Harmonogram Ruszaj Po EurO – WIELKI FINAŁ

Transkrypt

Harmonogram Ruszaj Po EurO – WIELKI FINAŁ
Harmonogram
Ruszaj Po EurO – WIELKI FINAŁ
Godzina
Wydarzenie
9:30
Rejestracja uczestników i losowanie kolejności wystąpienia Zespołów
9:45
Rozpoczęcie Wielkiego Finału – powitanie gości, wystąpienie przedstawiciela Urzędu
Marszałkowskiego w Katowicach
10:00
Wystąpienia Zespołów
13:20
Przerwa
13:30
Spotkanie z Przedstawicielami Uniwersytetu Śląskiego oraz Uniwersytetu
Ekonomicznego, Zwiedzanie CINIBA
14:45
Wyniki konkursu – rozdanie dyplomów
Wydarzenia towarzyszące:
 możliwość zrobienia zdjęcia przy fotostandzie
 stoisko informacyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
 stoisko informacyjne Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Katowicach
 stoisko informacyjne Europe Direct Katowice
 stoisko informacyjne projektu „Bądź przedsiębiorczym – aktywizacja młodzieży szkół
zawodowych i średnich zawodowych przeciw wykluczeniu” współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Podobne dokumenty