lp. Nazwa dzieła sztuki, eksponatu Nr inwentarzowy Opis dzieła

Transkrypt

lp. Nazwa dzieła sztuki, eksponatu Nr inwentarzowy Opis dzieła
Załącznik do Zarządzenia Kanclerza nr 335/2009
lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Nazwa dzieła
sztuki,
eksponatu
Nr
inwentarzowy
Opis dzieła sztuki,
eksponatu
Technika
Wykonania
Autor
Data
wykonania
Data
przyjęcia na
stan
Nr
zdjęcia
Miejsce usytuowania /
jednostka
organizacyjna