4th SUNDAY OF ADVENT CZWARTA NIEDZIELA ADWENTU

Transkrypt

4th SUNDAY OF ADVENT CZWARTA NIEDZIELA ADWENTU
4th SUNDAY OF ADVENT
CZWARTA NIEDZIELA ADWENTU
December 18 / 18 grudnia 2011
Saturday, December 17
8AM (Eng.) † Jacob Engel Jr.
7PM (Pol.) † Jan Bujak
SUNDAY, December 18, 4th Sunday of Advent
9AM (Eng.) † Jan, Stefania Bernat
11AM (Pol.) † Witold Lunkiewicz
7PM (Eng.) † Jacob Engel Jr.
Monday, December 19
8AM (Eng.) † Jacob Engel Jr.
6PM – 9PM Adoration and Confession
Tuesday, December 20
10AM – Adoration of the Blessed Sacrament
11AM (Eng.) † Jacob Engel Jr.
Wednesday, December 21
8AM (Lat.) For Parishoners.
Friday, December 23
7PM (Pol.) † Witold Lunkiewicz
Saturday, December 24, Vigil of Christmas
8PM (Eng.) † Michał, MaryAnna Suchariewski
10PM (Cro.) † Marko, Jelka Ojadanić
12AM (Pol.) † Anna, Antoni Mazur
SUNDAY, December 25, CHIRISTMAS DAY
9AM (Eng.) † Genowefa Gołda
11AM (Pol.) † Zmarłych z rodzin Staszewskich,
Hryniewicz, Ochryniak
Monday, December 26, St. Stephen
10AM – Adoration of the Blessed Sacrament
11AM (Eng.) Za rodziny Lussier and Dyer
7PM (Pol.) † Maria Łopuszyńska
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
LET US PRAY FOR THE SICK - Nick Alexander,
David Tiley, Weronika Górecki, Paula Gadowski,
Janina Mazur, Jadwiga Bylina, Andrzej Bąk, Ewa
Wielgosz, Władysław Mączka, Nick Galash.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CONFESSION IN OUR PARISH
Monday, Dec. 19 from 6PM – 9PM, father
Stanisław Żak will be helping with confessions
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CHRISTMAS IN OUR PARISH
Christmas Vigil – Masses - 8PM (Eng.), 10PM
(Cro.) 12AM (Pol.)
Christmas Day – Masses - 9AM (Eng.), 11AM (Pol.)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CHRISTMAS WAFERS
Christmas Wafers are still available in the church
hall. Suggestive price is $3.00
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
POLISH CARLOS IN GROTTO
Parish choir will sing the Polish Carols on
Wednesday, Dec. 21 at 9PM at the Grotto.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
SUNDAY COLLECTIONS – Dec. 11
Envelopes
1,066.00
Loose change
247.00
Building Fund
15.00
Immaculate Conception
139.00
Orphanage
280.00
Coffee
74.47
Literature
143.00
Candles
104.26
TOTAL / SUMA
$2,068.73
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
FIRST FRIDAY OF THE MONTH
celebrated on Thursday – Jan. 5, 2012
ALL DAY ADORATION OF THE BLESSED
SACRAMENT – from 8:30AM until 6:50PM. Holy
Masses are at 8AM (Eng.), 7PM (Pol.), 8PM (Cro.).
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CONCERT NOWOROCZNY – Jan. 6, 2012
Maria Knapik, famous soprano will perform in the
„Koncert Noworoczny” at St. Stanislaus Church
on Friday, Jan. 6 at 7:30PM. Seniors, children and
youth have free admission. Tickets are $10.00 per
adult.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ARCHDIOCESAN ATTENDANCE CENSUS
The attendance on the Holy Masses:
Saturday
4/5 Dec.
10/11 Dec.
7PM (Pol.)
45 people
5
Sunday
9AM (Eng.)
35
37
11AM (Pol.)
125
146
12:30PM (Cro.) 65
7PM (Eng.)
46
67
316
255
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PARISH NEW YEAR’S EVE DANCE– Dec. 31
Parishioners are invited to our annual New Year’s
Eve dance. Thanksgiving Holy Mass at 7PM, the
dance starts at 8PM. Please call Elizabeth
Szewczyk at 503-590-2778 if you plan to attend.
Price is $10.00 per adult plus a dish.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PARISH “OPŁATEK” – January 14, 2012
Parish “Opłatek” will take place on Saturday, Jan.
14 at 5PM. All parishioners are invited and asked
to bring a dish to share with others. There will be
a short Nativity play presented by children, and
Polish Christmas Carols will be sung.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Registration and Update Forms are available in
the back of the Church. New families who moved
to Oregon and would like to join our parish family
are asked to complete and return it to Fr. Piotr.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
BOŻE NARODZENIE W PARAFII
Spowiedź Przedświąteczna
Poniedziałek, 19 grudnia, 18:00 do 21:00
Wigilia Bożego Narodzenia – Msze św.
20:00 (ang.), 22:00 (chor.) 24:00 (pol.)
