deklaracja zgodności

Transkrypt

deklaracja zgodności
DEKLARACJA ZGODNOŚCI
Producent:
Adres:
Miasto, kraj:
Heatrae Sadia
Hurricane Way
Norwich Norfolk NR 6 6 EA, Wielka Brytania
Przedstawiciel producenta na terenie RP:
Adres:
Miasto, kraj:
De Dietrich Technika Grzewcza Sp. z o. o.
ul. Północna 15-19
54-105 Wrocław, Polska
Urządzenie: pojemnościowe podgrzewacze
c.w.u.
Typ: Premier Plus, Mega Flo, Solar
Model: BPP 100, BPP 150, BPP 200, BPP 300,
Mega Flo, Solar
są zgodne z niżej wymienionymi dyrektywami UE:
Deklarujemy, że wymienione produkty:
Dyrektywa:
Normy związane:
2014/68/UE
Dyrektywa Ciśnieniowa
art.4, pkt.4
2009/125/UE
Dyrektywa Ekoprojektu
Rozporządzenie KE 814/2013
Dyrektywa Etykietowania
Rozporządzenie KE 812/2013
2010/30/UE
Wrocław, dnia 4 stycznia 2016 roku.
Product Manager
Waldemar Matuszyński