klasa vi - Szkoła Podstawowa nr 9 w Gnieźnie

Transkrypt

klasa vi - Szkoła Podstawowa nr 9 w Gnieźnie
KLASA VI
1. Łuczak A., Murdzek A. – Między nami. Język polski 6. Podręcznik.
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
2. Łuczak A., Murdzek A. – Między nami. Język polski 6. Zeszyt
ćwiczeń. Gdańskie Wydawnictwo
3. Dzień dobry historio !. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla
klasy 6. Nowa Era lub stare wydanie podręcznika : G.
–
Wojciechowski
Historia
i społeczeństwo. Człowiek i jego cywilizacja. Klasa 6. Nowa Era/
Arka
4. Dzień dobry historio. Zeszyt ćwiczeń do historii i społeczeństwa dla
klasy 6. Nowa Era
5. Dobrowolska M., Jucewicz M., Karpiński M., Zarzycki P. –
Matematyka 6. Podręcznik dla klasy szóstej szkoły podstawowej.
Nowa
wersja
Matematyka
Gdańskie
z
Wydawnictwo
plusem).
Oświatowe
Nowe
(seria:
wydanie
od 2010
6. Zarzycka M. – Matematyka. Szkoła podstawowa klasa 6. Zbiór
zadań. Nowa wersja. Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe Nowe
wydanie
od 2010
7. Czerny A., Grzybowska – Mnich K., Lach H. – Tajemnice przyrody.
Podręcznik dla klasy VI. Nowa Era
8. Marko - Worłowska M. inni – Tajemnice przyrody. Zeszyt ćwiczeń
dla klasy VI. Część I, II. Nowa Era
9. Ściborowska B., Kubrakiewicz I. – Superkids 2. Podręcznik dla
szkoły
podstawowej.
Książka
ucznia.
Macmillan
Polska
(podręcznik, zeszyt ucznia) – kontynuacja z klasy V
10. Wójcik T. – Muzyczny świat. Podręcznik. Klasa 4-6. Część 2 MAC
11. Gacek A. – Pomaluj swój świat. Podręcznik. Klasa 4-6. Część 2
MAC
12. Łabędzki L. – Technika. Zeszyt ćwiczeń 4-6 szkoła podstawowa.
Wydawnictwo Rożak – kontynuacja z klasy V.
Uświęceni w Duchu Świętym. Wydaw. Księgarnia św. Wojciecha. Poznań

Podobne dokumenty