Program Grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników

Transkrypt

Program Grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników
Program Grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników, współmałżonków/partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci pracowników
Uniwersytetu Łódzkiego obowiązujący od 01 stycznia 2016r.
Nowe warianty od 01.01.2016
Wariant I
Wariant II
Wariant III
Śmierć ubezpieczonego
45 000 zł
60 000 zł
60 000 zł
Śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (NW) - łącznie
90 000 zł
120 000 zł
120 000 zł
Śmierć ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu – łącznie NOWOŚĆ
70 000 zł
90 000 zł
90 000 zł
Śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego - łącznie
135 000 zł
180 000 zł
180 000 zł
Śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku przy pracy - łącznie
135 000 zł
180 000 zł
180 000 zł
Śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego przy pracy - łącznie
180 000 zł
240 000 zł
240 000 zł
Śmierć małżonka/partnera życiowego
14 040 zł
16 080 zł
20 040 zł
Śmierć małżonka/partnera życiowego w wyniku nieszczęśliwego wypadku - łącznie
28 040 zł
32 000 zł
39 640 zł
Śmierć rodziców Ubezpieczonego lub rodziców aktualnego małżonka/partnera życiowego
2 000 zł
2 300 zł
brak
Śmierć dziecka wieku do 25 lat
3 150 zł
4 000 zł
brak
Urodzenie dziecka
1 395 zł
1 860 zł
brak
Urodzenie martwego dziecka
2 790 zł
3 720 zł
brak
1 600 zł
2 000 zł
brak
Urodzenie dziecka z wadą wrodzoną - NOWOŚĆ
Osierocenie dziecka, w wieku maks. do 25 lat (jeśli się uczy)
4 000 zł
5 000 zł
brak
Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku za 100% uszczerbku
42 300 zł
50 400 zł
54 000 zł
Trwały uszczerbek na zdrowiu z tytułu nieszczęśliwego wypadku za każdy 1% uszczerbku
423 zł
504 zł
540 zł
Trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany zawałem serca lub udarem mózgu za 100% uszczerbku
42 300 zł
50 400 zł
54 000 zł
– NOWOŚĆ
Trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany zawałem serca lub udarem mózgu za każdy 1%
423 zł
504 zł
540 zł
uszczerbku
Leczenie Szpitalne i Leczenie Szpitalne PLUS - rozszerzenie odpowiedzialności poza terytorium Polski, minimalny czas pobytu w szpitalu 1 dzień (min. 24 h),
maksymalnie 180 dni w roku polisowym - NOWOŚĆ
Pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku od 1 do 14 dnia pobytu- łącznie
140 zł
154 zł
182 zł
Pobyt w szpitalu spowodowany NW komunikacyjnym- łącznie, pierwszych 14 dni
165 zł
209 zł
217 zł
Pobyt w szpitalu nie spowodowany NW przy pracy- łącznie, pierwszych 14 dni
165 zł
209 zł
252 zł
Pobyt w szpitalu spowodowany NW komunikacyjnym przy pracy- łącznie, pierwszych 14 dni
190 zł
264 zł
287 zł
Pobyt w szpitalu na skutek udaru mózgu lub zawału serca - pierwszych 14 dni - NOWOŚĆ
125 zł
110 zł
140 zł
Pobyt w szpitalu na skutek choroby od 1 – 14 dnia pobytu
50 zł
55 zł
70 zł
