Rokamid KAD - PCC Exol SA

Transkrypt

Rokamid KAD - PCC Exol SA
Rokamid KAD
Dietanoloamid kwasów oleju kokosowego
INCI
Cocamide DEA
CAS
Brak danych
FUNKCJA
Środek zagęszczający
SPECYFIKACJA
Wygląd zewnętrzny……................................................... lepka ciecz
Barwa w skali jodowej……............................................... max 8
pH 1% roztworu……………………................................... 7.5 - 10.5
Mydła dietanoloaminowe, % (m/m)…………................... max 3.0
Wolne kwasy tłuszczowe, % (m/m)………....................... max 0.3
Wolna dietanoloamina, % (m/m)………........................... max 4.0
Woda, % (m/m)................................................................ max 0.5
WŁAŚCIWOŚCI
Masa cząsteczkowa (g/mol)............................................ 300
Rozpuszczalność w wodzie............................................. tworzy dyspersję
Gęstość w temperaturze 20 ºC, g/ml………..................... około 0.98
Temperatura topnienia, ºC……….................................... około 0
Lepkość w temperaturze 20 ºC, mPa.s……..................... około 1000
Napięcie powierzchniowe 25 ºC, mN/m……................... 30
Zdolności pianotwórcze 25 ºC,……….............................. doskonałe
Zdolności zwilżające 20 ºC, ...……….............................. dobre
ZASTOSOWANIE
Przemysł budowlany;
Obróbka metalu;
Kosmetyka i Detergenty;
Dodatki do tworzyw sztucznych;
Aplikacje przemysłowe;
Czyszczenie i mycie przemysłowe.

Podobne dokumenty