ALEKSANDRA MIEZGIEL

Transkrypt

ALEKSANDRA MIEZGIEL
ALEKSANDRA MIEZGIEL
KLASA 3A
ZAANGAŻOWANIE:
1. Wolontariat w Polskim Czerwonym Krzyżu - pokazy podczas uroczystości szkolnych i
miejskich, szkolenia I pomocy przedmedycznej, zbiórka krwi;
2. Aktywny udział w zbiórkach na rzecz" Domu Małego Dziecka" w Wałbrzychu oraz
schroniska "Azyl" w Dzierżoniowie;
3. Działalność na rzecz ekologii - sprzątanie zalewu, terenów miejskich, projekt "Postaw na
słońce"- propagowanie wśród społeczności źródeł energii odnawialnej;
4. propagowanie sportu-klasa sportowa 10h/tygodniowo treningów.
ZAINTERESOWANIA:
Uzdolnienia plastyczne, muzyczne,
recytatorskie, sportowe. Aleksandra
to wzorowa uczennica. Jest
życzliwą i sumienną osobą. Chętnie
angażuje się w prace na rzecz
klasy/szkoły.