nr 5 maj 2010 - Powiat Olsztyński

Transkrypt

nr 5 maj 2010 - Powiat Olsztyński
www.powiat-olsztynski.pl
Rej. PR 285 Miesięcznik Powiatu Olsztyńskiego
nr 5 (36)
maj 2010
Pismo bezpłatne
Powiat Olsztyński oddał hołd Mikołajowi Kopernikowi
Nie doceniamy piękna Warmii
Pożegnaliśmy najwybitniejszego Warmiaka
Zacieśniamy więzi współpracy
Fot. Archiwum redakcji
O atrakcjach turystycznych, nieodkrytych perełkach
powiatu i Warmii, spływach kajakowych, szlakach rowerowych i pieszych, rozmawiamy z Marianem Jurakiem, prezesem PTTK w Olsztynie.
str 2
Z okazji ponownego pochówku Mikołaja Kopernika Powiat
Olsztyński oddał artystyczny
hołd genialnemu astronomowi. Lucjan Marzewski skomponował eklektyczną Rapsodię Kopernikowską, czyli
muzyczny fresk o bogatej
i wszechstronnej działalności
Kopernika na Warmii. Światowe prawykonanie Rapsodii
miało miejsce na olsztyńskim
zamku.
Jacek Niedzwiecki
Powiat Olsztyński i Osnabrück inicjują w czerwcu cykliczne wydarzenie regionalne, jakim ma być Festiwal
Partnerstw Polsko-Niemieckich.
str 3
Zagłosuj na swojego dzielnicowego!
„Przegląd Warmiński” postanowił włączyć się aktywnie
w plebiscyt „Na najpopularniejszego dzielnicowego”.
Wszak dzielnicowy to policjant pierwszego kontaktu.
str 6
Gwiazdy na niebie i na scenie
Jurgis Kairys, Gosia Andrzejewicz i Piotr Szczepanik –
to największe gwiazdy lotniczo-artystyczne, które wystąpią już 20 czerwca na III Rodzinnym Pikniku Lotniczym na lądowisku w Gryźlinach.
str 7
Sposobów na uczczenie pamięci najwybitniejszego mieszkańca
Warmii, który 21 maja spoczął
ponownie we fromborskiej katedrze, było bardzo wiele. Powiat
Olsztyński, który zapoczątkował
w ubiegłym roku głośną kampanię Kopernik Warmiakiem, oddał
artystyczny hołd genialnemu naukowcowi. Wszak Kopernik był
wielkim artystą w każdej z dziedzin, którą się zajmował.
- Bogate dokonania Mikołaja Kopernika na Warmii zostały ubrane w piękną muzyczną oprawę
o 40-letnim życiu i działalności
na naszej ziemi – mówi Mirosław
Pampuch, starosta olsztyński.
Wędrówki astronoma inspiracją
Pomysł muzycznego uhonorowania Kopernika narodził się we
wspólnych rozmowach władz powiatu i prof. Leszka Szarzyńskiego,
kierownika zespołu kameralnego
„Pro Musiqua Antiqua”.
- Naszą główną ideą była chęć pokazania Kopernika w bardzo szerokim aspekcie jego działalności,
jako astronoma, kanonika-administratora, ekonomisty, zasadźcy
wsi, medyka, kartografa i reformatora społecznego – mówi Leszek
Szarzyński.
Do projektu udało się zaangażować prof.. Lucjana Marzewskiego,
wieloletniego dyrektora Instytutu
Muzyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, kompozytora
muzyki do ponad 100 sztuk teatralnych, 60 utworów chóralnych oraz muzyki instrumentalnej
i rozrywkowej. Lucjan Marzewski
Pamiątkowe zdjęcie po wykonaniu Rapsodii Kopernikowskiej na olsztyńskim zamku przy sarkofagu ze szczątkami astronoma
skomponował eklektyczną Rapsodię Kopernikowską.
- Rapsodia stanowi fresk muzyczny wszechstronnej działalności
Mikołaja Kopernika na Warmii – mówi Lucjan Marzewski.
– Wędrówki astronoma po XVIwiecznej Warmii opisane w wielu
źródłach historycznych stały się
inspiracją do skomponowania dużej formy wokalno-instrumentalnej utrzymanej w klimacie muzyki
typowo kameralnej przeznaczonej
na sześciu wykonawców.
Gradi, Gnarus i Gloriosus
Rapsodia składa się z pięciu części symbolizujących postać Mikołaja Kopernika. Są to: Introitus
(wstęp), Gradi (postać krocząca
przodem, odważna, przełamująca
trudności, schematy i stereotypy
m.in. w nauce światowej), Gnarus (część symbolizująca potęgę
wiedzy, znawstwo, rozgłos i sławę
oraz pełną świadomość głoszonych myśli), Gloriosus (człowiek
chlubny, pełen chwały) i Finis (zakończenie, wieńczące całą działalność na Warmii genialnego Polaka). W utworze Lucjan Marzewski
stosuje różnorodne środki wyrazu.
Dokonuje syntezy środków archaizujących, neoklasycznych i współczesnych.
- Eklektyzm stylistyczny i fakturalny dzieła stawia przed wykonawcami wysokie wymagania
artystyczne, nasycone często fragmentami wirtuozowskimi – mówi
Lucjan Marzewski. – Uroczyste,
światowe prawykonanie Rapsodii
miało miejsce 19 maja w Salach
Kopernikowskich olsztyńskiego
zamku. Utwór wykonał zespół
kameralny Pro Musiqua Antiqua
wraz z zaproszonymi gośćmi. Słuchacze, wśród których byli m.in.
mieszkańcy Olsztyna, powiatu,
powiatowi radni i przedstawiciele
mediów, nagrodzili artystów owacją na stojąco.
Fot. Archiwum redakcji
[email protected]
Spacerownik, kondukt i pogrzeb
To nie jedyne wydarzenie, które powstało przy współpracy
Powiatu Olsztyńskiego z okazji
ponownego pochówku najwybitniejszego mieszkańca Warmii.
W czwartek 20 maja olsztyński
oddział Gazety Wyborczej wydał
specjalną wkładkę do codziennego wydania gazety pod tytułem
„Spacerownik Kopernikański”.
Starostwo Powiatowe w Olsztynie
było partnerem tego wydania. Ponadto władze powiatu przewodziły w piątek 21 maja konduktowi
żałobnemu ze szczątkami Mikołaja Kopernika na trasie z Olsztyna do Dobrego Miasta, a starosta
Mirosław Pampuch wziął udział
w mszy pogrzebowej, która odbyła
się we fromborskiej katedrze.
01
xxxx
Rozmowa miesiąca
Nie doceniamy piękna Warmii
O atrakcjach turystycznych, nieodkrytych perełkach powiatu
i Warmii, spływach kajakowych,
szlakach rowerowych i pieszych,
rozmawiamy z Marianem Jurakiem, prezesem zarządu Warmińsko-Mazurskiego Oddziału
PTTK w Olsztynie.
Jacek Niedzwiecki
02b
03
04
[email protected]
- Powoli zaczyna się sezon turystyczny. Czy teren powiatu olsztyńskiego
i Warmii są atrakcyjnym miejscem
dla turystów?
- Obydwa miejsca są bardzo atrakcyjne
dla turystów i to z wielu powodów. To
właśnie tutaj grupują się piękne walory stworzone przez człowieka, czyli
zabytki. Nie ma tylu zabytków na Mazurach, ile ich jest na Warmii. Mamy
przecież piękny, ale mało wykorzystany i słabo rozpropagowany Szlak
Kopernikowski, który kiedyś nazywał
się Szlakiem Zabytków. Na Warmii
mamy też znakomite możliwości do
uprawiania turystyki aktywnej, czyli
spływów kajakowych czy wycieczek
rowerowych.
- Czy zauważył Pan na przestrzeni
ostatnich lat jakieś istotne zmiany,
które uatrakcyjniłyby turystycznie
teren powiatu?
- Z racji osobistego zainteresowania turystyką kajakową zauważyłem,
że zaczyna się stopniowe działanie w
kierunku zagospodarowywania rzek.
Warte podkreślenia są działania, które zostały podjęte na rzekach wokół
Olsztyna, jak Kośna, Pisa Warmińska,
Wadąg. Na swoje dni i na swój czas
czeka wciąż rzeka Łyna, która również
wymaga pewnych udogodnień dla kajakarzy. W Olsztynie to już się częściowo stało m.in. za sprawą „łapacza kajaków” zamontowanego przy słynnym
wodospadzie na ul. Nowowiejskiego.
Naprawdę niewiele trzeba, żeby rzeki
były łatwiej dostępne. Z podolsztyńskich gmin sporo w kierunku zagospo-
darowania rzek zrobiły gmina Barczewo i Purda.
- Czy sam atut malowniczego położenia nad jeziorem gospodarstwa
agroturystycznego lub ośrodka jest
wystarczającym argumentem do
ściągnięcia turystów? Czy to jednak
nie za mało?
- Jesteśmy tak przyzwyczajeni i zepsuci
pięknem krajobrazu, który nas otacza,
że nie zdajemy sobie sprawy, w jakim
pięknie mieszkamy. Jeśli ktoś pojedzie
w inne, płaskie części kraju i wraca,
to dopiero zauważa, jak tu jest ślicznie. Jeżeli dane gospodarstwo agrotupowiednio pokazane
rystyczne jest odpowiednio
ane, to turyści przyna zdjęciu i opisane,
en warunek, w tym
jadą. Ale jest jeden
spełniony – pogoda.
roku póki co niespełniony
Oczywiście takie gospodarstwa muszą
ertę, jak kajaki, rowemieć też swoją ofertę,
wość dowiezienia lub
ry, łowiska, możliwość
yjnych miejscowości
wskazania atrakcyjnych
na wycieczki.
- Jak wygląda kwestia znakowania
wych i pieszych w
szlaków rowerowych
podolsztyńskich gminach?
ierdzam, że w więk- Z radością stwierdzam,
ów utrzymywany
szości wypadków
ypracowany ponad
jest standard wypracowany
zez PTTK, zarówno
100 lat temu przez
zlaków pieszych, jak
w oznakowaniu szlaków
óry liczy sobie kilkai rowerowych, który
ki temu standardowi
dziesiąt lat. Dzięki
mamy utrzymanąą jednolitość oznakowania szlaków. Choć z drugiej strony jest pewien problem w gminach
ych oznakowań. Zaz utrzymaniem tych
eż nad tym, czy
stanawiam się też
należy oznakowaćć tak dużą
ów
liczbę kilometrów
szlaków, bo to są
setki kilometrów
w powiatach,
czy też nie lepiej byłoby się
skoncentrować
na utrzymaniu jednolitego szlaku np.
