Mikołaj Wójcik

Transkrypt

Mikołaj Wójcik
MIKOŁAJ WÓJCIK
Witam. Nazywam się Mikołaj Wójcik,
chodzę do klasy 2TEI.
Na przewodniczącego Samorządu
Uczniowskiego kandyduję, ponieważ
chcę brad czynny udział w życiu naszej
szkoły, godnie ją reprezentowad
i wszystkich jej uczniów, a ponadto
mam nadzieję, że uda mi się
wprowadzid kilka ciekawych pomysłów.
Nie będę składał obietnic, których nie
mogę dotrzymad, lecz obietnice, które są realne i urozmaicą naszą
szkołę i czas spędzony w niej.
 Zamierzam zwiększyd ilośd turniejów sportowych w naszej szkole
oraz zorganizowad dzieo sportu.
 Chciałbym, aby w naszej szkole była możliwośd rozwijania swoich
zainteresowao przez różnorodnośd konkursów.
 „Talenty roku”- aby każdy mógł pokazad swoje ukryte
umiejętności.
 Wprowadzenie dodatkowego "szczęśliwego numerka" raz
w tygodniu.
 Dodatkowo zamierzam współpracowad z samorządami klasowymi,
aby w pełni poznad potrzeby i problemy każdego ucznia.
Wiem, że to bardzo odpowiedzialna funkcja, ale jestem pewien, że
podołam temu zadaniu.
Razem możemy wiele zmienid w tej szkole. Liczę na głosy i kredyt
zaufania z waszej strony.