Wzór formularza odstąpienia od umowy - Goethe

Komentarze

Transkrypt

Wzór formularza odstąpienia od umowy - Goethe
Do
Goethe-Institut e.V.
Goethe-Institute in Deutschland
Bereich Marketing und Vertrieb
Goethestraße 20
80336 München (Monachium)
Niemcy
Faks: +49 89 15 921 - 202
E-mail: [email protected]
Niniejszym odstępuję(-emy) (*) od zawartej przeze mnie/przez nas (*) umowy zakupu następujących
towarów (*)/umowy o świadczenie następujących usług (*)
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Zamówiono w dniu (*) ____________ / otrzymano w dniu (*) __________________
________________________________________________________
Nazwisko konsumenta/konsumentów
________________________________________________________
Adres konsumenta/konsumentów
________________________________________________________
Podpis konsumenta/konsumentów (tylko w przypadku dokumentu papierowego)
_________________________
Data
(*) Niepotrzebne skreślić.

Podobne dokumenty