Zał. 07 Zakres rzeczowy z tabelą cenową

Transkrypt

Zał. 07 Zakres rzeczowy z tabelą cenową
TABELA CENOWA
zał. 07
Zakres rzeczowy do zadania pn: „Wymiana i dowieszenie opraw oświetlenia ulicznego
na terenie Dzielnic Miasta Krakowa”.
Część 1 - DZIELNICA NR IV
ZAKRES
1. Zabudowa dodatkowej oprawy LED na istniejącym slupie przy
ul. Gnieżnińskiej
Część 2 - DZIELNICA NR VI
ZAKRES
1. Ul. Katowicka przy posesji nr 27 oraz przy skrzyżowaniu z
ul. Tetmajera:
- dobudowa 2 opraw typu LED na istniejących słupach wraz z
wysięgnikami i niezbędnym osprzętem
- dobudowa wysięgników 2 szt. oraz przewodów zasilających
z przełożeniem opraw
Część 3 - DZIELNICA NR VIII
ZAKRES
1. Dowieszenie 4 szt. lamp przy ul. Zagumnie, skierowanych w
stronę boiska OSKF „Orzeł Sidzina”
1.
2.
3.
4.
Część 4 - DZIELNICA NR XIII
ZAKRES
Ul.Czeczotta – montaż 2 szt. wysięgników wraz z oprawami na
istniejących słupach – oswietlenie drogi bocznej na dzialce 368
obr. 106 Podgórze
Ul.Kożlarska – montaż wysięgnika wraz z oprawą na
istniejącym słupie w rej. Budynku ul. Kożlarskiej 1 (wysięgnik
skierowany w stronę ekranów przy ul.Kuklińskiego)
Ul. Gromadzka – montaż wysięgnika wraz z oprawą na
istniejącycm slupie – róg ul. Gromadzkiej i Stróża Rybna w rej.
Budynku ul. Gromadzkiej 20 (wysięgnik skierowany w stronę
ul. Gromadzkiej – bud. Nr 21)
Ul. Kutrzeby – wymiana oprawy przy ul.Kutrzeby za
budynkiem ul. Kalwaryjska 48
RAZEM
Część 5 - DZIELNICA NR XIV
ZAKRES
1. „ Dowieszenie oswietlenia przy ul.Włodarczyka na wysokości
bloków nr 17 i 18 w os. Dywizjonu 303 „- wykonanie
dowieszek wraz z wysięgnikami na 2-ch słupach ( 1 słup
pojędynczy wysięgnik , 2 słup poswójny wysięgnik)
Kwota netto
Kwota brutto
Kwota netto
Kwota brutto
Kwota netto
Kwota brutto
Kwota netto
Kwota brutto
Kwota netto
Kwota brutto
Część 6 - DZIELNICA NR XVII
ZAKRES
1.
Ul. Irzykowskiego – zabudowa 1 oprawy
2.
Sięgacz Glinik Nr 119, 120, 123 – dowieszenie opraw na 3
istniejących słupach
RAZEM
………………………………………………..
/ podpis Wykonawcy )

Podobne dokumenty