Jak osiągnąć wyjątkową efektywność? DECYZJI

Komentarze

Transkrypt

Jak osiągnąć wyjątkową efektywność? DECYZJI
DECYZJI
wyjątkowa efektywność
Jak osiągnąć
wyjątkową efektywność?
WYJĄTKOWA
EFEKTYWNOŚĆ
K
tóre decyzje mają największe znaczenie?
J
ak uniknąć elektronicznego tornado?
J
ak gromadzić energię do wyjątkowych osiągnięć?
1
2
3
4
5
WYBIERAJ
RZECZY WAŻNE
MIERZ
WYSOKO
UKŁADAJ
DUŻE KAMIENIE
ZARZĄDZAJ
TECHNOLOGIĄ
PODSYCAJ SWÓJ
OGIEŃ
NIE UZALEŻNIAJ SIĘ
OD SPRAW PILNYCH
NIE PODDAWAJ SIĘ
RUTYNIE
NIE ROZMIENIAJ SIĘ
NA DROBNE
NIE BĄDŹ JEJ
NIEWOLNIKIEM
NIE WYPAL SIĘ
POGRZEBANY
ŻYWCEM
Od jakości podejmowanych przez nas decyzji
zależy to, czy ulegniemy codziennej rutynie, czy
też będziemy się rozwijać i wznosić na wyżyny
efektywności. Szkolenie 5 Decyzji – wyjątkowa
efektywność pokazuje, na czym polega proces
podejmowania decyzji, mający na celu przemyślane
inwestowanie swego czasu, energii i uwagi. 5 Decyzji,
dzięki wykorzystaniu najnowszych badań i praktyki
biznesowej, pozwala zwiększyć zdolność do osiągania
tych wyników, które naprawdę mają znaczenie.
Dzięki temu w sposób wymierny rośnie efektywność
jednostki, zespołu i całej organizacji.
5 Decyzji – wyjątkowa efektywność pokazuje,
jak zmienić życie, dokonując pięciu fundamentalnych
wyborów, które dotyczą naszych działań i postaw.
1
2
3
4
5
WYBIERAJ RZECZY WAŻNE
Nie uzależniaj się od spraw pilnych
MIERZ WYSOKO
Nie poddawaj się rutynie
UKŁADAJ DUŻE KAMIENIE
Nie rozmieniaj się na drobne
ZARZĄDZAJ TECHNOLOGIĄ
Nie bądź jej niewolnikiem
PODSYCAJ SWÓJ OGIEŃ
Nie wypal się
W dzisiejszym świecie ludzie grzęzną w nawale e-maili, przytłoczeni
oczekiwaniami, próbując zrobić coraz więcej, w coraz krótszym czasie.
Uczestnicy 5 Decyzji dowiedzą się jak odsiać sprawy najwyższej wagi
od tego, co ich rozprasza, aby skupić się na rzeczach naprawdę ważnych.
Niemal każdy z nas chciałby dokonać czegoś wyjątkowego, jednak konflikt
priorytetów często utrudnia uzyskanie nieprzeciętnych rezultatów.
Uczestnicy 5 Decyzji definiują ponownie swoje role, wyznaczając ambitne
cele w najważniejszych dla siebie obszarach.
Zbyt duża presja codziennych zadań i obowiązków może sprawić,
że poczujemy się bezsilni i nie będziemy panować nad tym, co robimy.
Uczestnicy 5 Decyzji dowiadują się, w jaki sposób sprawować kontrolę nad
swoim życiem. Dzięki umiejętnemu planowaniu i konsekwencji w realizacji
zadań mają większe szanse, by osiągać znaczące wyniki.
Elektroniczne tornado (e-maile, sms-y, powiadomienia na serwisach
społecznościowych) zagraża efektywności bardziej niż cokolwiek przedtem.
Uczestnicy 5 Decyzji wykorzystują technologię jako dźwignię. Dają odpór
rozpraszającej ich technologicznej nawałnicy, optymalizując aplikacje
(takie jak Microsoft® Outlook®), aby zwiększyć swoją efektywność.
Presja wywierana przez współczesne środowisko pracy sprawia, że liczba
ludzi, którzy ulegają wypaleniu zawodowemu, jest alarmująco wysoka.
