Paszporty uprawnieni dolnosl 29.04.2016

Transkrypt

Paszporty uprawnieni dolnosl 29.04.2016
1
Dolnośląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna
50-344 Wrocław, ul. Sopocka 21/2
tel./fax (71) 322-03-45
REJESTR LEKARZY UPRAWNIONYCH DO WYSTAWIANIA PASZPORTÓW DLA ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH
ORAZ DO POBIERANIA PRÓBEK W CELU OKREŚLENIA MIANA PRZECIWCIAŁ DLA WIRUSA WŚCIEKLIZNY
POWIAT
1.
Bolesławiec
2.
Bolesławiec
3.
Bolesławiec
4.
Bolesławiec
5.
Bolesławiec
6.
Bolesławiec
7.
Dzierżoniów
8.
Dzierżoniów
9.
Dzierżoniów
10. Dzierżoniów
11. Dzierżoniów
12. Dzierżoniów
NAZWISKO I IMIĘ
Drozdowski Michał
NAZWA I ADRES LECZNICY
Przychodnia Weterynaryjna
59-700 Bolesławiec, Bożejowice 52
Klasa Piotr
Gabinet Weterynaryjny „ANIMALS DOCTOR”
59-700 Bolesławiec, ul. Kraszewskiego 37
Nadwodny Łukasz
Gabinet Weterynaryjny s.c. Łukasz Nadwodny, Mariusz
Kocełuch
59-700 Bolesławiec, ul. Lubańska 71
Rosłońska Agnieszka
Gabinet Weterynaryjny „AMICUS” s. c. lek. wet.
Agnieszka Rosłońska lek. wet. Jakub Rosłoński
59-700 Bolesławiec, ul Piastów 23B
Rosłoński Jakub
Gabinet Weterynaryjny „AMICUS” s. c. lek. wet.
Agnieszka Rosłońska lek. wet. Jakub Rosłoński
59-700 Bolesławiec, ul Piastów 23B
Surdyka Marta
Przychodnia Weterynaryjna „MARVET”
59-700 Bolesławiec, ul. Staszica 9 C
Basiński Mieczysław
Przychodnia Weterynaryjna „PROVITA” s. c.
Mieczysław Basiński, Zbigniew Sabat
58-200 Dzierżoniów, os. Różane 7i
Bugaj Andrzej
AAVET Przychodnia Weterynaryjna s.c.
Andrzej Bugaj, Aleksander Wróblewski
58-200 Dzierżoniów, ul. Brzegowa 81 d
Czerwińska Natalia
Przychodnia Weterynaryjna "WILKOS" s.c. Łukasz
Wilkos, Joanna Jaskmanicka-Wilkos
58-200 Dzierżoniów, ul. Słowiańska 2 A
Dziurzyńska Beata
Gabinet Weterynaryjny „PODAL ŁAPĘ”
58-260 Bielawa, ul. Jana III Sobieskiego 18
Jaworska Urszula
Gabinet Weterynaryjny ParkVet Agnieszka Zdanowicz,
Marcin Zdanowicz, s.c.
58-200 Dzierżoniów, ul. Parkowa 4 C
Jurczuk-Andrzejuk Aneta Przychodnia Weterynaryjna "WILKOS" s.c. Łukasz
Wilkos, Joanna Jaskmanicka-Wilkos
58-200 Dzierżoniów, ul. Słowiańska 2 A
TELEFON
075/ 732-39-50
NUMER I
DATA
WPISU
0106/16/2004
075/ 644-58-85,
0600801178
75-7324486
0156/16/2004
0394/16/2010
075/ 732-24-41
0200/16/2005
075/ 732-24-41
0201/16/2005
075/ 649-34-77
0600-825-778
074/ 831-99-80
0042/16/2004
0604 785 476, [email protected]
0095/16/2004
74/ 831-25-25
[email protected]
0623/16/2015
508 283 258
0388/16/2010
74/ 667-90-64
[email protected]
0609/16/2015
74/ 381-25-25
0626/16/2015
0056/16/2004
2
13. Dzierżoniów
Lorenc Jan
Gabinet Weterynaryjny „SYNTAX” Jan Lorenc
58-200 Dzierżoniów, ul. Parkowa 4c
501 848 294
0425/16/2011
14. Dzierżoniów
Malka Marek
074/ 833-69-96
0062/16/2004
15. Dzierżoniów
Piwko Maciej
074/ 831-02-25 [email protected]
0288/16/2007
16. Dzierżoniów
Salamon Marta
Sulimowicz Radosław
660-537-808
[email protected]
com
074/ 834-05-88
0590/16/2014
17. Dzierżoniów
18. Dzierżoniów
Więckowska-Foina
Malwina
787-100-720,
[email protected]
0572/16/2014
19. Dzierżoniów
Wróblewski Aleksander
20. Dzierżoniów
Zdanowicz Agnieszka
21. Głogów
Piotr Barna
22. Głogów
Buksa Dariusz
23. Głogów
Cywińska-Ziobroń
Marlena
24. Głogów
Drzewiecki Piotr
25. Głogów
Kołomyjec Katarzyna
26. Głogów
Kowalewska Anna
27. Głogów
Kulisch Sławomir
28. Głogów
Nowacki Grzegorz
29. Głogów
Ilkiewicz Magdalena
Przychodnia Weterynaryjna
58-260 Bielawa, ul. Osiedlowa 7
Przychodnia Weterynaryjna
58-200 Dzierżoniów, ul. Grota Roweckiego 1 b
Przychodnia Weterynaryjna Vet Medica lek. wet. Jacek
Ptak
58-200 Dzierżoniów, os. Tęczowe 20 A - 5
Gabinet Weterynaryjny
58-260 Bielawa, ul. Westerplatte 11
57-400 Nowa Ruda, ul. Spacerowa 21
Gabinet Weterynaryjny „Foina Vet” Malwina
Więckowska-Foina
58-250 Pieszyce, ul. Kościuszki 26
AAVET Przychodnia Weterynaryjna s.c.
Andrzej Bugaj, Aleksander Wróblewski
58-200 Dzierżoniów, ul. Brzegowa 81 d
Gabinet Weterynaryjny ParkVet Agnieszka Zdanowicz,
Marcin Zdanowicz, s.c.
58-200 Dzierżoniów, ul. Parkowa 4 C
Gabinet Weteryanryjny Udr Piotra, Piotr Barna
67-200 Głogów, ul. Saturna 54A
Gabinet Weterynaryjny „ORBIVET”
67-200 Głogów, ul. Piotra Skargi 4
Przychodnia Weterynaryjna BASSET dr n. wet.
Katarzyna Kołomyjec
67-200 Głogów, ul. Ogrodowa 13
Gabinet Weterynaryjny s. c. lek. wet. Piotr Drzewiecki,
Roman Borkowski
67-200 Głogów, ul. Sikorskiego 45
Przychodnia Weterynaryjna „BASSET”
67-200 Głogów, ul. Ogrodowa 13
Przychodnia Weterynaryjna Katarzyna Ratajska
67-200 Głogów, ul. Galla Anonima 1-3
Przychodnia Weterynaryjna „AS” S. Kulisch
67-200 Głogów Ruszowice, Biała 9
Przychodnia Weterynaryjna „CENTAUR”
67-200 Głogów, ul. Rycerska 23
Przychodnia Weterynaryjna BASSET dr n. wet.
Katarzyna Kołomyjec
67-200 Głogów, ul. Ogrodowa 13
0139/16/2004
0179/16/2005
74/ 667-90-64
[email protected]
0544/16/2014
694 533-499
[email protected]
76/ 835-11-46
0571/16/2014
76/ 834-27-23
[email protected]
0498/16/2013
76/ 833-31-05
562/16/2014
076/ 834-27-23
0152/16/2005
076/ 8347461
0332/16/2008
076/ 835-26-23
0271/16/2006
0695 451-515
[email protected]
76/ 834-27-23
[email protected]
0410/16/2010
0113/16/2004
0499/16/2013
3
30. Głogów
Słowek Julia
31. Głogów
Sroka Krzysztof
32. Głogów
Wandycz Marcin
33. Głogów
Wisowaty Piotr
34. Głogów
Włodarek-Wisowata
Karolina
35. Głogów
Zielony Magdalena
36. Góra
Domaszewska Monika
37. Góra
Domaszewski Tomasz
38. Góra
Mikrut-Bielecka
39. Jawor
Grzeszczuk Jan
40. Jawor
Hamala Jerzy
41. Jawor
Korda Anna
42. Jawor
Łasicki Bartosz
43. Jawor
Oktawiec Marianna
44. Jawor
Przybyszewska Monika
Przychodnia Weterynaryjna „ZWIERZAK” SIMES Sp. z
o.o.
67-200 Głogów, ul. Polna 27
Gabinet Weterynaryjny
67-222 Jerzmanowa, ul. Poziomkowa 5
Gabinet Weterynaryjny „Amigo”
67-200 Głogów, ul. Saturna Pawilon 49
Przychodnia Weterynaryjna „ORIVET” lek. wet.
Radosław Osiecki
67-200 Głogów, ul. Jedności Robotniczej 18
Przychodnia Weterynaryjna „ORIVET” lek. wet.
Radosław Osiecki
67-200 Głogów, ul. Jedności Robotniczej 18
Przychodnia Weterynaryjna „ORIVET” lek. wet.
Radosław Osiecki
67-200 Głogów, ul. Długa 68
Przychodnia Weterynaryjna „BASSET” Katarzyna
Kołomyjec
67-200 Głogów, ul. Ogrodowa 13
Przychodnia Weterynaryjna s.c. Tomasz Domaszewski,
Monika Domaszewska
56-200 Góra, ul. Mała 13
Przychodnia Weterynaryjna s.c. Tomasz Domaszewski,
Monika Domaszewska
56-200 Góra, ul. Mała 13
Przychodnia Weterynaryjna INKA Katarzyna MikrutBielecka
56-200 Góra, ul. Kościuszki 27 A
Przychodnia Weterynaryjna „W ZAMKU”
lek. wet. Jan Grzeszczuk
59-400 Jawor, ul. Zamkowa 2a
Gabinet Weterynaryjny
59-430 Wądroże Wielkie 176
Przychodnia Weterynaryjna „ANIMAL”
Bartosz Łasicki
59-400 Jawor, ul. Gagarina 3 b
Przychodnia Weterynaryjna „ANIMAL”
Bartosz Łasicki
59-400 Jawor, ul. Gagarina 3 b
Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Łukasz Oktawiec
59-400 Jawor, ul. Rapackiego 32
Przychodnia Weterynaryjna s. c.
76/ 853-29-58,
[email protected]
om
660-572-586,
[email protected]
06931787353
076/ 833-31-05
0504 004 242
[email protected]
0483/16/2012
76/ 835-05-00,
[email protected]
0542/16/2013
0509/16/2013
0180/16/2005
0259/16/2006
609-344-999,
[email protected]
76/ 834-27-23
0567/16/2014
065/ 543-30-56
[email protected]
om
655-433-056, 693-075-777,
[email protected]
0296/16/2007
607-570-393
[email protected]
0588/1682014
076/ 7296264
0110/16/2004
076/ 887-43-68
0122/16/2004
076/ 87114 00,
606-956-027
0494/16/2013
076/ 87114 00
0059/16/2004
[email protected]
0621/16/2015
076/ 870-64-33
0137/16/2004
0634/16/2015
4
45. Jawor
Przybyszewski Rafał
46. Jelenia Góra
Charchut Ewa
47. Jelenia Góra
Cieślik Michał
48. Jelenia Góra
Frąckowiak Sławomir
49. Jelenia Góra
Giere Stephanie
50. Jelenia Góra
Godoń Mariusz
51. Jelenia Góra
Januszkiewicz Adam
52. Jelenia Góra
Jaskólska-Zieziula Anna
53. Jelenia Góra
Kwaśniewicz Kamila
54. Jelenia Góra
Luboradzki Jakub
55. Jelenia Góra
Matczyk Kinga
56. Jelenia Góra
Matwiejczuk Sylwia
57. Jelenia Góra
Mazur Janusz
58. Jelenia Góra
Olewiński Paweł
59. Jelenia Góra
Petryka Adam
Monika i Rafał Przybyszewscy
59-400 Jawor, ul. Wokulskiego 4
Przychodnia Weterynaryjna s. c.
Monika i Rafał Przybyszewscy
59-400 Jawor, ul. Wokulskiego 4
Przychodnia Weterynaryjna
58-570 Jelenia Góra, ul. Romera 4
Przychodnia Weterynaryjna „Przy Schronisku dla
małych zwierząt” Miejskiego Przedsiębiorstwa
Gospodarki Komunalnej
Gabinet Weterynaryjny s. c. Frąckowiak&Saluszewski
58-506 Jelenia Góra, ul. Małcużyńskiego 4/53
Gabinet Weterynaryjny
58-508 Stara Kamienica, Stara Kamienica 17
Przychodnia Weterynaryjna „JELWET”
58-560 Jelenia G., ul. Wolności 222
Lecznica Weterynaryjna „ERJOT” s. c.
Michał Rokosz, Adam Januszkiewicz
58-506 Jelenia Góra, ul. Grunwaldzka 62
Przychodnia Weterynaryjna „ERJOT” s. c.
Michał Rokosz, Adam Januszkiewicz
58-530 Kowary, ul. Dworcowa 6
Gabinet Weterynaryjny „PLUTO”
58-560 Jelenia Góra, ul. Cieplicka 83/16
Gabinet Weterynaryjny „ZWIERZAK” Kamila
Kwaśniewicz
58-580 Szklarska Poręba, ul. Mała 1 C
Przychodnia Weterynaryjna
58-573 Piechowice, ul. Żymierskiego 23
Przychodnia Weterynaryjna „ANIMALS”
lek. wet. Kinga Matczyk
58-506 Jelenia Góra, ul. Noskowskiego 9
Lecznica Weterynaryjna „ERJOT” s. c.
Michał Rokosz, Adam Januszkiewicz
58-530 Kowary, ul. Dworcowa 6
Gabinet Weterynaryjny „FENIKS” lek. wet. Janusz
Mazur
58-500 Jelenia Góra, ul. Tuwima 4
Przychodnia Weterynaryjna „PRZYCHODNIA DLA
ZWIERZĄT – MEDICOT” Paweł Olewiński
58-500 Jelenia Góra, ul. 1 Maja 53
Gabinet Weterynaryjny „CAŁODOBOWE POGOTOWIE
076/ 870-64-33
0398/16/2010
075/ 755-37-65
0065/16/2004
(paszporty wyłącznie na
potrzeby schroniska)
0522/16/2013
075/ 75 43 277
0025/16/2004
075/ 754-14-99
0256/16/2006
075/ 75 57 104
0607 357 127
075/754-39-31
0040/16/2004
75/ 641-80-44
0421/16/2011
603-944-288,
[email protected]
[email protected]
0605-223-598
0407/16/2010
691-317-999
0386/16/2010
075/754-39-31
0336/16/2008
603-376-598
0057/16/2004
518-161-555,
[email protected]
0548/16/2014
531-229-944
0546/16/2014
0161/16/2005
0041/16/2004
5
WETERYNARYJNE 4 ŁAPY” Adam Petryka
60. Jelenia Góra
Piątkowska Justyna
61. Jelenia Góra
Poźniak Andrzej
62. Jelenia Góra
Pussak-Petryka Dorota
63. Jelenia Góra
Rafalska Joanna
64. Jelenia Góra
Rokosz Michał
65. Jelenia Góra
Saluszewski Marek
66. Jelenia Góra
Skurniak Michał
67. Jelenia Góra
Sobolewski Sławomir
68. Jelenia Góra
Sokołowski Tadeusz
69. Jelenia Góra
Spyrka Paweł
70. Jelenia Góra
Walasek Jadwiga
71. Jelenia Góra
Zieziula Krzysztof
72. Kamienna Góra
Błaszczyk Agata
58-506 Jelenia Góra, ul. Kiepury 69/1c
Przychodnia Weterynaryjna „ERJOT” s. c.
Michał Rokosz, Adam Januszkiewicz
58-530 Kowary, ul. Dworcowa 6
Lecznica Weterynaryjna „ERJOT” s. c.
Michał Rokosz, Adam Januszkiewicz
58-506 Jelenia Góra, ul. Grunwaldzka 62
Przychodnia Weterynaryjna dla Małych Zwierząt
58-530 Jelenia Góra, ul. Wiosenna 18
Gabinet Weterynaryjny „CAŁODOBOWE POGOTOWIE
WETERYNARYJNE 4 ŁAPY” Adam Petryka
58-506 Jelenia Góra, ul. Kiepury 69/1c
Gabinet Weterynaryjny „FILEMON”lek. wet. Joanna
Rafalska
58-533 Mysłakowice, ul. Jeleniogórska 8
Przychodnia Weterynaryjna „ERJOT” s. c.