Kopernikow-
Jesteśmy tak przyzwyczajeni i zepsuci pięknem krajobrazu, który nas otacza, że nie zdajemy sobie sprawy, w jakim pięknie mieszkamy – uważa
Marian Jurak.
skiego jako rowerowego i pieszego
i tym przyciągać turystów. Obawiam
się, że tak dużej liczby kilometrów szlaków nie będziemy w stanie utrzymać
we właściwym stanie technicznym.
- Czy mamy w pobliżu Olsztyna
nieodkryte perełki, które przy odpowiedniej promocji mogłyby ściągnąć dodatkowych turystów?
- To zależy przez kogo nieodkryte. My
wiemy, co mamy. Tu pojawia się pytanie, czy to szersze grono osób jest
wskazane w danym miejscu. Jeśli będzie za duża antropopresja, czyli za
dużo ludzi w jednym miejscu, to straci ono swoją atrakcyjność. Dla mnie
przykładem miejsca, które traci na
nadmiarze ludzi jest pięknie położona
wieś Krutyń. Tam człowiek czuje się,
jak w dużym mieście, tłumy na ulicach. Dlatego niekoniecznie musimy
ściągać masy ludzi do każdego
miejsca.
Fot. Archiwum redakcji
Hisotryjka: 003
2
nr 5 (36)
2010
Sonda powiatowa
Czy Pana (Pani) zdaniem tereny powiatu olsztyńskiego
i Warmii są atrakcyjne dla turystów?
Numer ISSN 1641-3296
Wydawca: Starostwo Powiatowe w Olsztynie
Redaktor naczelny: Jacek Niedzwiecki
Sekretarz redakcji: Mariusz Kwas
Grafika, rysunki i skład: Krzysztof Matys
Adres redakcji:
Starostwo Powiatowe w Olsztynie
pl. Bema 5, 10-516 Olsztyn
tel. (0-89) 521-05-42
e-mail: [email protected]
nakład 400 egz.
Druk: Agencja Fotograficzno-Wydawnicza MAZURY
Pismo w wersji elektronicznej dostępne na stronie
www.powiat-olsztynski.pl
Małgorzata Strzelecka,
rolniczka z Olsztynka
- Oczywiście, że są atrakcyjne. Mamy
mnóstwo pięknych jezior, wiele zabytków, jest skansen w Olsztynku, liczne
pola namiotowe czy ciekawe restauracje. Naprawdę jest u nas co zwiedzać.
Tomasz Lamperski,
student z Barczewa
- Jasne, że są, ale trzeba jeszcze sporo
zainwestować, żeby przyjechało do
nas więcej turystów. Tereny i przyrodę
mamy piękną, tylko nie ma jak do tego
wszystkiego dojechać. O zagospodarowanie wołają też nasze jeziora.
Leszek Żebrowski,
przedsiębiorca z Kierzlin
- Ładniejszych nie ma na całym świecie. Wiem co mówię, bo objechałem
kawałek kuli ziemskiej. Mamy lasy,
wodę, która jest jeszcze dość czysta.
Gdy jestem u Niemców, to po jednej
nocy już nie mogę spać i chcę na Warmię. No i te kobiety…
F
03
-
ls
es
mieckich
10ko-Nie
wiec/Jun
Czer
i
06 tiwal Partnerstw Po20
brück
Pa
r
ti v
a
lsz
h
ty
s Ol
is c
sna
tsch-Poln
Po w i a t O
D eu
es
es
ń s ktnerschaftsf k rei
i Land
Pierwszy w historii Festiwal Partnerstw Polsko-Niemieckich
Zacieśniamy więzi współpracy
Fot. Archiwum redakcji
Powiat Olsztyński i Osnabrück inicjują w czerwcu cykliczne wydarzenie regionalne, jakim ma być Festiwal
Partnerstw Polsko-Niemieckich. – Ideą tej imprezy jest
zacieśnianie i utrwalanie
więzi ze swoimi zagranicznymi partnerami oraz rozwijanie nowych obszarów
Aktywne partnerstwo to szansa na wzajemne poznanie i zbliżenie narodów do
wspólnych inicjatyw – mówi siebie. Tak, jak to jest na corocznych, polsko-niemieckich obozach młodzieżowych
Mirosław Pampuch, starosta organizowanych przez Powiat Olsztyński i Osnabrück.
olsztyński. Tym celom będą
służyć liczne spotkania inte- ne). Polsko-niemiecka impreza ma zmienić wal Partnerstw będzie doskonałą płaszczyzną
gracyjne, panele, wykłady, te liczby pod względem ilościowym i jako- do wzajemnego poznania się, wymiany dościowym. Festiwal ma wzmacniać istniejące świadczeń w szerokim tego słowa znaczeniu
wystawy i koncerty.
partnerstwa i z drugiej strony zachęcać lokal- i prezentacji bogactwa kulturowego i histone społeczności oraz samorządy do nawiązy- rycznego – mówi Mirosław Pampuch.
Jacek Niedzwiecki
wania kontaktów z zachodnimi sąsiadami.
Służyć temu będą m.in. liczne spotkania
[email protected]
- Ideą tej imprezy jest zacieśnianie i utrwala- integracyjne, panele, wykłady, wystawy
Takiej imprezy jeszcze w naszym regionie nie więzi ze swoimi zagranicznymi partnera- i koncerty. W czasie seminarium na UWM
nie było! Mowa o pierwszej edycji Festiwalu mi oraz rozwijanie nowych obszarów wspól- zaplanowano m.in. występ chóru Bel CanPartnerstw Polsko-Niemieckich, która odbę- nych inicjatyw – mówi Mirosław Pampuch, to pod batutą Jana Połowianiuka, marszałek Jacek Protas nada Odznaki Honorowe
dzie się za niespełna miesiąc, w weekend od starosta olsztyński.
Festiwal potrwa trzy dni, ale wymiar regio- za Zasługi dla Województwa Warmińsko4 do 6 czerwca.
- To impreza, która poprzez aktywną part- nalny przyjmie trzeciego dnia, gdy na semi- Mazurskiego Manfredowi Hugo, staroście
nerską współpracę samorządów i orga- narium „Wspólna Europa – co dalej…?” Osnabrück, Hermanowi Broringowi, staronizacji pozarządowych ma zbliżać nasze na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim ście Emsland i Hansowi-Friedrichowi Tienarody do siebie – mówi Mariusz Kwas, w Olsztynie spotkają się partnerzy z całego mann, przewodniczącemu Rady Powiatu
Steinburg. Będzie też blok tematyczny podyrektor Wydziału Informacji, Promo- regionu.
święcony dotychczas zrealizowanym wspólcji i Rozwoju Starostwa Powiatowego
nym projektom i osiągnięciom w ramach
w Olsztynie. – Pomysł organizacji Festiwa- Wystawa, chór, debata i odznaki
lu Partnerstw to wspólna inicjatywa Powia- Swój udział w Festiwalu zapowiedzie- partnerskiej współpracy. Wystawę „Europa”
tu Olsztyńskiego i Osnabrück, aktywnych li partnerzy z pięciu polskich samorządów otworzą karykaturzyści: Fritz Wolf i Aleki pięciu niemieckich (Powiat Olsztyński sander Wołos. Zaplanowano też debatę
partnerów w Europie od 1998 roku.
i Osnabrück, Powiat Lidzbarski i Emsland, o szansach młodych ludzi w Unii EuropejPowiat Elbląski i Steinburg, miasto Bar- skiej, w której wezmą udział europosłowie
Nawiązujemy kontakty
W województwie warmińsko-mazurskim toszyce i Nienburg oraz gmina Barczewo i młodzież.
kontakty partnerskie polegające m.in. na i gmina Hagen). Będą też przedstawiciele Organizatorzy Festiwalu mają nadzieję, że
wymianie młodzieży, organizacji wspól- polsko-niemieckich stowarzyszeń i organiza- w przyszłości wydarzenie będzie platformą
nych imprez, czy współpracy z zakresu cji pozarządowych, które współpracują na co do tworzenia sieci współpracy na skalę repomocy społecznej, utrzymuje około 70 dzień, posłowie na Sejm RP i do Bundesta- gionalną.
proc. samorządów powiatowych i tyl- gu, europosłowie z Polski i Niemiec, władze
ko około 40 proc. samorządów gminnych UWM, wojewoda Marian Podziewski oraz
(w tych liczbach mieszczą się zarówno part- Jacek Protas, marszałek województwa, który
nerstwa aktywne, które regularnie współpra- objął honorowy patronat nad imprezą.
cują, jak i te, których kontakty są sporadycz- - Liczymy, że wydarzenie jakim będzie Festi-
Starostowie o współpracy z partnerami
Mirosław Pampuch,
starosta olsztyński
- Choć powiaty olsztyński i Osnabrück dzieli
ponad tysiąc kilometrów, charakter naszych
kontaktów trudno ograniczyć do oficjalnego miana „partnerstwo”. Łączy nas przyjaźń, która pozwala nam wspólnie troszczyć
się o największe wartości naszych regionów
– piękno przyrody i bogactwo kultury. Co
ciekawe, współpraca między nami zaczęła się
jeszcze przed powstaniem powiatów w 1999
roku. Rok wcześniej Warmiński Związek
Gmin, skupiający sześć gmin z terenu naszego powiatu podpisał deklarację o współpracy
z powiatem Osnabrück. Po reformie administracyjnej współpraca z niemieckim przyjacielem rozkwitła na wielu polach. Organizujemy obozy młodzieżowe, współpracują
młodzi strażacy, rodziny zastępcze, pomoc
społeczna, artyści, policjanci, nasze gminy
czy stowarzyszenia z obydwu powiatów.
Marek Chyl,
starosta lidzbarski
- Nasza współpraca z Powiatem Emsland
zaczęła się w 2004 roku, gdy starostą lidzbarskim był Jacek Protas, obecny marszałek województwa. Współpraca rodziła się
ostrożnie w takich dziedzinach jak wymiany
sportowe, młodzieżowe i oświata. Pierwszym
widocznym efektem były wspólne działania
na polu kulturalnym. Konkretnym efektem
dwustronnych warsztatów plastyczno-fotograficznych był piękny kalendarz na 2007
rok. Z roku na rok współpraca przybiera coraz bardziej konkretne efekty. Teraz działamy
razem m.in. w takich dziedzinach jak pomoc
rodzinie, doświadczeniami i rozwiązaniami
wymieniają się też rodziny zastępcze, rozwija się także współpraca gospodarcza. Dzięki nam kontakty partnerskie z niemieckimi
odpowiednikami nawiązało też miasto Lidzbark Warmiński, Orneta i Lubomino.
