NOWE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DLA

Transkrypt

NOWE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DLA
NOWE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA
NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW, WSPÓŁMAŁŻONKÓW,
PEŁNOLETNICH DZIECI, PARTNERÓW ŻYCIOWYCH
IKEA INDUSTRY POLAND Sp. z o.o.
Oddział w ..................
Koleżanki i Koledzy
Z przyjemnością informujemy, że wprowadzamy nową, korzystniejszą i lepiej dopasowaną do indywidualnych potrzeb polisę ubezpieczenia grupowego. Od dnia 01.04.2015 roku zaczyna obowiązywać nowy
program ubezpieczenia grupowego dla pracowników i ich rodzin we wszystkich oddziałach IKEA INDUSTRY
POLAND SP. Z O.O. przygotowany przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A.
Co się zmienia?
- nowe warunki ubezpieczenia Pracowników i ich rodzin
- 12-miesięczna indywidualna kontynuacja ubezpieczenia
- dodatkowe zniżki na ubezpieczenia mieszkania i samochodu
Ważne informacje:
Dotychczas ubezpieczeni i nieubezpieczeni pracownicy, współmałżonkowie, partnerzy życiowi i pełnoletnie
dzieci pracowników – mogą przystąpić do ubezpieczenia w okresie pierwszych 3 miesięcy od daty zawarcia
umowy ubezpieczenia bez okresu karencji.
W momencie ustania stosunku pracy każdy Pracownik będzie miał do wyboru: ofertę kontynuacji ubezpieczenia na warunkach dożywotniej indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia (tak jak dotychczas) lub możliwość przystąpienia do programu Warta Dla Ciebie i Rodziny (do 67 roku życia z możliwością dalszej dożywotniej kontynuacji).
Każdy Pracownik objęty ubezpieczeniem grupowym otrzymuje dodatkową zniżkę na ubezpieczenie mieszkania (20%) i samochodu (10%). Zniżka dotyczy nowo zawieranych umów.
Jak przystąpić do ubezpieczenia? Do 20 kwietnia 2015 roku wypełnij (wybierz najlepszy dla Ciebie wariant
ubezpieczenia) i podpisz załączoną do tej ulotki deklarację przystąpienia i oddaj jednej z osób:
1..............................
2..............................
3..............................
Deklaracje przystąpienia dla małżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci należy pobrać u jednej z wymienionych osób, uzupełnić danymi, podpisać i oddać.
Świadczenia można realizować:
• przez Internet – składając wniosek na stronie www.warta.pl - wystarczy skan dokumentów, nie trzeba
składać dokumentów w wersji papierowej.
• w formie papierowej – wysyłając dokumenty na adres: TUnŻ WARTA SA, skrytka pocztowa nr 1013,
00-950 Warszawa (formularze do pobrania ze strony www.warta.pl)
Lista dokumentów niezbędnych do złożenia świadczenia dostępna jest w papierowej wersji wniosku o wypłatę świadczenia oraz na stronie www.warta.pl w trakcie składania wniosku poprzez stronę internetową.
Infolinia dla klientów: 801 308 308, 502 308 308
Więcej informacji możecie Państwo uzyskać również pod numerami telefonów:
91 83 16 624
91 83 16 646
91 83 16 625
Infolina czynna:
poniedziałek-piątek 8.00-20.00, sobota 8.00-16.00
NOWE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW, WSPÓŁMAŁŻONKÓW, PEŁNOLETNICH
DZIECI, PARTNERÓW ŻYCIOWYCH IKEA INDUSTRY POLAND SP. Z O.O
Obowiązuje od 1 maja 2015 roku*
ZAKRES UBEZPIECZENIA
Wariant BRĄZOWY
Wariant SREBRNY
Podstawowy
Opcja A
Opcja B
Opcja A
Opcja B
Opcja A
Opcja B
• nieszczęśliwym wypadkiem komunikacyjnym przy pracy
200 000
220 000
220 000
280 000
280 000
300 000
300 000
• nieszczęśliwym wypadkiem komunikacyjnym
120 000
165 000
165 000
210 000
210 000
250 000
250 000
• nieszczęśliwym wypadkiem przy pracy
120 000
165 000
165 000
210 000
210 000
250 000
250 000
• nieszczęśliwym wypadkiem
80 000
110 000
110 000
140 000
140 000
200 000
200 000
• zawałem serca lub udarem mózgu
60 000
85 000
85 000
110 000
110 000
150 000
150 000
• przyczyną naturalną
40 000
55 000
55 000
70 000
70 000
100 000
100 000
5 000
2 000
5 000
5 000
7 000
7 000
10 000
• nieszczęśliwym wypadkiem
30 000
40 000
40 000
50 000
50 000
60 000
60 000
• przyczyną naturalną
15 000
20 000