Michał Rokosz, Adam Januszkiewicz
58-530 Kowary, ul. Dworcowa 6
Lecznica Weterynaryjna „ERJOT” s. c.
Michał Rokosz, Adam Januszkiewicz
58-506 Jelenia Góra, ul. Grunwaldzka 62
Gabinet Weterynaryjny s. c.
S. Frąckowiak&M.Saluszewski
58-506 Jelenia Góra, ul. Małcużyńskiego 4/53
Lecznica Weterynaryjna OSTOJA
58-506 Jelenia Góra, ul. Wiejska 93 A
Gabinet Weterynaryjny
58-500 Jelenia Góra, ul. Zamenhofa 5
Gabinet Weterynaryjny
58-521 Jeżów Sudecki, ul. Długa 88
Przychodnia Weterynaryjna „ANIMALS”
lek. wet. Paweł Spyrka
58-506 Jelenia Góra, ul. Noskowskiego 9
Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Jadwiga Walasek
58-570 Jelenia Góra, ul. Świerkowa 18
Gabinet Weterynaryjny ESKULAP
58-500 Jelenia Góra, ul. Południowa, Pawilon
Przychodnia Weterynaryjna „KAM-VET” s. c. Małgorzata
[email protected]
075/ 76-13-016
0406/16/2010
075/ 75-439-31
075/ 7525751
603690527
531-229-944
[email protected]
0024/16/2004
0393/16/2010
504-338-346
0493/16/2012
075/ 76-13-016
0014/16/2004
075/ 75-439-31
075/ 75 43 277
0026/16/2004
0510-311-423
0337/16/2008
075/ 767-65-01
0068/16/2004
075/ 71 32 269
0027/16/2004
0691317999
0385/16/2010
601-558-477, 605-237-934,
[email protected]
0792 130-147
0516/16/2013
368/16/2009
0352/16/2009
Majchrzak, Barbara Jandzis, Agata Błaszczyk
73. Kamienna Góra
Duda Kinga
58-400 Kamienna Góra, ul. Wojska Polskiego 22
Gabinet Weterynaryjny „MEDICO-vet”
75/612-05-40
0334/16/2008
6
74. Kamienna Góra
Jandzis- Szafir Barbara
75. Kamienna Góra
Łoś Monika
76. Kamienna Góra
Majchrzak Małgorzata
58-400 Kamienna Góra, ul. Lubawska 1 c
Przychodnia Weterynaryjna „KAM-VET” s. c. Małgorzata 75/744-77-55
Majchrzak, Barbara Jandzis-Szafir
[email protected]
58-400 Kamienna Góra, ul. Wojska Polskiego 22
75/612-05-40
Gabinet Weterynaryjny „MEDICO-vet” lek. wet. Kinga
Duda
58-400 Kamienna Góra, ul. Lubawska 1 c
Przychodnia Weterynaryjna „KAM-VET” s. c. Małgorzata 75/ 744-77-55
0553/16/2014
0502/16/2013
0450/16/2012
Majchrzak, Barbara Jandzis-Szafir
77. Kamienna Góra
Prus Aleksandra
78. Kamienna Góra
Prus Piotr
79. Kłodzko
80. Kłodzko
Borkowska – Gulij
Marzanna
Dobroszek Beata
81. Kłodzko
Galler Jarosław
82. Kłodzko
Aleksandra Migrała
83. Kłodzko
Filistowicz Edyta
84. Kłodzko
Grochulski Jędrzej
85. Kłodzko
Czerwenka Joanna
86. Kłodzko
Jaroszewski Dariusz
87. Kłodzko
Kardas Agata
88. Kłodzko
Krala Marek
89. Kłodzko
Kuryś Janusz
90. Kłodzko
Kwak Mirosław
91. Kłodzko
Ledowski Aleksander
92. Kłodzko
Migrała Andrzej
58-400 Kamienna Góra, ul. Wojska Polskiego 22
Gabinet Weterynaryjny „LUPUS” Piotr Prus
58-400 Kamienna Góra, ul. Papieża Jana Pawła II 5/2
Gabinet Weterynaryjny „LUPUS” Piotr Prus
58-400 Kamienna Góra, ul. Papieża Jana Pawła II 5/2
Przychodnia Weterynaryjna
57-500 Bystrzyca Kłodzka, ul. Sienkiewicza 6
Gabinet Weterynaryjny FUTRZAK Beata Dobroszek
57-350 Kudowa Zdr. ul. Zdrojowa 27/8
Gabinet Weterynaryjny
57-340 Duszniki Zdr., ul. Wybickiego 1
Przychodnia Weterynaryjna „NA WIOSENNEJ” Jerzy
Felcenloben
57-300 Kłodzko, ul. Wiosenna 6 B
Przychodnia Weterynaryjna
57-300 Kłodzko, ul. Lutycka 29-31/1
Gabinet Weterynaryjny
57-350 Kudowa Zdrój. ul. Norwida 3
Gabinet Weterynaryjny
57-320 Polanica Zdrój, ul. Brzozowa 5
Gabinet Weterynaryjny
57-300 Kłodzko, ul. Rodzinna 58
Gabinet Weterynaryjny „Cztery Łapy” Agata Kardas
57-402 Nowa Ruda, ul. Akacjowa 13
Gabinet Weterynaryjny s. c. J. Kuryś, M. Krala
57-300 Kłodzko, ul. Morcinka 13
Gabinet Weterynaryjny s. c. J. Kuryś, M. Krala
57-300 Kłodzko, ul. Morcinka 13
Gabinet Weterynaryjny
57-500 Bystrzyca Kłodzka, ul. Świerczewskiego 14
Przychodnia Weterynaryjna s. c. Ledowski&Ładuniuk
57-500 Bystrzyca Kłodzka, ul. Kłodzka 12
Przychodnia Weterynaryjna „NA WIOSENNEJ” Jerzy
502-812-481, 721-105-084
[email protected]
502-812-481, 721-105-084
[email protected]
505-633-332
74/ 6442466
790 797-886
74/8663712
601-790-782
0559/16/2014
661 248-999
507/16/2013
074/ 867-88-55
0182/16/2005
074/ 86-61-083
0603228592
074/ 8690879
0506-170-375
074/ 867-57-47
0089/16/2004
788 935-400
[email protected]
074/ 867-70-92
[email protected]
074/ 867-70-92
[email protected]
074/ 811-05-47
0503/16/2013
0594/16/2015
0109/16/2004
0346/16/2008
0030/16/2004
0290/16/2007
0196/16/2005
0170/16/2005
0171/16/2005
0246/16/2006
074/ 811-03-42
0245/16/2006
661 248-999
0467/16/2012
7
93. Kłodzko
Opiela Kazimierz
94. Kłodzko
Opiela Marek
95. Kłodzko
Pawlas-Opiela Monika
96. Kłodzko
Pawlicka Magdalena
97. Kłodzko
Popowicz Ryszard
98. Kłodzko
Ptak Katarzyna
99. Kłodzko
Ptak Wojciech
100. Kłodzko
Rogalska Joanna
101. Kłodzko
Rola Rafał
102. Kłodzko
Szczesiul Martyna
103. Legnica
Balbus Magdalena
104. Legnica
Baryluk Ewa
105. Legnica
Filipowski Jacek
106. Legnica
Filipowski Jerzy
107. Legnica
Garstka Zbigniew
108. Legnica
Gromadzik Magdalena
109. Legnica
Hudyka Sebastian
110. Legnica
Janikowska Monika
Felcenloben
57-300 Kłodzko, ul. Wiosenna 6 B
Gabinet Weterynaryjny Kazimierz Opiela
57-400 Nowa Ruda, ul. Armii Krajowej 13
Przychodnia Weterynaryjna
57-402 Nowa Ruda, Osiedle XXX-lecia 28
Przychodnia Weterynaryjna lek. wet. Marek Opiela
57-402 Nowa Ruda, Osiedle XXX-lecia 28
Gabinet Weterynaryjny „WETHELP” lek. wet. Martyna
Szczesiul
57-400 Nowa Ruda, ul. Jeziorna 1 A
Gabinet Weterynaryjny
57-500 Bystrzyca Kłodzka, ul. Lotników 27
Przychodnia Weterynaryjna „ANIMAL CARE”
Wojciech Ptak
57-300 Kłodzko, ul. Lutycka 3
Przychodnia Weterynaryjna „ANIMAL CARE”
Wojciech Ptak
57-300 Kłodzko, ul. Lutycka 3
Przychodnia Weterynaryjna
57-300 Kłodzko, ul. Spadzista 2
Gabinet Weterynaryjny
57-340 Duszniki Zdrój, Łężyce 3 a
Gabinet Weterynaryjny WETHELP
57-400 Nowa Ruda, ul. Jeziorna 1A
Gabinet Weterynaryjny „Futrzak” lek. wet. Magdalena
Balbus
59-220 Legnica, ul. Okulickiego 21
Gabinet Weterynaryjny
59-220 Legnica, ul. Ogrodowa 1
„FILIP-WET” Gabinet Weterynaryjny Jacek Filipowski
59-220 Legnica, ul. T. Kościuszki 26
„FILIP-WET” Gabinet Weterynaryjny Jacek Filipowski
59-220 Legnica, ul. T. Kościuszki 26
Gabinet Weterynaryjny „Pro-eko Edyta i Zbigniew
Garstka”
59-220 Legnica, ul. Działkowa 4
Gabinet Weterynaryjny
59-216 Ziemnice-Kunice, u. Legnicka 12
Gabinet Weterynaryjny Sebastian Hudyka
59-220 Legnica, ul. Oś Kartuska 12/11
Przychodnia Weterynaryjna „MONAVET”
074/ 872-59-69
0073/16/2004
[email protected]
0298/16/2007
509 546-881
0475/16/2012
505 300 962
[email protected]
pl
074/ 811-09-48
0577/16/2014
663 422-168
0442/16/2011
601 685-731
0443/16/2011
074/ 867-83-32
0103/16/2005
074/ 866-08-90
0070/16/2004
507-779-251
[email protected]
694-624-449
[email protected]
0402/16/2010
076/ 85-40-489
[email protected]
076/ 858-23-23
076/ 852 28 21
076/ 858-23-23
076/ 852 28 21
0293/16/2007
0247/16/2006
372/16/2009
0164/16/2005
0074/16/2004
0146/16/2004
076/ 855-00-98
0135/16/2004
601 767-494
0482/16/2012
0698 695-443
0214/16/2005
8
111. Legnica
Legień Jerzy
112. Legnica
Łatanowska Regina
113. Legnica
Miczuga Maciej
114. Legnica
Ogonowska Małgorzata
115. Legnica
Ostrowska Urszula
116. Legnica
Ostrowski Leszek
117. Legnica
Pawłowska –Fiedkiewicz
Danuta
118. Legnica
Rabiej Kazimierz
119. Legnica
Strumiński Maciej
120. Legnica
121. Legnica
Suchecka-Kućko
Katarzyna
Waldeck Joanna
122. Legnica
Wytrykowski Marek
123. Legnica
Zarzecki Jacek
124. Lubań
125. Lubań
Chorąży – Uczkiewicz
Bożena
Giergiczna Dorota
126. Lubań
Karchut Dorota
127. Lubań
Karnaś Dariusz
59-220 Legnica, ul. Szaniawskiego 1
Przychodnia Weterynaryjna lek. wet. Jerzy Legień
59-220 Legnica, ul. Wrocławska 172 B
Gabinet Weterynaryjny
59-213 Ziemnice, u. Legnicka 12
Gabinet Weterynaryjny
59-230 Prochowice, ul. Legnicka 8
Gabinet Weterynaryjny "OGONEK" Lekarz
Weterynarii Małgorzata Ogonowska
59-220 Legnica, ul. Traugutta 4/1 B
„DUO-WET” Przychodnia Weterynaryjna
Urszula i Leszek Ostrowscy
59-220 Legnica, ul. P. Gojawiczyńskiej 1
„DUO-WET” Przychodnia Weterynaryjna
Urszula i Leszek Ostrowscy
59-220 Legnica, ul. P. Gojawiczyńskiej 1
Przychodnia Weterynaryjna „ARKA” s. c. lek. wet.
Danuta Pawłowska-Fiedkiewicz, lek. wet. Jacek Zarzecki
59-220 Legnica, ul. Grunwaldzka 22
Gabinet Weterynaryjny
59-225 Chojnów, ul. Paderewskiego 6
Gabinet Weterynaryjny s. c.
Maciej Strumiński, Krzysztof Cieślak
59-220 Legnica, ul. Lotnicza 3
Gabinet Weterynaryjny
59-225 Chojnów, Konradówka 18 B
Gabinet Weterynaryjny „Vet-Medicus”
59-220 Legnica, ul. Merkurego 10
Gabinet Weterynaryjny „ANIMALS”
59-220 Legnica, ul. Wrocławska 80
Przychodnia Weterynaryjna „ARKA” s. c. lek. wet.
Danuta Pawłowska-Fiedkiewicz, lek. wet. Jacek Zarzecki
59-220 Legnica, ul. Grunwaldzka 22
Przychodnia Weterynaryjna OTPSSG
59-800 Lubań, ul. Wojska Polskiego 2
Przychodnia Weterynaryjna PsiLasek lek. wet. Dorota
Giergiczna
59-816 Platerówka, Przylasek 18
Gabinet Weterynaryjny
59-830 Olszyna, ul. Wolności 4
Gabinet Weterynaryjny „KARNVET”
59-800 Lubań, ul. 1 Maja 42
[email protected]
076/ 856 62 22
[email protected]
076/ 855-00-98
0039/16/2004
0199/16/2005
76/ 8584490, 602 256-065,
[email protected]
696-813-838
[email protected]
0461/16/2012
076/ 866-30-60
0504-082-089
0094/16/2004
076/ 866-30-60
0504-082-089
0093/16/2004
076/ 856-09-78
[email protected]
0111/16/2004
076/ 81-81-570,
601849576
0602-29-67-66
[email protected]
0178/16/2005
888 443-921
[email protected]
0661568296
[email protected]
076/ 854-77-22
0615/16/2015
0188/16/2005
0523/16/2013
0342/16/2008
0141/16/2004
076/ 856-09-78
[email protected]
0112/16/2004
075/ 725-51-60,
778-23-09
602-257-801
724-409-695
[email protected]
075/ 722-15-07
0608495317, [email protected]
075/ 722-37-27
0195/16/2005
0619/16/2015
0194/16/2005
0105/16/2004
9
128. Lubań
Kłosowski Piotr
129. Lubań
Paszkiewicz Sylwia
130. Lubań
Sitnik Dariusz
131. Lubań
Sitnik Ondrasz
132. Lubań
Skorodecki Jerzy
133. Lubin
Baszak Anna
134. Lubin
Bieńko Edyta
135. Lubin
Bieńko Krzysztof
136. Lubin
Dyląg Marek
137. Lubin
Jurczeniak Magdalena
138. Lubin
Konarska Anna
139. Lubin
Konarski Janusz
140. Lubin
Konarski Mariusz
141. Lubin
Kupiec Beata
142. Lubin
Matyszczak Łukasz
143. Lubin
Oracz Gabriel
Przychodnia Weterynaryjna KEROS s.c. Ondrasz Sitnik,
Piotr Kłosowski
59-800 Lubań, ul. Mikołaja 15
Przychodnia Weterynaryjna OSS SG
59-800 Lubań, ul. Wojska Polskiego 2
Przychodnia Weterynaryjna Mieczysław Dyś
59-900 Zgorzelec, ul. Tuwima 1 C
Lecznica Weterynaryjna s. c. D. Sitnik, W. Kaliński
59-820 Leśna, ul. Baworowo 22
Przychodnia Weterynaryjna KEROS s.c. Ondrasz Sitnik,
Piotr Kłosowski
59-800 Lubań, ul. Mikołaja 15
Gabinet Weterynaryjny
59-800 Lubań, ul. Mickiewicza 5
537-222-112
[email protected]
0476/16/2012
[email protected]
0193/16/2005
Przychodnia Weterynaryjna „Na Polnym” s.c.
Magdalena Jurczeniak, Anna Baszak
59-300 Lubin, ul. Jana Pawła II 32
Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Edyta Bieńko
59-300 Lubin, ul. Michałowskiego 29
Przychodnia Weterynaryjna lek. wet. Edyta Bieńko
59-100 Polkowice, ul. Chabrowa 14 C
Przychodnia Weterynaryjna
59-300 Lubin, ul. Sztukowskiego 7a
Gabinet Weterynaryjny
59-300 Lubin, ul. Drzymały 1a
Przychodnia Weterynaryjna „Na Polnym” s. c.
