Anna Nowak - Polski Instytut Mediacji i Integracji Społecznej

Transkrypt

Anna Nowak - Polski Instytut Mediacji i Integracji Społecznej
Radomsko 12.10.2011 r.
STOWARZYSZENIE
POLSKI INSTYTUT MEDJACJI
I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
AL. NAJŚWIĘTRZEJ MARYI PANNY
42 – 200 CZESTOCHOWA
REFERENCJE
Polski Instytut Mediacji i Integracji Społecznej od 24.06.2011 r. do 04.09.2011r.
organizował szkolenie „Asystent rodziny”. Szkolenie obejmowało 150 godzin
seminaryjno-warsztatowych przeprowadzonych z należytą starannością, dużym
profesjonalizmem organizacyjnym. Prowadzący warsztaty to kompetentni
i doświadczeni trenerzy, którzy ciekawie prowadzili warsztaty.
Polecam i rekomenduję Polski Instytut Mediacji i Integracji Społecznej jako
rzetelnego i solidnego partnera w realizacji programów szkoleń.
Nowak Anna

Podobne dokumenty