warsztaty - XVI Międzynarodowy Festiwal Filmów Przyrodniczych im

Transkrypt

warsztaty - XVI Międzynarodowy Festiwal Filmów Przyrodniczych im
warsztaty
Wytwórni Filmów Oświatowych
sp. z o.o.
1
strona
Szanowni Państwo,
Warsztaty Edukacji Filmowej realizowane przez Wytwórnię Filmów Oświatowych sp. z o.o odbywają się w
trakcie trwania roku szkolnego. Warsztaty przeprowadzane są w kilku grupach tematycznych, bardzo prosimy o
wskazanie tej, która Państwa najbardziej interesuje. Główny nacisk podczas realizacji zajęć położony został na
zaprezentowanie praktycznych sposobów filmowania przyrody.
1. Ekologiczne warsztaty edukacji filmowej
2. Filmowe metody podglądania przyrody
3. Zajęcia z zakresu animacji filmowej
4. Zajęcia z postpordukcji realizacji filmu przyrodniczego
5. Fotografia w studio, zabawa z portretem
6. Realizacja filmu
7. Znajomość języka telewizji czyli „Jak czytać telewizję”
8. Znaczenie montażu w realizacji filmu
W zależności od wybranego zagadnienia warsztaty trwają ok. 2 godzin. Dla realizacji ciekawego projektu
filmowego proponujemy cykl spotkań, które pozwolą uczestnikom na samodzielne wykreowanie obrazu
filmowego. Warsztaty obejmują zajęcia w pracowni edukacji ekologicznej i filmowej tzw. żywą lekcję,
zapoznanie z produkcją filmową oraz pokazy filmowe wybranych obrazów z archiwum WFO. Koszt
uczestnictwa w projekcjach uzależniony jest od ilości osób. Dla grup powyżej 30 osób koszt wynosi 15zł/os.
Zachęcamy do przeprowadzenie warsztatów w formie kilku cyklicznych spotkań. Umożliwią one powstanie
obrazu filmowego, który może wziąć udział w młodzieżowym konkursie filmu przyrodniczego podczas
Międzynarodowego Festiwalu Filmu Przyrodniczego im. Włodzimierza Puchalskiego. Festiwal odbywającego
się cyklicznie co dwa lata w Łodzi. Kolejna XV edycja MFFP obędzie się we wrześniu 2013r. Więcej informacji
na temat zgłoszeń znaleźć można na stronie www.wfo.com.pl w zakładce „Festiwal” oraz podczas zajęć
warsztatów edukacji ekologicznej w pracowni WFO.
Dodatkowo zapraszamy do udziału w wycieczce Filmowym Szlakiem Łodzi. Dla grup spoza Łodzi proponujemy
rezerwację noclegów w wybranych obiektach oraz organizację transportu do obiektów zwiedzanych podczas
wycieczki po Łodzi.
Zapisy na warsztaty przyjmujemy w trybie ciągłym, o możliwości wyboru terminu decyduje kolejność zgłoszeń.
W karcie zgłoszenia prosimy o podanie wybranego tematu warsztatów, lub wskazanie swojego, preferowanej
daty realizacji zajęć, liczby i wieku uczestników oraz czy będziecie Państwo zainteresowani udziałem
w wycieczce po Łodzi, czy potrzebujecie Państwo rezerwacji noclegów lub transportu w Łodzi.
Kontakt w sprawie warsztatów [email protected] lub telefonicznie 42 / 689 – 23 – 45
Pobierz kartę zgłoszenia
2
strona
1
Ekologiczne warsztaty
edukacji filmowej
1.1. Animacja i zdjęcia poklatkowe w plenerze przyrodniczym
i pracowni - /Matuszewski, Antonisz-non kamera/.
Zostaną zaprezentowane rodzaje animacji takie jak: klasyczna rysunek fazowany, lalka, aniamacja
komputerowa 3D wraz z przykładami ekranowymi.
Podczas zajęć zostanie położony nacisk na animację przedmiotu z wykorzystaniem aparatu cyfrowego i
podstawowego oprogramowania Windows oraz praktycznych ćwiczeń podczas warsztatów.
Omówione zostaną techniki filmowych zdjęć poklatkowych i cyklicznych.
Zaprezentujemy poklatkowe zdjęcia przyrody.