Magdalena Jurczeniak, Anna Baszak
59-300 Lubin, ul. Jana Pawła II 32
Przychodnia Weterynaryjna Mariusz Konarski
59-300 Lubin, u. Norwida 42
Lecznica Weterynaryjna s. c.
lek. wet. Janusz Konarski, lek. wet. Jerzy Tureniec
59-300 Lubin, ul. Paderewskiego 100
Przychodnia Weterynaryjna Mariusz Konarski
59-300 Lubin, u. Norwida 42
Przychodnia Weterynaryjna LUBWET
59-300 Lubin, ul. Cedrowa 1 B
Lecznica Weterynaryjna „CENTRUM
WETERYNARYJNA AlfaVet” lek. wet. Barbara Zięba
59-300 Lubin, ul. Leśna 14
Przychodnia Weterynaryjna Natalia Lada, Gabriel Oracz
[email protected]
075/ 72-11-252
0147/16/2004
537-222-112
[email protected]
0474/16/2012
075/ 722-28-84, 604-442-390,
[email protected]
0104/16/2004
076/ 844-34-78
[email protected]
0261/16/2006
076/ 8408521
0123/16/2004
076/ 842-20-63
0692628669
076/ 841-17-49
0124/16/2004
0191/16/2005
76/ 844-34-78
[email protected]
0230/16/2006
76/ 746-40-60
0055/16/2004
76/ 844-16-24
0044/16/2004
76/ 746 40-60
0020/16/2004
76/ 751-12-08, 693 905-143
[email protected]
889 164-409
0518/16/2013
0568/16/2014
667-796-293
0539/16/2013
10
144. Lubin
Rosolski Robert
145. Lubin
Rydzak Żanetta
146. Lubin
Rylokowska Barbara
147. Lubin
Siemoniak Dominika
148. Lubin
Szlachetka Katarzyna
149. Lubin
Tureniec Jacek
150. Lubin
Tureniec Jerzy
151. Lubin
Waligóra Maria
152. Lubin
Zięba Barbara
153. Lwówek Śląski
Kurkowiak Agata
154. Lwówek Śląski
Borowiec Jerzy
155. Lwówek Śląski
Radyno Tomasz
156. Milicz
Szewczyk Mirosław
157. Milicz
Trawiński Michał
158. Milicz
Waleński Piotr
159. Milicz
Załęczna Karolina
160. Oleśnica
Balicki Marek
s.c.
59-300 Lubin, ul. Jana Pawła II 82F/1
Przychodnia Weterynaryjna
59-300 Lubin, ul. Jagodowa 1
Lecznica Weterynaryjna s. c.
lek. wet. Janusz Konarski, lek. wet. Jerzy Tureniec
59-300 Lubin, ul. Paderewskiego 100
Gabinet Weterynaryjny
59-330 Ścinawa, ul. Batorego 22
Przychodnia Weterynaryjna LUBWET
59-300 Lubin, ul. Cedrowa 1 B
Gabinet Weterynaryjny „FILEMON”
59-300 Lubin, ul. Żurawia 19/1A
Gabinet Weterynaryjny „Psy i Koty”
lek. wet. Jacek Tureniec
59-101 Polkowice, ul. 3 Maja 16B
Lecznica Weterynaryjna s. c.
lek. wet. Janusz Konarski, lek. wet. Jerzy Tureniec
59-300 Lubin, ul. Paderewskiego 100
Lecznica Weterynaryjna "CENTRUM
WETERYNARYJNE "AlfaVet" lek. wet. Barbara Zięba"
59-300 Lubin, ul. Leśna 14
Lecznica Weterynaryjna „CENTRUM
WETERYNARYJNA AlfaVet” lek. wet. Barbara Zięba
59-300 Lubin, ul. Leśna 14
Gabinet Weterynaryjny
59-600 Lwówek Śląski, ul. Partyzantów 14/1
Przychodnia Weterynaryjna
59-600 Lwówek Śląski, ul. Ogrodowa 1
Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Tomasz Radyno
59-620 Gryfów Śląski, ul. Wojska Polskiego 60
Gabinet Weterynaryjny
56-300 Milicz, ul. Kopernika 11
Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Michał Trawiński
56-330 Cieszków, ul. Grunwaldzka 39
Przychodnia Weterynaryjna „MAGWET”
Jadwiga Magusiak
56-300 Milicz, ul. Polska 11
Gabinet Weterynaryjny Karolina Załęczna
56-300 Milicz, ul. Wojska Polskiego 13
Gabinet Weterynaryjny „B.G. VET” s.c. Marek Balicki,
Grzegorz Gobelny
76/ 724-96-86
0138/16/2004
76/ 844-16-24,
[email protected]
0047/16/2004
605-270-886, [email protected],
0045/16/2004
[email protected]
76/ 751-12-08, 693 905-143
[email protected]
691-737-787,
[email protected]
76/ 745-81-18
0593/16/2015
76/ 844-16-24
0046/16/2004
889-164-409, 606-833-798
0631/16/2015
889 164-409
0564/16/2014
501264200
0353/16/2009
75/7824305
0354/16/2009
509-988-721
[email protected]
0608473197
[email protected]
71/384-81-55
0427/16/2011
71/ 384-14-91
0165/16/2005
692 226-408
0570/16/2014
71/ 315-80-18
0608 685492
0250/16/2006
0462/16/2012
0325/16/2008
0347/16/2008
0363/19/2009
11
161. Oleśnica
162. Oleśnica
163. Oleśnica
164. Oleśnica
165. Oleśnica
166. Oleśnica
167. Oleśnica
168. Oleśnica
169. Oleśnica
170. Oleśnica
171. Oleśnica
172. Oleśnica
173. Oleśnica
174. Oleśnica
175. Oleśnica
176. Oleśnica
177. Oleśnica
56-416 Twardogóra, ul. Długa 30
Bielicki Krzysztof
Gabinet Weterynaryjny ”4 Łapy”
56-400 Oleśnica, ul. Kazimierza Wielkiego 3 f
Borecka Paulina
Gabinet Weterynaryjny INAVET lek. wet. Paulina
Borecka
56-410 Dobroszyce, ul. Górna 28A
Chmielewska Monika
Gabinet Weterynaryjny Drobvet Monika Chmielewska
56-513 Międzybórz, Oska Piła 22
Dorobiała Wojciech
Gabinet Weterynaryjny „CHIRON” lek. wet. Wojciech
Dorobiała
56-400 Oleśnica, Wały Jagiellońskie 20
Doziwski Zbigniew
Przychodnia Weterynaryjna „OLWET”
56-400 Oleśnica, ul. Krzywoustego 1
Gielarowski Krzysztof
Przychodnia Weterynaryjna VetHealth s.c. Stykowska |
Gielarowski
56-400 Oleśnica, ul. Kochanowskiego 12
Lewandowski Zbigniew
Gabinet Weterynaryjny
56-400 Oleśnica, ul. Krzywoustego 1
W.
Lisek-Bojanowska Renata Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Renata LisekBojanowska
56-416 Twardogóra, ul. Ratuszowa 30
Mazur Jarosław
Gabinet Weterynaryjny
56-400 Oleśnica, ul. 3 Maja 36 B
Mróz Katarzyna
Gabinet Weterynaryjny
56-400 Oleśnica, ul. Ogrodowa 4b
Ocharski Wacław
Gabinet Weterynaryjny
56-420 Bierutów, ul. Żeromskiego 9
Skorupka-Jończyk
Gabinet Weterynaryjny ANIMALS-VET
56-500 Syców, ul. Kaliska 10
Dominika
Stykowska Anna
Przychodnia Weterynaryjna VetHealth s.c. Stykowska |
Gielarowski
56-400 Oleśnica, ul. Kochanowskiego 12
Sycianko Krzysztof
Gabinet Weterynaryjny "DOWET" s.c. Adrian Zawieja,
Donat Zawieja
56-410 Dobroszyce, ul. Oleśnicka 23
Walkowiak Rafał
Gabinet Weterynaryjny
56-400 Oleśnica, ul. Ogrodowa 4b
Wojciechowski Jerzy
Przychodnia Weterynaryjna – Przychodnia dla Zwierząt
Jerzy Wojciechowski
56-500 Syców, ul. Kolejowa 4
Zawieja Adrian
Gabinet Weterynaryjny "DOWET" s.c. Adrian Zawieja,
Donat Zawieja
71/ 314 27 47
0023/16/2004
781-782-483
0595/16/2015
724-880-221
0645/16/2016
71/314-90-84, 505-068-097
0610/16/2015
71/ 314-26-27
0072/16/2004
519-461-661
0547/16/2014
71/ 314-37-67
0150/16/2004
0501-720-195
[email protected]
0071/16/2004
0 601 552 275
0013/16/2004
71/ 399-10-21
[email protected]
71/ 314-65-62,
0603-915-454
0509050262
[email protected]
0321/16/2008
0102/16/2004
0384/16/2010
520/16/2013
71/ 314-11-45
[email protected]
0449/16/2012
71/ 399-10-21
[email protected]
062/ 785-22-52
[email protected]
0322/16/2008
71/314-11-45
[email protected]
0537/16/2013
0157/16/2005
12
178. Oława
Adamska Wiesława
179. Oława
180. Oława
Andreasik–Zawadzka
Anna
Aksman Józef
181. Oława
Aksman Marta
182. Oława
Jagiełło Magdalena
183. Oława
184. Oława
Kaczmarek – Oliwa
Angelika
Kos Beata
185. Polkowice
Bieńko Edyta
186. Polkowice
Kiernożycki Krzysztof
187. Polkowice
Pachecka Wacław
188. Polkowice
Pietruszewski Wojciech
189. Polkowice
Żurawicz Krzysztof
190. Strzelin
Baran Tomasz
191. Środa Śląska
Bogucki Artur
192. Środa Śląska
Ćwiąkalski Tomasz
193. Środa Śląska
Miłkowska Aleksandra
194. Środa Śląska
Pala Magdalena
56-410 Dobroszyce, ul. Oleśnicka 23
Przychodnia Weterynaryjna „Czeneka” s.c.
Wiesława Adamska, Beata Kos
55-200 Oława, ul. 1 Maja 41 A
Gabinet Weterynaryjny” Panda”
55-231 Jelcz Laskowice, ul. Chabrowa, paw. 25
Przychodnia Weterynaryjna lek. wet. Józef Aksman
55-200 Oława, ul. Lechonia 1
Przychodnia Weterynaryjna lek. wet. Józef Aksman
55-200 Oława, ul. Lechonia 1
Gabinet Weterynaryjny GATO lek. wet. Magdalena
Jagiełło
55-220 Jelcz-Laskowice, ul. Oławska 23i
Gabinet Weterynaryjny
55-200 Oława, Pl. K. Szymanowskiego 17
Przychodnia Weterynaryjna „Czeneka” s.c.
Wiesława Adamska, Beata Kos
55-200 Oława, ul. 1 Maja 41 A
Przychodnia Weterynaryjna lek. wet. Edyta Bieńko
59-100 Polkowice, ul. Chabrowa 14 C
Przychodnia Weterynaryjna „WET” T. Kiernożycka
59-100 Polkowice, ul. Miedziana 9
Gabinet Weterynaryjny
59-140 Chocianów, ul. Głogowska 4 A
Gabinet Weterynaryjny Wojciech Pietruszewski
59-140 Chocianów, ul. Ratuszowa 12/1
Gabinet Weterynaryjny
59-100 Polkowice, ul. Kominka 2
Przychodnia Weterynaryjna s. c.
Miranda Grochalska, Witold Bensz, Tomasz Baran
57-100 Strzelin, ul. św. Floriana 6
Przychodnia Weterynaryjna s. c. Artur Bogucki, Maciej
Kosiński, Tomasz Ćwiąkalski
55-300 Środa Śl., ul. Targowa 3
Przychodnia Weterynaryjna s. c. Artur Bogucki, Maciej
Kosiński, Tomasz Ćwiąkalski
55-300 Środa Śląska, ul. Targowa 3
Gabinet Weterynaryjny MAL-VET Aleksandra
Miłkowska
55-320 Malczyce, ul. 1-go Maja 44
Gabinet Weterynaryjny
55-300 Środa Śl., ul. Kolejowa 23
0880242409
[email protected]
0330/16/2008
071 381-13-23,
0693 770 897
71/ 31-300-11
0002/16/2004
0504211752
[email protected]
784-865-136
[email protected]
0283/16/2007
71/ 3038076
[email protected]
0602180163
[email protected]
0318/16/2008
692-628-669
[email protected]
076/ 845-06-66
0123/16/2004
076/ 818-52-15, 0606 374-552,
[email protected]
605295425
0377/16/2010
0889 251-421
076/ 84-00-538
71/ 39-200-10
0197/16/2005
71/ 317-35-37
0121/16/2004
71/ 317-35-37, przychodnia
[email protected]
0249/16/2006
0605966672
691-522-729, 71/317-94-94
[email protected]
71/ 31-75-821
0507118661
0223/16/2005
0543/16/2013
0312/16/2007
0273/16/2006
0115/16/2004
0032/16/2005
0297/16/2007
0043/16/2004
13
195. Środa Śląska
Siekierska Barbara
196. Świdnica
Bernasińska Magdalena
197. Świdnica
Biernacka Eliza
198. Świdnica
Dąbek Iwona
199. Świdnica
Guzik Bogusław
200. Świdnica
Białas Karolina
201. Świdnica
Hołdowańska-Kroczak
Eliza
202. Świdnica
Hołdowański Andrzej
203. Świdnica
Janiszewski Marek
204. Świdnica
Krajewska Anna
205. Świdnica
Krężołek Patrycja
206. Świdnica
Królikowska Martyna
207. Świdnica
Kubalska Agnieszka
Gabinet Weterynaryjny
55-311 Kostomłoty, ul. Słoneczna 25
55-080 Kąty Wrocławskie, ul. Parkowa 2
Przychodnia Weterynaryjna OGONEK lek. wet.
Magdalena Bernasińska
58-100 Świdnica, Al. Niepodległości 18 C
Przychodnia Weterynaryjna „STIOPKA” lek. wet. Eliza
Biernacka
58-160 Świebodzice, ul. B. Krzywoustego 44 A
Przychodnia Weterynaryjna s. c.,
lek. wet. Iwona Dąbek, lek. wet. Bogusław Guzik
58-100 Świdnica, ul. Głowackiego 2
Gabinet Weterynaryjny s. c.
lek. wet. Iwona Dąbek, lek. wet. Bogusław Guzik
58-160 Świebodzice, ul. Sienkiewicza 41
Przychodnia Weterynaryjna s. c.,
lek. wet. Iwona Dąbek, lek. wet. Bogusław Guzik
58-100 Świdnica, ul. Głowackiego 2
Gabinet Weterynaryjny s. c.
lek. wet. Iwona Dąbek, lek. wet. Bogusław Guzik
58-160 Świebodzice, ul. Sienkiewicza 41
Gabinet Weterynaryjny „ARKA”
58-100 Świdnica, ul. Kozara-Słobódzkiego 24b
Przychodnia Weterynaryjna s.c. Lek. wet.
A. Hołdowański, Lek. wet. E. Hołdowańska-Kroczak
58-100 Świdnica, ul. Żeromskiego 10 A
Przychodnia Weterynaryjna s.c. Lek. wet.
A. Hołdowański, Lek. wet. E. Hołdowańska-Kroczak
58-100 Świdnica, ul. Żeromskiego 10 A
Gabinet Weterynaryjny dla Psów i Kotów
58-100 Świdnica, ul. Łukasińskiego 14A
Gabinet Weterynaryjny "ARKA" lek. wet. Karolina
Białas
58-100 Świdnica, ul. Kozara Słobódzkiego 24 B
Przychodnia Weterynaryjna lek. wet. Patrycja Krężołek
58-100 Świdnica, ul. Ofiar Oświęcimskich 24 A
Gabinet Weterynaryjny K-vet Martyna Królikowska
58-130 Żarów, ul. Armii Krajowej 17
Przychodnia Weterynaryjna "STIOPKA" lek. wet. Eliza
Biernacka
58-160 Świebodzice, ul. Krzywoustego 44 A
71/ 316-74-09,
396-92-75
0163/16/2005
510 168-879
[email protected]
0574/16/2014
074 664-05-50
0366/16/2009
074/ 853-37-76
074/ 856 90 20
0083/16/2004
074/ 853-37-76
074/ 856 90 20
0084/16/2004
692 060-953
0511/16/2013
074/ 852-54-51
0521/16/2013
074/ 852-54-51
0076/16/2004
074/ 853-10-17
0299/16/2007
692-060-953
0632/16/2015
696 704-407
0560/16/2014
535-954-595
[email protected]
0641/16/2016
74/ 664-05-50
[email protected]
0614/16/2015
14
208. Świdnica
Kwiatkowska Sylwia
209. Świdnica
Lebiedziński Janusz
210. Świdnica
Leszczyńska Natalia
211. Świdnica
Mikuś Waldemar
212. Świdnica
Nazim Angelika
213. Świdnica
Podczasiak Bartosz
214. Świdnica
Podczasiak Marek
215. Świdnica
Pokrzywa Magdalena
216. Świdnica
Siekaniec Małgorzata
217. Świdnica
Witek Małgorzata
218. Trzebnica
Cisło – Pakuluk Anna
219. Trzebnica
Dzimira Stanisław
220. Trzebnica
Gut Stefan
221. Trzebnica
Jurkanis Julia
222. Trzebnica
Kiciński Adam
223. Trzebnica
Kiciński Grzegorz
224. Trzebnica
Kiełbowicz Maciej
Gabinet Weterynaryjny „SYLVET” lek. wet. Sylwia
Kwiatkowska
58-160 Świebodzice, pl. Jana Pawła II 2B
Gabinet Weterynaryjny
58-150 Strzegom, ul. Legnicka 14
Przychodnia Weterynaryjna s.c. Lek. wet.
