Szczegóły - Uniwersytet Śląski

Transkrypt

Szczegóły - Uniwersytet Śląski
Granice współczesnej medycyny transplantacyjnej
1. Jaki narząd przeszczepili, jako pierwsi na świecie, Święci Kosma i Damian?
2. Dlaczego izotransplantacja nerki była pierwszym przeszczepieniem u człowieka zakończonym
pełnym powodzeniem?
3. Jaką granicę w transplantologii udało się przekroczyć dzięki wprowadzeniu Cyklosporyny?
4. Jaki narząd, poza nerką, przeszczepiamy w Polsce najczęściej?
5. Czy zgodnie z polskim prawem można ofiarować nerkę do przeszczepu teściowej?
6. Czy u człowieka z wszczepionym sztucznym sercem wyczuwalne jest tętno?
7. Czy można pobierać narządy od zmarłych, u których nie rozpoznano śmierci mózgu?
8. Dlaczego Polacy tak rzadko oddają swoim krewnym nerkę do przeszczepu?
9. Dlaczego przeszczepienie człowiekowi wątroby świni zakończyłoby się niepowodzeniem?
10. Czy osobie po ukończeniu studiów filozoficznych wolno samodzielnie przeszczepiać narządy?
Jeśli interesują Państwa odpowiedzi na powyższe pytania, lub chcieliby się Państwo dowiedzieć
z jakimi ograniczeniami natury medycznej, etycznej, prawnej czy społecznej, spotyka się
współczesna transplantologia, zapraszam na seminarium „Granice współczesnej medycyny
transplantacyjnej”.
dr hab. n. med. Jacek Ziaja
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej
Śląski Uniwersytet Medyczny
Katowice