Warsztaty obejmują ćwiczenie z rozchylającymi płatkami tulipana, zdjęcia sztucznego lasu
oraz wykorzystywanie innych rekwizytów.
Jeżeli pogoda dopisze proponujemy ćwiczenie z poklatkowymi chmurami.
Warsztaty uzupełniają fragmenty zmontowanych zdjęć poklatkowych wzrostu grzybów, roślin, podział komórki,
przyspieszonych chmur, wschody-zachody słońca...
1.2. F
ilmowanie przyrody - metody podpatrywania
czyli Włodzimierz Puchalski i jego filmy.
Omówienie przede wszystkim naturalnego dokumentalnego podpatrywania z ukrycia, zasad podchodzenia do
zdjęć – to często proces wielodniowy, sposoby maskowania itd. Demonstracja wyposażenia niezbędnego do
zdjęć przyrody - buda, kamera i to co niezbędne. Uczestnicy będą mogli sami przymierzyć się do stanowiska
zdjęciowego.
Metoda Marczaka to podpatrywanie zachowań zwierząt w warunkach pracowni /akwaria, teraria itp./ Również
mikroskop w przypadku mikroorganizmów.
Zasady filmowania w takich warunkach - np. akwarium - niwelowanie odbić, oświetlenie, scenografia tła.
1.3. Z
jawiska przyrodnicze w skali makro- i mikro-.
Zdjęcia makroskopowe i mikroskopowe.
Przykłady filmowe z wykorzystaniem zdjęć makro- i mikroskopowych.
Rozróżnienie tych sposobów filmowania i fotografowania - różnice w skali odwzorowania. Omówienie
niezbędnego sprzętu i akcesoriów - pierścienie pośrednie, soczewki nasadkowe i obiektywy specjalne.
Techniki posługiwania się sprzętem przy zdjęciach makro np. owadów, przykłady filmowe. Rodzaje technik
mikroskopowych z demonstracją, przykłady filmowe. Łączenie tego zakresu obserwacji z innymi technikami np.
poklatkowymi czy rapidowymi.
Ćwiczenia praktyczne zdjęć w technice makro.
3
strona
2
Warsztaty edukacji filmowej
Filmowe metody podglądania przyrody
/prelekcje z pokazem filmów i zajęciami praktycznymi/
Słuchaczom prelekcji prowadzący zdradzi tajniki filmowych sposobów wykonywania zdjęć przyrody oraz
zaprezentuje uchwycone przez obiektyw kamery sekrety natury.
Prelekcje prezentują metody stosowane przez polskich filmowców przyrodników w połączeniu z zajęciami
warsztatowymi ze sprzętem filmowym (lub fotograficznym). Ich uczestnicy mogą praktycznie poznać niektóre
sposoby wykonywania zdjęć /np. zdj.makro, zdj.mikroskopowe, zdj. poklatkowe, zdjęcia w podczerwieni/.
Prelekcje ilustrowane będą adekwatnymi do tematu filmami przyrodniczymi.
Metody podglądania przyrody (wykonywania zdjęć):
2.1.Przyroda w obiektywie ukrytej kamery - zasady wykonywania zdjęć
z specjalnie zbudowanych kryjówek przy pomocy teleobiektywów (prelekcja + materiały filmowe).
2.2 Przyroda z bliskiej odległości -
czyli zdjęcia makro umożliwiają pokazanie życia
drobnych organizmów, a także zobaczenie szczegółów budowy filmowanych obiektów (np. roślin, owadów itp.)
normalnie niezauważalnych.
2.3. Przyroda w mikroskali - przy pomocy mikroskopu możemy podglądać życie
mikroorganizmów oraz budowę wewnętrzną świata przyrody, czyli oglądać obrazy natury niewidoczne gołym
okiem.
2.4. Przeniknąć ciemność - zdjęcia w zupełnej ciemności przy pomocy specjalnej kamery
i reflektorów podczerwieni. Umożliwiają zarejestrowanie naturalnego zachowania zwierząt aktywnych nocą
lub żyjących np. w jaskiniach. Można także podglądać życie zwierząt wewnątrz nor i innych ciemnych kryjówek.
2.5. Przyspieszyć czas -
rejestrując zjawiska przyrodnicze techniką zdjęć poklatkowych,
trwający wiele dni proces (np. kiełkowanie roślin, rozkwitanie pąków kwiatowych) możemy zobaczyć na ekranie
w czasie kilkudziesięciu sekund lub kilku minut. Zwolnienie czasu np. dla uchwycenia szczegółów ruchu też
jest możliwe.