A. Hołdowański, Lek. wet. E. Hołdowańska-Kroczak
58-100 Świdnica, ul. Żeromskiego 10 A
Przychodnia Weterynaryjna „VITA-VET”
58-100 Świdnica, ul. Ogrodowa 10
Przychodnia Weterynaryjna „STIOPKA” lek. wet. Eliza
Biernacka
58-160 Świebodzice, ul. B. Krzywoustego 44 A
Gabinet Weterynaryjny s.c. B. Podczasiak, W. Biniek
58-260 Bielawa, ul. Berlinga 28/C/1
Przychodnia Weterynaryjna Centrum Zdrowia Małych
Zwierząt Bartosz Podczasiak
58-100 Świdnica, ul. Ofiar Oświęcimskich 24 A
Gabinet Weterynaryjny „Cztery Łapy”
58-100 Świdnica, ul. Łokietka 30
Przychodnia Weterynaryjna
58-150 Strzegom, Al. Wojska Polskiego 62
Przychodnia Weterynaryjna Małgorzata Witek
58-113 Lutomia Górna, ul. Morwowa 34
Przychodnia Weterynaryjna "TRZEBNICKA" s.c. Anna
Cisło-Pakuluk, Julia Jurkanis
55-100 Trzebnica, ul. Kościuszki 18
Gabinet Weterynaryjny„IATROS”
55-100 Trzebnica, ul. 1 Maja 3
Gabinet Weterynaryjny "Małgorzata" eZoo - Małgorzata
Bachleda-Żarska
55-120 Oborniki Śląskie, ul. Orkana 1/2
Przychodnia Weterynaryjna "TRZEBNICKA" s.c. Anna
Cisło-Pakuluk, Julia Jurkanis
55-100 Trzebnica, ul. Kościuszki 18
Gabinet Weterynaryjny G. Kiciński
55-140 Żmigród, ul. Poznańska 13/1
Gabinet Weterynaryjny G. Kiciński
55-140 Żmigród, ul. Poznańska 13/1
Przychodnia Weterynaryjna „Kiełbowicz” lek. wet.
Maciej Kiełbowicz
55-120 Oborniki Śląskie, ul. E. Orzeszkowej 1A
607-879-710
[email protected]
0582/16/2014
074/ 649-28-29,
0606 950-894
074/ 852-54-51
0252/16/2006
0575/16/2014
661 937-766
[email protected]
074 664-05-50,
[email protected]
0286/16/2007
074/ 833-67-16
0387/16/2010
0607639909,
[email protected]
0289/16/2007
074/8539412
06938899393
074/ 8550-297,
074/ 8550-408,
606 571-875,
[email protected]
71/ 7259430
0114/16/2004
0506/16/2013
0092/16/2004
0380/16/2010
0292/16/2007
71/ 312-09-85
0031/16/2004
71/ 310-64-46, 503-910-629
[email protected]
0203/16/2005
71/ 7259430
0454/16/2012
71/ 385-39-84
0116/16/2004
71/ 385-39-84, 0501 537-100
[email protected]
606-432-456
0241/16/2006
0584/16/2014
15
225. Trzebnica
226. Trzebnica
227. Trzebnica
228. Trzebnica
229. Trzebnica
230. Trzebnica
231. Trzebnica
232. Trzebnica
233. Wałbrzych
234. Wałbrzych
235. Wałbrzych
236. Wałbrzych
237. Wałbrzych
238. Wałbrzych
239. Wałbrzych
240. Wałbrzych
Lewiński Filip
Gabinet Weterynaryjny dla Małych Zwierząt „LEWET”
Filip Lewiński
55-120 Oborniki Śląskie, ul. Nowowiejska 9
Michalska Ewa
Gabinet Weterynaryjny„IATROS” dr n. wet. Stanisław
Dzimira
55-100 Trzebnica, ul. 1 Maja 3
Mrozek Karolina
Gabinet Weterynaryjny G. Kiciński
55-140 Żmigród, ul. Poznańska 13/1
Okręglicka Ewa
Gabinet Weterynaryjny
55-100 Trzebnica, ul. Głowackiego 16
Rojczyk Aleksandra
Gabinet Weterynaryjny Aleksandra Rojczyk
55-120 Oborniki Śl., ul. Dworcowa 37
Rubaszewski Bogusław
Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Bogusław Rubaszewski
55-100 Trzebnica, ul. Św. Jadwigi 29A
Torz Eliza
Przychodnia Weterynaryjna „Kiełbowicz” lek. wet.
Maciej Kiełbowicz
55-120 Oborniki Śląskie, ul. E. Orzeszkowej 1A
Walczak Romuald
Gabinet Weterynaryjny „MEDICAWET” s. c. Romuald
Walczak, Ireneusz Nawrot
55-100 Trzebnica, ul. 1 Maja 1
Barnach-Łuczko Wioletta Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Wioletta BarnachŁuczko
58-370 Boguszów-Gorce, ul. Świerczewskiego 22
Bebel Marcin
Przychodnia Weterynaryjna DUOVET s.c.
Anna Wróblewska Marcin Bebel
58-301 Wałbrzych, ul. Grodzka 75D
Binek Emilia
Przychodnia Weterynaryjna „ŁAPKA” lek. wet. Emilia
Binek
58-309 Wałbrzych, ul. Główna 1 D
Czerska Katarzyna
Przychodnia Weterynaryjna „DUO-WET”
58-304 Wałbrzych, ul. Piasta 21B
Dembińska Edyta
Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Edyta Dembińska
58-316 Wałbrzych, ul. Hetmańska 80 E
Dziemba Izabela
Gabinet Weterynaryjny „ZWIERZAK” lek. wet. Izabela
Dziemba
58-309 Wałbrzych, ul. Broniewskiego 75 nr 308 b
Frankiewicz Henryk
Gabinet Weterynaryjny s. c.
T. Kalinowski, H. Frankiewicz
58-304 Wałbrzych, ul. Broniewskiego 2A
Kalinowski Tomasz
Przychodnia Weterynaryjna s. c.
T. Kalinowski, H. Frankiewicz
58-304 Wałbrzych, ul. Wysockiego 34
0607 317-827
[email protected]
0238/16/2006
71/ 312-09-85
[email protected]
0608/16/2015
0512 034-053
0408/16/2010
601 061-222,
[email protected]
71/ 310-96-02
0209/16/2005
601-892-713
[email protected]
[email protected]
com
0573/16/2014
71/ 312-09-69
[email protected]
0225/16/2006
604 433-625, [email protected]
0524/16/2013
608 228-340
[email protected]
[email protected]
607 370-471
[email protected]
0266/16/2006
074/ 847-88-37
0187/16/2005
0510-81-99-79
0190/16/2005
728-874-634,
[email protected]
371/16/2009
074-843-86-43
0061/16/2005
074/ 84-261-66
fax: 8422971
0119/16/2004
0287/16/2007
0591/16/2015
0501/16/2013
16
241. Wałbrzych
Kraczek Grzegorz
242. Wałbrzych
Majewska Katarzyna
243. Wałbrzych
Małecki Jakub
244. Wałbrzych
Mrowiec Katarzyna
245. Wałbrzych
Piwowarczyk Jolanta
246. Wałbrzych
Puławski Janusz
247. Wałbrzych
Skwira Sylwia
248. Wałbrzych
Tarnowiecki Krzysztof
249. Wałbrzych
Turbański Marcin
250. Wałbrzych
Wolak Agnieszka
251. Wałbrzych
Wójcicka Paulina
252. Wałbrzych
Wróblewska Anna
253. Wałbrzych
Zaremba Mariusz
254. Wołów
Błaśkiewicz Jarosław
255. Wołów
Dziwiński Zygmunt
256. Wołów
Franas Krzysztof
Gabinet Weterynaryjny s. c
T. Kalinowski, H. Frankiewicz
58-304 Wałbrzych, ul. Broniewskiego 2A
Gabinet Weterynaryjny TRI-VET s.c.
Grzegorz Kraczek, Jakub Małecki
58-330 Jedlina Zdrój, ul. Piastowska 16
Przychodnia Weterynaryjna
58-309 Wałbrzych, ul. Orłowicza 131
Gabinet Weterynaryjny TRI-VET s.c.
Grzegorz Kraczek, Jakub Małecki
58-330 Jedlina Zdrój, ul. Piastowska 16
Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Katarzyna Mrowiec
58-309 Wałbrzych, ul. Orłowicza 7
Przychodnia Weterynaryjna s. c. T. Kalinowski, H.
Frankiewicz
58-304 Wałbrzych, Wysockiego 34
Gabinet Weterynaryjny
58-314 Wałbrzych, ul. Hetmańska 5E
Gabinet Weterynaryjny
58-300 Wałbrzych, ul. Kolejowa 4
Gabinet Weterynaryjny
58-300 Wałbrzych, ul. Poleska 2/2
Przychodnia Weterynaryjna AS
58-301 Wałbrzych, ul. Piłsudskiego 100 A
Przychodnia Weterynaryjna s. c.
T. Kalinowski, H. Frankiewicz
58-304 Wałbrzych, ul. Wysockiego 34
Przychodnia Weterynaryjna DUOVET s.c.
Anna Wróblewska Marcin Bebel
58-301 Wałbrzych, ul. Grodzka 75D
Przychodnia Weterynaryjna DUOVET s. c.
Anna Wróblewska Marcin Bebel
58-316 Wałbrzych, ul. Grodzka 75 D
Gabinet Weterynaryjny
58-301 Wałbrzych, ul. Piłsudskiego 9
Gabinet Weterynaryjny „FAMILIARIS” lek. wet.
Karolina Matich
56-120 Brzeg Dolny, ul. Odrodzenia 8a/3
Przychodnia Weterynaryjna
56-120 Brzeg Dolny, ul. Naborowska 12
Gabinet Weterynaryjny "EUROVET" lek. wet. Wojciech
Poral
074/ 845-69-76
0501033497
[email protected]
074/ 666-10-09
0284/16/2007
074/ 845-69-76
0381/16/2010
602-570-181, 793-400-561
[email protected]
tel./fax 074/ 842-61-66
[email protected]
0534/16/2013
074/ 840-14-02
0601419423
0603 306-027
0154/16/2005
0107/16/2004
0260/16/2006
0375/16/2009
074/ 842-36-34,
0695692122
0501 167-512
0167/16/2005
0324/16/2008
074/ 84-261-66
0403/16/2010
0606/16/2015
604 256-349,
[email protected]
0316/16/2007
074/ 842-92-84
0108/16/2004
530 377-370
0431/16/2011
71/ 319 53 09
0058/16/2004
71/389-42-64
[email protected]
0616/16/2015
17
257. Wołów
258. Wołów
259. Wołów
260. Wołów
261. Wołów
262. Wrocław
263. Wrocław
264. Wrocław
265. Wrocław
266. Wrocław
267. Wrocław
268. WrocławSiechnice
269. Wrocław
270. WrocłąwSiechnice
271. Wrocław-Mirków
272. Wrocław-Mirków
273. Wrocław
56-100 Wołów, ul. Poznańska 2
Janus Wiesław
Przychodnia Weterynaryjna „LANCET”
56-100 Wołów, ul. M. C. Skłodowskiej 9a
Matich Karolina
Gabinet Weterynaryjny „FAMILIARIS”
56-120 Brzeg Dolny, ul. Odrodzenia 8a/3
Poral Wojciech
Gabinet Weterynaryjny „EUROVET”
56-100 Wołów, ul. Poznańska 2
Różycki Artur
Przychodnia Weterynaryjna „PODAJ ŁAPĘ”
56-120 Brzeg Dolny, ul. Zwycięstwa 8
Stępień Natalia
Gabinet Weterynaryjny MAXVET
56-100 Wołów, ul. Trzebnicka 5A
Adamczyk Agnieszka
Przychodnia Weterynaryjna „KANZAWA” Hiroaki
Kanzawa
51-147 Wrocław, ul. P. Czajkowskiego 73
Aikins Emanuel
Gabinet Weterynaryjny „CZTERY ŁAPY”
50-240 Wrocław, ul. Kazimierza Jagiellończyka 7a
Antczak Riwana
Przychodnia Weterynaryjna „ŻAKO” s. c.
Riwana Antczak, Arkadiusz Silny
54-129 Wrocław, ul. Bajana 31 c
Atanowska-Eskander
Przychodnia Weterynaryjna „ESKANDER” lek. wet.
Małgorzata
Małgorzata Atanowska-Eskander
55-220 Jelcz-Laskowice, ul. Sportowa 1 A
Bednarz-Nabzdyk
Przychodnia Weterynaryjna „PROVET” s. c. R. Bednarz
Roksana
– Nabzdyk, P. Stochnij, K. Nabzdyk
53-335 Wrocław, ul. Trwała 7
Bernacki Wojciech
Przychodnia Weterynaryjna STABŁOWICKA Wojciech
Bernacki
54-058 Wrocław, ul. Stabłowicka 60
Białoń Dominika
Gabinet Weterynaryjny „ProVet”
55-011 Siechnice, ul. Świerczewskiego 40/14
Bocheńska Aneta
Gabinet Weterynaryjny GRYF dr n. wet. Aneta
Bocheńska
52-244 Wrocław, ul. Oboźna 103
Szczurek-Łabowicz Aneta Przychodnia Weterynaryjna IGUANA Lekarz
Weterynarii Aneta Szczurek-Łabowicz
55-011 Siechnice, ul. Świerczewskiego 2
Bioły Krzysztof
Przychodnia Weterynaryjna s.c. M. i K. Bioły
55-095 Mirków, ul. Jagiellońska 26
Bioły Małgorzata
Przychodnia Weterynaryjna s.c. M. i K. Bioły
55-095 Mirków, ul. Jagiellońska 26
Bocianowska Ewa
Przychodnia Weterynaryjna „WETKA”
54-608 Wrocław, ul. Marka Hłaski 38 A
71/ 389-27-67
0098/16/2004
530 377-370
0477/16/2012
71/ 389-42-64, 0696 302 170
0101/16/2004
71/ 319-03-78
0018/16/2004
509 911 729
0601/16/2015
71/ 325-56-88
0643/16/2016
0 692428932
0356/16/2009
71/ 351-56-77,
[email protected]
0016/16/2004
600-615-318
[email protected]
0519/16/2013
71/ 79-30-100
0231/16/2006
0509-58-87-36
71/ 354-38-85
0166/16/2005
071-780-54-55
0315/16/2007
665-188-188
[email protected]
0628/16/2015
71/318-77-81 [email protected]
0587/16/2014
71/ 315-14-02
0608225115
71/ 315-14-02
0608225115
533 257-288,
[email protected]
0117/16/2004
0118/16/2004
0465/16/2012
18
274. Wrocław
Borońska (Karcz)
Karolina
275. Wrocław
Borusewicz Pola
276. Wrocław
Bratkowska-Krupa
Aleksandra
277. Wrocław
Bronisz Mirosław
278. Wrocław
Brzezińska Katarzyna
279. Wrocław
Buczkowska Justyna
280. Wrocław
Burz-Skaba Magdalena
281. Wrocław
Bylica Katarzyna
282. Wrocław
Chmielewska Magdalena
283. Wrocław
Cieślik Paweł
284. Wrocław
Chałupczyńska
Małgorzata
285. Wrocław
ChodorowskaSkubiszewska Anna
286. Wrocław
Czabaj Anna
Klinika Weterynaryjna dr n. wet. Dariusz Niedzielski
VETCARE GROUP Sp. z o.o.