Sławomir Jezierski,
starosta elbląski
- Chociaż umowa o partnerstwie Powiatu
Elbląskiego i Powiatu Steinburg została zawarta jesienią 2001 roku, to formalna i konkretna współpraca datuje się na lata 200710. Jako pierwsi ze swoimi rówieśnikami ze
Steinburga w listopadzie 2007 roku spotkali
się uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych
naszego powiatu. Młodzież wspólnie pracowała nad utworzeniem przewodnika turystycznego po obu powiatach. Nasza współpraca realizuje się właśnie na podstawie
projektów młodzieżowych. Realizowaliśmy
m.in. projekty „Europa to my” i „Poznajemy
Unię Europejską”.
nr 5 (36)
2010
3
Flesz powiatowy
Co z pieniędzmi dla szpitali?
Fot. Archiwum redakcji
Wydarzenia
Finansowanie szpitalnej służby zdrowia zdominowało majowy Konwent Powiatów
Finansowanie szpitalnej służby zdrowia zdominowało posiedzenie Konwentu Powiatów, które odbyło się
w sali sesyjnej olsztyńskiego starostwa 12 maja. Starostowie i dyrektorzy szpitali powiatowych spotkali się
z dyrektorem olsztyńskiego oddziału NFZ by zweryfikować realizację styczniowych porozumień. Na Konwencie rozmawiano też o „Partnerstwie dla Transplantacji”.
Na początku stycznia protesty starostów i dyrektorów szpitali powiatowych doprowadziły do podpisania porozumienia z NFZ i podpisania kontraktów na 2010 rok. Według
uzgodnień dodatkowe pieniądze z NFZ w pierwszej kolejności miały otrzymać szpitale powiatowe. Na początek
placówki z regionu dostaną do podziału 1,5 mln zł, ale te
pieniądze nie satysfakcjonują dyrektorów:
- Od początku roku żyjemy na coraz większym deficycie - mówił Krzysztof Paternoga dyrektor Szpitala Powiatowego w Giżycku. - Ubiegłoroczne umowy spowodowały kilkuprocentowe obniżki wartości kontraktów,
w przypadku mojego szpitala jest to około miliona złotych.
Sytuację na środowym konwencie próbował uspokoić Andrzej Zakrzewski, dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Oddziału NFZ. Poinformował, że w ciągu roku dodatkowe
środki spłyną do szpitali powiatowych. Te informacje nie
uspokoiły jednak dyrektorów:
Głos w dyskusji zabrał także Mirosław Pampuch, przewodniczący Konwentu Powiatów, starosta olsztyński.
- Nie ma pieniędzy w naszych szpitalach na opłacenie
świadczeń nadlimitowych za 2009 rok, co powoduje, że
placówki wpadają w spiralę zadłużenia i nie mogą prowadzić racjonalnej gospodarki finansowej - zauważył Mirosław Pampuch.
Innym punktem Konwentu był rozwój transplantologii
w województwie warmińsko-mazurskim. Padła propozycja przystąpienia starostw do programu „Partnerstwo dla
Transplantacji”, który docelowo ma objąć całą Polskę.
EO
Przedszkola z unijną kasą
Przedszkola w Ramsowie, Olsztynku i Kolnie – to placówki z powiatu, którym samorząd województwa przyznał unijne pieniądze na zmniejszanie nierówności
w upowszechnianiu edukacji przedszkolnej. – Dzięki
wsparciu otworzymy dwa całodzienne oddziały przedszkolne – cieszy się Jan Marcin Malinowski, dyrektor
Niepublicznego Zespołu Szkół i Placówek w Ramsowie.
Dofinansowanie unijne dostaną: „I na nas do przedszkola nadszedł czas”, czyli projekt Niepublicznego Zespołu Szkół i Placówek w Ramsowie w gminie Barczewo, „Czym skorupka za młodu nasiąknie… wsparcie
edukacji przedszkolnej na wsi”, projekt Fundacji Idealna Gmina, który będzie realizowany w Olsztynku
i „Małe przedszkole – duże możliwości” – Przedszkole Samorządowe w Kolnie z filiami w Bęsi i Lutrach
w gminie Kolno.
- Pieniądze na przedszkole to dla nas wielka sprawa – cieszy się dyrektor placówki w Ramsowie. – Dzięki wsparciu
otworzymy od września dwa całodzienne oddziały przedszkolne dla ponad 40 dzieci. To zdecydowana zmiana
na korzyść, bo do tej pory mieliśmy jeden oddział, który funkcjonował tylko przez pięć godzin dziennie. Teraz
przedszkole będzie czynne od godz. 8 do 17.
Pieniądze z projektu posłużą także do przygotowania sal
i zakupu pomocy dydaktycznych oraz do zatrudnienia dodatkowej kadry.
JaN
Wydarzenia
Fot. Archiwum autora
Gotyckie zamki
Cegła wrosła w krajobraz Warmii w formie kapliczek, charakterystycznych domów, kościołów
i zamków, które dawniej postrzegano tak samo, jak
krzyżackie. Nie jest to dobre miejsce, bo szkoda tak
jałowo pisać o „polskości” czy „krzyżackości” Warmii. Dziś słów kilka o naszych, warmińskich zamkach i warowniach, a to za sprawą fotogramów i rysunków tychże, które można zobaczyć na wystawie
na olsztyńskim zamku znanych czytelnikom książki
państwa Garnców „Zamki państwa krzyżackiego
w dawnych Prusach – Powiśle, Warmia, Mazury”.
Zaczniemy od warowni fromborskiej, w której ponownie spoczęły szczątki doczesne Mikołaja Kopernika. Zarys fortyfikacji wokół katedry
ukształtował się już w XIV wieku. Oczywiście
jest tam czworoboczna wieża Kopernika, którą
on się opiekował, ale z której nie prowadził obserwacji astronomicznych, jak to na swym obrazie uwiecznił Jan Matejko. Astronom – kanonik
miał obowiązek nią się tylko opiekować. Frombork
ze wzgórzem katedralnym to wciąż nie do końca
wykorzystana perełka naszego regionu. Kiedy tam
bywam, to zwykle pada tam deszcz – widocznie
tak na siebie oddziaływujemy, ale nieodmiennie
miejsce to robi na mnie ogromne wrażenie i warto
dostrzec uroki krajobrazu znad Zalewu Wiślanego.
Kolejna potężna warownia warmińska to Lidzbark Warmiński. Przecudny zamek, kształtem
przypominający krzyżackie, gdzie też mieszkał
Mikołaj Kopernik, ale wielce słynnym mieszkańcem był biskup Ignacy Krasicki. Zamek powstał
w miejscu gdzie stał gród pruski. Krzyżacy w jego
miejsce postawili swoją strażnicę, którą powstańcy pruscy dwukrotnie zdobyli. Gotycki zamek
z zewnątrz, w środku ma m.in. barokową kaplicę
– dzieło sztuki. Biskup Ignacy Krasicki pomieszkiwał również w pałacu, którego fundamenty
możemy zobaczyć przed zamkiem, ale duchowny, poeta i satyryk w jednym właśnie na zamku
zorganizował teatrzyk, a na jego ucztach dostojni
goście wychwalali pod niebiosa oferowane tam
smakołyki, m.in. pomidory i ziemniaki. Zaznaczę, że „tomaty” podawano w okresie wigilijnym.
Ostatni zamek, któremu poświęcimy uwagę to
nasz, olsztyński. Niby taki, jakiś… jakby bez
charakteru. Potężną wieżę w XIX wieku porysował piorun. Do dziś możemy zobaczyć oryginalne drewniane hurdycje (galeria, z której można
było atakować wrogów), które już w chwili budowy zamku były rozwiązaniem przestarzałym. Mur
kurtynowy od strony Łyny czy był dokończony?
Jakie tajemnice skrywa tablica astronomiczna Mikołaja Kopernika? Warownia wydaje się nie być
potężną warownią, a jednak tak została wybudowana, że nigdy jej szturmem nie wzięto. Złośliwi dodadzą, że takowych szturmów nie było.
Zachęcam wszystkich tych, którzy na warmińskich zamkach, a o wszystkich tu nie pisałem, jeszcze nie byli na wystawę w olsztyńskim zamku. Może fotogramy i rysunki
zachęcą do wiosenno-letnich wycieczek, a każda
z nich może okazać się spotkaniem nie tylko z Mikołajem Kopernikiem, historią, ale i tajemnicą.
Sebastian Mierzyński
pracownik Muzeum Warmii i Mazur
Deklaracja o aglomeracji, czyli wstęp do metropolii
Razem łatwiej rozwiązywać problemy mieszkańców
Współpraca w zakresie
oświaty, gospodarki komunalnej czy komunikacji
i transportu zbiorowego – to
tylko część dziedzin, przy
których będą współdziałać
Olsztyn, Powiat Olsztyński
oraz miasta i gminy powiatu w ramach Olsztyńskiego Obszaru Aglomeracyjnego. W poniedziałek 10 maja
wójtowie, burmistrzowie,
starosta i prezydent Olsztyna podpisali deklarację
o przystąpieniu do współpracy na rzecz rozwoju OOA.
Jacek Niedzwiecki
[email protected]
W poniedziałek 10 maja w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Olsztynie nadszedł czas
na przejście od słów i deklaracji do czynów.
Władze Olsztyna, Powiatu Olsztyńskiego
oraz miast i gmin z terenu powiatu, którzy
już w ubiegłym roku wyrażali chęć wzajemnej
współpracy, podpisali deklarację o przystąpieniu do współpracy na rzecz rozwoju Olsztyńskiego Obszaru Aglomeracyjnego.
- To historyczna chwila – komentuje Mirosław
Pampuch, starosta olsztyński. – Nigdy wcześniej tak wiele samorządów nie złożyło pisemnej deklaracji o ścisłej współpracy. Lepiej być
dla siebie partnerem niż rywalizować, jak to
często bywało do tej pory.
