formularz ofertowy

Transkrypt

formularz ofertowy
FORMULARZ OFERTOWY
Na przetarg pisemny na sprzedaż samochodu ciężarowego VW LT 35 TDI
Imię, nazwisko i adres lub nazwa / firma / i siedziba oferenta:
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………….
Oferuję cenę brutto za samochód ciężarowy marki VW LT 35 TDI, opisany
szczegółowo w dokumentacji przetargowej:
………………………………..zł brutto
1. Zobowiązuje się do zapłaty ceny nabycia w terminie nie dłuższym niż 7
dni od dnia zawarcia umowy – przelewem na wskazane przez
organizatora przetargu konto.
2. Oświadczam, ze zapoznałem się ze stanem przedmiotu przetargu i
ponoszę odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.
3. Załącznikiem do niniejszej oferty jest potwierdzenie wpłaty wadium w
kwocie……….. zł.
4. Termin związania moją ofertą wynosi 30 dni.
………………………………………………………………………
/ miejscowość, data/ podpis /
FORMULARZ OFERTOWY
Na przetarg pisemny na sprzedaż samochodu osobowego
VW T4 TD MR 96 2,6t
Imię, nazwisko i adres lub nazwa / firma / i siedziba oferenta:
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………….
Oferuję cenę brutto za samochód osobowy marki VW T4 TD MR 96 2,6t
opisany szczegółowo w dokumentacji przetargowej:
………………………………..zł brutto
1. Zobowiązuje się do zapłaty ceny nabycia w terminie nie dłuższym niż 7
dni od dnia zawarcia umowy – przelewem na wskazane przez
organizatora przetargu konto.
2. Oświadczam, ze zapoznałem się ze stanem przedmiotu przetargu i
ponoszę odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.
3. Załącznikiem do niniejszej oferty jest potwierdzenie wpłaty wadium w
kwocie……….. zł.
4. Termin związania moją ofertą wynosi 30 dni.
………………………………………………………………………
/ miejscowość, data/ podpis /