Rozpoczęto układanie nawierzchni nowej płyty

Transkrypt

Rozpoczęto układanie nawierzchni nowej płyty
Na lotnisku w Pyrzowicach rozpoczęto układanie nawierzchni nowej
płyty postojowej
Katowice, 26.04.2012 r. – W Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice rozpoczęto
układanie górnych warstw nowych nawierzchni lotniskowych. W pierwszej kolejności, w ciągu
najbliższych trzech miesięcy, wykonana zostanie droga kołowania D, skrzyżowanie dróg kołowania
D z E oraz wschodnia część płyty postojowej (PPS-1) zlokalizowana przed nowym hangarem.
Płaszczyzna nowej płyty postojowej o powierzchni 20 tys. m kw. pomieści trzy samoloty kodu C
(np. Airbus A320, Boeing 737) lub zamiennie 2 samoloty kodu D (np. Boeing 757). Docelowo
rozbudowana płyta PPS-1 będzie miała powierzchnię 110 tys. m kw. i będzie mogło z niej
skorzystać jednocześnie 13 samolotów.
Nawierzchnia nowej płyty postojowej składać się będzie łącznie z 4 warstw konstrukcyjnych:
z warstwy stabilizacji podłoża z mieszanki betonowej popiołowo-żużlowej, produkowanej z odpadów
paleniskowych elektrowni; warstwy odsączającej i mrozoochronnej z kruszywa oraz dwóch warstw
z betonu cementowego. Rolą tych ostatnich jest przenoszenie na podłoże gruntowe obciążeń
pochodzących od poruszających się po niej statków powietrznych i pojazdów. Obecnie układanie
nawierzchni odbywa się z wykorzystaniem rozściełacza betonu. Umożliwia on ułożenie nawierzchni
betonowej w pasach roboczych o szerokości odpowiednio 5 lub 15 m. Na lotnisku w Pyrzowicach
funkcjonuje już również węzeł betoniarski, w którym wytwarzany jest materiał potrzebny do
wykonania płaszczyzny postoju samolotów oraz dróg kołowania.
Dotychczas na lotnisku w Pyrzowicach, przy rozbudowie płyty postojowej i modernizacji dróg
kołowania,
wykonano
ponad
jedną
piątą
robót.
Obecnie
trwa
mechaniczne
profilowanie
i zagęszczanie podbudowy mineralnej oraz badania odbiorowe dopuszczające do rozpoczęcia
układania warstwy betonowej na skrzyżowaniu dróg kołowania D oraz E. Ponadto, w okolicach
modernizowanych dróg kołowania wykonywana jest kanalizacja energetyczna i teletechniczna oraz
montaż studni pod przyszłą infrastrukturę do nawigacji.
W rejonie rozbudowywanej PPS-1 kontynuowane są prace związane z budową kanalizacji
deszczowej, która będzie odprowadzać wody z nowej płaszczyzny postoju samolotów. Jest to jedno
ze znaczących zadań przy budowie płyty postojowej, którego koszt stanowi blisko 30 procent
wartości całego kontraktu na roboty budowlane.
Po zakończeniu prac budowlanych w 2013 roku, z płyty postojowej będzie mogło skorzystać
dziesięć samolotów kodu C np. Airbus A320, Boeing 737 i trzy kodu D np. Boeing 757 lub
zamiennie siedem kodu C i pięć kodu D. Ponadto nowa płaszczyzna postoju samolotów będzie
jeszcze bezpieczniejsza, bowiem zostanie wyposażona w infrastrukturę pomagającą nawigować
samoloty nawet przy widzialności wzdłuż drogi startowej nie mniejszej niż 350 m.
Rozbudowa płyty postojowej oraz modernizacja dróg kołowania realizowane są w ramach
największej, pod względem skali robót oraz nakładów finansowych, inwestycji pn. „Port Lotniczy
w Katowicach – rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej”. W zakresie tego
projektu zostanie wybudowana także nowa droga startowa o długości 3200 m, natomiast obecny
pas startowy zostanie przekształcony w drogę kołowania. Wartość inwestycji to ponad 405 mln zł
netto.
###
Informacje na temat Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice:
Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach jest jednym z największych lotnisk w Polsce. W marcu
br. w ruchu całkowitym w Katowice Airport odprawiono 155 770 pasażerów, o 9,5% więcej niż w tym samym
miesiącu ubiegłego roku. Wzrost liczby podróżnych zanotowano w ruchu regularnym jak i czarterowym. W
sezonie wiosna/lato 2012 siatka połączeń Katowice Airport obejmować będzie 34 połączenia do 13 europejskich
państw. Aktualnie w Katowice Airport realizowany jest największy program rozbudowy infrastruktury w historii
lotniska.
Informacje na temat Projektu pn. „Port Lotniczy w Katowicach – rozbudowa i modernizacja
infrastruktury lotniskowej i portowej”.
W ramach projektu powstanie nowy pas startowy o długości 3200 m, natomiast obecna droga startowa zostanie
przekształcona w drogę kołowania. Ponadto na lotnisku w Pyrzowicach zostanie wybudowana nowa płyta
postojowa z piętnastoma stanowiskami dla statków powietrznych. Dzięki inwestycji wartej 405,19 mln zł netto
do 2016 roku na pyrzowickim lotnisku powstanie ponad 357 tys. m² nowych nawierzchni lotniskowych, a 156,5
tys. m² zostanie przebudowanych. Projekt rozbudowy i modernizacji infrastruktury lotniska w Pyrzowicach (za
wyjątkiem zadania dotyczącego przekształcenia istniejącej drogi startowej w drogę kołowania) realizowany jest
przy wsparciu środków unijnych. Inwestycja współfinansowana jest z Funduszu Spójności w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wartość dofinansowania to ponad 157 mln zł netto.
Dodatkowych informacji udzieli:
Cezary Orzech
rzecznik prasowy GTL SA
tel.: 600 281 798
e-mail: [email protected]
Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA
Al. Korfantego 38
Tel.: +48 32 201 06 33
Fax: +48 32 201 06 34
www.gtl.com.pl