51-166 Wrocław, ul. Krzywoustego 105/22
Gabinet Weterynaryjny "Podaj łapkę" Magdalena
Stasiak
51-649 Wrocław, ul. Bacciarellego 10C/I
Przychodnia Weterynaryjna "KOZANOWSKA" spółka
cywilna Katarzyna Bylica, Aleksandra BratkowskaKrupa
54-152 Wrocław, ul. Kozanowska 117
Przychodnia Weterynaryjna lek. wet. Mirosław Bronisz
54-436 Wrocław, ul. Nowodworska 78-82
Gabinet Weterynaryjny Schroniska dla Bezdomnych
Zwierząt
51-007 Wrocław, ul. Ślazowa 2
Gabinet Weterynaryjny MRUCZEK
54-320 Wrocław, ul. Dźwirzyńska 5
Przychodnia Weterynaryjna „VETAN”
54-144 Wrocław, ul. Pilczycka 196c
Gabinet Weterynaryjny VETS & PETS Magdalena
Burz-Skaba
50-231 Wrocław, ul. Zakładowa 11n
Przychodnia Weterynaryjna "KOZANOWSKA" spółka
cywilna Katarzyna Bylica, Aleksandra BratkowskaKrupa
54-152 Wrocław, ul. Kozanowska 117
Przychodnia Weterynaryjna
54-046 Wrocław, ul. Boguszowska 56
Klinika Weterynaryjna „INTERWET” s. c.
Jerzy Kirstein, Andrzej Robak, Krzysztof Święch
53-110 Wrocław, ul. Ślężna 136
Przychodnia Weterynaryjna „ZWIERZAK” Joanna
Dulik
54-231 Wrocław, ul. Starograniczna 37
Przychodnia Weterynaryjna „VETAN”
54-144 Wrocław, ul. Pilczycka 196c
Gabinet Weterynaryjny "VETAN II" lek. wet. Anna
Chodorowska-Skubiszewska
54-512 Wrocław, ul. Rumiankowa 31
Przychodnia Weterynaryjna „ŻAKO” s. c.
Riwana Antczak, Arkadiusz Silny
54-129 Wrocław, ul. Bajana 31 c
71/ 339-82-48, 790-667-914;
[email protected]
0489/16/2012
693-563-150
[email protected]
0563/16/2014
71/707-16-54
[email protected]
0538/16/2013
0509-354-242
0383/16/2010
71/ 362-56-74
71/ 727-93-35
[email protected]
71/ 354-06-50
[email protected]
794-778-744
[email protected]
0420/16/2011
71/707-16-54
0605/16/2015
071 373 95 81
[email protected]
71/ 337-10-52, 337-29-29
[email protected]
0358/16/2009
71/ 350 13 65
[email protected]
0505/16/2014
0607/16/2015
0618/16/2015
0436/16/2011
0218/16/2005
71/ 354-06-50, 603-998-897
[email protected]
71/ 351-56-77
0490/16/2012
19
287. Wrocław
Czechowska Magdalena
288. Wrocław
Czekajło Weronika
289. Wrocław
Czerniawska Katarzyna
290. Wrocław
Czerski Albert
291. Wrocław
Czumak Aleksandra
292. Wrocław
Dawid – Kienig Marzena
293. Wrocław
Dąbrowska Joanna
294. Wrocław
Dranka –Zuchowicz
Magdalena
295. Wrocław
Dulik Joanna
296. Wrocław
Durazińska Karolina
297. Wrocław
Durydiwka-Kaczmarek
Agnieszka
Dykiert Katarzyna
298. Wrocław
299. Wrocław
Dynus-Maszczyk
Katarzyna
300. Wrocław
Dziwak Grzegorz
Gabinet Weterynaryjny „QVETA”
52-234 Wrocław, ul. Klasztorna 60 lok. U4/U5
Przychodnia Weterynaryjna „ARKADIA” lek. wet.
Szymon Zimniak
54-608 Wrocław, ul. Tyrmanda 23
Przychodnia Weterynaryjna „ARKADIA II” lek. wet.
Szymon Zimniak
55-080 Smolec, ul. Wiśniowa 1 J
Gabinet Weterynaryjny Katarzyna Czerniawska
54-621 Wrocław, ul. Żwirki i Wigury 1/20
Przychodnia Weterynaryjna Legwan Albert Czerski
53-137 Wrocław, Al. Wiśniowa 33
Przychodnia Weterynaryjna "VIVA" s.c. Adela
Rzeżuchowska, Natalia Kucharczyk
51-511 Wrocław, ul. Strachocińska 143
Gabinet Weterynaryjny
Marzena Dawid-Kienig, Zbigniew Siwek
51-354 Wrocław, ul. Litewska 14B
Przychodnia Weterynaryjna „Przychodnia dla Małych
Zwierząt - DORAN” s. c. lek. wet. Joanna Dąbrowska,
lek. wet. Michał Molenda
53-615 Wrocław, ul. Słubicka 22/1b
Gabinet Weterynaryjny „DRAGO-VET” lek. wet.
Magdalena Dranka-Zuchowicz
53-147 Wrocław, ul. Sokola 19
Przychodnia Weterynaryjna „ZWIERZAK”
54-231 Wrocław, ul. Starograniczna 37
Przychodnia Weterynaryjna „Na Kuropatwiej” Karolina
Durazińska
51-419 Wrocław, ul. Kuropatwia 2
Gabinet Weterynaryjny KAZOO-VET
54-320 Wrocław, ul. Dźwirzyńska 23
Gabinet Weterynaryjny Dariusz Rzepka
51-216 Wrocław, ul. Okulickiego 19A
Przychodnia Weterynaryjna „OŁTASZYŃSKA”
Dariusz Rzepka
52-210 Wrocław, ul. Stachowskiego 37
Przychodnia Weterynaryjna „ARKADIA” Szymon
Zimniak
54-608 Wrocław, ul. Tyrmanda 23
Klinika Weterynaryjna „Kliniczne Centrum Leczenia
Małych Zwierząt” sp. z o.o.
606 403-456
0451/16/2012
71/ 793-50-50
[email protected]
0229/16/2006
71/ 715-20-42
71/ 725-56-50
0050/16/2005
71/ 337-00-60, 691 521 834
0248/16/2006
503-103-404
[email protected]
0639/16/2016
71/325-37-69
0036/16/2004
71/ 359-14-54
[email protected]
0017/16/2004
501 574-944
0362/16/2009
71/ 350 13 65
0605 554 154
792-350-206
0317/16/2008
0622/16/2015
730 300-377
0491/16/2012
71/ 368-74-29
[email protected]
0351/16/2009
71/ 793-50-50
0459/16/2012
71/ 360-51-90
0437/16/2011
20
301. Wrocław
Dżugaj Zdzisław
302. Wrocław
Flis Katarzyna
303. Wrocław
Frąckiewicz Grażyna
304. Wrocław
Frankowski Tomasz
305. Wrocław
306. Wrocław
307. Wrocław
308. Wrocław
309. Wrocław
310. Wrocław
311. Wrocław
312. Wrocław
313. Wrocław
314. Wrocław
315. Wrocław
53-330 Wrocław, ul. Energetyczna 14
Przychodnia Weterynaryjna „EVETA” s.c.
Zdzisław Dżugaj, Sylwia Smolarek-Dżugaj
50-325 Wrocław, ul. Ledóchowskiego 9/2
55-002 Kamieniec Wrocławski, ul. Radosna 6, Gajków
Przychodnia Weterynaryjna „FELIX”
54-401 Wrocław, ul. Szwedzka 9B
Gabinet Weterynaryjny
51-640 Wrocław, ul. Rogowska 102a/1
Gabinet Weterynaryjny „LEO” lek. wet. Tomasz
Frankowski
53-602 Wrocław, ul. Tęczowa 6
Frączek-Jasikowska Olga Gabinet Weterynaryjny GOLDVET Lek. Wet. Olga
Frączek-Jasikowska
51-180 Wrocław, ul. Szałwiowa 21
Frelkiewicz Piotr
Przychodnia Weterynaryjna
54-440 Wrocław, ul. Rogowska 46 C/1
Gaweł Marcin
Gabinet Weterynaryjny Archivet
53-519 Wrocław, ul. Zaporoska 27 A
Głomb Marek
Gabinet Weterynaryjny „ZWIERZYNIEC” Głomb
Marek
50-436 Wrocław, ul. Łukasińskiego 11
Gola Mateusz
Przychodnia Weterynaryjna lek. wet. Mateusz Gola
54-515 Wrocław, ul. Skrzetuskiego 76
Grobelak-Łyszczarek
Klinika Weterynaryjna „INTERWET” s. c.
Zuzanna
Jerzy Kirstein, Andrzej Robak, Krzysztof Święch
53-110 Wrocław, ul. Ślężna 136
Gabinet Weterynaryjny „INTERWET” s. c.
50-429 Wrocław, ul. Bulwar Ikara 31
Gruszka Małgorzata
Gabinet Weterynaryjny dr Paweł Jonkisz
51-672 Wrocław, ul. Partyzantów 53
Gruszka Robert
Przychodnia Weterynaryjna
53-031 Wrocław, ul. Partynicka 34 B/2 U
Grzegory Maciej
Przychodnia Weterynaryjna Katedry Chorób
Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
50-366 Wrocław, pl. Grunwaldzki 47
Grzeszkowiak Małgorzata Przychodnia Weterynaryjna „MILICKA s. c.”
Małgorzata Grzeszkowiak, Andrzej Jurkowski-Czyż
51-127 Wrocław, ul Milicka 12
Hildebrand Wojciech
Przychodnia Weterynaryjna NEOVET s.c. Hildebrand,
71/ 321-25-47
0185/16/2005
71/ 318 04 81
71/ 374-25-34
0176/16/2005
71/ 357-80-75
0600947135;
[email protected]
71/ 341-28-51
[email protected]
0242/16/2006
0049/16/2004
71 349 77 45, 693 936203
[email protected]
0455/16/2012
885-773-954
0220/16/2005
513-860-708
[email protected]
889-573-811
0438/16/2011
609-654-127
0355/16/2009
71/ 337-10-52, 337-29-29
[email protected]
71/ 352-31-16
0439/16/2011
730-880-501
[email protected]
71/ 78-33-801,
[email protected]
71/ 320-53-71
[email protected]
0592/16/2015
71/ 352-91-11
[email protected]
0405/16/2010
0088/16/2004
0638/16/2015
0033/16/2004
0236/16/2006
21
316. Wrocław
Hołdys Aleksander
317. Wrocław
Hryniak-Bereżnicka
Marcela
318. Wrocław
Iłłakowicz Radochna
319. Wrocław
Iwaszkiewicz Joanna
320. Wrocław
Iwaszko-Simonik Alicja
321. Wrocław
Jackowska – Szlachcic
Ewa
322. Wrocław
Jagiełło-Waluga
Magdalena
323. Wrocław
Jajkiewicz Jarosław
324. Wrocław
Janeczek Witold
325. Wrocław
Janeczko Krzysztof
326. Wrocław
Janiec–Sokołowska
Justyna
327. Wrocław
Janiszewski Adrian
328. Wrocław
Jankowski Marcin
329. Wrocław
Jasyk-Komar Anita
Jelonek, Michałek
52-225 Wrocław, ul. Świt 65
Gabinet Weterynaryjny „DAVET”
50-520 Wrocław, ul. Gajowa 39
Przychodnia Weterynaryjna „ARKADIA” lek. wet.
Szymon Zimniak
54-608 Wrocław, ul. L. Tyrmanda 23
Przychodnia Weterynaryjna „ZWIERZYNIEC”
Elżbieta Piasecka
59-621 Wrocław, ul. Głogowska 2-4
Gabinet Weterynaryjny dla Psów i Kotów dr n. wet.
Halina Zaleska-Palider
51-118 Wrocław, ul. Zawalna 13 b
Gabinet Weterynaryjny ALAVET Alicja IwaszkoSimonik
51-169 Wrocław, ul. Lekcyjna 2/ L.U. 2
Gabinet Weterynaryjny DUO-WET Magdalena JagiełłoWaluga, Ewa Jackowska-Szlachcic
53-235 Wrocław, ul. Grabiszyńska 230 A
Gabinet Weterynaryjny DUO-WET lek. wet. Magdalena
Jagiełło-Waluga, Ewa Jackowska-Szlachcic s.c.
52-232 Wrocław, ul. Grabiszyńska 230 A
Przychodnia Weterynaryjna „EKOVET” s. c. A.
Jastrzębska, lek. wet. P. Sieczko
54-156 Wrocław, ul. Metalowców 29 b
Przychodnia Weterynaryjna
51-515 Wrocław, ul. Osadnicza 12
Przychodnia Weterynaryjna Panaceum
Krzysztof Janeczko, Anna Ślepecka Spółka cywilna
52-021 Wrocław, ul. Tarnogórska 1
Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Justyna Janiec–
Sokołowska
50-305 Wrocław, ul. Jaracza 77A
Klinika Weterynaryjna „INTERWET” s. c.
Jerzy Kirstein, Andrzej Robak, Krzysztof Święch
53-110 Wrocław, ul. Ślężna 136
Przychodnia Weterynaryjna Katedry Chorób
Wewnętrznych i Pasożytniczych Wydziału Medycyny
Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we
Wrocławiu
50-366 Wrocław, pl. Grunwaldzki 47
Gabinet Weterynaryjny ZWIERZOKRACJA Emilia
71/ 337-19-62
[email protected]
724 048 299
[email protected]
71/ 793 50 50
0392/16/2010
71/ 790-14-99
0416/16/2011
71/ 325-13-03
0254/16/2006
534 820 033
[email protected]
0579/16/2014
0508/16/2013
0262/16/2006
0389/16/2010
71/ 373-83-50 do 52
0404/16/2010
71/ 346-61-98
346 60 62
71/ 341-64-18
[email protected]
0075/16/2004
0237/16/2006
71/ 783-16-60
0251/16/2006
71/ 337-10-52, 337-29-29
[email protected]
0439/16/2011
71/ 3205011, 71/ 3205021
71/ 3205365, 71/ 3205360
71/ 3205371, 71/ 3205375, 71/
3205373
0281/16/2006
535-843-711
0633/16/2015
22
330. Wrocław
Jelonek Natalia
331. Wrocław
Jonkisz Paweł
332. Wrocław
Kajdasz Sylwia
333. Wrocław
334. Wrocław
Małgorzata KandeferGola
Kanzawa Hiroaki
335. Wrocław
Kaszczyszyn Zbigniew
336. Wrocław
Kawski Szczepan
337. Wrocław
Kielar Magdalena
338. Wrocław
Kiełbowicz Elżbieta
339. Wrocław
Kilarska Joanna
340. Wrocław
Kirstein Jerzy
341. Wrocław
Kirstein Karol
342. Wrocław
Kniat Mariusz
343. Wrocław
Kobylińska Marta
Siedlaczek
53-206 Wrocław, ul. Rymarska 34 B
Przychodnia Weterynaryjna NEOVET s.c. Hildebrand,
Jelonek, Michałek
52-225 Wrocław, ul. Świt 65
Gabinet Weterynaryjny dr Paweł Jonkisz
51-672 Wrocław, ul. Partyzantów 53
Przychodnia Weterynaryjna Katedry Chorób
Wewnętrznych i Pasożytniczych Wydziału Medycyny
Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we
Wrocławiu
50-366 Wrocław, pl. Grunwaldzki 47
Gabinet Weterynaryjny
52-419 Wrocław, ul. Rosponda 23
Przychodnia Weterynaryjna lek. wet. Mateusz Gola
54-515 Wrocław, ul. Skrzetuskiego 76
Przychodnia Weterynaryjna „KANZAWA”
51-147 Wrocław, ul. Czajkowskiego 73
Gabinet Weterynaryjny
51-116 Wrocław, ul. Parnickiego 2
Przychodnia Weterynaryjna
51-507 Wrocław, ul. Witosa 5
Gabinet Weterynaryjny „DOLITTLE”
51-008 Wrocław, ul. Osobowicka 99
Przychodnia Weterynaryjna „PROVET” s. c. R. Bednarz
– Nabzdyk, P. Stochnij, K. Nabzdyk
53-335 Wrocław, ul. Trwała 7
Przychodnia Weterynaryjna - Kiełbowicz
51-610 Wrocław, ul. Karłowicza 36
Gabinet Weterynaryjny „ARISTO”
lek. wet. Edyta Kurpiel
50-256 Wrocław, ul. Śrutowa 9/11/1a
Klinika Weterynaryjna „INTERWET” s. c.
Jerzy Kirstein, Andrzej Robak, Krzysztof Święch
53-110 Wrocław, ul. Ślężna 136
Klinika Weterynaryjna „INTERWET” s. c.
Jerzy Kirstein, Andrzej Robak, Krzysztof Święch
53-110 Wrocław, ul. Ślężna 136
Przychodnia Weterynaryjna
53-239 Wrocław, ul. Nasturcjowa 24
Gabinet Weterynaryjny „INTERWET” s. c.