2.6. Sztuczna łąka
- podglądanie przyrody w specjalnie wykonanej dekoracji będącej wiernym
odtworzeniem środowiska naturalnego. Ta metoda uniezależnia wykonywanie zdjęć od warunków pogodowych
i terenowych oraz ułatwia bliskie podejścia do „aktorów”.
Poziom merytoryczny prelekcji zawsze można dopasować do wieku uczestników, przy czym brak właściwie
ograniczenia wiekowego.
Jesteśmy przekonani, że prelekcje ilustrowane filmami przyrodniczymi zainspirują
dzieci i młodzież do bardziej wnikliwego oglądania otaczającej nas przyrody,
a może również skłonią do utrwalania jej piękna aparatem fotograficznym lub kamerą.
4
strona
3
Warsztaty edukacji filmowej
„Uwolnić węża” –projekt filmu animowanego
Celem projektu jest poszerzanie wiedzy z zakresu opowiadania filmowego w oparciu o prowadzone warsztaty
oraz nauka podstawowych technik z zakresu animacji filmowej. Ponad to kształtowanie wyobraźni i rozwijanie
kreacji.
Zajęcia kierowane są do młodzieży gimnazjalnej i licealnej.
„Uwolnić węża” jest projektem filmowym zaprojektowanym w taki sposób, by wszyscy uczestnicy warsztatów
współtworzyli dzieło filmowe.
Praca nad filmem odbywać się będzie w niewielkich grupach przy czterech stanowiskach roboczych. Każde
z nich wyposażone w sprzęt filmowy pozwoli na wykonanie animowanych ujęć o długości do kilku sekund.
Ujęcia i sceny powstałe podczas warsztatów prowadzonych na przestrzeni kilku tygodni zostaną zmontowane
i udźwiękowione, a następnie uroczyście zaprezentowane na pokazie specjalnym z udziałem wszystkich
twórców filmu.
Bohaterem wspólnie realizowanego filmu będzie wąż, postać inspirowana książką „Mały Książę” Antoine
De Saint-Exupery. Pozostałe postaci pojawiające się na drodze głównego bohatera oraz epizody będą
wymyślone przez młodych filmowców w trakcie trwania zajęć.
Ramy scenariusza z przygodami węża zostaną ściśle nakreślone. Wyznaczony zostanie początek,
punkty zwrotne i zakończenie historii. Pozostała przestrzeń opowiadania oraz sposób przedstawienia
przygód na drodze do kluczowych punktów historii, pozostanie w zakresie działań młodzieży.
Każdej z grup realizatorów przydzielona zostanie odmienna technika i działanie plastyczne w obrębie,
którego realizować będą swoje pomysły.
Ważnym elementem pracy nad filmem będzie przekazywanie młodzieży istotnych informacji w postaci
krótkich wykładów z zakresu: opowiadania filmowego, pracy nad charakterystyką postaci, czy konstrukcji
dramaturgicznej filmu-kompozycji całości filmu. Wykłady ilustrowane będą fragmentami filmów, które dane
zagadnienie prezentują najlepiej.
Scenki wykonane zostaną różnymi technikami, począwszy od animacji elementów płaskich (papierowych),
po techniki malowania farbami na płytach szklanych, techniki komputerowe itp.
5
strona
4
Warsztaty filmowe dla dzieci i młodzieży
w zakresie:
1. MONTAŻU OBRAZU FILMOWEGO,
2. ANIMACJI I GFAFIKI FILMOWEJ,
3. UDŹWIĘKOWIENIA FILMU
MAJĄ NA CELU PRAKTYCZNĄ EDUKACJĘ ELEMENTÓW POSTPRODUKCJI.
W PRACOWNIACH WFOiPE DZIECI POZNAJĄ KOLEJNE ETAPY POWSTAWANIA FILMU
Z MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH, ZE ZDJĘĆ REALIZOWANYCH
W TRAKCIE ZAJĘĆ ORAZ PRZYGOTOWANYCH DO CELÓW WARSZTATOWYCH.
