CENTRUM MEDYCZNE FALCK WARSZAWA ul. Jana Pawła II 20

Transkrypt

CENTRUM MEDYCZNE FALCK WARSZAWA ul. Jana Pawła II 20
Gdańsk, dnia ………………………………………………
CENTRUM MEDYCZNE FALCK WARSZAWA
ul. Jana Pawła II 20
80-462 Gdańsk
WNIOSEK O WYDANIE KSEROKOPII DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
Zwracam się z prośbą o wydanie kserokopii dokumentacji medycznej:
pełnej
częściowej, z poradni :.............................................................................................
dotyczącej Pacjenta:
imię …………………………………………………….…….
nazwisko …………………………………………………..
pesel ………………………………………………………….
Dokumentacja medyczna wydawana jest w celu …………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Podpis …………………………………………….
* Wyrażam zgodę na wydanie kserokopii mojej dokumentacji medycznej (dotyczy pacjenta, który ukończył 16 lat a
nie jest wnioskodawcą).
Podpis Pacjenta ………………………………………….
Otrzymałam/łem kserokopię mojej dokumentacji medycznej w dniu ………….…………………………….
Podpis ………………………………………….
……………………………………………….
Podpis Kierownika Przychodni

Podobne dokumenty