Lista ofert złożonych w przetargu na „Dostawy oleju opalowego

Transkrypt

Lista ofert złożonych w przetargu na „Dostawy oleju opalowego
Lista ofert złożonych w przetargu na „Dostawy oleju opalowego lekkiego do kotłowni w
budynku P.S.P. i Gimnazjum w Gniewoszowie”
lp.
Nazwa i adres
Cena brutto za 1l oleju [zł]
Termin płatności
faktur [dni]
1
PETROJET sp. z o. o. Kieszek 52,26-
2,76
30
2,74
30
670 Pionki
2
TERM-OIL sp. z o. o. ul.Ofiar Firleja
7,26-600 Radom
Kwota jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (rocznie) :
100 000,00 zł
Wójt Gminy Gniewoszów
Znak sprawy : ZP.271.5.2016
Usługi polegające na odbieraniu i zagospodarowaniu stałych odpadów komunalnych z
nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Gniewoszów i Gminy Sieciechów oraz ze znajdujących się w tych gminach punktach
selektywnej zbiórk