Jesteśmy w szerszym gronie
Pod deklaracją podpisali się: Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna, Mirosław Pampuch,
starosta olsztyński, Lech Nitkowski, burmistrz
Barczewa, Jerzy Laskowski, wójt Purdy, Jacek
Szydło, wójt Dywit, Wojciech Giecko, wójt
Jonkowa, Zbigniew Marek Makowski, wójt
Gietrzwałdu, Elżbieta Samorajczyk, burmistrz
Fot. Archiwum redakcji
Warmińska gawęda z historyjką
Nigdy wcześniej tak wiele samorządów nie złożyło pisemnej deklaracji o ścisłej
współpracy – mówi Mirosław Pampuch, starosta olsztyński.
Biskupca i Janusz Sypiański, wójt Świątek.
- Deklaracja ma charakter otwarty, więc pozostali włodarze z gmin i miast powiatu mogą
się pod nią podpisać w każdej chwili – mówi
Mirosław Pampuch, starosta olsztyński. – To
ważny dokument, który tworzy płaszczyznę
do konkretnych działań sygnatariuszy na rzecz
rozwoju Olsztyńskiego Obszaru Aglomeracyjnego i rozwiązywania problemów naszych
mieszkańców. Razem na pewno zrobimy to
dużo skuteczniej.
Sygnatariusze deklaracji zobowiązali się do
wszechstronnej współpracy i wspólnych działań w takich dziedzinach, jak: oświata, kultura,
turystyka, promocja, gospodarka komunalna,
komunikacja i transport zbiorowy oraz wspieranie inwestycji i przedsiębiorczości.
- Cieszę się, że jesteśmy w szerszym gronie niż to było na pierwszych spotkaniach
w ubiegłym roku – mówi Piotr Grzymowicz,
prezydent Olsztyna. – To dobry symptom,
że wszyscy tu zgromadzeni chcemy podjąć
współpracę, która jest niezwykle potrzebna dla
naszych mieszkańców. Jestem przekonany, że
nasza współpraca będzie służyć lepszemu życiu
naszych mieszkańców.
Opłaty za przedszkola pod lupę
Podpisując deklarację o współpracy włodarze
zgodzili się na przystąpienie do Rady OOA,
która będzie inicjować i koordynować zadania
mające na celu usprawnienie funkcjonowania
OOA. Najwyższym ciałem Rady OOA będzie
Prezydium Rady OOA, w którego skład wejdzie pięć osób. Na poniedziałkowym spotkaniu sygnatariusze deklaracji zdecydowali także
o powołaniu dwóch zespołów roboczych, które będą pracować nad propozycjami konkretnych działań na rzecz rozwoju OOA. Pierwszy
z nich – zespół ds. oświaty będzie pracował
m.in. nad rozwiązaniem kwestii związanych z
kosztami funkcjonowania i standardami realizowanymi w przedszkolach zlokalizowanych
na terenie OOA, a drugi – zespół ds. prognozy rozwoju OOA zajmie się kwestią ustalenia
zasad, na podstawie których zlecone będzie
opracowanie średnio i długoterminowej prognozy rozwoju OOA. Kolejne posiedzenie
Rady OOA zaplanowano na 11 czerwca. Odbędzie się ono w olsztyńskim ratuszu o godz.
10. Będzie na nim analizowana m.in. kwestia
prowadzenia wspólnej gospodarki wodnościekowej na obszarze OOA.
Duże remonty w Domu Pomocy Społecznej w Jezioranach
Będzie kolorowo, ciepło i estetycznie
Od
początku
kwietnia
w Domu Pomocy Społecznej
w Jezioranach trwa kilka
remontów, które są finansowane z budżetu powiatu.
- Największą inwestycję wykonujemy
w budynku administracyjnym, gdzie trwa
remont elewacji, wymieniane są okna
i drzwi zewnętrzne, przebudowywane jest
wejście do piwnicy oraz wjazd dla niepełnosprawnych – mówi Teresa Stańczuk, dyrektor DPS w Jezioranach. – To jednak nie
wszystko, bo ocieplamy zarówno budynek,
jak i jego fundamenty. Specjalistyczna firma
przekłada też kanalizację przy tym budynku. Cieszymy się, że po wielu latach nasz
kolejny budynek doczekał się remontu.
DPS w Jezioranach składa się z trzech budynków mieszkalnych – bloku głównego,
pawilonu łóżkowego i właśnie budynku administracyjnego. We wszystkich budynkach
mieszka łącznie 145 osób z upośledzeniem
intelektualnym. Pierwsze dwa budynki
przeszły już kompleksowe modernizacje,
teraz remontu doczekał się budynek ad-
Fot. Archiwum redakcji
4
nr 5 (36)
2010
Chociaż remont jeszcze trwa już widać jego pierwsze efekty. Elewacja budynku
administracji stała się kolorowa i estetyczna
ministracyjny. Koszt remontu budynku
administracyjnego i przełożenia przy nim
kanalizacji wynosi ponad 180 tys. zł i jest
finansowany ze środków Powiatu Olsztyńskiego. Remont ma się zakończyć z końcem
maja lub najpóźniej z początkiem czerwca. Jednak już teraz widać pierwsze efekty
wykonanych prac. Elewacja budynku jest
kolorowa i estetyczna, a co najważniejsze
będzie zapewniać ciepło mieszkańcom.
Dwie mniejsze modernizacje trwają także
w budynku pawilonu łóżkowego. Firmy
spoza regionu wymieniają drzwi wewnętrzne do pokoi mieszkalnych na parterze oraz
na pierwszym i drugim piętrze. Całkowity
koszt tego przedsięwzięcia to ponad 85 tys.
zł. Pieniądze na wymianę drzwi w pawilonie łóżkowym pochodzą również z budżetu
powiatu.
Jacek Niedzwiecki
Trzeci sektor, czyli widziane z dołu
Fot. Archiwum SIO Barczewo
Nauczyciele z Grecji, Finlandii, Czech, Włoch i Turcji
po wizycie w Dywizach deklarowali chęć ponownych odwiedzin w naszym regionie
Afrykanie nie dostali wiz
Ostatecznie w Barczewie pojawią się dwa
chóry zagraniczne z Niemiec i Białorusi,
choć do ostatnich chwil wydawało się,
że warmińską ziemię odwiedzi chór Molende z egzotycznej Kinszasy w Kongo.
- Niestety, ale goście z Afryki nie dostali wiz i nie przyjadą do Barczewa – wyjaśnia Danuta Zielonka.
Chóry zagraniczne będą rywalizować
z 11 chórami z Polski, wśród których
SA m.in. uznane zespoły z Łodzi, Rzeszowa, Wrocławia, Białegostoku, Warszawy i Olsztyna. W tegorocznej edycji
Festiwalu wystąpią bardzo liczne chóry.
W latach ubiegłych śpiewało w sumie
Chór Kameralny „Akolada” z Bydgoszczy zdobył w ubiegłym roku GRAND PRIX
Festiwalu oraz nagrodę za najlepsze wykonanie kompozycji Nowowiejskiego i nagrodę za najlepsze wykonanie kompozycji współczesnej
około 280 osób, a teraz do Barczewa
przyjedzie aż 450 chórzystów. Impreza
tradycyjnie rozpocznie się na placu przy
pomniku Feliksa Nowowiejskiego przy
szkole podstawowej, której Nowowiejski
jest patronem. Chóry zaśpiewają wspólnie „Rotę” i „Hymn Warmii”, a potem
przemaszerują ulicami miasta. Koncert
inauguracyjny w wykonaniu Chóru
Mieszanego Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii im. Feliksa Nowowiejskiego
w Olsztynie pod batutą Benedykta Błońskiego odbędzie się w kościele
św. Anny w Barczewie. Tam też odbywać się będą przesłuchania konkursowe,
które zaplanowano na piątek i sobotę.
Znakomita promocja Warmii
W czasie trwania Festiwalu zaplanowano także koncerty towarzyszące, które będą się odbywać
w kościołach, szkołach, centrach kultury i bibliotekach na te-
renie
powiatu
olsztyńskiego.
- Oprócz tego zaplanowaliśmy otwarcie wystawy przedstawiającej historię wszystkich dotychczasowych edycji festiwalu i międzynarodową sesję
naukową na temat „Polska muzyka
romantyczna od Chopina do Nowowiejskiego – mówi Danuta Zielonka.
Wystąpienia 9 prelegentów, w tym pochodzącej z Japonii Hikoro Inoue, będą
przeplatane wstawkami muzycznymi. Celem jednego z najbardziej prestiżowych
wydarzeń kulturalnych w naszym regionie jest upamiętnienie postaci Feliksa Nowowiejskiego, urodzonego w Barczewie
twórcy „Roty”, rozpowszechnianie jego
dorobku twórczego oraz edukacja i podniesienie kultury muzycznej. Dodatkowo
jest to niewątpliwie promocja Warmii,
a w szczególności gminy Barczewo. Starostwo Powiatowe jest jednym ze sponsorów
Festiwalu w Barczewie.
Przednia zabawa na Dniach Godności w Jezioranach
Wspólna zabawa, tańce,
śpiewy i sportowe współzawodnictwo – tak wyglądał Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością
Intelektualną, który odbył
się 7 maja w Jezioranach.
W imprezie wzięło udział
156 zawodników z 20 placówek regionu.
Takich dni powinno być w roku 365
i jeszcze jeden więcej – tymi słowami Arkadiusz Paturej, wicestarosta olsztyński
otworzył kolorową imprezę, która odbyła się w sali sportowej w Jezioranach.
Potem przyszedł czas na zmagania sportowe.
- Wzięli w nich udział przedstawiciele
wszystkich domów pomocy, warsztatów
terapii zajęciowej, ośrodków szkolno-wychowawczych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego oraz osoby niepełnosprawne z terenu gminy Jeziorany – mówi
Teresa Stańczuk, dyrektor Domu Pomocy
Społecznej w Jezioranach, który wspólnie
ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych zorganizowało imprezę.
Fot. Archiwum DPS Jeziorny
Miś Uszatek nie nadążał do zdjęć
Na Dniach Godności w Jezioranach bawiło się i rywalizowało 156 zawodników z opiekunami
– Rywalizowało i bawiło się łącznie 156
zawodników z opiekunami z 20 placówek
regionu.
Podczas imprezy zebranych zabawiał muzyką discopolową DJ Józek – człowiek
orkiestra z Nidzicy oraz Miś Uszatek –
maskotka rozgrywek, która nie nadążała
ustawiać się do zdjęć.
Miłą niespodzianką był występ rycerski
pod przewodnictwem Jacka Ordowskiego,
w którym czynnie uczestniczyli zawodnicy. Gościnnie występował też zespół z DPS
Szczytno.
