Reserved: Nie rezerwuj informacji tylko dla siebie!

Transkrypt

Reserved: Nie rezerwuj informacji tylko dla siebie!
Artykuł pobrany ze strony
http://www.ekonsument.pl/news-show-66537.php
Reserved: Nie rezerwuj informacji tylko dla siebie!
23.01.2012, Maria
Nieczęsto zdarza się, by polskie firmy osiągały międzynarodowy sukces i były obecne na rynkach kilkunastu
krajów europejskich. Markę Reserved zna i lubi nie tylko wiele Polek i Polaków, ale też konsumentów/ek z
Czech, Bułgarii i Ukrainy. Jeśli chcesz, aby za tą rozpoznawalnością szła także odpowiedzialność - wyślij list i
zapytaj, w jakich warunkach produkowane są te popularne ubrania.
Wyślij list do LPP (właściciela marki Reserved) i skłoń firmę do większej przejrzystości i odpowiedzialności
>>
Globalny rynek odzieżowy zdominowany jest przez duże firmy i sieci detaliczne. Ich sukces nie byłby
możliwy bez przeniesienia większości produkcji do krajów słabiej rozwiniętych i o niższych standardach
pracy. Ponad 60% światowej produkcji ubrań odbywa się w Azji (przede wszystkim w Chinach, Indiach,
Bangladeszu, Sri Lance), gdzie zatrudnionych jest ponad sto milionów pracowników! Relokacja produkcji
odzieży do tych krajów spowodowała możliwość obniżenia ceny nie tylko kosztem spadku jakości, ale przede
wszystkim kosztem pracowników, których prawa są ustawicznie łamane. Główne problemy, z jakimi zmagają
się pracownicy, to: nadmiernie wydłużony czas pracy, narzucane i nie opłacane należycie nadgodziny, brak
umów o pracę i zabezpieczeń socjalnych, brak bezpieczeństwa i higieny pracy w fabrykach (niestosowanie
odzieży ochronnej, praca z toksycznymi substancjami, brak zabezpieczeń przeciwpożarowych, zablokowane
wyjścia ewakuacyjne), głodowe wynagrodzenia, odbieranie praw związkowych, zły stan zdrowia i
wycieńczenie pracowników, molestowanie seksualne oraz psychiczne, praca w ciągłym stresie.
Aby sprostać powyższym problemom i oczekiwaniom konsumentów, wiele międzynarodowych firm
odzieżowych wprowadziło już odpowiednie mechanizmy gwarantujące poprawę warunków pracy. Pierwszym
krokiem do polepszenia sytuacji jest zdecydowanie się na większą przejrzystość firmy i jej uczciwość wobec
konsumentów. Informowanie o miejscach produkcji, warunkach pracy, stosowanych narzędziach społecznej
odpowiedzialności biznesu (np. wprowadzanie etycznych kodeksów postępowania, współpraca ze związkami
zawodowymi i organizacjami społecznymi, poddawanie się niezależnym kontrolom) stało się już standardem
w wielu europejskich firmach odzieżowych.
Niestety, pomimo swojego marketingowego sukcesu, LPP, właściciel marki Reserved oraz Cropp, House,
Mohito i Promostars, wciąż nie podjęło widocznych wysiłków na rzecz monitorowania i poprawy warunków
pracy w fabrykach swoich dostawców. Koalicja Clean Clothes Polska (współtworzona przez takie organizacje
jak Polska Akcja Humanitarna, Koalicja Karat i Polska Zielona Sieć) od 2 lat wzywa LPP i inne polskie firmy
odzieżowe do większej przejrzystości i odpowiedzialności za warunki pracy przy produkcji sprzedawanych
przez nie ubrań. Sądzimy jednak, że dopóki LPP nie zobaczy zainteresowania ze strony swoich konsumentów
i konsumentek, nie podejmie żadnych znaczących kroków w kierunku wdrożenia zasad społecznej
odpowiedzialności biznesu w swojej firmie.
Dołącz do akcji Clean Clothes Polska i wyślij list, który ma przekonać firmę do większej przejrzystości i
odpowiedzialności społecznej >>