Pobyt w szpitalu na skutek choroby oraz w wyniku nieszczęśliwego wypadku - od 14 dnia
50 zł
55 zł
70 zł
Świadczenie rekonwalescencji maksym.30 dni bezpośrednio po pobycie w szpitalu co najmniej 14dni
25 zł
27,50 zł
35 zł
Pobyt na OIT - świadczenie jednorazowe
500 zł
550 zł
700 zł
Wystąpienie u ubezpieczonego ciężkiej choroby - ZAKRES ROZSZERZONY PLUS - 36 jednostek
5 000 zł
6 000 zł
7 000 zł
chorobowych ZGODNIE Z OWU + ROZSZERZENIE - NOWOŚĆ
Utrata zdrowia przez dziecko – NOWOŚĆ 20 jednostek chorobowych zgodnie z OWU
do 3 000 zł
do 5 000 zł
brak
Trwała całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji - NOWOŚĆ
Operacje chirurgiczne - wykaz ponad 500 operacji
Leczenie specjalistyczne - NOWOŚĆ
Karta apteczna
Asystent w czasie utraty zdrowia
Składka miesięczna od osoby
10 000 zł
I klasy - 2500 zł
II klasy - 1500 zł
III klasy - 500 zł
brak
400 zł
TAK
54 zł
12 000 zł
I klasy – 3 000 zł
II klasy - 1 800
zł
III klasy - 600 zł
brak
500 zł
TAK
66,63 zł
12 000 zł
I klasy – 3 000 zł
II klasy - 1 800
zł
III klasy - 600 zł
4 000 zł
700 zł
TAK
57 zł
Aktualne warianty obowiązujące do 31.01.2016
Wariant I
24 500 zł
49 000 zł
24 500 zł
77 000 zł
77 000 zł
105 000 zł
7 000 zł
14 000 zł
1 400 zł
2 100 zł
900 zł
1 800 zł
brak
2 800 zł
28 000 zł
280 zł
Wariant II
26 250 zł
52 500 zł
41 250 zł
82 500 zł
82 500 zł
112 500 zł
7 500 zł
15 000 zł
1 500 zł
2 250 zł
965 zł
1 930 zł
brak
3 000 zł
30 000 zł
300 zł
Wariant III
31 500 zł
63 000 zł
49 500 zł
99 000 zł
99 000 zł
135 000 zł
9 000 zł
18 000 zł
1 800 zł
2 700 zł
1 158 zł
2 316 zł
brak
3 600 zł
36 000 zł
360 zł
Wariant IV
42 000 zł
84 000 zł
66 000 zł
132 000 zł
132 000 zł
180 000 zł
15 000 zł
27 000 zł
brak
brak
brak
brak
brak
brak
48 000 zł
480 zł
brak
30 000 zł
36 000 zł
48 000 zł
brak
300 zł
360 zł
480 zł
87,50 zł
105,00 zł
105,00 zł
122,50 zł
52,50 zł
35,00 zł
35,00 zł
17,50 zł
350,00 zł
100,00 zł
120,00 zł
120,00 zł
140,00 zł
60,00 zł
40,00 zł
40,00 zł
20,00 zł
400,00 zł
112,50 zł
135,00 zł
135,00 zł
157,50 zł
67,50 zł
45,00 zł
45,00 zł
22,50 zł
450,00 zł
150,00 zł
180,00 zł
180,00 zł
210,00 zł
90,00 zł
60,00 zł
60,00 zł
30,00 zł
600,00 zł
3 000 zł
4 000 zł
5 000 zł
7 000 zł
brak
brak
brak
brak
brak
I klasy - 2500 zł
II klasy - 1500 zł
III klasy - 500 zł
brak
I klasy - 2500 zł
II klasy - 1500 zł
III klasy - 500 zł
brak
I klasy - 2500 zł
II klasy - 1500 zł
III klasy - 500 zł
brak
I klasy - 2500 zł
II klasy - 1500 zł
III klasy - 500 zł
brak
300 zł
TAK
46,05 zł
brak
300 zł
TAK
49,65 zł
brak
300 zł
TAK
57,09 zł
brak
300 zł
TAK
54,00 zł
Niniejsza ulotka ma charakter informacyjny i nie jest ofertą handlową w rozumieniu art.66 kodeksu cywilnego. Powyższe informacje należy czytać łącznie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia typ P Plus (OWU GP 3oraz
umów dodatkowych jak również postanowień odmiennych od OWU, które znajdują się w Dziale Płac Uniwersytetu Łódzkiego, Rektorat Uniwersytetu Łódzkiego pokój 1 i 2

Podobne dokumenty