53-135 Wrocław, ul. Bulwar Ikara 31
71/ 337-19-62
[email protected]
0549/16/2014
71/ 348-26-01,
0603 880 500
71/ 3205011, 71/ 3205021
71/ 3205365, 71/ 3205360
71/ 3205371, 71/ 3205375, 71/
3205373
0004/16/2004
0607475960
0309/16/2007
603-557-773
0470/16/2012
71/ 325-56-88
0048/16/2004
0502 078-417
0323/16/2008
71/ 344-07-41
693 117-611, [email protected]
0512/16/2013
071-7930100,
[email protected]
0555/16/2014
71/ 348-39-58
0159/16/2005
71/ 372 42 33
0326/16/2008
71/ 337-10-52, 337-29-29
[email protected]
0009/16/2004
71/ 337-10-52, 337-29-29,
337-36-36
0561/16/2014
71/339-26-77
0345/16/2008
[email protected]
71/ 352-31-16
0008/16/2004
23
344. Wrocław
Koper Jacek
345. Wrocław
Korotko Dorota
346. Wrocław
Kotowicz Sławomir
347. Wrocław
Kowalczyk Magdalena
348. Wrocław
Kowol Marcin
349. Wrocław
Kozica Marta
350. Wrocław
Krasowski Zbigniew
351. Wrocław
Krzysztofek Monika
352. Wrocław
Kubiak Krzysztof
353. Wrocław
Kurpiel Edyta
354. Wrocław
Kuziemska-Raczyńska
Anna
355. Wrocław
Latosiński Damian
356. Wrocław
Lis Paulina
357. Wrocław
Lodkowski Marcin
358. Wrocław
Lorenz Henrietta
Gabinet Weterynaryjny
51-354 Wrocław, ul. Inflancka 4
Gabinet Weterynaryjny „POD JASZCZURAMI” lek.
wet. Marcin Lodkowski
50-013 Wrocław, ul. Czysta 5/1 A
Przychodnia Weterynaryjna „Familijna” lek. wet.
Sławomir Kotowicz
52-437 Wrocław, ul. H. Balzaka 46A
Przychodnia Weterynaryjna „KANZAWA”
Hiroaki Kanzawa
51-147 Wrocław, ul. Czajkowskiego 73
Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Marcin Kowol
53-023 Wrocław, ul. Róży Wiatrów 26a
Gabinet Weterynaryjny KOZICA
53-009 Wrocław, ul. Ożynowa 36
Przychodnia Weterynaryjna STABŁOWICKA Wojciech
Bernacki
54-058 Wrocław, ul. Stabłowicka 60
Przychodnia Weterynaryjna „EVETA” s.c.
Zdzisław Dżugaj, Sylwia Smolarek-Dżugaj
50-325 Wrocław, ul. Ledóchowskiego 9/2
Przychodnia Weterynaryjna Katedry Chorób
Wewnętrznych i Pasożytniczych Wydziału Medycyny
Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we
Wrocławiu
50-366 Wrocław, pl. Grunwaldzki 47
Gabinet Weterynaryjny „ARISTO”
50-256 Wrocław, ul. Śrutowa 9/1a
Klinika Weterynaryjna dr n. wet. Dariusz Niedzielski
VETCARE GROUP Sp. z o.o.
51-166 Wrocław, ul. Krzywoustego 105/22
Przychodnia Weterynaryjna „ŻAKO” s. c.
Riwana Antczak, Arkadiusz Silny
54-129 Wrocław, ul. Bajana 31 c
Przychodnia Weterynaryjna NEOVET s.c. Hildebrand,
Jelonek, Michałek
52-225 Wrocław, ul. Świt 65
Gabinet Weterynaryjny „Pod Jaszczurami”
50-013 Wrocław, ul. Czysta 5/1a
Gabinet Weterynaryjny „RITA-VET”
53-118 Wrocław, ul. Zawalna 13b
Klinika Weterynaryjna „INTERWET” s. c.
71/ 792-50-88
0210/16/2005
71/ 799-06-09
0637/16/2015
603 582 556
[email protected]
0576/16/2014
71/ 325-56-88
0307/16/2007
71/ 789-08-02
[email protected]
660 753-566,
[email protected]
71/ 354-38-85,
[email protected]
0344/16/2008
71/321-25-47
370/16/2009
71/ 3205011, 71/ 3205021
71/ 3205365, 71/ 3205360
71/ 3205371, 71/ 3205375, 71/
3205373
0282/16/2006
71/ 372 42 33
0052/16/2004
71/ 339-82-48, 790-667-914
0624/16/2015
71/351-56-77
0531/16/2013
71/ 337-19-62
[email protected]
0629/16/2015
71/ 799-06-09 [email protected]
0212/16/2005
71/ 325-13-03
0054/16/2004
71/ 337 29 29
0514/16/2013
0463/16/2012
24
359. Wrocław
Łukaszewski Zbigniew
360. Wrocław
Łyczewska –
Mazurkiewicz Sylwia
Małkowska-Niedzielska
Justyna
361. Wrocław
362. Wrocław
Mamot Eliza
363. Wrocław
Marszałek Katarzyna
364. Wrocław
Mazurkiewicz Jacek
365. Wrocław
Michałek Ewa
366. Wrocław
367. Wrocław
Miller-Witczak
Magdalena
Miśków Sylwia
368. Wrocław
Molenda Michał
369. Wrocław
Nabzdyk Krzysztof
370. Wrocław
Narajowska Tatiana
371. Wrocław
Nass Magdalena
372. Wrocław
Nestorowicz Natalia
Jerzy Kirstein, Andrzej Robak, Krzysztof Święch
53-110 Wrocław, ul. Ślężna 136
Przychodnia Weterynaryjna Centrum Hematologii i
Diagnostyki Weterynaryjnej dr n. wet. Zbigniew
Łukaszewski
50-503 Wrocław, ul. Paczkowska 26
Przychodnia Weterynaryjna „PAZUR”
53-531 Wrocław, ul. Łódzka 15/3
Klinika Weterynaryjna „Kliniczne Centrum Leczenia
Małych Zwierząt” sp. z o.o.
53-330 Wrocław, ul. Energetyczna 14
Przychodnia Weterynaryjna „EKOVET-CENTRUM
WETERYNARYJNE” s. c.
A. Jastrzębska, lek. wet. P. Sieczko
54-156 Wrocław, ul. Metalowców 29 b
Przychodnia Weterynaryjna „ARKA”
50-555 Wrocław, ul. Więckowskiego 14
Przychodnia Weterynaryjna „PAZUR”
Sylwia Łyczewska-Mazurkiewicz
53-531 Wrocław, ul. Łódzka 15/3
Przychodnia Weterynaryjna NEOVET s.c. Hildebrand,
Jelonek, Michałek
52-225 Wrocław, ul. Świt 65
Gabinet Weterynaryjny Magdalena Miller-Witczak
53-020 Wrocław, ul. Krzycka 18 B
Przychodnia Weterynaryjna „LEŚNICKIE CENTRUM
WETERYNARII” lek. wet. Katarzyna WoźniakWęglińska
54-072 Wrocław, ul. Dolnobrzeska 46B/1
Przychodnia Weterynaryjna „Przychodnia dla Małych
Zwierząt - DORAN” s. c. lek. wet. Joanna Dąbrowska,
lek. wet. Michał Molenda
53-615 Wrocław, ul. Słubicka 22/1b
Przychodnia Weterynaryjna „PROVET” s. c. R. Bednarz
– Nabzdyk, P. Stochnij, K. Nabzdyk
53-335 Wrocław, ul. Trwała 7
Przychodnia Weterynaryjna
54-150 Wrocław, ul. Pilczycka 114
Przychodnia Weterynaryjna MAGVET
54-150 Wrocław, ul. Pilczycka 65
Przychodnia Weterynaryjna „VIVA” s.c. Adela
Rzeżuchowska, Natalia Nestorowicz
71/ 333-95-01
0001/16/2004
71/ 367-03-00
0338/16/2008
0255/16/2006
71/ 373-83-50 do 52
0496/16/2013
71/ 344-02-29
0501846072
71/ 367-03-00
0091/16/2004
71/ 337-19-62
[email protected]
0550/16/2014
608-603-666
[email protected]
71/750 00 86, 605 730 347
[email protected]
0644/16/2016
71/ 359-14-54
[email protected]
0022/16/2004
071-7930100,
0215/16/2005
71/ 353-80-04
0211/16/2005
0606 256-861, [email protected]
0379/16/2010
71/ 346-68-47,
[email protected]
0472/16/2012
0019/16/2004
0198/16/2005
25
373. Wrocław
Nicpoń Ewa
374. Wrocław
Niedzielski Dariusz
375. Wrocław
Niedźwiedź Artur
376. Wrocław
Nieśpielak Paulina
377. Wrocław
Niżańska Izabela
378. Wrocław
Nosek Aleksandra
51-518 Wrocław, ul. Strachocińska 143
Przychodnia Weterynaryjna NicpońVet Ewa Nicpoń
51-206 Wrocław, ul. Wilanowska 25 b
Klinika Weterynaryjna dr n. wet. Dariusz Niedzielski
VETCARE GROUP Sp. z o.o.
51-166 Wrocław, ul. Krzywoustego 105/22
Przychodnia Weterynaryjna Katedry Chorób
Wewnętrznych i Pasożytniczych Wydziału Medycyny
Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we
Wrocławiu
50-366 Wrocław, pl. Grunwaldzki 47
Przychodnia Weterynaryjna Legwan
A.Czerski i M. Włodarczyk Sp.P.
601-927-244
0529/16/2013
71/ 339-82-48, 790-667-914;
[email protected]
0085/16/2004
71/ 3205011, 71/ 3205021
71/ 3205365, 71/ 3205360
71/ 3205371, 71/ 3205375, 71/
3205373
0275/16/2006
71/ 337-00-60
0400/16/2010
71/ 349-31-40
0005/16/2004
71/ 359-50-85
0097/16/2004
53-137 Wrocław, Al.Wiśniowa 33
379. Wrocław
Noczyński Marcin
380. Wrocław
Noszczyk-Nowak
Agnieszka
381. Wrocław
Ochota Małgorzata
382. Wrocław
Opoń – Tymorek Ewa
383. Wrocław
Ostańkowicz Maciej
384. Wrocław
Pac-Pomarnacka
Katarzyna
Gabinet Weterynaryjny s. c.
Izabela Niżańska, Teresa Wojtala
54-002 Wrocław, ul. Trzmielowicka 7/9
Gabinet Weterynaryjny „MED.-WET” K. Grygiel
53-644 Wrocław, ul. Zachodnia 20
Przychodnia Weterynaryjna „MED.-VET” s. c. Anna i
Grzegorz Grygiel
54-152 Wrocław, ul. Pałucka 55
Przychodnia Weterynaryjna NOVET
51-314 Wrocław, ul. Gorlicka 64/3 U
Przychodnia Weterynaryjna Katedry Chorób
Wewnętrznych i Pasożytniczych Wydziału Medycyny
Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we
Wrocławiu
50-366 Wrocław, pl. Grunwaldzki 47
Przychodnia Weterynaryjna Katedry Rozrodu z Kilniką
Zwierząt Gospodarskich Wydziału Medycyny
Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we
Wrocławiu
50-366 Wrocław, pl. Grunwaldzki 49
Przychodnia Weterynaryjna „EVA-VET”
Ewa Opoń-Tymorek
50-541 Wrocław, ul. Armii Krajowej 2/3
Przychodnia Weterynaryjna „REMEDIUM” s. c. M.
Ostańkowicz, R. Pasławski
71/ 373-95-19
0668 156-175, [email protected]
0364/20/2009
71/ 3205011, 71/ 3205021
71/ 3205365, 71/ 3205360
71/ 3205371, 71/ 3205375, 71/
3205373
0277/16/2006
0640/16/2016
71/ 33-63-000
[email protected]
0125/16/2004
71/ 363-43-51
0395/16/2010
71/ 337-36-36, 337-29-29
0603/16/2015
52-418 Wrocław, ul. Bukowskiego 160
Klinika Weterynaryjna „INTERWET” s. c.
Jerzy Kirstein, Andrzej Robak, Krzysztof Święch
26
385. Wrocław
Palmowska Katarzyna
386. Wrocław
Pańków Iga
387. Wrocław
Pasikowska Joanna
388. Wrocław
Pasikowska Marta
389. Wrocław
Pasławska Urszula
390. Wrocław
Pasławski Robert
391. Wrocław
Paszkowska Joanna
392. Wrocław
Pawlak Marta
393. Wrocław
Pelczar Magdalena
394. Wrocław
Piasecka Elżbieta
395. Wrocław
Pisarek Joanna
396. Wrocław
Płókarz Daria
397. Wrocław
Popiel Jarosław
53-110 Wrocław, ul. Ślężna 136
Gabinet Weterynaryjny Katarzyna Palmowska
51-007 Wrocław, ul. Ślazowa 2
Gabinet Weterynaryjny MULTIVET lekarz weterynarii
Iga Pańków
53-434 Wrocław, ul. Ołowiana 11
Klinika Weterynaryjna dr n. wet. Dariusz Niedzielski
VETCARE GROUP Sp. z o.o.
696-382-488,
[email protected]
0545/16/2014
697-927-529,
[email protected]
0558/16/2014
71/ 339-82-48, 790-667-914
0535/16/2013
71/ 346-68-47,
0530/16/2013
71/ 3205011, 71/ 3205021
71/ 3205365, 71/ 3205360
71/ 3205371, 71/ 3205375, 71/
3205373
0274/16/2006
71/ 363-43-51
0087/16/2004
71/ 325-13-03
0303/16/2007
71/339-47-26, 601-659-090
0596/16/2015
71/338-03-65
0391/16/2010
71/ 756-80-40, 694-174-334,
[email protected]
0151/16/2005
71/ 793-50-50
[email protected]
0414/16/2011
501-487-765
502-078-417
71/ 3205011, 71/ 3205021
71/ 3205365, 71/ 3205360
71/ 3205371, 71/ 3205375, 71/
3205373
0556/16/2014
51-166 Wrocław, ul. Krzywoustego 105/22
Przychodnia Weterynaryjna „VIVA” s.c. Adela
Rzeżuchowska, Natalia Nestorowicz
51-518 Wrocław, ul. Strachocińska 143
Przychodnia Weterynaryjna Katedry Chorób
Wewnętrznych i Pasożytniczych Wydziału Medycyny
Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we
Wrocławiu
50-366 Wrocław, pl. Grunwaldzki 47
Przychodnia Weterynaryjna „REMEDIUM” s. c. M.
Ostańkowicz, R. Pasławski
52-418 Wrocław, ul. Bukowskiego 160
Gabinet Weterynaryjny „RITA-VET
Henrietta Lorenz
53-118 Wrocław, ul. Zawalna 13 b
Przychodnia Weterynaryjna lek. wet. Robert Gruszka
53-031 Wrocław, ul. Partynicka 34B/2U
Przychodnia Weterynaryjna „MERIDIANVET” lek. wet.
Mirosław Spiegel
53-421 Wrocław, ul. Gajowicka 95
Przychodnia Weterynaryjna ZWIERZYNIEC Ośrodek
Diagnostyki i Leczenia Zwierząt Egzotycznych Elżbieta
Piasecka
54-130 Wrocław, ul. Bulwar Ikara 31 b
Przychodnia Weterynaryjna „ARKADIA”
lek. wet. Szymon Zimniak
54-608 Wrocław, ul. Tyrmanda 23
Gabinet Weterynaryjny
51-116 Wrocław, ul. Parnickiego 2
Przychodnia Weterynaryjna Katedry Chorób
Wewnętrznych i Pasożytniczych Wydziału Medycyny
Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we
Wrocławiu
0279/16/2006
27
398. Wrocław
399. Wrocław
400. Wrocław
401. Wrocław
402. Wrocław
403. Wrocław
404. Wrocław
405. Wrocław
406. Wrocław
407. Wrocław
408. Wrocław
409. Wrocław
410. Wrocław
50-366 Wrocław, pl. Grunwaldzki 47
Poświatowska
– Przychodnia Weterynaryjna Katedry Chorób
Kaszczyszyn Iwona
Wewnętrznych i Pasożytniczych Wydziału Medycyny
Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we
Wrocławiu
50-366 Wrocław, pl. Grunwaldzki 47
Przychodnia Weterynaryjna lek. wet. Z. Kaszczyszyn
51-507 Wrocław, ul. Witosa 5
Pypeć Izabela
Gabinet Weterynaryjny ZWIERZOKRACJA Emilia
Siedlaczek
53-206 Wrocław, ul. Rymarska 34 B
Rak Zdzisław
Przychodnia Weterynaryjna Vita i Animal Krystyna Rak
55-050 Rogów Sobócki, ul. Wrocławska 10
Raszkiel Magdalena
Przychodnia Weterynaryjna „U dr. Piotra” lek. wet. Piotr
Sieczko
50-536 Wrocław, ul. Kłodzka 19 A
Ratajczak Luiza
Przychodnia Weterynaryjna „EKOVET-Centrum
Weterynaryjne” s. c. Anita Jastrzębska, lek. wet. Piotr
Sieczko
54-156 Wrocław, ul. Metalowców 29 b
Remian Agnieszka
Klinika Weterynaryjna dr n. wet. Dariusz Niedzielski
VETCARE GROUP Sp. z o.o.
