CE - Okna SKB przesuwne

Transkrypt

CE - Okna SKB przesuwne
9.1.2.1.3 Deklaracja zgodności OKNO
Dla rodziny produktów 3
DEKLARACJA ZGODNOŚCI
Stolarstwo Adamek Józef
Tarnawa Dolna 351
34-210 Zembrzyce
deklaruje, że okno oraz element okienno-drzwiowy
Systemy równolegle-uchylno-przesuwne drzwi balkonowe
- przeznaczone do zastosowania w lokalach mieszkalnych i administracyjnych
- spełnia właściwości podane na oznakowaniu CE zgodnie z
EN 14351-1:2006 + A1:2010, Załącznik ZA.
Wstępne Badania Typu zostało przeprowadzone przez Jednostkę Notyfikowaną:
ift Rosenheim, Theodor-Gietl-Strasse 7-9, 83026 Rosenheim, Niemcy
11233288-2 / 68_PF3_N_wss_M_2
7.03.2012, 34-210 Zembrzyce
imię i nazwisko, prezes firmy