nearly 85 000 children - will
play in this year’s edition of Football Tournament
“From the Backyard to the Stadium for the Tymbark Cup”, the Polish Championships of boys and
girls under ten. Compared to last year’s edition, participation in the competition has more than doubled. As
many as 85 000 players have enrolled in the eleventh
edition of the tournament meaning that one in five
ten-year olds will be competing in this year’s Tymbark
Cup for the main prize of a trip to the Ajax Amsterdam
club stadium.
Tymbark Drinks Festival 2011
For the third time, the Tymbark Drinks Festival,
organized by Tymbark and the Polish Bartenders Association took place in Krynica. The idea behind the
festival is to promote mocktails (soft drinks) on
the basis of Tymbark juices, nectars and drinks
and the development of cooperation with bartenders. At the Tymbark Drinks Festival 2011, there was,
as always, a competition for bartenders. The best Polish
bartenders participated. It was their job was to prepare
both long drinks and mocktails based upon Tymbark
juices.
67
Celebrating 75 years Tymbark
Under the slogan “Tymbark - 75 years together,” the latest image campaign has been launched, supporting the brand Tymbark, as the
company begins to celebrate its 75th Jubilee. Advertising for this occasion is unconventional, showing
the 75 years of Tymbark history. The main character
goes through the decades, starting from the 30s up
to the present, singing the song that has long been
associated with the brand - “Everything tells me someone loves me.”
There are also unique packaging of Tymbark
juices, nectars and drinks to celebrate this special jubilee. This year they have been enriched by
original photos from the Tymbark archive which show
how Tymbark has accompanied for 75 years. On the
sidebar there is additional interesting information
about the traditions, history, events and facts of Tymbark. Also, a special Tymbark logo, especially prepared
for 2011 year will be used to remind consumers about
the Jubilee.
Tymbark has been offering top quality products
since 1936. During the 75 years Tymbark consumers
have come to closely linked our products to waking up
felling positive . Tymbark is a participant in the ordinary and extraordinary moments in the lives of consumers. The characteristic, intriguing, subtitle caps
entertain, express emotions, help make the first contact, and sometimes even propose. Today the Tymbark
brand is the clear leader in juices, nectars and soft
drinks in Poland. It is also one of the most valuable
and most best perceived brands by consumers. For
every 100 Poles, as many as 98 know the Tymbark
brand well.
Cartoon Cartons for children in new
delicious flavors with your favorite
Disney characters
In April, Tymbark broadened its Cartoon
Cartons for children portfolio by adding another new taste and new Disney characters. To the
joy of all, the characters of Winnie the Pooh and his
friends, will be joined by Disney Princess for girls and
for boys by the characters from the movie Cars. The
new cartons come in three flavors prepared specially
for the youngest: Orange - apple-lemon-peach, banana
- apple-lemon, strawberry - apple-cherry-chokeberry.
The idea of taste from Lubella
Lubelli has launched an image campaign.
Spots show the “magical world of flour,” in which Lubella, taking care of details, creates unique products.
But Lubella is not just pasta - it is also Lubella
sauces that blend in perfectly with pasta. Pasta
sauces from Lubella are offered in three popular flavors: bolognese sauce, tomato sauce with mushrooms
and tomato sauce with vegetables. Lubella sauces are
made from real, cut and pureed tomatoes, dried herbs,
and large pieces of vegetables and mushrooms. Just
add them to Lubella pasta and your delicious dish is
ready.
nr 57 / kwiecień 2011
baw się z Kurierem
Zabawa
BARDZO DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W POPRZEDNIEJ ZABAWIE. NAGRODY WYLOSOWALI:
Bogdan Golian, Maria Wierzchowska, Magdalena Szydłowska, Paulina Zajdel – Stepień, Czesław Król z Lublina, Ewa Święconek,
Urszula Zduniak, Tadeusz Kryśkiewicz z Olsztynka, Grażyna Srebrny, Magdalena Cimoch, Elżbieta Paszko, Joanna Nędza z Tychów, Justyna Landoch, Małgorzata Gracyasz, Dominik Ficek, Kinga Danek, Jadwiga Majtyka, Szczepan Handzel, Marek Mreńca
z Wadowic, Zofia Puchała, Tadeusz Bielski, Maria Florek, Anna Łącka z Tymbarku.
Gratulujemy!
Zapraszamy do kolejnej zabawy:
Krzyżówka
1.
Muzykę do reklamy tego soku skomponował Leszek Możdżer.
Tymbark Jabłko ….
7.
… i Auta – nowe postaci z bajek Disneya na opakowaniach kartoników Tymbark.
2.
Nowy smak płatków Lubella Mlekołaki Figuraki.
8.
3.
Portfel pełen kasy można wygrać w promocji marki …
W najnowszej reklamie telewizyjnej Lubelli pojawiają się makarony i …
4.
Znany zespół, którego aranżację piosenki „Wszystko mi mówi,
że mnie ktoś pokochał” mogliśmy słyszeć w jednej z reklam
Tymbarku.
9.
„Bliżej …” - reklama soku Pomarańcza 100% Tymbark.
5.
Edward …. – jego nazwiskiem nazywany jest lubelski młyn,
który dał początek firmie Lubella.
11. Nasza marka sokowa w Bułgarii, która niedawno zmieniła
swoje logo.
6.
W reklamie Owoców Świata, Granat zabierał w podróż do …
10. Osiemdziesiąt … tysięcy dziesięciolatków gra w tym roku
w Turnieju Tymbarku.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Wypełnione kupony konkursowe
z hasłem proszę wrzucać
do skrzynek rozmieszczonych
na terenie firmy lub przesłać
na adres redakcji: „Kurier MW”,
ul. Legionów 37,
34-100 Wadowice.
Na rozwiązania czekamy
do 05 czerwca 2010 roku.
KUPON KONKURSOWY
Imię i nazwisko
...........................................................................................................................................................
Dział/Firma.......................................................................................................................................
Hasło..................................................................................................................................................
Kurier MW 34-100 Wadowice, ul. Legionów 37, tel. (033) 873-15-99.
Redaguje: Joanna Olszowska oraz Magdalena Józefiak, Magdalena Chrapla, Dorota Liszka, Przemysław Różowicz. Osoby współpracujące: Matthew Payne,
Elżbieta Stelmach, Katarzyna Janicka, Halina Golian, Teresa Stasiorowska, Alina Drożdż, Wioletta Ficek, Małgorzata Górczak, Agata Kadela, Lidia Koch, Beata
Nawrot, Szczepan Nikliborc, Adrian Winiarz, Daniel Piwowarczyk, Wojciech Majka, Agnieszka Ziaja, Michał Schilbach, Marta Szpala, Dorota Kamińska, Anna
Śliwińska, Katarzyna Walkowicz, Piotr Byner, Robert Samaruk, Joanna Cegielska, Arkadiusz Poznański, Barbara Penkala, Karina Zachorska, Katarzyna Szczotka,
Kinga Wrzeszcz, Katarzyna Jurecka, Joanna Rozpędzik, Magdalena Wachowska, Joanna Piekarska, Nikola Pashkov, Ioana Rata, Joanna Erdősné Florczak, Gregory
Vikentyev, Vlasta Dejmkom, Radek Číhal, Gabriela Lengyelova, Anna Cholnoky, Ottó Ildikó.
Druk i skład: Drukarnia i Wydawnictwo Grafikon Jaroszowice 324, 34-100 Wadowice, tel. (33) 873-46-20, www.grafikon.com.pl
Kurier MW jest drukowany na ekologicznym papierze