51-166 Wrocław, ul. Krzywoustego 105/22
Robak Andrzej
Klinika Weterynaryjna „INTERWET” s. c.
Jerzy Kirstein, Andrzej Robak, Krzysztof Święch
53-110 Wrocław, ul. Ślężna 136
Rosińska Marta
Gabinet Weterynaryjny MULTIVET lekarz weterynarii
Iga Potwora
53-434 Wrocław, ul. Ołowiana 11
Rudkowska Małgorzata
Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Małgorzata Rudkowska
51-314 Wrocław, ul. Gorlicka 64/3U
Rudnicka Agnieszka
Gabinet Weterynaryjny GoldenVet lek. wet. Agnieszka
Rudnicka
54-135 Wrocław, ul. Rękodzielnicza 14
Rusin Szymon
Gabinet Weterynaryjny VIVOVET Maria Rusin
52-151 Iwiny, ul. św. Rity 38
Ruśkiewicz Tomasz
Gabinet Weterynaryjny „Różanka”
51-114 Wrocław, ul. Obornicka 92
Rzepka Dariusz
Gabinet Weterynaryjny
51-216 Wrocław, ul. Okulickiego 19A
Przychodnia Weterynaryjna „OŁTASZYŃSKA”
52-210 Wrocław, ul. Stachowskiego 37
71/ 3205011, 71/ 3205021
71/ 3205365, 71/ 3205360
71/ 3205371, 71/ 3205375, 71/
3205373
0278/16/2006
71/ 344-07-41
535-843-711
0500/16/2013
503-129-300, 601-689560
[email protected]
0222/16/2005
0583/16/2014
71/ 373-83-50 do 52
0376/16/2010
790-667-914;
[email protected]
0361/16/2009
71/ 337-10-52, 337-29-29
[email protected]
0010/16/2004
7542881265
[email protected]
0627/16/2015
696-482-158
0527/16/2013
502-234-122
0625/16/2015
71/ 758-09-57,
[email protected]
602-662-274
0528/16/2013
71/ 781-31-31
602130980
0142/16/2004
0079/16/2004
28
411. Wrocław
Rzeżuchowska Adela
412. Wrocław
Samulska Katarzyna
413. Wrocław
Saturska Monika
414. Wrocław
Sekula Bogdan
415. Wrocław
Senze Michał
416. Wrocław
Sieczko Piotr
417. Wrocław
Siedlaczek Emilia
418. Wrocław
Sikorska-Kopyłowicz
Agnieszka
419. Wrocław
Silny Arkadiusz
420. Wrocław
Siwek Zbigniew
421. Wrocław
Skorupa Paulina
422. Wrocław
Sławuta Piotr
Przychodnia Weterynaryjna „VIVA” s.c. Adela
Rzeżuchowska, Natalia Nestorowicz
51-518 Wrocław, ul. Strachocińska 143
Gabinet Weterynaryjny VIVOVET Maria Rusin
52-151 Iwiny, ul. Św. Rity 38
Przychodnia Weterynaryjna „EVA-VET”
Ewa Opoń-Tymorek
50-541 Wrocław, ul. Armii Krajowej 2/3
Klinika Weterynaryjna „INTERWET” s. c.
Jerzy Kirstein, Andrzej Robak, Krzysztof Święch
53-110 Wrocław, ul. Ślężna 136
Gabinet Weterynaryjny „SEKULA”
50-256 Wrocław, ul. Śrutowa 9/1a
Gabinet Weterynaryjny „VETUS”
51-640 Wrocław, ul. Żaka 28
Przychodnia Weterynaryjna „EKOVET – Centrum
Weterynaryjne” s. c. A. Jastrzębska, lek. wet. P. Sieczko
54-156 Wrocław, ul. Metalowców 29 b
Przychodnia Weterynaryjna „U dr. Piotra” lek. wet. Piotr
Sieczko
50-536 Wrocław, ul. Kłodzka 19 A
Gabinet Weterynaryjny ZWIERZOKRACJA Emilia
Siedlaczek
53-206 Wrocław, ul. Rymarska 34B
Gabinet Weterynaryjny ASKVET dr n. wet. Agnieszka
Sikorska-Kopyłowicz
55-093 Brzezia Łąka, ul. Olchowa 15 D
Przychodnia Weterynaryjna „ŻAKO” s. c.
Riwana Antczak, Arkadiusz Silny
54-129 Wrocław, ul. Bajana 31 c
Przychodnia Weterynaryjna „VETIN” Arkadiusz Silny
51-126 Wrocław, ul. Kamieńskiego 223/U5
Gabinet Weterynaryjny
Marzena Dawid-Kienig, Zbigniew Siwek
51-354 Wrocław, ul. Litewska 14B
Przychodnia Weterynaryjna NEOVET s.c. Hildebrand,
Jelonek, Michałek
52-225 Wrocław, ul. Świt 65
Przychodnia Weterynaryjna Katedry Chorób
Wewnętrznych i Pasożytniczych Wydziału Medycyny
Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we
Wrocławiu
71/ 346-68-47,
503-103-404
[email protected]
71/ 758-09-57
0415/16/2011
71/ 336-30-00
[email protected]
0484/16/2012
0148/16/2004
71/ 337-29-29, 337-36-36
0051/16/2004
71/ 347-60-57;
0127/16/2004
[email protected];
71/ 373-83-50 do 52
0149/16/2004
71/ 783-44-94
535-843-711
0585/16/2014
602 814 749
[email protected]
0581/16/2014
71/ 351-56-77,
[email protected]
0015/16/2004
71/ 797-69-08,
[email protected]
71/325-37-69
0034/16/2004
71/ 337-19-62
[email protected]
0630/16/2015
71/ 3205011, 71/ 3205021
71/ 3205365, 71/ 3205360
71/ 3205371, 71/ 3205375, 71/
3205373
0276/16/2006
29
423. Wrocław
Słupski Marcin
424. Wrocław
Smagieł Adela
425. Wrocław
Smolarek Magdalena
426. Wrocław
Smolarek–Dżugaj Sylwia
427. Wrocław
Solska Alicja
50-366 Wrocław, pl. Grunwaldzki 47
„FELIS” Przychodnia Weterynaryjna
54-018 Wrocław, ul. Krępicka 5a
Przychodnia Weterynaryjna „EKOVET – Centrum
Weterynaryjne” s. c. A. Jastrzębska, lek. wet. P. Sieczko
71/ 349-54-62
0136/16/2004
71/ 373-83-50
0517/16/2013
71/ 337-00-60
0399/16/2010
71/ 321-25-47
0263/16/2006
71/ 318 04 81
71/ 354-06-50
[email protected]
0635/16/2015
54-156 Wrocław, ul. Metalowców 29 b
428. Wrocław
Sołtysiak-Kowalińska
Dorota
429. Wrocław
Spiegel Mirosław
430. Wrocław
Spużak Jolanta
431. Wrocław
Stańczyk Janusz
432. Wrocław
Stańczykowska Monika
433. Wrocław
Stasiak Magdalena
Przychodnia Weterynaryjna Marek Włodarczyk
59-621 Wrocław, ul. Głogowska 2-4
Przychodnia Weterynaryjna Legwan
A. Czerski i M. Włodarczyk Sp. P.
53-137 Wrocław, Al. Wiśniowa 33
Przychodnia Weterynaryjna „EVETA” s.c.
Zdzisław Dżugaj, Sylwia Smolarek-Dżugaj
50-325 Wrocław, ul. Ledóchowskiego 9/2
55-002 Kamieniec Wrocławski, ul. Radosna 6, Gajków
Przychodnia Weterynaryjna „VETAN” lek. wet. Anna
Chodorowska – Skubiszewska
54-144 Wrocław, ul. Pilczycka 196 C
Gabinet Weterynaryjny "VETAN II" lek. wet. Anna
Chodorowska-Skubiszewska
54-512 Wrocław, ul. Rumiankowa 31
Gabinet Weterynaryjny
lek. wet. Justyna Janiec-Sokołowska
50-305 Wrocław, ul. Jaracza 77a
Przychodnia Weterynaryjna „MERIDIANVET”
50-421 Wrocław, ul. Gajowicka 95
Przychodnia Weterynaryjna Katedry Chorób
Wewnętrznych i Pasożytniczych Wydziału Medycyny
Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we
Wrocławiu
50-366 Wrocław, pl. Grunwaldzki 47
Przychodnia Weterynaryjna
51-153 Wrocław, ul. Orkana 3
Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Marcin Kowol
53-023 Wrocław, ul. Róży Wiatrów 26a
Gabinet Weterynaryjny „PODAJ ŁAPKĘ”
71/ 349-55-64
[email protected]
71/ 783-16-60
0418/16/2011
71/ 338-03-65
0021/16/2004
71/ 3205011, 71/ 3205021
71/ 3205365, 71/ 3205360
71/ 3205371, 71/ 3205375, 71/
3205373
0280/16/2006
71/ 326-06-73
0077/16/2004
71/ 789-08-02
[email protected]
0696086152
0532/16/2013
0349/16/2009
51-649 Wrocław, ul. Bacciarellego 10c/I
434. Wrocław
Stasiowska Magdalena
435. Wrocław
Stochnij Piotr
Przychodnia Weterynaryjna „MILICKA” s. c.
51-127 Wrocław, ul Milicka 12 ???
Przychodnia Weterynaryjna lek. wet. Mariusz Kniat
53-239 Wrocław, ul. Nasturcjowa 24
Przychodnia Weterynaryjna „PROVET” s. c. R. Bednarz
0205/16/2005
71/ 79-80-100
0177/16/2005
30
436. Wrocław
Stołowska Marta
437. Wrocław
438. Wrocław
Straszewska-Kucharska
Magdalena
Strugała Dorota
439. Wrocław
Strzelczyk Alina
440. Wrocław
Stykowska Anna
441. Wrocław
Szczepańska Sylwia
442. Wrocław
Szczypka Tomasz
443. Wrocław
Szpaczek Aleksandra
444. Wrocław
Szpak Maciej
445. Wrocław
Szychta Patrycja
446. Wrocław
Ślaska Barbara
447. Wrocław
Ślepecka Anna
448. Wrocław
Święch Krzysztof
449. Wrocław
Tarkowski Tomasz
– Nabzdyk, P. Stochnij, K. Nabzdyk
53-335 Wrocław, ul. Trwała 7
Klinika Weterynaryjna dr n. wet. Dariusz Niedzielski
VETCARE GROUP Sp. z o.o.
71/ 339-82-48, 790-667-914
0604/16/2015
71/ 758-09-57,
[email protected]
0661244194
0445/16/2011
71/ 373-18-37
0642/16/2016
739 056-739
[email protected]
0520/16/2013
0697 272-777
[email protected]
0413/16/2011
71/ 3729801
0327/16/2008
602 446-985
0452/16/2012
[email protected]
0378/16/2010
71/ 354-38-85
0429/16/2011
0607 684-181,
[email protected]
669 684-566
0253/16/2006
71/ 337-10-52, 337-29-29
[email protected]
0012/16/2004
71/ 339-86-76
0078/16/2004
51-166 Wrocław, ul. Krzywoustego 105/22
Gabinet Weterynaryjny VIVOVET Maria Rusin
52-151 Iwiny, ul. św. Rity 38
Gabinet Weterynaryjny FIZJO-WET
50-558 Wrocław, ul. Borowska 256
Gabinet Weterynaryjny „CANIS” s. c. lek. wet. Marek
Cegielski, lek. wet. Wojciech Chruścicki, lek. wet. Alina
Strzelczyk
50-555 Wrocław, ul. Krynicka 62
Gabinet Weterynaryjny AS VET M. Atanowska,
A. Stykowska s.c.
50-571 Wrocław, ul. W. Rutkiewicz 21 lok. 3
(Przychodnia Weterynaryjna VetHealth s.c. Stykowska
Gielarowski
56-400 Oleśnica, ul. Kochanowskiego 12)
Gabinet Weterynaryjny „VITA-VET” Sylwia
Szczepańska
50-301 Wrocław, ul. Jedn. Narodowej 121/1A
Przychodnia Weterynaryjna „CHIROS”
dr T. Szczypka
51-684 Wrocław, ul. Mickiewicza 35/37
Przychodnia Weterynaryjna „VETIN” Arkadiusz Silny
51-126 Wrocław, ul. Kamieńskiego 223/U5
Gabinet Weterynaryjny „NA KOZIEJ”
54-104 Wrocław, ul. Kozia 3/1 A
Przychodnia Weterynaryjna STABŁOWICKA Wojciech
Bernacki
54-058 Wrocław, ul. Stabłowicka 60
Gabinet Weterynaryjny „WIERA-VET”
52-116 Wrocław, ul. Centralna 15
Przychodnia Weterynaryjna Panaceum
K. Janeczko, A. Ślepecka spółka cywilna
52-021 Wrocław, ul. Tarnogórska 1
Klinika Weterynaryjna „INTERWET” s. c.
Jerzy Kirstein, Andrzej Robak, Krzysztof Święch
53-110 Wrocław, ul. Ślężna 136
Przychodnia Weterynaryjna Tomasz Tarkowski
53-020 Wrocław, ul. Krzycka 18 b
0304/16/2007
0350/16/2009
31
450. Wrocław
Terenda Witold
451. Wrocław
Toś Radosław
452. Wrocław
Turczanik – Suska
Elżbieta
453. Wrocław
Uchacz Agata
454. Wrocław
Walczak Dorota
455. Wrocław
Wall Agnieszka
456. Wrocław
Wall Grzegorz
457. Wrocław
Wałcerz-Mirowska
Dominika
Gabinet Weterynaryjny
Ul. Św. Wincentego 9, 50-217 Wrocław
Przychodnia Weterynaryjna „VET CARE”
lek. wet. Ewa Fałendysz-Toś
55-002 Kamieniec Wrocławski, ul. Wrocławska 144
Klinika Weterynaryjna „INTERWET” s. c.
Jerzy Kirstein, Andrzej Robak, Krzysztof Święch
53-110 Wrocław, ul. Ślężna 136
Gabinet Weterynaryjny
53-423 Wrocław, ul. Grochowa 17
Gabinet Weterynaryjny „CZTERY ŁAPY 1”
50-240 Wrocław, ul. Kazimierza Jagiellończyka 7a
Przychodnia Weterynaryjna „EKOVET – Centrum
Weterynaryjne” s. c. A. Jastrzębska, lek. wet. P. Sieczko
71/ 793-03-02
0302/16/2007
71/3819055, 71/3185211
[email protected]
0006/16/2004
71/ 784-59-19
0600 808-501,
[email protected]
0221/16/2005
71/ 322-12-91
0053/16/2004
71/ 373-83-50 do 52
[email protected]
0565/16/2014
71/ 368 78 71
0003/16/2004
54-156 Wrocław, ul. Metalowców 29 b
458. Wrocław
Warulik Iwona
459. Wrocław
Wieczerzak Agnieszka
460. Wrocław
Wilk Wojciech
461. Wrocław
Włodarczyk Marek
462. Wrocław
Wojtala Teresa
Gabinet Weterynaryjny
52-232 Wrocław, ul. Grota-Roweckiego 75
Gabinet Weterynaryjny Agnieszka Wall
52-232 Wrocław, ul. Grota-Roweckiego 75
Gabinet Weterynaryjny 4 ŁAPY Dominika WałcerzMirowska
55-065 Jordanów Śląski, ul. Wrocławska 54
Przychodnia Weterynaryjna „EKOVET – Centrum
Weterynaryjne” s. c. A. Jastrzębska, lek. wet. P. Sieczko
54-156 Wrocław, ul. Metalowców 29 b
Przychodnia Weterynaryjna „MED-VET”
s. c. Anna i Grzegorz Grygiel
54-152 Wrocław, ul. Pałucka 55
Gabinet Weterynaryjny Wojskowego Ośrodka Medycyny
Prewencyjnej
50-984 Wrocław, ul. Zwycięska 20
Klinika Weterynaryjna „INTERWET” s. c.
Jerzy Kirstein, Andrzej Robak, Krzysztof Święch
53-110 Wrocław, ul. Ślężna 136
Przychodnia Weterynaryjna Marek Włodarczyk
53-621 Wrocław, ul. Głogowska 2-4
Przychodnia Weterynaryjna Legwan
A.Czerski i M. Włodarczyk Sp.P.
53-137 Wrocław, Al. Wiśniowa 33
Gabinet Weterynaryjny s. c.