W trakcie imprezy odbywał się konkurs plastyczny dla wszystkich chętnych
„Utrwal Dzień Godności”. Uczestnicy ma-
lowali symbole kojarzące im się z Dniem
Godności. Technika i narzędzia dowolne,
więc było też malowanie palcami na arkuszu papieru o długości 50 metrów. Wszystkim drużynom wręczono puchary, kubki
z logo imprezy, dyplomy. Zakończenie
uświetnił wybuch petard scenicznych.
Imprezę prowadził Zbigniew Czabrycki.
Dzień Godności został sfinansowany ze
środków Starostwa Powiatowego w Olsztynie kwotą 5500 zł, Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie (Departamentu
Zdrowia) – 2500 zł i Urzędu Miejskiego
w Jezioranach – 1400 zł.
Jacek Niedzwiecki
Od 3 do 8 maja Szkoła Podstawowa w Dywitach gościła nauczycieli z partnerskich szkół z Grecji, Finlandii, Czech, Włoch
i Turcji w ramach realizacji projektu Comenius - „Życie w Europie”. Nauczyciele spotkali się po raz szósty i niestety ostatni. Dwa pierwsze dni spotkania poświęciliśmy na zwiedzanie
naszej stolicy, podziwiając zabytki i zgłębiając historię Polski.
Gościom szczególnie podobał się Zamek Królewski i rozkwitająca zieleń w stolicy. Zgodnie stwierdzili, że Warszawa to
bardzo zielone miasto. Kolejne 2 dni upłynęły pod znakiem
ciężkiej pracy. W środę nasi goście wzięli udział w warsztatach
podsumowujących wszystkie zadania realizowane w ramach
projektu. Podczas zajęć z uczniami (prowadzonych w języku
angielskim) uczyli fragmentu narodowej piosenki, tańca, przygotowywali przepis na typową potrawę z ich regionu oraz odpowiadali na pytania uczniów. Po zajęciach klasy prezentowały
swoje wytworu prac na sali gimnastycznej. Po południu trwały
prace nad pisaniem raportu końcowego. Następnego dnia odwiedziliśmy szkoły w naszej gminie – Spręcowo i Tuławki. W
Spręcowie powitano nas na ludowo a w Tuławkach, w pięknej
sali gimnastycznej, nasi goście rozegrali krótki mecz w siatkówkę pod bacznym okiem nauczyciela wychowania fizycznego.
W ciągu pięciu dni pobytu staraliśmy się pokazać naszym kolegom tak dużo, jak to było możliwe. Zwiedzaliśmy Olsztyn,
skansen w Olsztynku, odwiedziliśmy Dobre Miasto, aby delektować się pysznymi słodyczami z tamtejszej fabryki. Podczas
uroczystej kolacji zagrał, zaśpiewał oraz zaprosił gości do zabawy słynny zespół „Warmia”, chluba naszego regionu i kraju.
Nasi goście opuścili Dywity bardzo zmęczeni ale we wspaniałym nastroju. Wielu z nich deklarowało, że chciałoby odwiedzić nasz region ponownie z rodziną bądź przyjaciółmi. Dwa
lata intensywnej współpracy minęły dość szybko, w atmosferze nauki, wzajemnego zrozumienia i wymiany doświadczeń.
Wiele nauczyliśmy się od siebie i o sobie. Co najważniejsze,
nauczyliśmy się doceniać naszą własną, małą ojczyznę, jesteśmy
dumni z naszej szkoły, jej wyglądu i wyposażenia. Uczniowie i
nauczyciele dostrzegli potrzebę uczenia się języka angielskiego i doskonalenia umiejętności obsługi komputera. Już dzisiaj
możemy powiedzieć, że nie był to ostatni projekt realizowany
w ramach Comeniusa, na pewno niebawem będzie kolejny ...
Izabela Kozłowska, SP Dywity
Parafiada w Jonkowie
Fot. www.parafia-jonkowo.pl
[email protected]
W momencie kiedy oddawaliśmy do
druku majowe wydanie „Przeglądu
Warmińskiego” w Barczewie trwały
ostatnie przygotowania do Festiwalu.
- Zorganizowanie tak dużego Festiwalu
to olbrzymie wyzwanie logistyczne i organizacyjne – mówi Danuta Zielonka,
prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich w Barczewie, głównego organizatora imprezy. – W tym roku mieliśmy
spore problemy z pozyskaniem chórów
zagranicznych, którym ciężko było zebrać wkład własny na udział w imprezie.
Fot. Archiwum SP Dywity
Nowowiejski w Barczewie po raz dziewiąty
Jacek Niedzwiecki
5
Życie w Europie, czyli Comenius
w Dywitach
Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich organizuje Festiwal Chórów
W dniach 27-29 maja
w Barczewie odbędzie się
IX Międzynarodowy Festiwal
Muzyki Chóralnej im. Feliksa
Nowowiejskiego. Wielbiciele twórczości warmińskiego kompozytora będą mogli
posłuchać chórów z kraju
i zagranicy.
nr 5 (36)
2010
W czasie Parafiady w Jonkowie będzie prowadzona zbiórka funduszy na remont dachu miejscowego
kościoła
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Jonkowie zaprasza wszystkich do wzięcia udziału w festynie z okazji
Dnia Dziecka. Parafiada odbędzie się 13 czerwca o godz. 12
na rynku w Jonkowie. W programie między innymi: świetna
zabawa, koncert zespołów muzycznych, konkursy, gry, zabawy,
loteria fantowa i zbiórka funduszy na remont dachu historycznej świątyni w Jonkowie.
- Czcigodny gościu, zacny i dzielny, sypnij dziś groszem na
dach kościelny – zachęcają organizatorzy Parafiady 2010.
JaN
6
Najpopularniejszy dzielnicowy powiatu
nr 5 (36)
2010
Fot. Archiwum redakcji
Zagłosuj na
swojego dzielnicowego!
sierż.
Joanna Najmoła - Rogozińska
Komisariat Policj i w Olsztynku
ul. Chopina 25
tel. (089) 522 02 94,
tel. kom. 697-880-168
Rejon 1, granice rejonu:
Olsztynek ul: 22 lipca, Agrestowa, Akacjowa, Behringa, Brzozowa, Chopina, Daszyńskiego, Długosza,
Floriana, Gdańska, Górna, Grunwaldzka,
Inwalidów, Jagiełły, Jagodowa, Jana Pawła,
Jemiłowska, Jeziorna, Kajki, Kamienna,
Kasztanowa, Klikowicza, Klonowa, Kochanowskiego, Kolejowa, Kopernika, Kościuszki, Krótka, Krzywa, Księżycowa, Leśna, Leśników, Lipowa, Malinowa, Mały
Rynek, Mazurska, Mickiewicza, MierkowW ubiegłym roku pierwszą nagrodę ska, Morelowa, Mrongowiusza, Nowowiejskiego, Ogrodowa, Ostródzka, Owocowa,
w plebiscycie otrzymał mł. asp. Ro- Park, Parkowa, Pionierów, Polna, Poranbert Radziszewski z Komisariatu Policji na, Porzeczkowa, Puławskiego, Ratusz,
Ratuszowa, Rynek, Sielska, Sienkiewicza,
w Barczewie
Składowa, Słoneczna, Sosnowa, Staromiej„Przegląd Warmiński” posta- ska, Strażacka, Szkolna, Świerczewskiego,
nowił włączyć się aktywnie Świerkowa, Towarowa, Wandy Pieniężnej,
Warszawska, Wąska, Wilcza, Wiśniowa,
w plebiscyt „Na najpopu- Wodociągowa, Wrzosowa, Zamkowa, Zielarniejszego dzielnicowego”. lona, Żeromskiego.
Wszak dzielnicowy to policjant pierwszego kontaktu, który jest „łącznikiem”
pomiędzy
mieszkańcami
a Policją.
- To on poprzez swoją pracę ma reagować na
głosy mieszkańców o niepokojących i nurtujących ich problemach – mówi podinspektor
Jarosław Bączyk z Komendy Miejskiej Policji,
organizatora konkursu.
Obok prezentujemy zdjęcia dzielnicowych
z terenu powiatu olsztyńskiego, ich numery
telefonów oraz opisy rejonów działania. Warto
zachować tę stronę miesięcznika, bo może się
kiedyś przydać. Zachęcamy Państwa do głosowania na swoich dzielnicowych. Będzie to
forma zaufania wyrażona głosem konkretnego
mieszkańca. Najlepsi dzielnicowi dostaną atrakcyjne nagrody. Głosować można za pomocą kuponu wydrukowanego w PW, który znajdziecie
Państwo poniżej. Po wycięciu i wypełnieniu
kuponu wysyłamy go z dopiskiem „Plebiscyt”
na adres: Wydział Prewencji KMP Olsztyn, ul.
Pstrowskiego 3, 10-900 Olsztyn. Kolejny kupon znajdzie się także w czerwcowym wydaniu
PW. Poza tym kupony są dostępne w Urzędach
Gmin na terenie powiatu oraz w komisariatach
i posterunkach w powiecie.
JaN
asp.
Mirosław Piskorz
Rewir Dzielnicowych
Komisariatu Policji w Biskupcu
ul. Mickiewicza 41,
tel. (089) 715 04 53,
tel. kom. 697-880-152
Rejon 1, granice rejonu:
Biskupiec ul: 1-go maja, Akacjowa, Aleja
Róż, Armii Krajowej, Bogusławskiego, Bukowa, Chopina, Chrobrego, Cmentarna,
Czynu Społecznego, Dworcowa, Floriańska, Grunwaldzka, Kilińskiego, Klonowa,
Kolejowa, Kombatantów, Kościuszki, Krasińskiego, Kryniczna, Krzywa, Kwiatowa,
Leśna, Matejki, Mazurskie Przedmieście,
Mickiewicza, Modra, Moniuszki, Myśliwska, Niepodległości, Ogrodowa, Ostre
Koło, Parkowa, Pionierów, Plac Kościelny, Plac Wolności, Pogodna, Przemysłowa, Przeskok, Przyjaciół, Reja, Słoneczna,
Słowackiego, Sosnowa, Syreny, Szczerbiec,
Szpitalna, Tartaczna, Topiel, Warmińska,
Wawelska, Wiśniowa, Żelazna, Żeromskiego, Żytnia.
mł. asp.