Boże Narodzenie – 9AM (ang.), 11AM (pol.)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
POLSKIE KOLĘDY W GROTTO – 21 grudnia
Parafialny chór będzie śpiewał kolędy w środę, 21
grudnia o godz. 21:00 w Grotto.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
W miesiącu w grudniu i styczniu
Lektorzy
Grudzień 18 – T. Mazurek i L. Cieszkowski
Grudzień 24, Pasterka - S. Wielgosz i K. Grzelak
Grudzień 25 - K. Ostrowski i K. Kolińska
Styczeń 1 – Grażyna Golonka i Ignacy Stawarz
Kawa i ciasto
Grudzień 18 - Maria Stolecka i Kasia Gawrońska
Grudzień 25 – Nie ma ciasta
Styczeń 1 – Nie ma ciasta
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
SYLWESTER PARAFIALNY – 31 grudnia
Zapraszamy naszych parafian na wspólną zabawę
noworoczną.
Msza św. dziękczynna o godz.
19:00; początek zabawy o godz. 20:00. Zapisy
przyjmuje Elżbieta Szewczyk, 503-590-2778. Cena
$10.00 od osoby plus danie.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CAŁODNIOWA ADORACJA – 5 stycznia 2012
Wyjątkowo w czwartek zamiast piątku
Całodniowa Adoracja pierwszego piątku miesiąca
została przeniesiona na czwartek. Adoracja - od
godz. 8:30 do 18:50. Msze św. o godz. 8:00 (ang.)
i 19:00 (pol.).
Prosimy o wpisywanie się na listę adorujących.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
KONCERT NOWOROCZNY – 6 stycznia
Maria Knapik, znana śpiewaczka sopranowa
będzie śpiewać w naszym kościele w piątek, 6
stycznia o godz. 19:30. Seniorzy, dzieci i młodzież
mają wstęp wolny; dorośli bilety po $10.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PAPIESKA INTENCJA RÓŻAŃCOWA
na miesiąc grudzień
Aby wszystkie ludy ziemi, poznając się wzajemnie
i szanując, wzrastały w zgodzie i pokoju.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ADWENTOWA AKCJA POMOCY
DLA DOMU DZIECKA W POLSCE
Pragniemy pomóc finansowo w remontach
koniecznych
do
funkcjonowania
ośrodka.
Kopertki na ten cel z tyłu kościoła.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PRZYGOTOWANIA DO WIGILII
w polskiej tradycji
Choinka – to najczęściej dziś spotykana, choć
historycznie najmłodsza, ozdoba domów w czasie
Bożego Narodzenia. Przywędrowała do Polski na
przełomie XVIII i XIX w. wraz z niemieckimi
protestantami. Zwyczaj ustawiania ustrojonego
drzewka wigilijnego znano w Niemczech już w XV w.
W Polsce choinka przyjęła się początkowo w
miastach, “pod strzechy” trafiła do dopiero w
latach 20. XX w., ale i tak nie była częstym
gościem na wsi. Ozdabiano ją jabłkami,
orzechami, piernikami, elementami wykonanymi z
wydmuszek, piórek, słomy i kolorowego papieru.
Współczesne ozdoby choinkowe to przede wszystkim
kolorowe bombki o różnych kształtach, błyszczące
łańcuchy i elektryczne lampki. Zwyczaj składania
prezentów pod choinką znany był dawniej tylko w
najbogatszych
domach
szlacheckich
i
mieszczańskich.
Snopy zboża – Snopki, a także słomę i siano
umieszczano zarówno w chłopskich chałupach,
dworach szlacheckich, jak i w magnackich pałacach.
Snopy, najczęściej cztery: z żyta, owsa, pszenicy i
jęczmienia, stawiano w kątach izby. Wnosząc je
do wnętrza, gospodarz składał życzenia “na
szczęście”, “na zdrowie”, “na urodzaj i dobrobyt”,
“na to Boże Narodzenie – co by się wam darzyło,
mnożyło”. Pod świąteczny, zazwyczaj biały obrus
podkładano siano i czerwone opłatki dla zwierząt.
Opłatek – Zwyczaj dzielenia się opłatkiem ma
prawdopodobnie rodowód szlachecki i być może
rozpowszechnił się już w XVII w. Pieczono je przy
kościołach i klasztorach, wlewając przaśne ciasto
pszenne do żelaznych form. W pierwszej połowie
XIX w. pojawiły się, znane tylko w Polsce, ozdoby
wykonane z opłatka. Zawieszano je pod sufitem, nad
stołem wigilijnym. Miały nie tylko chronić ludzi i ich
dobytek od wszelkiego zła, lecz również zapewnić
szczęście i dobrobyt w nadchodzącym roku.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
30 ROCZNICA STANU WOJENNEGO
1981-2011
Władze PRL utworzyły łącznie 52 ośrodki
internowania i wydały decyzje o internowaniu
9736 osób. Spacyfikowano 40 spośród 199
strajkujących w grudniu 1981 r. zakładów.
Najtragiczniejszy przebieg miała akcja w kopalni
“Wujek”, gdzie funkcjonariusze ZOMO użyli broni,
w wyniku czego zginęło dziewięciu górników.
Stan wojenny zniesiono 22 lipca 1983 r.,
rozwiązano
Wojskową
Radę
Ocalenia
Narodowego (WRON), ogłoszono amnestię dla
więźniów politycznych.
Sprawców stanu wojennego nigdy nie ukarano!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~