Liceum o profilu ratownictwo medyczne

Transkrypt

Liceum o profilu ratownictwo medyczne
Liceum o profilu ratownictwo
medyczne
3 lata nauki
Nowy kierunek kształcenia
 Od roku szkolnego 2015/2016 uruchomiliśmy klasę
liceum ogólnokształcącego o profilu ratownictwo
medyczne.
 To
propozycja dla wszystkich absolwentów
gimnazjum.
 Przedmiotami rozszerzonymi są : biologia, chemia
oraz język obcy.
Dlaczego warto wybrać ten profil?
 To specjalna oferta dla wszystkich dziewcząt i chłopców, którzy
chcieliby w przyszłości podjąć pracę w zawodzie ratownik
medyczny.
 Uczniowie klas o profilu ratownictwo medyczne realizują
podstawę programową i plany nauczania obowiązujące w liceum
ogólnokształcącym,
a
liczba
godzin
z
przedmiotów
ogólnokształcących jest taka sama jak w innych klasach liceum.
Zdobyta wiedza i umiejętności będą przepustką na uczelnie
o profilu ratownictwa medycznego, pielęgniarstwa, medycyny,
farmacji, rehabilitacji i innych służb ratowniczych.
 Podczas zajęć z Ratownictwa medycznego uczniowie poznają
specyfikę pracy ratownika medycznego. Zajęcia te ułatwią podjęcie
decyzji dotyczącej wyboru tego zawodu.
 Specjalna oferta szkoleń pozwoli na uzyskanie dodatkowych
kompetencji oraz certyfikatów, które znacznie wzbogacą CV
naszego absolwenta.
 Program autorski: Innowacja pedagogiczna „Klasa ratownictwa
medycznego w ramach Liceum Ogólnokształcącego” został
opracowany tak, aby zwiększyć szansę naszych absolwentów na
powodzenie podczas ubiegania się o indeks Uniwersytetu
Medycznego.
Uczniom klasy o profilu ratownictwo medyczne
proponujemy :
 zdobycie wiedzy z zakresu anatomii człowieka,
 kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy
 naukę
postępowania przy nagłym zatrzymaniu krążenia
połączoną z obsługą automatycznego defibrylatora,
 ćwiczenia praktyczne
z zakresu prowadzenia resustytacji
krążeniowo –oddechowej,
 zajęcia z zakresu wyposażenia i obsługi karetki,
 przyswojenie zasad reagowania i postępowania w wypadkach
komunikacyjnych,
 zapoznanie z zadaniami poszczególnych służb i inspekcji
w systemie ochrony ludności,
 zapoznanie z organizacją i sposobami prowadzenia skutecznej
ewakuacji ludności,
 praktyczne zapoznanie z najnowocześniejszym specjalistycznym
sprzętem ratowniczym, wyposażeniem technicznym PSP
i ogólnymi zasadami wykorzystania sprzętu w zakresie taktyki
ratowniczo - gaśniczej,
 w ramach godzin Ratownictwa medycznego, zajęcia ( wykłady
,ćwiczenia) odbywają się nie tylko w systemie klasowolekcyjnym, ale także poza szkołą, m.in. w Zakładzie
Ratownictwa
i Medycyny Katastrof na Uniwersytecie
Medycznym w Poznaniu , Komendzie Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej we Wrześni i Szpitalu Powiatowym we Wrześni.
 propagowanie zagadnień medycznych i pożarniczych
w szkole i środowisku,
 organizowanie i udział w akcjach promujących zdrowy
i bezpieczny styl życia oraz nawiązanie kontaktu
z organizacjami promującymi działania prozdrowotne
i bezpieczeństwo,
 rozwijanie aktywności ruchowej i innych postaw
prozdrowotnych.
Współpraca
Komenda Powiatowa PSP
we Wrześni
Szpital Powiatowy we
Wrześni
Uczniowie spoza powiatu wrzesińskiego , którzy wybiorą naszą
szkołę mogą skorzystać z zakwaterowania
w nowoczesnym internacie Zespołu Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących.
Szczegóły na stronie - http://internat.pablo-webmaster.pl/
 Otwieramy profile dla ludzi z pasją !!!
 Znajdziesz nas również na :
 https://www.facebook.com
 i na www.zstio-wrzesnia.p