Aleksandra Słaboń - Kowalska
Rewir Dzielnicowych
Komisariatu Policji w Biskupcu
ul. Mickiewicza 41,
mł. asp.
tel. (089) 715 04 53,
Dariusz Chmielewski
tel. kom. 697-880-150
Komisariat Policj i w Olsztynku
ul. Chopina 25
Rejon 2, granice rejonu:
tel. (089) 522 02 94,
Biskupiec ul: Aleja Broni, Bohaterów,
tel. kom. 697-880-169 Gdańska, Harcerska, Hubalczyków, Jeziorna, Kolonia III, Kopernika, Krótka,
Rejon 2, granice rejonu: Lazurowa, Liszewskiego, Ludowa, OkrężAmeryka, Czerwona na, Okrzei, Orzeszkowej, Piwna, Plażowa,
Woda, Dąb, Góra, Drwęck, Elgnówko, Polna, Poznańska, Repatriantów, Sądowa,
Gaj, Gąsiorowo, Gębiny, Jadamowo, Jagie- Sikorskiego, Sportowa, Strażacka, Śmiałek, Jemiołowo, Juńcza, Karczma Świętajń- ła, Świerczewskiego, Urocza, Warszawska,
ska, Kąpity, Kołatek, Królikowo, Kunki, Wiosenna, Wojewódzka, Wojska PolskieKurki, Lichtajny, Lipowo Kurkowskie, Lu- go, Zawadzkiego, Zielona, Zientary-Matek, Łęciny, Łutynowo, Łutynówko, Ma- lewskiej, Żółkiewskiego.
kruty, Malinowo, Mańki, Maróz, Marózek,
mł. asp.
Mierki, Mycyny, Nadrowo, Nowa Wieś
Andrzej Parciak
Ostródzka, Orzechowo, Pawłowo, Platyny,
Rewir Dzielnicowych
Samogowo, Selwa, Sitno, Sudwa, SwaderKomisariatu Policji w Biskupcu
ki, Świerkocin, Świętajny, Tolejny, Tolkul. Mickiewicza 41,
mity, Tomaszyn, Waplewo, Warlity Małe,
tel. (089) 715 04 51,
Waszeta, Wigwałd, Wilkowo, Witramowo,
tel. kom. 697-880-153
Witulty, Zawady, Ząbie, Zezuty.
mł. asp.
Stanisław Figielski
Posterunek Policji w Gietrzwałdzie
Gietrzwałd 26
tel. (089) 512 32 00,
tel. kom. 697-880-119
Rejon 1, granice rejonu:
Barduń, Biesal, Dłużki,
Gietrzwałd, Grazymy, Guzowy Młyn, Guzowy Piec, Jadaminy, Lopkajny, Łęgucki
Młyn, Łęguty, Nowy Młyn, Parwółki, Pęglity, Podlejki, Rapaty, Rentyny, Salminek,
Smoleń, Śródka, Tomaryny, Woryty, Zaskwierki, Zdrojek.
Kupon Plebiscytu
„Najpopularniejszy dzielnicowy 2010r.”
Podpis
JáRVXMąFHJR
..............................................................................................
,PLĊLQD]ZLVNR1DMSRSXODUQLHMV]HJR']LHOQLFRZHJR
.03Z2OV]W\QLH
'DQHJáRVXMąFHJR
,PLĊLQD]ZLVNR««««««««««««««««
$GUHV]DPLHV]NDQLD««««««««««««««
.RGSRF]WRZ\««««0LHMVFRZRĞü««««
7HOHIRQNRQWDNWRZ\«««««««««««««««
sierż.
Małgorzata Zakrzewska
Posterunek Policji w Gietrzwałdzie
Gietrzwałd 26
tel. (089) 512 32 00,
tel. kom.697-880-120
Rejon 2, granice rejonu:
Barwiny, Cegłowo, Kudypy, Łajsy, Łupstych, Naglady, Naterki,
Siła, Sząbruk, Uniszewo
Rejon 3, granice rejonu:
Adamowo, Borki Wielkie, Bredynki,
Chmielówka, Dębowo, Januszewo, Kamionka, Kobułty, Kolonia I i II, Lipowo,
Łabuchy, Łąka Dymerska, Mojtyny, Parleza
Mała, Parleza Wielka, Pierwój, Pudląg, Rudziska, Sadłowo, Sadowo, Stanclewo, Stryjewo, Wągój, Wólka Wielka, Zameczek.
sierż.
Marek Woch
Rewir Dzielnicowych
Komisariatu Policji w Biskupcu
ul. Mickiewicza 41,
tel. (089) 715 04 51,
tel. kom. 697-880-154
Rejon 4, granice rejonu:
Biesowo. Biesówko. Botowo, Botówko,
Czerwonka, Droszewo, Dworzec, Dymer,
Józefowo, Kojtryny, Kramarka, Labuszewo,
Nasy, Nojdymowo, Nowe Marcinkowo,
Rasząg, Rozwady, Rukławki, Rzeck, Wilimy, Zabrodzie, Zarębiec, Zazdrość
asp.
Artur Maćkiewicz
Rewir Dzielnicowych
Komisariatu Policji w Biskupcu
ul. Mickiewicza 41,
tel. (089) 715 04 06,
tel. kom. 697-880-159
sierż.
Rejon 1, granice rejonu:
Janusz Kawka
Posterunek Policji w Stawigudzie Bęsia, Górowo, Kabiny, Kominki, Kruzy,
Oterki,
Otry,
Ryn
Reszelski, Samławki,
ul. Warszawska 7,
Tarniny, Wólka.
tel. (089) 512 62 00,
mł. asp.
tel. kom. 697-880-124
Tomasz Pijewski
Rewir Dzielnicowych
Rejon 1, granice rejonu:
Komisariatu Policji w Biskupcu
Bartąg, Bartążek, Binul. Mickiewicza 41,
duga, Dorotowo, Gągławki, Jaroty, Łańsk,
tel. (089) 715 04 06,
Ruś, Tomaszkowo, Zazdrość.
tel. kom. 697-880-160
sierż. szt.
Sławomir Budziński
Posterunek Policji w Jezioranach
ul. Mickiewicza 9,
tel. (089) 718 10 97,
tel. kom. 697-880-157
Rejon 2, granice rejonu:
Derc, Franknowo, Jeziorany Kolonie, Kalis, Kiersztanowo, Kikity, Kostrzewy, Kramarzewo, Krokowo,
Lekity, Miejska Wieś, Modliny, Olszewnik,
Pierwągi, Piszewo, Polkajmy, Potryty, Radostowo, Studnica, Studzianka, Tłokowo,
Ustnik, Wilkiejmy, Wojtówko, Wólka Szlachecka, Zerbuń, Żardeniki.
sierż.
Marek Bojarski
Komisariat Policji w Barczewie
ul. Grunwaldzka 9,
tel. (089) 526 29 09,
tel. kom.697-880-149
Knopin, Międzylesie, Orzechowo, Podleśna, Stary Dwór, Swobodna,
Dobre Miasto ul: Artylerzystów, Bema,
Chłopickiego, Cmentarna, Dąbrowskiego
Długa, Garnizonowa, Górna, Grunwaldzka, Jana Pawła II, Jasińskiego, Jeziorańska,
Kilińskiego, Kochanowskiego, Konopnickiej, Kościuszki, Ks. Reszutka, Lotników,
Malczewskiego, Marii Zientary Malewskiej, Mickiewicza, Norwida, Ogrodowa,
Orła Białego, Piechurów, Plac Jana Pawła II, Poniatowskiego, Puławskiego, Reja,
Reymonta,Saperów, Sienkiewicza, Sierakowskiego, Słowackiego, Sowińskiego,
Sucharskiego, Sułkowskiego, Świerczewskiego, Traugutta, Tuwima, Ułańska, Warszawska, Wojska Polskiego, Wybickiego.
mł. asp.
Robert Mucha
Komisariat Policji
w Dobrym Mieście
ul. 1-go sierpnia 1,
tel. 0895262934,
tel. kom. 697-880-163
Rejon 1, granice rejonu:
Barczewo.
sierż. Jacek Bojarski
Rejon 2, granice rejonu:
Komisariat Policji w Barczewie
Bzowiec, Kosyń, Kunik, Łęgno, Marwy,
ul. Grunwaldzka 9,
Nowa
Wieś
Mała,
Piotraszewo, Praslity,
tel. (089) 526 29 09,
Smolajny, Urbanowo, Wichrowo, Dotel. kom. 697-880-167
bre Miasto ul: Chodkiewicza, Fabryczna,
Rejon 2, granice rejonu: Gdańska, Grudziądzka, Kolejowa, Krótka,
Bartołty Małe, Bartołty Łużycka, Pionierów, Plac 1-go Sierpnia,
Wielkie, Czerwony Bór, Poprzeczna, Słoneczna, Spichrzowa, ZwyDadaj, Dobrąg, Jedzbark, Kierzbuń, Kierż- cięstwa.
liny, Klimkowo, Klucznik, Kołaki, Koromł. asp.
nowo, Kromerowo, Krupoliny, Leszno,
Grzegorz Borkułak
Mokiny, Niedźwiedź, Odryty, Ramsowo,
Rewir Dzielnicowych w Świątkach
Ramsówko, Ruszajny, Rycybałt, Sapuny,
Świątki 94,
Skajboty, Studzianek, Tumiany, Wipsowo,
tel. (089) 616 98 77,
Zalesie.
tel. kom. 697-880-166
mł. asp.
Rejon 3, granice rejonu:
Robert Radziszewski
Drzazgi,
Jankowo,
Komisariat Policji w Barczewie
Klony, Komalwy, Konradowo, Kwiecewo,
ul. Grunwaldzka 9,
Świątki, Worławki, Żardeniki.
Tel. (089) 526 29 09,
tel. kom. 697-880-148
mł. asp.
Michał Bojarowicz
Rejon 3, granice rejonu:
Rewir Dzielnicowych w Świątkach
Barczewski Dwór, BarŚwiątki 94,
czewko, Bark, Biedowo, Bogdany, Dątel. (089) 616 98 77,
brówka Mała, Gaj, Kaplityny, Kronowo,
tel. kom. 697-880-161
Kronówko, Lamkowo, Lamkówko, Łapka, Łęgajny, Maruny, Nikielkowo, Próle,
Rejon 4, granice rejonu:
Radosty, Stare Włóki, Szynowo, Tęguty,
Brzeźno, Brzydowo,
Wójtowo, Wrocikwo, Żarek.
Dąbrówka, Garzewo, Gołogóra, Kalisty,
podkom.
Kiewry, Kłobia, Łumpia, Różynka, Skolity,
Małgorzata Maleszka
Włodowo.
