Tęsknota za domem, czyli uczucia Opiekunki

Transkrypt

Tęsknota za domem, czyli uczucia Opiekunki
www.aterima-med.pl/niemiecki
Lekcja nr 55
Kurs niemieckiego dla Opiekunek
Tęsknota za domem, czyli uczucia Opiekunki
die Ausdrücke [di Ałsdryke] wyrażenia:
die Etikette [di Etikete] etykieta
die Tischsitten [di Tisz-zyten] obyczaje przy stole
die Tischkarte [di Tiszkarte] karteczka wskazująca miejsce przy stole
die Tischmanieren [di Tiszmaniren] maniery przy stole
sie hält sehr auf gute Tischmanieren [zi helt zea ałf gute Tiszmaniren] ona przywiązuje dużą wagę
do dobrych manier przy stole
die Kinderstube [di Kindasztube] wychowanie
speisen [szpajzen] posilić się, spożywać
Was wünschen Sie zu speisen? [Was wynszen Zi cu szpajzen?] Co życzy sobie Pan/Pani do
jedzenia?
die Befangenheit [di Befangenhajt] skrępowanie, zakłopotanie
mampfen [mampfen] pałaszować, zajadać
maulen [małlen] stroić fochy
die Suppenterrine, die Suppenschüssel [di Zupenterine, di Zupenszysel] waza do zupy
das Schemelchen [Szemelsien] taborecik
schlürfen [szlyrfen] siorbać
schmatzen [szmacen] mlaskać
gurgeln [gurgeln] bulgotać
sich die Nase schnäuzen [ziś di Naze sznojcen] wysmarkiwać nos
Man soll bei Tisch die Nase nicht schnäuzen [Man zol baj Tisz di Naze niśt sznojcen] Nie powinno
się smarkać przy stole
rücksichtsvoll [rykziśtsfol] taktowny, taktownie
mit dem Besteck herumfuchteln [mit dem Besztek herumfuchteln] wymachiwać sztućcami
ablecken [ableken] oblizywać
sich die Finger ablecken [ziś di Finga ableken] oblizywać sobie palce
die Beilage [di Bajlage] dodatek
ein Fleischgericht mit Gemüse und Salat als Beilage [ajn Flajszgeriśt mit Gemyze und Zalat als
Bajlage] danie mięsne z warzywami i sałatką jako dodatek
abbeißen [ab-bajsen] odgryzać
die Stulle [di Sztule] kanapka
der Gastgeber, die Gastgeberin [der Gastgeba, di Gastgeberin] gospodarz, gospodyni
nachschenken, nachgießen [nachszenken, nachgisen] napełnić kieliszek
den Mund mit der Serviette abtupfen [den Mund mit der Zerwiete abtupfen] przetrzeć usta serwetką
die Serviette knüllen [di Zerwiete knylen] gnieść serwetkę
der Gang [der Gang] danie
allgegenwärtig [algegenwertiś] wszechobecny
einen Aperitif servieren [ajnen Aperitif zerwiren] podać aperitif
die Essgewohnheiten [di Esgewonhajten] zwyczaje żywieniowe
1
www.aterima-med.pl/niemiecki
Materiał stanowi własność firmy ATERIMA Sp. z o.o. Sp. K. ul. Puszkarska 7f, 30-644 Kraków.
Reprodukcja, rozpowszechnianie lub inne wykorzystywanie całości lub części materiału w jakiejkolwiek formie dla celów innych, niż cele niekomercyjne i
osobiste jest zakazane.
2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)