Kierując się „5 źródłami energii™, uczestnicy szkolenia korzystają
z najnowszej wiedzy naukowej na temat funkcjonowania mózgu,
aby systematycznie odnawiać swoją energię psychiczną i fizyczną.
MATERIAŁY SZKOLENIOWE
“Extraordinary productivity is not about time
management, it’s about managing your decisions,
attention, and energy.” —Leigh Stevens
DECYZJI
DECYZJI
wyjątkowa efektywność
wyjątkowa efektywność
HIGIENA
MÓZGU
DECYZJI
DECYZJI
wyjątkowa efektywność
KLUCZOWE
CELE
MATERIAŁY UCZESTNIKA
DECYZJI
wyjątkowa efektywność
wyjątkowa efektywność
BIUROWA
NIRWANA
MONOGRAFIA
DECYZJI
DECYZJI
DECYZJI
DECYZJI
4G
9:41 AM
5 CHOICES
w y j ą t k o w a e f ewkytjyąwt knoow
ś ća e f e
wkytjyąw
t knoowś a
ć efektywność
wyjątkowa efektywność
PLANNER
Portal the5choices.com
Dostęp do testów samooceny oraz instrukcji, jak
dostosować zawartość szkolenia do smartfonów,
tabletów i aplikacji internetowych, takich jak
Google Apps®.
Podręcznik uczestnika
Trzy dodatkowe moduły
(krótkie filmy szkoleniowe)
Fr
an
kli
MATERIAŁY
SZKOLENIOWE
nC
ov
ey
.A
ll r
igh
ts r
ese
rved
. Use
re s t ric te
ns
d t o te r m s o f th e L i ce
re
e Ag
em
ent
.F
RA
11
04
59
Ve
.6
©
rs
io
n
1.
0
Become extraordinary
BIUROWA
HIGIENA
KLUCZOWE
NIRWANA
CELE
MÓZGU
„Cele Kluczowe”
Chris McChesney
ekspert ds. skutecznej realizacji, FranklinCovey
„Biurowa nirwana”
Julie Morgenstern
ekspert ds. efektywności osobistej
autorka bestsellerów The New York Times
Aplikacja 5 Decyzji (już wkrótce)
Noś swoją produktywność w kieszeni
5 Decyzji – monografia
Materiały szkoleniowe na DVD
Notes
„Higiena mózgu”
dr Daniel Amen
badacz układu nerwowego
autor bestsellerów The New York Times
Proces kształcenia liderów w firmie warto zacząć od
szkolenia „7 Nawyków skutecznego działania”, które
pomaga rozwijać kompetencje osobiste. Kolejnym
krokiem w kształceniu liderów jest rozwinięcie ich
umiejętności menedżerskich podczas szkolenia
„W roli szefa”.
Niezastąpione w podnoszeniu jakości przywództwa
wśród doświadczonych menedżerów jest szkolenie
„Przywództwo XXI wieku” – esencja najlepszych
praktyk wybitnych liderów, owoc wieloletnich badań,
prowadzonych przez Stephena Coveya
i jego współpracowników.
Więcej informacji na temat rozwiązań rozwojowych FranklinCovey można znaleźć
na www.franklincovey.pl lub u naszych konsultantów: tel. (+48) 22 824 11 28, e-mail: [email protected]

Podobne dokumenty

7 S nawyków

7 S nawyków Jak osiągać ponadprzeciętne wyniki biznesowe? Nasze doświadczenie w temacie skuteczności ludzi i organizacji, sięgają prawie 30 lat. Wspieramy takie firmy jak Apple Inc. , Google, Microsoft, Citi, ...

Bardziej szczegółowo

przywództwo produktywność praktyka zaufania dyscyplina realizacji

przywództwo produktywność praktyka zaufania dyscyplina realizacji • praktycznie pod koniec każdego dnia odczuwają większą satysfakcję z tego, co udało im się dokonać.

Bardziej szczegółowo