Uprawnieni do otrzymania Karty Dużej rodziny

Transkrypt

Uprawnieni do otrzymania Karty Dużej rodziny
MOPS Dębica
Uprawnieni do otrzymania Karty Dużej rodziny
Poprzez rodzinę wielodzietną należy rozumieć rodzinę zamieszkałą pod wspólnym adresem na
terenie miasta Dębicy, składającą się z rodziców/rodzica lub opiekunów/opiekuna, rozliczających się z
podatku dochodowego na rzecz Gminy Miasta Dębica i mających na utrzymaniu troje lub więcej
dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia, lub do ukończenia 25 roku życia w przypadku, gdy
dziecko uczy się/studiuje.
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny upoważnia do korzystania ze zniżek na terenie całego kraju.
Wykaz uprawnień wynikający z posiadania Karty Dużej Rodziny zamieszczony jest na stronie
internetowej www.rodzina.gov.pl.
„Dębicka Karta Rodziny Trzy Plus” będzie uprawniała mieszkańców Dębicy do korzystania z ulg
wynikających z zapisów uchwały Rady Miejskiej (www.debica.pl, www.mops-debica.pl ).
Karta Dużej Rodziny wydawana jest bezpłatnie, każdej osobie zgłoszonej we wniosku.
Czym jest Karta Dużej Rodziny ?
https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/karta-duzej-rodziny
Co oferuje Karta Dużej Rodziny ?
https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/uprawnienia?dzial=pliki
1

Podobne dokumenty