Autor: Magdalena Kubacka Tytuł: Niezwykłe dzieła sztuki

Transkrypt

Autor: Magdalena Kubacka Tytuł: Niezwykłe dzieła sztuki
Autor:
Magdalena Kubacka
Niezwykłe dzieła sztuki- grupowanie
Tytuł:
Edukacja:
Edukacja wczesnoszkolna- klasa III
Centrum aktywnej edukacji
Tagi
Hasła kluczowe
Opis ćwiczenia i wskazówki autora :
Centra artystyczno-ruchowe
Dzieła sztuki, pomniki, rzeźby, obrazy,
budowle
Cel gry- poznanie niezwykłych dzieł sztuki
znajdujących się w muzeach i na ulicach miast
całego świata.
Gra interaktywna polega na grupowaniu
ilustracji przedstawiających dzieła sztuki:
obrazy, rzeźby, pomniki, budowle.
Należy przygotować komputery
z dostępem do Internetu
(do pracy
indywidualnej) lub tablicę interaktywną
i projektor, aby wyświetlić grę dla wszystkich
uczniów:
http://LearningApps.org/watch?v=pc543tqfn01