aplikacja robocza 1

Transkrypt

aplikacja robocza 1
ASP W KRAKOWIE WYDZIAŁ ARCHITEKTURY WNĘTRZ
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. J. SŁOWACKIEGO W PRZEMYŚLU
V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. A. WITKOWSKIEGO W KRAKOWIE
aplikacja robocza 1 arkusz 1
materiały • dyspozycje • słownik
W SIECI DESIGNU
• zdefiniuj słowa, zwroty, określenia, pojęcia, rzeczy, którymi się posługujesz
•
maksyma cesarza Oktawiana Augusta - ,,wiem, że Ja wiem, jeżeli Ktoś wie, że Ja wiem“
• określ problemy, które pojawiają się ,,lawinowo“
•
•
•
Marcel Duchamp - ,,nie ma problemu, nie ma rozwiąnia“
• zbuduj [wstępną] hipotezę
•
•
•
•
Willard Van Orman Quine -,,wyszukiwanie hipotez nie jest nauką, lecz sztuką imaginacyjną. Jest to sztuka
nauki“
• wprowadż bramki kontrolne / punkty kontrolne twojej hipotezy
•
•
•
•
•
W.V.O.Q – ‚,pamietając, że nie można mieć nadziei na znalezienie mechanistycznej procedury optymalizacji
dochodzenia do hipotez – najogólniejsza z norm pomocnych to zapewne konserwatyzm,czyli zasada minimal
nego okaleczenia, oraz prostota zwana brzytwą Ockhama“
• sprawdż / zweryfikuj hipotezę
•
Tadeusz Kotarbiński -,,...takie przypuszczenie dotyczące zachodzenia pewnych zjawisk lub zależności, które
pozwalają wyjaśnić jakiś niewytłumaczalny dotąd problem – to hipoteza“
Kazimierz Ajdukiewicz - ,, ...nieprzyjęta jeszcze racja wyjaśnienia jakiegoś faktu, którą podajemy pro cedurze
sprawdzania“
• prowadż zapis gry, rób notatki, annalizuj przebieg gry
•
,,ucz się“
• napisz procedurę – kontroluj ,,maszynę“
• opisz ,,jak“ to robisz ?
• zastanów się po co to robisz...
• pamiętaj, że jesteś w tym dobra/dobry
1
ASP W KRAKOWIE WYDZIAŁ ARCHITEKTURY WNĘTRZ
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. J. SŁOWACKIEGO W PRZEMYŚLU
V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. A. WITKOWSKIEGO W KRAKOWIE
• słownik
hipoteza ( gr. hypóthesis = przypuszcenie ) 1.założenie oparte na
prawdopodobieństwie, wymagające sprawdzenia; jakie kolwiek orzecenie niezupełnie pewne, przypuszczenie.
2. zdanie nie wpełni uzaszdnione, rozważanie jako racja,
dla pewnych uznanych zdań.
imaginacja ( łac. imaginatio = wyobrażenie ) 1. zdolność wyobra żania sobie rzeczy nie istniejących lub nie widzianych,
tworzenie obrazów lub sytuacji urojonych; wybujała fan tazja, wyobrażnia. 2. Wytwór wyobrażni, rzecz wymyślo –
na, urojenie.
2