Posterunek Policji w Purdzie
Purda 96A,
asp.
tel. (089) 512 21 60,
Marcin Horn
tel. kom. 697-880-146
Posterunek Policji w Jonkowie
ul. Lipowa 5,
Rejon 4, granice rejonu:
tel. (089) 522 36 76,
Biedówko, Kaborno,
tel. kom. 697-880-121
Klebark Mały, Klebark Wielki, Klewki, Linowo, Ostrzeszewo, Stary Olsztyn, SzczęRejon 1, granice rejonu:
sne, Trękus, Trękusek, Wojtkowizna.
Garzewko, Gutkowo,
Jonkowo, Kajny, Łomy, Mątki, Podlejki,
mł. asp.
Warkały Wilimowo.
Sławomir Kobyliński
Posterunek Policji w Purdzie
asp. szt.
Purda 96A,
Jarosław Witkowski
tel. (089) 512 21 60,
Posterunek Policji w Jonkowie
tel. kom. 697-880-145
ul. Lipowa 5,
tel. (089) 522 36 76,
Rejon 5, granice rejonu:
tel. kom. 697-880-1221
Giławy, Gąsiorowo,
Grabowo, Groszkowo, Nerwiki, Pajtuny,
Rejon 2, granice rejonu:
Pajtuński Młyn, Patryki, Podlazy, PołuGamerki Małe, Giedajdniewo, Prejłowo, Purda, Silice, Wały, Wety,
Godki,
Porbady,
Pupki, Stare Kawkowo,
randy, Zambrowo.
Nowe
Kawkowo,
Stękiny,
Szałstry, Szeląg,
st. sierż.
Węgajty, Wołowno, Wrzesina.
Artur Kosieradzki
Posterunek Policji w Purdzie
Purda 96A,
asp.
tel. (089) 512 21 60,
Bogdan Tomasik
tel. kom. 509-398-673
Posterunek Policji w Dywitach
ul. Barczewskiego 11,
Rejon 6, granice rejonu:
tel. (089) 522 36 79,
Bałdy, Bruchwałd, Butel. kom. 697-880-144
tryny, Chaberkowo, Dziuchy, Kołpaki,
Kołpanki, Kośno Kolonia, Łajs, MarcinRejon 1, granice rejonu:
kowo, Nowa kaletka, Nowa Wieś, Nowy
Barkweda, Brąswałd,
Przykop, Nowy Ramuk, Pokrzywy, Przy- Bukwałd, Dąbrówka Wielka, Dywity, Łukop, Purdka, Rykowiec, Stara Kaletka, kwałd, Redykajny, Rozgity, Różnowo.
Wygoda, Zgniłocha.
Rejon 2, granice rejonu:
asp.
mł. asp.
sierż. szt.
Górkowo, Kolno, Lutry, Tejstymy, Wągsty,
Krzysztof Robak
Adam Stemplewski
Sławomir Fuks
Posterunek Policji w Dywitach
Komisariat Policji
Posterunek Policji w Stawigudzie Wysoka Dąbrowa.
sierż.
ul. Barczewskiego 11,
w Dobrym Mieście
ul. Warszawska 7,
Łukasz
Lejawka
tel. (089) 522 36 79,
ul.
1-go
sierpnia
1,
tel. (089) 512 62 00,
Posterunek
Policji
w
Jezioranach
tel. kom. 697-880-143
tel.
(089)
526
29
34,
tel. kom. 697-880-123
ul. Mickiewicza 9,
tel. kom. 697-880-162
tel.
(089)
718
10
97,
Rejon 1, granice rejonu:
Rejon 2, granice rejonu:
tel. kom. 697-880-156
Dągi, Frączki, Gady,
Rejon 1, granice rejonu:
Gryźliny, Kręsk, MajGradki,
Kieżliny,
Myki,
Nowe Włóki, SłuBarcikowo,
Cerkiewnik,
Głotowo,
Jesionody, Miodówko, Pluski, Rybaki, Stawiguda,
Rejon 1, granice rejonu: wo, Kabikiejmy Dolne, Kabikiejmy Górne, py, Spręcowo, Tuławki, Wadąg, Zalbki.
Wymój, Zezuj, Zielonowo.
Jeziorany.
Na luzie
nr 5 (36)
2010
7
Znamy już atrakcyjny program Pikniku Lotniczego w Gryźlinach
Wielkie gwiazdy na niebie i na scenie
Fot. Archiwum artysty
W czasie występu Gosi Andrzejewicz usłyszymy
największe hity popowej wokalistki
Fot.www.gosiaandrzejewicz.pl
Jurgis Kairys, Gosia Andrzejewicz i Piotr Szczepanik – to największe
gwiazdy
lotniczo-artystyczne, które wystąpią
już 20 czerwca na III
Rodzinnym Pikniku Lotniczym na lądowisku
w Gryźlinach. Podniebną
imprezę na rozpoczęcie
lata organizują Powiat
Olsztyński i gmina Stawiguda.
Jacek Niedzwiecki
[email protected]
Rozpoczęcie sezonu letniego w powiecie
olsztyńskim zapowiada się imponująco. Do
udziału w III Rodzinnym Pikniku Lotniczym w Gryżlinach udało nam się zaprosić
gwiazdy, które gwarantują, że nikt, kto pojawi się na trawiastym lądowisku, nie będzie
się nudził.
- Program był układany w taki sposób, żeby
każde pokolenie uczestników pikniku lotniczego znalazło u nas coś interesującego dla
siebie – mówi Mariusz Kwas, dyrektor promocji olsztyńskiego starostwa.
Bies, Dromader, Curtis Jenny
Dla pasjonatów lotnictwa i akrobacji powietrznych zaprosiliśmy jedynego i niepowtarzalnego Jurgisa Kirysa, litewskiego mistrza świata w akrobacji lotniczej.
- Godne podkreślenia jest to, że czarodziej
przestworzy z Litwy, który jest autorem wielu karkołomnych figur i wyczynów, właśnie
u nas da swój pierwszy show na Warmii
i Mazurach – mówi Jakub Woźniak, pełnomocnik starosty ds. zarządzania lądowiskiem
w Gryźlinach.
Guru i legenda akrobacji dwukrotnie pokaże się na gryźlińskim niebie. Występ Litwina to będzie kulminacja lotniczej części
Czarodziej przestworzy z Litwy właśnie w Gryźlinach da swój pierwszy show na Warmii
i Mazurach
pikniku. Oprócz tego będzie wiele innych
ciekawych wydarzeń lotniczych. W programie m.in. akrobacja szybowcowa, skoki spadochronowe, zrzut bomby wodnej, prezentacja balonu na ogrzane powietrze (będzie
można unieść się do góry), loty widokowe.
Na niebie zaprezentują się takie statki powietrzne, jak CSS 13, RWD 5, Bies, Dromader, zabytkowe Curtis Jenny, Piper Cub
czy Jungman.
„Nigdy więcej” czy „Kochać”.
- Przy jego piosenkach pięknie bawią się
i wspólnie śpiewają całe rodziny – mówi Jerzy Raczyk, szef promocji gminy Stawiguda.
Gwiazdą muzyczną wieczoru, która powinna przyciągnąć szczególnie młodsze pokolenie będzie Gosia Andrzejewicz, jedna
z czołowych wokalistek popowych w kraju,
zdobywczyni m.in. Eska Music Award, Superjedynki i Viva Comet Award.
- Bardzo lubimy przyjeżdżać na Warmię
i Mazury – mówi Janusz Andrzejewicz, menadżer artystki, a prywatnie ojciec Gosi.
– Macie tutaj świetną publiczność. Jestem
pewny, że w Gryźlinach będzie gorąca atmosfera.
W czasie przekrojowego koncertu Gosi Andrzejewicz będzie można usłyszeć wszystkie
jej największe hity („Pozwól żyć”, „Słowa”,
„Lustro” czy „Zabierz mnie” i najnowszą
„Wojowniczkę”).
Piknik zakończy się po godz. 22 pokazem
sztucznych ogni.
Fot. Archiwum artysty
Poeta piosenki i gorąca gwiazda
W czasie lotniczej części pikniku na scenie
pokażą się lokalne zespoły i wokaliści. Będzie wiele konkursów i zabaw dla najmłodszych m.in. dmuchane zjeżdżalnie, trampoliny, samochody, wata cukrowa, gofry,
stragany z zabawkami, baloniki, lizaki. Będzie też można zjeść konkretnego wypić coś
bardziej konkretnego. Po godz. 18 zacznie
się część artystyczna imprezy. Na scenie
pojawi się legendarny poeta piosenki, czyli Piotr Szczepanik, autor takich hitów, jak
„Goniąc Kormorany”, „Żółte kalendarze”, Zapraszamy do Gryźlin!
Lotniczy Pociąg Przyjaźni
Niezwykłym wydarzeniem towarzyszącym Piknikowi w Gryźlinach będzie
uruchomienie specjalnego Lotniczego
Pociągu Przyjaźni, który będzie kursował na trasie z Olsztyna do Olsztynka
i z powrotem, z przystankiem głównym
na Pikniku w Gryźlinach.
- Specjalny pociąg piknikowy będzie bezpłatnie dowoził na imprezę mieszkańców Olsztyna i powiatu – mówi Maciej Rytczak, szef
promocji olsztyńskiego ratusza, który
jest partnerem Pikniku w Gryźlinach.
Udział Olsztyna w organizacji imprezy
na terenie powiatu to konkretny wyraz
praktycznego rozwijania podpisanego
porozumienia o współpracy i wspólnej
promocji marki Warmia, jak również
współpracy przy tworzeniu obszaru aglomeracji olsztyńskiej.
Przy piosenkach Piotra Szczepanika bawią się i śpiewają całe rodziny
KOPERNICZEK
003 01
02
03
04
8
Na sportowo
nr 5 (36)
2010
Udane starty bokserów z powiatu
Biskupiec mistrzem powiatu
Na boisku w Raszągu odbyły się mistrzostwa Powiatu
Olsztyńskiego w 11-osobowej piłce nożnej gimnazjalistów. Po raz czwarty z rzędu bezkonkurencyjni okazali się chłopcy z Biskupca, którzy będą reprezentować
powiat w dalszych rozgrywkach. Starostwo Powiatowe dofinansowało zawody i ufundowało puchary.
