Osoba do przyuczenia na stan. Doradcy Finansowego

Transkrypt

Osoba do przyuczenia na stan. Doradcy Finansowego
Osoba do przyuczenia na stan.
Doradcy Finansowego
Lloyd Financial to niezaleŜna firma brokerska zajmująca się kompleksowym doradztwem finansowym. Klienci
indywidualni obsługiwani są w działach: ubezpieczeń, inwestycji długo jak i krótko terminowych oraz kredytów.
Jako jedyni zajmujemy się innowacyjnym na polskim rynku działem doradztwa finansowego i consultingu dla
małych i średnich przedsiębiorstw. Jesteśmy marką renomowaną na rynku międzybankowym. Dynamicznie się
rozwijamy.
To oferta dla osób chcących rozwijać się w branŜy, a nie posiadających doświadczenia. Wymagana jest
motywacja i otwartość na kontakt z ludźmi. ZaleŜy nam na osobach przebojowych, mających siłę przebicia, a
jednocześnie komunikatywnych. Szukamy osób zogniskowanych na pracę i rozwój w finansach, a nie
szukających jakiejkolwiek pracy.
Oferujemy :
• Wysokie zarobki (podstawa+premia miesięczna+premia roczna)
• MoŜliwość awansu w zaleŜności od wyników.
• Elastyczny czas pracy.
• Sprawdzony system szkoleń.
• Współpracę z renomowanymi instytucjami finansowymi.
• Szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów.
• Ciągły rozwój.
Wymagania :
•
•
•
•
•
•
Ambicja.
Motywacja.
Praca celami.
Skłonność do nauki i rozwoju.
Komunikatywność.
Etyka zawodowa.
Opis stanowiska
Aktywne pozyskiwanie klientów.
Konstrukcja Planów Finansowy w oparcie o analizę potrzeb klienta.
Obsługa klientów.
Efektywne wdraŜanie planów finansowych wraz z produktami.
Ciągła nauka.
Kontakt :
List motywacyjny oraz Ŝyciorys ze zdjęciem z dopiskiem odf/s prosimy przesłać na
[email protected]

Podobne dokumenty