Spis treści

Transkrypt

Spis treści
Spis treści
Od etyki do polityki..................................................................7
Derrida i Lévinas / 9
Poza Lévinasa / 15
Wprowadzenie.
Deficyt motywacji i problem zaangażowania ...................... 21
Rozdział 1. Teoria doświadczenia etycznego ...................... 29
Żądająca aprobata / 34
Podmiotowość etyczna / 38
Rozdział 2. Na przykład Kant ............................................... 43
Racje uzasadniające i racje pobudzające / 43
Fakt rozumu / 46
Samopotwierdzalność prawa moralnego
w ujęciu niektórych współczesnych kantystów / 48
Autonomiczna ortodoksja i zagadnienie faktyczności / 53
Rozdział 3. Konstruowanie podmiotu etycznego ............... 60
Alain Badiou – uniwersalizm sytuacyjny / 64
Knud Ejler Løgstrup – żądanie niemożliwe do spełnienia / 72
Emmanuel Lévinas – rozszczepiony podmiot / 78
Jacques Lacan – Rzeczowa skrytość bliźniego / 85
WERSJA_przedmowa popr2a.indd 5
2006-08-21 18:56:37
Rozdział 4. Problem sublimacji............................................ 92
Szczęście? / 93
Paradygmat tragiczno-heroiczny / 97
Humor / 101
Niejednego musimy się jeszcze nauczyć,
jeśli chodzi o istotę „nad-ja”/ 106
Mając sumienie / 109
Rozdział 5. Anarchiczna wielość – Marks,
podmiotowość polityczna i prawdziwa demokracja......... 112
Kapitalizm kapitalizuje / 114
Dyslokacja / 118
Brak nazw – problem podmiotowości politycznej / 120
Trzeba szukać zwady / 123
Polityka jako niszowa przestrzeń wewnątrz państwa / 128
Prawdziwa demokracja / 132
Etyka jako anarchiczna metapolityka / 137
Nowy język obywatelskiego nieposłuszeństwa / 141
Dyssens i gniew / 145
Konkluzja / 149
Nota............................................................................... 151
Indeks nazwisk ............................................................. 153
WERSJA_przedmowa popr2a.indd 6
2006-08-21 18:56:37