Podobne dokumenty

Grupa Maspex Wadowice wchodzi na rynek turecki Nasze marki i

Grupa Maspex Wadowice wchodzi na rynek turecki Nasze marki i Marki Lubella i Tymbark, należące do Grupy Maspex Wadowice, zajęły pierwsze miejsca w swoich kategoriach, w rankingu najcenniejszych i najbardziej wartościowych marek w Polsce, opublikowanym  przez...

Bardziej szczegółowo

Nasze produkty Spis treści:

Nasze produkty Spis treści: Tak. Głównie chodziło mi o zastrzeżenie swojego oznaczenia Tiger. A markę stworzyłem, będąc przez lata mistrzem świata. Moja osobowość idealnie nawiązywała do cech napoju energetycznego. Bo wiadomo...

Bardziej szczegółowo

Nasze marki i produkty zdobywają kolejne laury Najnowsze

Nasze marki i produkty zdobywają kolejne laury Najnowsze „najbardziej jakościowych marek”. Olbrzymi sukces odniosła również Lubella, która zajęła trzecie miejsce wśród najbardziej wartościowych marek w kategorii „Pozostałe produkty żywnościowe”. Lubella ...

Bardziej szczegółowo

Nasze produkty nagrodzone Sukces naszych programów

Nasze produkty nagrodzone Sukces naszych programów kolejnej edycji konkursu „Perły Rynku FMCG”, organizowanym przez magazyn „Wiadomości Handlowe” nasze produkty zostały docenione i wyróżnione przez detalistów. Perłę Rynku FMCG 2011 za zwycięstwo w ...

Bardziej szczegółowo

Jabłko od Tymbarku

Jabłko od Tymbarku Z  okazji Jubileuszu 75-lecia Tymbarku w  połowie października pracownicy naszej firmy będą rozdawać  w  całej Polsce 750 000 jabłek z  logo Tymbark naszym konsumentom. Druga część prezentacji była...

Bardziej szczegółowo