0208/16/2004
880-177-188
0598/16/2015
71/373-83-50
0168/16/2005
71/ 7660079
0417/16/2011
71/ 337-10-52, 337-29-29
[email protected]
0446/16/2011
0606-532-903
[email protected]
0120/16/2005
71/ 349-31-40
0080/16/2004
32
463. Wrocław
Wojtanowska Anna
464. Wrocław
Wojtkowiak Katarzyna
465. Wrocław
Wołków Maja
466. Wrocław
Woźniak Magdalena
467. Wrocław
Woźniak-Węglińska
Katarzyna
468. Wrocław
Wyrost-Dudziak
Aleksandra
469. Wrocław
Zaleska-Palider Halina
470. Wrocław
Zawadzki Marcin
471. Wrocław
Zielińska-Homola Joanna
472. Wrocław
Zimniak Szymon
473. Wrocław
Zora Tomasz
Izabela Niżańska, Teresa Wojtala
54-002 Wrocław, ul. Trzmielowicka 7/9
Przychodnia Weterynaryjna „San-Wet” s. c.
lek. wet. Aleksandra Wyrost-Dudziak, lek. wet. Anna
Wojtanowska
54-207 Wrocław, Na Ostatnim Groszu 54-56
Gabinet Weterynaryjny „MED.-WET” K. Grygiel
53-644 Wrocław, ul. Zachodnia 20
Przychodnia Weterynaryjna „MED.-VET” s. c. Anna i
Grzegorz Grygiel
54-152 Wrocław, ul. Pałucka 55
Przychodnia Wterynaryjna lek. wet. Robert Gruszka
53-031 Wrocław, ul. Partynicka 34B/2U
Przychodnia Weterynaryjna „EKOVET-Centrum
Weterynaryjne” s. c. Anita Jastrzębska, lek. wet. Piotr
Sieczko
54-156 Wrocław, ul. Metalowców 29 b
Przychodnia Weterynaryjna „LEŚNICKIE CENTRUM
WETERYNARII” lek. wet. Katarzyna WoźniakWęglińska
54-072 Wrocław, ul. Dolnobrzeska 46B/1
Przychodnia Weterynaryjna „San-Wet” s. c.
lek. wet. Aleksandra Wyrost-Dudziak, lek. wet. Anna
Wojtanowska
54-207 Wrocław, Na Ostatnim Groszu 54-56
Gabinet Weterynaryjny dla Psów i Kotów
53-118 Wrocław, ul. Zawalna 13 b
Przychodnia Weterynaryjna SALAMANDRA
52-311 Wrocław, ul. Buraczana 2 B
Przychodnia Weterynaryjna PSIAK
51-310 Wrocław, ul. Krzywoustego 321
Przychodnia Weterynaryjna „ARKADIA” lek. wet.
Szymon Zimniak
54-608 Wrocław, ul. Tyrmanda 23
Przychodnia Weterynaryjna „ARKADIA II” lek. wet.
Szymon Zimniak
55-080 Smolec, ul. Wiśniowa 1 J
Przychodnia Weterynaryjna Centrum Hematologii i
Diagnostyki Weterynaryjnej dr n. wet. Zbigniew
71/ 351 80 71
0028/16/2004
71/ 359-50-85
0460/16/2012
71/ 373-95-19
71/339-47-26, 601-659-090
0597/16/2015
71/ 373-83-50 do 52
0617/16/2015
605 730 347, 71/750 00 86
[email protected]
0447/16/2012
71/ 351 80 71
0029/16/2004
71/ 325-13-03
0063/16/2004
0694 408 450, 0517 047 436,
0335/16/2008
[email protected]
71/ 719-76-06
0301/16/2007
71/ 793-50-50
[email protected]
0228/16/2006
71/ 715-20-42
71/ 333-95-01
0620/16/2015
33
474. Wrocław – Bielany
Wrocławskie
475. Wrocław – Bielany
Wrocławskie
476. Wrocław-Kamieniec
Wrocławski
477. Wrocław – Smolec
Kuzdrowska Anna
Katarzyna MuchaMichlewicz
Fałendysz-Toś Ewa
Kanik Katarzyna
478. Wrocław – Kąty
Wrocławskie
479. Wrocław – Kąty
Wrocławskie
480. Wrocław – Kąty
Wrocławskie
Cieśla Beata
481. Wrocław – Kąty
Wrocławskie
Nowakowski Krzysztof
482. Wrocław - Kiełczów
Dąbrowska Agata
483. Wrocław – Kiełczów
Dubin Jerzy
484. Wrocław - Kiełczów
Grabiński Tomasz
485. Wrocław - Kiełczów
Kopciał Jarosław
486. Wrocław - Kiełczów
Skóra Michał
487. Wrocław - Kiełczów
Stępień Marta
488. Wrocław Kobierzyce
Borkowska Katarzyna
489. Wrocław –
Kobierzyce
Kmiecik Krzysztof
Gotowiecka Marta
Nowakowska Ewelina
Łukaszewski
50-503 Wrocław, ul. Paczkowska 26
Przychodnia Weterynaryjna Kanwet Sp. z o.o.
55-040 Bielany Wrocławskie, ul. Sosnowa 28/2
Przychodnia Weterynaryjna Kanwet Sp. z o.o.
55-040 Bielany Wrocławskie, ul. Sosnowa 28/2
Przychodnia Weterynaryjna „VET CARE”
55-002 Kamieniec Wrocławski, ul. Wrocławska 144
Gabinet Weterynaryjny
55-080 Kąty Wrocławskie, ul. Dworcowa 3, Smolec
Gabinet Weterynaryjny „A-BCwet” Beata Cieśla
55-080 Kąty Wrocławskie, ul. Norwida 4 B
Gabinet Weterynaryjny NEOWET Marta Gotowiecka
55-080 Kąty Wrocławskie, ul. Norwida 4 B
Przychodnia Weterynaryjna „ANIMAL”
lek. wet. Krzysztof Nowakowski
55-080 Kąty Wrocławskie, ul.1 Maja 46U/5
Przychodnia Weterynaryjna „ANIMAL”
lek. wet. Krzysztof Nowakowski
55-080 Kąty Wrocławskie, ul.1 Maja 46U/5
Przychodnia Weterynaryjna „Akacjowa”
lek. wet. Jarosław Kopciał
55-093 Kiełczów, ul. Akacjowa 78
Gabinet Weterynaryjny
55-093 Kiełczów, ul. Ogrodowa 5
Gabinet Weterynaryjny „Kątna”
55-093 Kiełczów, Kątna 7
Przychodnia Weterynaryjna „Akacjowa”
lek. wet. Jarosław Kopciał
55-093 Kiełczów, ul. Akacjowa 78
Przychodnia Weterynaryjna „Akacjowa” lek. wet.
Jarosław Kopciał
55-093 Kiełczów, ul. Akacjowa 78
Przychodnia Weterynaryjna „Akacjowa”
lek. wet. Jarosław Kopciał
55-093 Kiełczów, ul. Akacjowa 78
Gabinet Weterynaryjny KAMA s.c.
Janusz Borkowski, Włodzimierz Koliński
55-040 Kobierzyce, ul. Robotnicza 20
Gabinet Weterynaryjny s. c.
lek. wet. Krzysztof Kmiecik, lek. wet. Piotr Tarnawski
55-040 Kobierzyce, ul. Spółdzielcza 8
600 314-050
0411/16/2011
71/ 311-28-19
[email protected]
0412/16/2011
71/3819055, 71/3185211
[email protected]
71 316 84 39, 0601069129
[email protected]
501 533-564
[email protected]
695-640-739
0341/16/2008
71/ 390-47-13
0509696119
0285/16/2007
71/ 390-47-13
0509696119
0158/16/2005
71/ 728-29-30,
502 582-582
0510/16/2013
71/ 398-84-78
0130/16/2004
502 518-855,
[email protected]
71/ 728-29-30,
502 582-582
0479/16/2012
71/ 728-29-30
0612/16/2015
71/ 728-29-30,
502 582-582
0513/16/2013
691 357-907, 519 730-707
[email protected]
0435/16/2011
0601846755
[email protected]
0300/16/2007
0357/16/2009
0569/16/2014
0478/16/2012
0409/16/2010
34
490. Wrocław Kobierzyce
Kolińska Magdalena
491. Wrocław –
Kobierzyce
492. Wrocław –
Kobierzyce
Królikowska Katarzyna
493. Wrocław –
Kobierzyce
Tarnawski Piotr
494. Wrocław - Mietków
Bielski Stanisław
495. Wrocław-Siechnice
Białoń Dominika
496. Wrocław-Siechnice
Podgórska Wiktoria
497. Wrocław –
Sobótka
Królikowski Paweł
Szulc Agnieszka
498. Wrocław – Sobótka
Ząbek Sławomir
499. Wrocław-Wysoka
Janeczek Agnieszka
500. Wrocław Żórawina
Długoszowska Marta
501. Wrocław Żórawina
502. Wrocław Żórawina
503. Ząbkowice Śląskie
Szymańska Agata
Rybska – Bielec
Małgorzata
Buła Jan
504. Ząbkowice Śląskie Dernowska Aleksandra
Gabinet Weterynaryjny KAMA s.c.
Janusz Borkowski, Włodzimierz Koliński
55-040 Kobierzyce, ul. Robotnicza 20
Wpis zawieszony
691 357-907, 519 730-707
[email protected]
Gabinet Weterynaryjny „BIELANY” s.c. HTMedical
Paweł Królikowski, Katarzyna Królikowska
55-040 Kobierzyce, Bielany Wrocławskie,
ul. Lipowa 1
Gabinet Weterynaryjny s. c.
lek. wet. Krzysztof Kmiecik, lek. wet. Piotr Tarnawski
55-040 Kobierzyce, ul. Spółdzielcza 8
Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Stanisław Bielski
55-081 Mietków, ul. Spółdzielcza 3
Gabinet Weterynaryjny „ProVet”
55-011 Siechnice, ul. Świerczewskiego 40/14
Gabinet Weterynaryjny VIKIVET Wiktoria Podgórska
55-010 Żerniki Wrocławskie, ul. Wrocławska 14
Przychodnia Weterynaryjna ZAŁOGA
CZAWORONOGA
55-050 Sobótka, ul. Warszawska 7
Przychodnia Weterynaryjna
55-050 Sobótka, ul. Mickiewicza 37
Przychodnia Weterynaryjna CZTERY ŁAPY I TY
Sp. z o.o.
52-200 Wysoka, ul. Chabrowa 95 B-C
Gabinet Weterynaryjny „OPTIVET” Małgorzata
Rybska-Bielec
55-020 Żórawina, ul. Sportowa 21
Gabinet Weterynaryjny AGAWET
55-020 Żórawina, Al. Niepodległości 18
Gabinet Weterynaryjny „OPTIVET”
55-020 Żórawina, ul. Sportowa 21
Gabinet Weterynaryjny s. c.
lek. wet. Zygmunt Ptak, lek. wet. Jan Buła
57-230 Kamieniec Ząbkowicki, Plac Kościelny 2
Przychodnia Weterynaryjna Ziębice
71/ 311-27-68
[email protected]
0480/16/2012
605-833-831,
[email protected]
0155/16/2005
601-788-950, 71/ 316-82-52
[email protected]
71/ 780-54-55,0502509202,
[email protected]
664 745 745
0613/16/2015
730 230 949
[email protected]
0600/16/2015
71/ 3162863
0206/16/2005
71/ 786-78-84
[email protected]
0308/16/2007
[email protected]
0428/16/2011
509 890-896, 71 3165316
0468/16/2012
609-142-036
[email protected]
074/ 817-34-96
0140/16/2004
74/ 8342878
[email protected]
074/ 8103220
0487/16/2012
074/ 817-15-49
0153/16/2005
57-220 Ziębice, ul. Wojska Polskiego 10 A
505. Ząbkowice Śląskie Felcenloben Jerzy
506. Ząbkowice Śląskie Kułach Krzysztof
Gabinet Weterynaryjny „DOLWET”
57-211 Ciepłowody, ul. Ząbkowicka 21
Gabinet Weterynaryjny
57-256 Bardo, ul. Grunwaldzka 18
0441/16/2011
0258/16/2006
0315/16/2007
0580/16/2014
0145/16/2004
0202/16/2005
35
507. Ząbkowice Śląskie Marcinków Dariusz
„DAMAR” Gabinet Weterynaryjny
57-200 Ząbkowice Śl., Os. XX lecia 52
508. Ząbkowice Śląskie Ptak Zygmunt
Gabinet Weterynaryjny s. c.
lek. wet. Zygmunt Ptak, lek. wet. Jan Buła
57-230 Kamieniec Ząbkowicki, Plac Kościelny 2
509. Ząbkowice Śląskie Skrzyniarz-Skiba Klaudia Przychodnia Weterynaryjna Ziębice lek. wet. Aleksandra
Dernowska
074/ 81-51-353,
0603927578
074/ 817-34-96
0100/16/2004
0144/16/2004
74/ 8342878
0487/16/2012
792-858-658
0552/16/2014
0604 155-837
[email protected]
075/ 775-90-11
0607 797-935
502-136-189
0233/16/2006
782-180-202
[email protected]
782-180-202
[email protected]
533-107-026
[email protected]
0605129048
0504/16/2013
075/ 77-56-238
0313/16/2007
600-947-690
[email protected]
0557/16/2014
075/ 721-23-95
0129/16/2004
075/ 77-57-896
0604 878-574
607 387-752
0217/16/2005
756-480-266
0599/16/2015
608-307-013
0526/16/2013
57-220 Ziębice, ul. Wojska Polskiego 10 A
510. Zgorzelec
Cerobska Aleksandra
511. Zgorzelec
Czarnecki Krzysztof
512. Zgorzelec
513. Zgorzelec
Biernacka-Staniewicz
Natalia
Dyś Mieczysław
514. Zgorzelec
Gajewska Marta
515. Zgorzelec
Górnik Marcin
516. Zgorzelec
Kaczmarzyk Arkadiusz
517. Zgorzelec
Kanczewska Paulina
518. Zgorzelec
Krawczyk Andrzej
519. Zgorzelec
Mutlu Hanna
520. Zgorzelec
Pawełek Piotr
521. Zgorzelec
Rębisz Maciej
522. Zgorzelec - Pieńsk Sobczuk Sylwia
523. Zgorzelec
Zaręba Jerzy
524. Złotoryja
Brzyska Marta
Gabinet Weterynaryjny Aleksandra Cerobska
59-900 Zgorzelec, ul. Iwaszkiewicza 21 B
Gabinet Weterynaryjny „SERBINÓW”
59-920 Bogatynia, ul. O. Boznańskiej 8
Gabinet Weterynaryjny Małgorzata Zaręba
59-900 Zgorzelec, ul. Daszyńskiego 75
Przychodnia Weterynaryjna Mieczysław Dyś
59-900 Zgorzelec, ul. Tuwima 1 C
Przychodnia Weterynaryjna REDVET Marta Gajewska
59-920 Bogatynia, ul. Słowiańska 18
Przychodnia Weterynaryjna REDVET Marta Gajewska
59-920 Bogatynia, ul. Słowiańska 18
Gabinet Weterynaryjny AK-VET Arkadiusz Kaczmarzyk
59-900 Zgorzelec, ul. Warszawska 50 A
Gabinet Weterynaryjny „FORMICA”
59-900 Zgorzelec, ul. Berlinga 4
Gabinet Weterynaryjny „AGROWET” s.j.
Kacperski i Wspólnicy
59-900 Zgorzelec, ul. Poluszyńskiego 1
Gabinet Weterynaryjny CENTRUM lekarz weterynarii
Hanna Mutlu
59-920 Bogatynia, ul. Dzika 4
Przychodnia Weterynaryjna "MANHATTAN" lek. wet.
Piotr Pawełek
59-900 Zgorzelec, ul. Wyspiańskiego 63B
Gabinet Weterynaryjny „Medi – vet”
59-900 Zgorzelec, ul. Kochanowskiego 14
Gabinet Weterynaryjny „MATVET”
59-930 Pieńsk, ul. Bolesławiecka 18 a/I/1
Gabinet Weterynaryjny „MATVET”
59-900 Zgorzelec, ul. Łużycka 30C
Gabinet Weterynaryjny Małgorzata Zaręba
59-900 Zgorzelec, ul. Daszyńskiego 75
Gabinet Weterynaryjny BOLIŁAPKA lek. wet. Marta
0419/16/2011
0382/16/2010
0636/16/2015
0536/16/2013
369/16/2009
0432/16/2011
36
525. Złotoryja
Cwynar Michał
526. Złotoryja
Lichość Michał
527. Złotoryja
Molenda Romuald
Brzyska
Przychodnia Weterynaryjna s. c.
lek. wet. Romuald Molenda, lek. wet. Michał Cwynar
59-500 Złotoryja, ul. Wyszyńskiego 12
Gabinet Weterynaryjny
59-500 Złotoryja, ul. 3 Maja 11
Przychodnia Weterynaryjna s. c.
lek. wet. Romuald Molenda, lek. wet. Michał Cwynar
59-500 Złotoryja, ul. Wyszyńskiego 12
076/87-83-279
0243/16/2006
605 118-156
[email protected]
076/87-83-279
0329/16/2008
0244/16/2006