Odpowiedzi na pytania 3

Transkrypt

Odpowiedzi na pytania 3
Łódź dn. 27.04.2016 r.
Do wszystkich wykonawców
ZP/20/2016
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę wynajmu urządzeń w podziale na zadania
Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na pytania przesłane do przedmiotowego postępowania
przetargowego:
Pytanie 1:
Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmian w pkt. 2.2.2.a SIWZ.
Pytanie 2:
Zamawiający będzie użytkował maszyny w lokalizacji wskazanej w SIWZ, czyli przy ul. Zamiejskiej 1 w
Sortowni Odpadów Komunalnych.
Z poważaniem

Podobne dokumenty