Gimpress_2015_4 - Gimnazjum w Reczu

Komentarze

Transkrypt

Gimpress_2015_4 - Gimnazjum w Reczu
NAZWA FIRMY
GIMpress
R OK 2015, N UME R 11
W RZ ES I E Ń ,
PA Ź D ZI E R NI K
Wiktoria Rakowska wygrywa wybory !!!
W N U M E R Z E MI N .
W dniu 24
września nową Przewodniczącą Samorząd u
Uczniowskiego została
wybrana Wiktoria Rakowska.
DEBATA
WYBORY
Przedstawiamy
wywiad z Wiktorią, który został przeprowadzony 2 dni wcześniej,
przed debatą wyborczą.
ANKIETA O
NAUCZYCIELACH
Dlaczego zdecydowałaś
się kandydować na
Przewodniczącego S.U?
Wiktoria
APEL - DZIEŃ
NAUCZYCIELA
Rakowska:
Zdecydowałam się
kandydować do Samorządu Uczniowskiego,
dlatego że mogę starać się coś zmienić w
naszej szkole. Zrobić
coś
w
imieniu
uczniów, być pośrednikiem między uczniami a nauczycielami.
Uważasz, że będziesz
dobrym kandydatem do
S.U?
Wiktoria Rakowska:
Myślę, że jestem odpowiedzialna, mam wiele pomysłów, które
razem z uczniami
chciałabym zrealizować.
Wiktoria Rakowska podczas debaty
Jak chcesz zachęcić uczniów do głosowania na Ciebie?
Wiktoria Rakowska:
Mam nadzieję, że
wszyscy mi zaufają.
Chcę realizować plany
przedstawione na ulotkach, teraz na debacie
też będę starała się
przekonać do siebie.
Jak myślisz kto
szanse wygrać?
Wiktoria
ma
Rakowska:
Szanse mamy wszyscy,
a o tym, kto wygra,
zadecydują uczniowie.
Uważasz, że będziesz
godnie reprezentowała
szkołę?
Wiktoria Rakowska:
MUZODAJNIA
Myślę, że tak.
Uważasz, że bycie reprezentantem to duża odpowiedzialność?
Wiktoria Rakowska:
Myślę, że jest to duża
odpowiedzialność, bo
reprezentuje
się
wszystkich uczniów
naszej szkoły.
Natalia Janiak
Aleksandra Podlipna
SPORT
WYWIADY
INFORMACJE
PEDAGOGA
R OK 2 015, N UME R 11
S TR. 2
Debata wyborcza - nasze opinie
22 września 2015 r. na
hali gimnastycznej odbyła się
Debata Wyborcza. Rozpoczęła ją krótka prezentacja multimedialna na temat Samorządu
Uczniowskiego.
Następnie przeszliśmy
do drugiego etapu spotkania, a
mianowicie do przedstawienia
osób startujących w wyborach
na przewodniczącego Samorządu. Każda z nich miała tzw.
"swoje 5 minut", aby zaprezen-
Debata wyborcza
borczego.
wałem zgłosić się do Samorzą-
tować nam swój program wyDebata
du Uczniowskiego, ponieważ
ogólnie była dobrze zorganizo-
chciałem pokazać uczniom, że
wana, ale sądzę, że kandydaci
Samorząd Uczniowski nie jest
nie byli dostatecznie przygoto-
w stanie spełnić tak dużo, jak
wani. Myślę, że największą
nam się wydaje. Większość
szansę na wygraną ma Wiktoria
kandydatów wiele obiecuje, a
Rakowska.
nie zwraca uwagi na to, że nie
Laura
borczy.
Wreszcie nadszedł czas
na ostatnią część dyskusji. Kandydaci odpowiadali na wiele
kontrowersyjnych pytań. Było to dla nich nie lada wyzwanie, uczniowie kwestionowali
ich pomysły oraz poruszali wiele zagadnień związanych ze
stanowiskiem przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego.
Na koniec prowadzący, pan Maciej Gryczewski,
Tuchelman:
poradzą sobie z takimi wyzwaGosia
Kubarska:
Przede
wszystkim było dużo przekomarzania się. Mam mylne odczu-
