Wykaz instytucji zaangażowanych w Zarządzanie Programem

Transkrypt

Wykaz instytucji zaangażowanych w Zarządzanie Programem
1
Załącznik B
Instytucje zaangażowane w Zarządzanie Programem Interreg IIIA
Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie) – Wolny Kraj Związkowy
Saksonia
Rzeczpospolita Polska (Województwo
Dolnośląskie)
Wolny Kraj Związkowy Saksonia
Regionalny Punkt Kontaktowy
Urząd Marszałkowski
województwa Dolnośląskiego
Departament Rozwoju Regionalnego
Pl. Ratuszowy 31/32, 58-500 Jelenia Góra
Kontakt: Dorota Katarzyna Hanczarek
Tel. +75 76 49 466
[email protected]
[email protected]
Euroregion Nysa
ul. 1 Maja 57, 58-500 Jelenia Góra
Kontakt: Dyrektor Andrzej Jankowski
Tel./Faks +75 76 76 470
[email protected]
Władza
Wdrażająca
Program
Współpracy
Przgranicznej PHARE
ul. Wspólna 2/4, (IV p)
00-926 Warszawa
Tel. +22 6618739, 661 86 58,
Faks + 22 628 47 22
Kontakt: [email protected]
[email protected]
Wspólny Sekretariat Techniczny
Sächsische Aufbaubank-Főrderbank
Pirnaische Strasse 9
D-01069 Dresden Deutchland
[email protected]
osoby do kontaktu dla strony Polskiej:
Anna Budzanowska
++49 351 4910 1878
[email protected]
Elżbieta Kasianik
++49 351 4910 1877
[email protected]
Instytucja Pośrednicząca
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi
Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-154 Wrocław
Kontakt: Aleksandra Derejczyk
Tel. +71 340 63 08
Wspólna Instytucja Zarządzająca:
Sächsisches Staatsministerium Wirtschaft und Arbeit
Referat 36,
Verwaltungsbehörde Interreg III A
Wilhelm-Buck-Straße 1
D-01097 Dresden
MRR - Podręcznik beneficjenta Pl(Dlnsk)-Sn-Załącznik B
2
Instytucja Krajowa
Ministerstwo Gospodarki i Pracy
Departament Inicjatywy INTERREG
Dyrektor Bogusława Skomska
Tel. +22 693 42 43
Faks: +22 693 40 89
Kontakt: Rafał Sukiennik
Tel. +22 693 51 02
[email protected]
www.interreg.gov.pl
Kontakt: Tomasz Kołodziejczak
Tel./Faks: +71 344 64 11
[email protected]
Wspólna Instytucja Płatnicza
Sächsische Staatsministerium fűr Wirtschaft und Arbeit
Referat Haushalt
Wilhelm-Buck-Straβe 2
D-01097 Dresden
Tel.: +49-(0)351/564 8120
Faks: +49-(0)351/564
e-mail: [email protected]
Instytucja Subpłatnicza
Ministerstwo Finansów
Departament Instytucji Płatniczej
ul. Świętokrzyska 12
PL- 00-916 Warszawa
Dyrektor Piotr Tworos
Tel. +22 694 37 04
Faks: +22 694 38 18
Kontakt: Agata Smołka
Tel. +22 6943843
[email protected]
MRR - Podręcznik beneficjenta Pl(Dlnsk)-Sn-Załącznik B