Turniej, do którego zostało zgłoszonych pięć drużyn
gimnazjalnych (Olsztynek, Barczewo, Jeziorany, Kolno i Biskupiec) odbył się 14 maja w Raszągu. Niestety
z przyczyn obiektywnych nie stawiła się drużyna gimnazjum w Olsztynku, o tytuł Mistrza Powiatu walczyły cztery ekipy. Mecze rozgrywano systemem „każdy
z każdym”, a czas pojedynczego meczu wynosił 2x15
minut, co dawało 90 minut gry zawodnika w całym
turnieju (zgodnie z zasadami PN). Mecze na bardzo
dobrze przygotowanym przez sołectwo Rasząg boisku
sędziowali: Maciej Staniszewski, Mariusz Domżalski
i Adam Rekita. Nadzorem merytorycznym i logistyką
zajął się Dariusz Marchlewski. Wyniki meczów: Biskupiec - Barczewo 3-0, Jeziorany - Kolno 2-1, Jeziorany
- Biskupiec 0-3, Kolno - Barczewo 1-1, Biskupiec Kolno 2-1, Barczewo - Jeziorany 0-6. Po zsumowaniu punktów pierwsze miejsce i tytuł Mistrza Powiatu
z kompletem zwycięstw zdobyło gimnazjum w Biskupcu przed Jezioranami, Kolnem i Barczewem. JaN
W każdej z trzech kolejnych rund Rajdowego Pucharu Polski załoga Szeszko/Jermakow,
która promuje Kopernika
Warmiaka osiąga coraz
lepsze rezultaty. Czwarte miejsce w klasyfikacji generalnej rajdu nad
Bałtykiem, to był życiowy
wynik olsztyńskiej pary.
Teraz nadszedł czas,
żeby pokazać się przed
warmińską publicznością.
Jacek Niedzwiecki
[email protected]
Takich wyników w Rajdowym Pucharze Polski,
jak w tym roku, załoga Krzysztof Szeszko/Wojciech Jermakow jeszcze nie osiągała. Dotychczasowy najlepszy wynik rajdowców promujących
na swojej kultowej Towocie Corolli Kopernika
Warmiaka, to siódme miejsce w ubiegłorocznym
Rajdzie Kormoran. Wynik ten udało się poprawić o trzy oczka na 6 Rajdzie Lotos Balic Cup,
który był trzecią rundą RPP (odbył się w połowie
maja na Wybrzeżu i Kaszubach).
- To nasz życiowy wynik – cieszy się Wojtek Jermakow, pilot Krzysztofa Szeszki. – Jest efektem
ekstremalnie trudnych, błotnistych warunków,
w których przyszło nam się ścigać i wielkiego doświadczenia Krzyśka, który czuł się na tym grząskim terenie, jak ryba w wodzie.
Na grząskich i błotnistych trasach nad Bałtykiem Krzysztof Szyszko czuł się, jak
ryba w wodzie
- Gdy nowsze auta nie dojechały do mety, 24-letnia Toyota nie sprawiała żadnych problemów.
Wynik jest bardzo satysfakcjonujący.
Wyścig nad Bałtykiem był trzecim, najbardziej
udanym startem olsztyńskiej załogi. W pierwszym tegorocznym rajdzie na Mazowszu nie było
tak dobrze, ale szybkie trasy pod Otwockiem
preferowały nowsze i mocniejsze samochody. W
Rajdzie Mazowieckim duet z Olsztyna zajął 20
miejsce w RPP.
Kilka punktów do podium
Kolejna runda RPP to Rajd Świdnicki, który był
rozegrany na klasycznych dolnośląskich oesach.
Warmiński Kopernik pojawił się na słynnych
walijskich patelniach. Krzysztof Szeszko pojechał
w tym rajdzie wyjątkowo z Jagną Stankiewicz,
która udanie zastąpiła Wojtka Jermakowa. Na
wymagających i trudnych technicznie trasach
Toyota bez problemów
Popularny „Szeszkin” zwraca uwagę na dobry warmińska załoga zajęła 10 miejsce w klasyfikawpływ Kopernika Warmiaka, którego podobi- cji generalnej RPP i pierwszą pozycję wśród aut
tylnonapędowych.
zną jest obklejona rajdówka.
- Mikołaj Kopernik wstrzymał Słońce, ruszył - Samochód na dolnośląskich trasach sprawował
Ziemię, a warmiński Kopernik na naszym samochodzie najwyraźniej zatrzymał czas albo jakoś
inaczej namieszał - śmieje się Krzysztof Szeszko.
się naprawdę dobrze – mówi Krzysztof Szeszko.
Po trzech rundach RPP załoga z Kopernikiem zajmuje znakomite 9 miejsce
w klasyfikacji generalnej i traci zaledwie kilka punktów do podium. Przed olsztyniakami stoi jednak teraz nie lada wyzwanie.
W ostatni weekend maja rozegrany zostanie
Rajd Warmiński na malowniczych, podolsztyńskich trasach.
- Chcemy się pokazać przed naszymi kibicami, choć wiemy, że na ten wyścig szykuje się mnóstwo zawodników z Olsztyna
i okolic – mówi Wojciech Jermakow. – Fajnie byłoby się załapać do pierwszej dziesiątki
w generalce.
Rajd Warmiński jest czwartym z pięciu
w tym roku, w których olsztyńska załoga będzie
promować Kopernika Warmiaka (jest to możliwe dzięki realizacji przez Powiat Olsztyński
projektu promocyjnego Kopernik Warmiakiem,
który jest dofinansowany ze środków unijnych).
Tłumy kibiców na kolarskim klasyku w Lutrach
Kolarska uczta w gminie Kolno
Wspaniała pogoda, tłumy kibiców na trasie
i prawie 170 zawodników walczących o zwycięstwo – tak wyglądała
jubileuszowa 25. edycja
kolarskiego klasyka, jakim jest wyścig „Dookoła
Jeziora Luterskiego”.
To była kolarska uczta w dobrym wydaniu – Narcyz Klik, sekretarz Ludowego
Klubu Kolarskiego „Warmia” w Biskupcu
i jeden z głównych organizatorów wyścigu
nie ma wątpliwości, że impreza się udała.
W niedzielę 9 maja, czyli w dniu wyścigu wokół Jeziora Luterskiego dopisała
także pogoda i kibice, którzy ustawili się
w samych Lutrach, jak i na całej trasie.
W wielkim ściganiu wzięło udział prawie
170 zawodników i zawodniczek z 22 zespołów amatorskich i zawodowych z Polski
i Rosji. Nasz region reprezentowali kolarze klubów z Piecek, Bartoszyc, Barczewa,
Biskupca, Ełku, Giżycka, Morąga, Lubawy, Mrągowa i Olsztyna. Były też silne
ekipy z Torunia, Grudziądza, Białegostoku, Warszawy, Polkowic, Nowego Dworu
Fot. Dariusz Marchlewski
Coraz lepiej na krajowych ringach radzą sobie bokserzy Uczniowskiego Klubu Sportów Walki PIRS
Powiatu Olsztyńskiego. Młodzieżowcy i seniorzy znakomicie zaprezentowali się na Grand Prix
w Białymstoku i ogólnopolskim turnieju bokserskim
w Regiminie. Na prestiżowych zawodach Grand
Prix w Białymstoku wystąpił tylko jeden zawodnik
UKSW PIRS Powiatu Olsztyńskiego – Arkadiusz
Wasilewski.
- Wychodzimy z założenia, że od ilości ważniejsza
jest jakość – mówi Jacek Smoliński, prezes UKSW
PIRS.
I rzeczywiście zawodnik powiatu potwierdził na zawodach słowa swojego prezesa i trenera, odnosząc
spory sukces. W kategorii seniorów w wadze 75 kg
Arkadiusz Wasilewski zajął trzecie miejsce, co jest
dobrym wynikiem w silnie obsadzonej kategorii. Tydzień później, w weekend 15-16 maja na II ogólnopolski turniej bokserski o puchar wójta gminy Regimin wyruszyło czterech zawodników PIRS.
- W tych zawodach wzięło udział 62 zawodników
z 10 klubów – mówi Jacek Smoliński.
Na ringu wystąpili m.in. bokserzy z Radomia,
Szczytna, Regimina, Płońska, Ostrołęki czy Warszawy. Na czterech wystawionych zawodników trzech
wygrało swoje walki: młodzik Tuchewicz Rafał
w kategorii wagowej 41 kg wygrał z Krystianem Bafeltowskim z Bud-Inżyniernia Płońsk, kated Tuchewicz Kamil w kat wagowej 57 kg wygrał z Jackiem
Batorem z Zamłynia Radom przez RSC w pierwszej
rundzie, senior Arkadiusz Wasilewski w kat wagowej
75 kg wygrał z Damianem Rybakiem z Radomiaka
Radom, a senior Drozdowski Tomasz w kat wagowej
+91 kg przegrał po wyrównanym pojedynku z Łukaszem Bieńkowskim z Czarnych Regimin. Gratulujemy bokserom z powiatu i życzymy im kolejnych
sukcesów.
JaN
Kopernik przynosi im szczęście
Fot. Przemysław Lipiński
Fot: Archiwum UKSW PIRS
Na zdjęciu od lewej: Tuchewicz Rafał, Smoliński
Jacek - trener, Tuchewicz Kamil, Wasilewski Arkadiusz, Drozdowski Tomasz
Załoga rajdowa z Kopernikiem Warmiakiem osiąga życiowe sukcesy
Kolorowy peleton znakomicie wyglądał na tle warmińskiego krajobrazu
Mazowieckiego, Kartuz i drużyna Baltiki
Kaliningrad z Rosji. Zawodom z zainteresowaniem przyglądali się, a później wręczali nagrody m.in. Urszula Pasławska,
wicemarszałek województwa, Mirosław
Pampuch, starosta olsztyński i Henryk
Duda, wójt gminy Kolno. W poszczególnych kategoriach zwyciężali: Początkujący – dziewczęta: Aleksandra Kaczmarczyk (LUKS Orlik Piecki), Początkujący
– chłopcy: Bartosz Wener (LKK Pomorscy TSB Barczewo), Młodziczka: Magda
Kudrawiec (LUKK PRIM Szylak Karme-
lek Ełk), Młodzik: Michał Wasilewski
(BKK Rant Bartoszyce), Juniorka młodsza: Aleksandra Stańczak (LKK Warmia
Biskupiec), Junior młodszy: Szymon Rekita (LKK Warmia Biskupiec), Kobiety
Open: Marzena Wasiuk (LUKK PRIM
Szylak Karmelek Ełk), Junior: Arkadiusz
Owsian (TKK Pacific SMS Toruń), Elita
mężczyźni: Jakub Szredziński (ALKS Stal
Grudziądz), Masters: Krzysztof Florczuk
(LUKK PRIM Szylak Karmelek Ełk).
Jacek Niedzwiecki

Podobne dokumenty