UCZESTNICTWO W PRACACH POSTPRODUKCYJNYCH UMOŻLIWI POZNANIE
- ELEMENTARNYCH ZAGADNIEŃ DOTYCZĄCYCH KONSTRUKCJI I RYTMU
FILMU,
- ANALIZY MATERIAŁU WYJŚCIOWEGO,
- PODSTAWOWYCH RODZAJÓW MONTAŻU,
- RODAJÓW ANIMACJI,
- PROCESU POWSTAWANIA OBRAZU ANIMOWANEGO,
- ROLI GRAFIKI W FILMIE,
- MONTAŻU DŹWIĘKU,
- OPRACOWANIA MUZYCZNEGO.
6
strona
5
Fotografia w studio
zabawa z portretem
Zajęcia praktyczne z elementami teorii (czas trwania 2 godziny lub więcej).
Ograniczona ilość uczestników.
Plan zajęć:
5.1 część teoretyczna
– Czym jest portret...
– Wyświetlenie kilkunastu słynnych portretów z historii fotografii z krótkim opisem i elementami dyskusji
z uczestnikami (co można powiedzieć o fotografowanej osobie i jak to zostało osiągnięte)
– Krótkie przedstawienie oświetlenia studyjnego na modelu (do czego służą różne źródła światła).
– Pokaz na żywo na modelach (wybranych spośród uczestników) – jak zmienia się twarz przy różnych
ustawieniach światła (twarz smutna, tajemnicza, straszna, śmieszna, wesoła itp.)
5.2 część praktyczna I
Uczestnicy dobierają się w pary i robią sobie zdjęcia portretowe (jedna osoba drugiej) wg własnego pomysłu.
Z pomocą prowadzącego ustawiają światło, mogą dobrać przebranie, ustalają klimat zdjęcia i kadr.
Założenie jest takie, że każdy uczestnik ma co najmniej jeden własny portret oraz jeden portret zrobiony
przez siebie.
5.3 część praktyczna II
– Komputerowa obróbka zdjęć. Pokaz na przykładzie jednego ze zdjęć kilku prostych funkcji takich jak
zmiana kontrastu, zmiana nasycenia, zmiana kolorów, kadrowanie.
– Każda osoba po kolei ma okazję poprawić swoje zdjęcie w komputerze przy pomocy prowadzącego.
5.4 pokaz
Wyświetlenie zdjęć na projektorze lub telewizorze z komentarzem prowadzącego.
Wybór najlepszego zdjęcia.
7
strona
6
Realizacja
filmu
Zajęcia teoretyczno-praktyczne (czas trwania minimum 4 godziny, preferowana większa liczba spotkań
warsztatowych z uczestnikami zajęć)
Plan zajęć:
6.1 część teoretyczna
Omówienie podstawowych zagadnień realizacji filmu fabularnego.
– osoby na planie filmowym i ich funkcje (reżyser, operator, dźwiękowiec, scenograf, rekwizytor, kierownik
planu, oświetleniowiec, aktorzy...)
– podstawy języka filmu, wszystko przedstawione na przykładach (wyświetlone zostaną fragmenty filmów
lub fotografie): kadry, ujęcia i sceny, plany filmowe, ustawienia kamery, ruchy kamery, podstawowe zasady
montażowe (reguła osi, elipsa montażowa, podział sceny na ujęcia)
6.2 część prezentacyjna
Realizacja krótkiej, przykładowej scenki (kilka ujęć), w której grają uczestnicy zajęć. Realizacja połączona
jest z komentarzem prowadzącego. Następnie scenka jest na oczach uczestników montowana w komputerze.
Przy okazji krótko omówiony zostaje montaż filmu i zasada działania programu montażowego. Uczestnicy
mogą obejrzeć scenkę wraz z podłożonym podkładem muzycznym.
6.3 część praktyczna
– Uczestnicy dzielą się rolami na planie (jest reżyser, operator, dźwiękowiec, scenograf, aktorzy), a następnie
wymyślają z pomocą prowadzącego scenariusz krótkiej scenki. Scenka jest aranżowana we wnętrzach WFO.
W scence musi wziąć udział kilka postaci. Z pomocą prowadzącego uczestnicy dzielą scenariusz na ujęcia
(mogą narysować kadry), a następnie przystępują do jej realizacji.
– Pod okiem prowadzącego uczestnicy montują swoją scenkę na komputerze wraz z podkładem muzycznym.
