(martwiczemu zapaleniu jelit) na OITN

Transkrypt

(martwiczemu zapaleniu jelit) na OITN
Mleko ludzkie, a zapobieganie NEC
(martwiczemu zapaleniu jelit) na OITN
Prof. Shoo Lee
University of Toronto / Mount Sinai Hospital
Wykład ten będzie dotyczyć przeglądu literatury na temat korzyści, płynących ze stosowania mleka ludzkiego
u chorych dzieci na OITN. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na dzieci przedwcześnie urodzone, które są
narażone na wystąpienie martwiczego zapalenia jelit. Omówimy, jak i dlaczego mleko matki może pomóc w
zapobieganiu temu schorzeniu. Będziemy także analizować wyniki badań z wykorzystaniem mleka ludzkiego
do celów zapobiegania martwiczemu zapaleniu jelit, jak również doświadczenia wzięte z życia w ośrodkach,
które przyjęły tę strategię. Strategia ta, w szczególności, zmniejszyła częstość występowania NEC w Kanadzie
o ponad 50 % w ciągu ostatnich trzech lat. Ponadto wprowadzenie sprawdzonej praktyki dla poprawy jakości
podejścia (EPIQ) wraz z programem zintegrowanej opieki zapewnianej przez rodzinę (FiCARE) poprawiło
wskaźniki karmienia piersią o ponad 80 % przy jednoczesnym zmniejszeniu śmiertelności i zachorowalności.
22