20 000
25 000
25 000
30 000
30 000
2. Zgon rodziców / teściów
1 700
2 000
500
2 200
500
2 500
500
3. Zgon dziecka
5 000
6 000
6 000
7 000
7 000
8 000
8 000
4. Zgon noworodka
3 400
1 000
4 000
1 000
4 400
1 000
5 000
1 700
500
2 000
500
2 200
500
2 500
1. Trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym
wypadkiem (1% trwałego uszczerbku)
450
550
550
700
700
1 000
1 000
2. Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku zawału serca lub
udaru mózgu (1% trwałego uszczerbku)
400
500
500
600
600
750
750
5 000
7 500
7 500
10 000
10 000
15 000
15 000
Świadczenia z tytułu zgonu ubezpieczonego
Wariant
Wariant ZŁOTY
1. Zgon ubezpieczonego spowodowany:
2. Osierocenie dziecka przez ubezpieczonego
Świadczenia z tytułu zgonu współubezpieczonego
1. Zgon małżonka (partnera) spowodowany:
Urodzenia
1. Urodzenie się dziecka ubezpieczonemu
Świadczenia zdrowotne
3. Poważne zachorowania ubezpieczonego
1) nowotwór (guz) złośliwy, 2) zawał serca,3) udar mózgu,4)
operacja pomostowania naczyń wieńcowych, 5) niewydolność nerek,6) przeszczepianie narządów. 7) paraliż, 8) utrata
kończyn, 9) utrata wzroku, 10) utrata słuchu, 11) utrata mowy,
12) ciężkie oparzenia, 13) łagodny nowotwór mózgu,14)
śpiączka,15) operacja aorty, 16) choroba Alzheimera, 17)
schyłkowa niewydolność wątroby, 18) operacja zastawek serca,
19) stwardnienie rozsiane, 20) choroba Parkinsona, 21) anemia
aplastyczna, 22) zapalenie mózgu, 23) schyłkowa niewydolność
oddechowa, 24) zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, 25)
choroba Creutzfeldta-Jakoba, 26) Zakażenie HIV/Human Immunodeficiency Virus lub rozpoznanie AIDS/Nabyty Zespół Niedoboru Odporności (w wyniku transfuzji krwi), 27) Zakażenie
HIV/Human Immunodeficiency Virus lub rozpoznanie AIDS/
Nabyty Zespół Niedoboru Odporności (w związku z wykonywanym zawodem), 28) Bąblowiec mózgu, 29) Zgorzel gazowa,
30) Masywny zator tętnicy płucnej leczony operacyjnie, 31)
Odkleszczowe wirusowe zapalenie mózgu, 32)Ropień mózgu,
33)Sepsa, 34) przewlekłe zapalenie wątroby typu C, 35) Borelioza, 36) Tężec, 37) Wścieklizna, 38) Gruźlica, 39) Choroba
Huntingtona, 40) Zakażona martwica trzustki,41)Choroba neuronu ruchowego, 42)Bakteryjne zapalenie wsierdzia, 43) Utrata
kończyn wskutek choroby, 44) Bakteryjne zapalenie mózgu lub
opon mózgowych, 45) Oponiak
4. Operacje chirurgiczne ubezpieczonego:
Stopień V
Stopień IV
Stopień III
Stopień II
Stopień I
1 500
1 125
750
375
150
2 000
1 500
1 000
500
200
2 000
1 500
1 000
500
200
3 000
2 250
1 500
750
300
3 000
2 250
1 500
750
300
4 000
3 000
2 000
1 000
400
4 000
3 000
2 000
1 000
400
5. Leczenie specjalistyczne: ablacja, wszczepienie defibrylatora/kardiowertera, wszczepienie rozrusznika serca, chemioterapia lub radioterapia, terapia interferonowa, dializoterapia
2 000
3 000
3 000
4 000
4 000
5 000
5 000
6. Powstanie niezdolności do samodzielnej egzystencji
40 000
55 000
55 000
70 000
70 000
70 000
70 000
• chorobą – pobyt powyżej 3 dni
50
60
60
75
75
100
100
• zawałem serca lub udarem mózgu do 14 dnia/powyżej 14 dnia
100/50
150/60
150/60
200/75
200/75
200/100
200/100
• nieszczęśliwym wypadkiem do 14 dnia/od 15 dnia wystarczy 1 dzień pobytu
150/50
200/60
200/60
250/75
250/75
290/100
290/100
• wypadkiem przy pracy do 14 dnia/powyżej 14 dnia
200/50
250/60
250/60
300/75
300/75
380/100
380/100
• wypadkiem komunikacyjnym do 14 dnia/powyżej 14 dnia
200/50
250/60
250/60
300/75
300/75
380/100
380/100
• wypadkiem komunikacyjnym przy pracy do 14 dnia/
powyżej 14 dnia
250/50
300/60
300/60
400/75
400/75
450/100
450/100
8. Pobyt na OIOM – świadczenie jednorazowe
500
750
750
800
800
1 000
1 000
9. Rehabilitacja poszpitalna
25
30
30
40
40
50
50
10. Assistance medyczny
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Indywidualna kontynuacja
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
SKŁADKA MIESIĘCZNA (PLN)
39,90
43,60
45,10
54,80
55,70
68,70
69,70
7. Pobyt w szpitalu spowodowany:
* w tabeli podano kwoty świadczeń w złotych polskich.