W zależności od czasu oraz ilości uczestników możliwe jest stworzenie dwóch lub więcej grup, z których każda
realizuje swoją własną scenkę, albo kilku różnych scenek.
6.4 pokaz
Zrealizowane scenki są wyświetlane na projektorze lub telewizorze.
Dodatkowe uwagi:
Zakres wiedzy teoretycznej zależeć będzie od wieku uczestników zajęć. Im będą młodsi, tym mniej
szczegółowo omówiona zostanie część teoretyczna, a tym większy nacisk położony zostanie na zabawę
w części praktycznej.
Jeśli szkoła wyrazi takie życzenie, możliwe jest przeprowadzenie warsztatu z realizacji filmu w formie kilku
cyklicznych spotkań. Wtedy każde spotkanie dotyczyć będzie osobnego problemu (nauka języka filmu
i sposobów filmowania; przygotowanie scenek, scenariusz i scenopis; realizacja scenek; montaż scenek itp.),
który przedstawiony zostanie o wiele szerzej i dokładniej niż jest to możliwe na jednym spotkaniu.
Taki cykl warsztatów przeznaczony jest raczej dla dzieci starszych i młodzieży.
8
strona
7
Znajomość języka telewizji czyli
„Jak czytać telewizję”
„Manipulacje telewizji - sposoby wpływu na emocje widza.”
Grupa docelowa – licealiści
W XXI wieku książki odchodzą do lamusa, a większość ludzi czerpie wiedzę z telewizji i Internetu. Oba
te środki przekazu są bardzo świeże i wielu ludzi nie znając sposobu konstruowania języka wizualnego,
nie potrafi właściwie zinterpretować przekazu. Książki odchodzą w zapomnienie wraz z kilkusetletnim
doświadczeniem w ich czytaniu ze zrozumieniem, dzisiejsza młodzież ma coraz większe problemy z czytaniem
książek,
ponieważ większość przekazu o życiu dociera do nich z Internetu i telewizji. Programy nauczania nie poruszają
jeszcze tej tematyki na tyle wnikliwie by przygotować młodych ludzi do świadomego obcowania z nowymi
mediami. Nigdzie nie uczy się jakimi metodami posługują się Ci którzy telewizję i Internet tworzą, by wpływać
na nasze emocje i na nasz osąd. Zajęcia to forma wykładu z prezentacją przykładów i krótkich ćwiczeń, nad
stworzeniem przekazu wideo, który ma wywołać odpowiednie emocje i reakcję.
Znaczenie montażu w realizacji filmu
„Tajemnice montażu - kreacja emocji w montażowni”
Grupa docelowa - licealiści
Obiegowe opinie i definicje podręcznikowe często ograniczają montaż do technicznej czynności sklejania
kawałków taśmy filmowej, pomijając całkowicie aspekt kreacyjny tej części produkcji filmu. Na warsztatach
uczestnicy poznają charakter pracy w montażowni, problemy przed jakimi stają montażyści. Uczestnicy obejrzą
krótkometrażowy film, zmontowany z tych samych materiałów - na cztery różne sposoby, dzięki czemu
zobaczą w jak różny sposób można podejść do treści zawartej w ujęciach filmowych. Następnie razem
z prowadzącym zmontują scenkę filmową - wspólnie podejmując decyzję montażowe. Zajęcia to forma wykładu
z prezentacją przykładów i krótkich ćwiczeń, nad stworzeniem scenki filmowej.
9
strona
8
Znaczenie montażu
w realizacji filmu
„Tajemnice montażu - kreacja emocji w montażowni”
Grupa docelowa - licealiści
Obiegowe opinie i definicje podręcznikowe często ograniczają montaż do technicznej czynności sklejania
kawałków taśmy filmowej, pomijając całkowicie aspekt kreacyjny tej części produkcji filmu. Na warsztatach
uczestnicy poznają charakter pracy w montażowni,
problemy przed jakimi stają montażyści. Uczestnicy obejrzą krótkometrażowy film, zmontowany z tych
samych materiałów - na cztery różne sposoby, dzięki czemu zobaczą w jak różny sposób można podejść do
treści zawartej w ujęciach filmowych. Następnie razem z prowadzącym zmontują scenkę filmową - wspólnie
podejmując decyzję montażowe. Zajęcia to forma wykładu z prezentacją przykładów i krótkich ćwiczeń, nad
stworzeniem scenki filmowej.
10
strona