Kompletny profil - Saaten

Transkrypt

Kompletny profil - Saaten
Pszenica ozima
ELIXER
C
Magia w czystej postaci
Pszenica paszowa
Zalety
Pszenica o wysokim potencjale plonu ziarna i dobrej
tolerancji na fuzariozę,
Wczesny termin kłoszenia,
Nadaje się do siewu wczesnego lub w monokulturze,
Uniwersalna przydatność uprawowa na wszystkie
klasy gleb i różnorodny klimat,
Dzięki dobrej tolerancji na fuzariozę nadaje się na
wilgotne regiony oraz po kukurydzy,
Elastyczne kierunki użytkowania, jako: pasza, na
ciastka oraz na bioetanol.
Wskazówki
Odmiana średniopóźna o wczesnym terminie kłoszenia,
co umożliwia dłuższe i pełniejsze kształtowanie ziarna.
Dlatego ELIXER nadaje się na stanowiska zagrożone
okresowymi suszami na przełomie czerwca i lipca.
ELIXER można uprawiać po każdym przedplonie: dzięki
dobrej zdrowotności kłosów może być siany na
obszarach potencjalnie zagrożonych fuzariozą, a także
po kukurydzy kiszonkowej. Wieloletnie badania
hodowcy na tolerancję na stres potwierdzają wyjątkową
przydatność odmiany ELIXER do siewu wczesnego oraz
do uprawy w monokulturze.
Krótka
Wartość cechy: 1 – bardzo niska; 5 – średnia; 9 – bardzo wysoka
charakterystyka
Profil
1
2
3
4
5
6
7
8
Rozwój
Termin dojrzałości
Zimotrwałość
4,0 pkt. wg BSA
Odporność na
wyleganie
Struktura plonu
Potencjał plonu A1
Potencjał plonu A2
Charakterystyka jakościowa
Liczba opadania
Zawartość białka
Odporność na choroby
Mączniak
Stan: 20.10.2016
© 2017 SAATEN-UNION Polska Sp.z.o.o.
9
Strona 1 z 4
Pszenica ozima
ELIXER
C
Magia w czystej postaci
Pszenica paszowa
Profil
Rozwój
Termin kłoszenia
Termin dojrzałości
Zimotrwałość
Wysokość roślin
Odporność na wyleganie
1
2
3
4
5
6
7
8
Wartość cechy: 1 – bardzo niska; 5 – średnia; 9 – bardzo wysoka
9
4,0 pkt. wg BSA
Struktura plonu
Potencjał plonu A1
Potencjał plonu A2
Gęstość łanu
Ilość ziaren w kłosie
MTZ
Odporność na choroby
Mączniak
DTR
Rdza brunatna
Septorioza liści
Fuzarioza kłosów
Choroby podstawy źdźbła
Charakterystyka jakościowa
Zawartość białka
Wskaźnik sedymentacyjny
Liczba opadania
Wydajność mąki T550
Objętość chleba ze 100g mąki
Wodochłonność
Uwaga! Przedstawione na niniejszej stronie charakterystyki i opisy odmian zostały opracowane na podstawie wyników
oficjalnych opublikowanych w Polsce przez COBORU (lub/i jego odpowiedniki w innych krajach Unii Europejskiej np.: w
Czechach przez ÚKZÚZ, w Niemczech przez BSA), jak również najlepszej wiedzy i doświadczeń hodowców.
Ze względu na dużą zmienność warunków środowiskowych mogą odbiegać od wyników uzyskanych w praktyce rolniczej i
dlatego należy je rozumieć jako informacje o jakości i potencjale plonowania.
Stan: 20.10.2016
© 2017 SAATEN-UNION Polska Sp.z.o.o.
Strona 2 z 4
Pszenica ozima
ELIXER
C
Magia w czystej postaci
Pszenica paszowa
Termin wysiewu
Od 15 września do 15 października.
Gęstość wysiewu
Wczesny siew
Optymalny
Późny siew
220-240 ziaren/m²
270-310 ziaren/m²
350-400 ziaren/m²
Nawożenie
krzewienie
strzelanie w źdźbło
dawka późna
BBCH 13-25
BBCH 29-31
BBCH 39
120 kg N/ha
60-80 kg N/ha
70-80 kg N/ha
Regulator wzrostu
BBCH 25-29
BBCH 31
BBCH 39
1,2-1,5 l/ha Chlorek chloromekwatu
0,5-0,7 l/ha Chlorek chloromekwatu + 0,2-0,3 l/ha Trineksapak etylu
0,3-0,4 l/ha Etefon
Ochrona roślin
Fungicyd
Uprawa tradycyjna, niska presja patogenów
Uprawa intensywna, wysoka presja patogenów
BBCH 39
BBCH 32
+
BBCH 49
Tolerancja na CTU
Można stosować środki zawierające w swym składzie chlorotoluron.
Uwaga! Przedstawione na niniejszej stronie charakterystyki i opisy odmian zostały opracowane na podstawie wyników
oficjalnych opublikowanych w Polsce przez COBORU (lub/i jego odpowiedniki w innych krajach Unii Europejskiej np.: w
Czechach przez ÚKZÚZ, w Niemczech przez BSA), jak również najlepszej wiedzy i doświadczeń hodowców.
Ze względu na dużą zmienność warunków środowiskowych mogą odbiegać od wyników uzyskanych w praktyce rolniczej i
dlatego należy je rozumieć jako informacje o jakości i potencjale plonowania.
Stan: 20.10.2016
© 2017 SAATEN-UNION Polska Sp.z.o.o.
Strona 3 z 4