Informacja z publicznego otwarcia ofert

Transkrypt

Informacja z publicznego otwarcia ofert
1/2017
Warszawa 9.02.2017 r.
Informacja z publicznego otwarcia ofert w związku z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego.
DOSTAWA SERWERA WRAZ Z MACIERZĄ ORAZ
POZOSTAŁEGO SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO NA
POTRZEBY FILMOTEKI NARODOWEJ.
Publiczne otwarcie ofert nastąpiło w dniu 9.02.2017 r. o godz. 10:15.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający – zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy podał kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
tj. 191 237,18 zł (brutto), w tym:
ZADANIE NR 1 – 98 987,18 zł,
ZADANIE NR 2 – 92 250,00 zł.
W terminie przewidzianym na składanie ofert tj. do dnia 9.02.2017 r. do godz. 10:00
wpłynęło sześć ofert, które znajdowały się w zamkniętych i oznaczonych zgodnie z
SIWZ kopertach (opakowaniach).
Podczas otwarcia ofert – zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy – zostały podane
następujące informacje:
Zadanie nr 1.
Nr
oferty
Wykonawca
Cena
Gwarancja
3
Jupiter – Integration Sp. z
o.o., ul. Chmielna 85/87, 00805 Warszawa
92 171,28 zł
5
ZPiZI Unipol Serwik D.K., ul.
Chłodna 39 lok. 2, 00-867
Warszawa
89 774,01 zł
- notebook – 3 lata,
- stacja graficzna - 3 lata,
- jednostka centralna – 3 lata,
- duplikator płyt – 2 lata,
- monitor 2 (pkt. 3 Załącznik nr
7) – 3 lata.
- notebook – 5 lat,
- stacja graficzna - 5 lat,
- jednostka centralna – 5 lat,
- duplikator płyt – 2 lata,
- monitor 2 (pkt. 3 Załącznik nr
7) – 5 lat.
Zadanie nr 2.
Nr
oferty
Wykonawca
Cena
Gwarancja
1
E-TECH s.c. M.Duda, P.Kapusta, ul.
Tuwima 95A, 90-031 Łódź
68 693,04 zł
5 lat
1
2
3
4
6
Virtual Technologies IT Sp. z o.o.,
ul. Damrota 6/301, 40-022
Katowice
Jupiter – Integration Sp. z o.o., ul.
Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa
ADT Group Sp. z o.o., ul. Poleczki
35, 02-822 Warszawa
Bezpieczne.IT Sp. z o.o., ul.
Poleczki 20A, 02-822 Warszawa
68 855,40 zł
5 lat
67 978,41 zł
3 lata
88 941,30 zł
5 lat
98 400,00 zł
5 lat
2