Wzór zamówienia - PKS w Suwałkach SA

Transkrypt

Wzór zamówienia - PKS w Suwałkach SA
Suwałki, dn. ..................... 2010r
/ Nazwisko i imię, instytucja /
/ Adres - kod pocztowy /
PKS w Suwałkach
Spółka Akcyjna
Zwracam się z prośbą o wynajęcie autobusu marki..............................o ilości miejsc .........
od dnia ............... do dnia ................
od dnia…………do dnia …………..
celem przewiezienia……………………na trasie …………………………………………………….
......................................................................................................................................................
Autobus proszę podstawić w dniu
o godz.
pod adresem
..................................................................................................................................................................
w dniu…………… o godz. ……….pod adresem….....................................................
…………………………………………………………………………………………………………..
Zwolnienie autobusu nastąpi w dniu.....................o godz. ........................
Przy wynajmie autobusu kilkudniowym podać czy :
• nocleg kierowcy zapewniony .......... Tak / Nie.............
• wyżywienie kierowcy zapewnione ..........Tak / Nie.
• parking opłacony .........................................
Ustalona opłata za usługę wynosi .................................
Forma zapłaty : faktura VAT, rachunek uproszczony, gotówka, przelew.*
Przy wystawianiu faktury VAT podać Nr NIP. .......................................................
........................................................
/ Akceptacja /
...................................................
/ Podpis zamawiającego /
Uwagi :
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
* - niepotrzebne skreślić

Podobne dokumenty