Wiktoria Spieler: Kandyduję
cia co do tej debaty, jednak
na stanowisko Przewodniczącej
najbardziej przekonująca była
SU, ponieważ myślę, że nadaję
Wiktoria Rakowska.
się do tej roli. Lubię uczestni-
pożegnał wszystkich i zachęcił
do głosowania w wyborach.
Poniżej przedstawiamy opinie uczestników debaty
czyć w życiu szkoły.
Lena Dobrynowicz: Było dużo
emocji. Nie mam swojego faworyta.
na temat jej organizacji, kandydatów i ich programu wy-
niami.
Agata Gołąb
Natalia Janiak,
Aleksandra Podlipna
Piotrek Błogowski: Zdecydo-
GI M PRE SS
S TR. 3
Wybory Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego
Tym samym Przewodniczącą SU została
24 września wybieraliśmy Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego.
Wiktoria Rakowska. W dniu 13 października,
W tym roku na to szczególne stanowi- podczas uroczystego apelu, Pani Dyrektor Joansko kandydowali: Piotr Błogowski z klasy na Urbańska oraz Opiekun SU Pani Małgorzata
IIIa, Adriana Cybulska z klasy Ia, Wiktoria Sawczuk wręczyły Wiktorii symboliczny klucz
Rakowska z klasy IIIa, Dawid Sęk z klasy do szkoły - atrybut przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego.
IIIa oraz Wiktoria Spieler z klasy IIb.
Nad przebiegiem wyborów czuwała
komisja wyborcza w składzie: Agata Gołąb, Weronika Synowiec, Kacper Misiek, Natalia Bednarczyk,
Alicja Białas, Sandra Bagrowska, Aleksandra Kowalczyk, Natalia Krukowska, Lena Dobrynowicz,
Aleksandra Kmetyk, Eliza
Stefańska, Kewin Górski,
Konrad Nakiela, Sandra
Cieplicka, Oskar Talarczyk,
Daria Wyroślak, Amelia
Safarzyńska, Martyna Gładysz, Justyna Wojcieszko oraz Weronika Skowron.
Redakcja
Oddajemy swój głos
Według listy uczniów uprawnionych
do głosowania było 177 uczniów.
Oddano 149 głosów, w tym 145 głosów
ważnych. Frekwencja jak zwykle była wysoka i wyniosła 84%.
Wg danych z protokołu wyborów wynika, że:
Piotr Błogowski otrzymał 33.79% (49 głosów), Adriana Cybulska 4.83% (7), Wiktoria
Rakowska 38.62% (56), Dawid Sęk 1.37%
(2), a Wiktoria Spieler 21.38% (31).
Komisja podczas liczenia głosów
R OK 2 015, N UME R 11
S TR. 4
Ankieta na Dzień Nauczyciela
W dniu 14 października
obchodzony
jest Dzień Edukacji Narodowej,
nazywany
Dniem Nauczyciela. Z
Nauczyciel
najsympatyczniejszy:
Małgorzata Sawczuk - 25 gł.
Aleksandra Gryczewska - 18
gł.
Maciej Gryczewski - 16 gł.
Agata Michalska - 12 gł.
tej okazji wszystkim nauczycielom
naszego
Gimnazjum, a także
pozostałym pracownikom szkoły, życzymy
wszystkiego co najlepsze.
Przedstawiamy
również wyniki ankiety
dotyczącej naszych nauczycieli. Ankieta została
przeprowadzona
w
czwartek 15 października i obejmowała 6 kate-
Nauczyciel
najzabawniejszy
Maciej Gryczewski - 30 gł.
Aleksandra Gryczewska - 25
gł.
Małgorzata Sawczuk- 24 gł.
Agata Michalska i Artur Stąporek - 19 gł.
Nauczyciel najbardziej
surowy
Mariola Koźmińska - 50 gł.
Maciej Gryczewski - 25 gł.
Józef Romanowski - 10 gł.
Piotr Pawłowski - 8 gł.
Nauczyciel, któremu
najbardziej ufasz
Maciej Gryczewski - 22 gł.
Aleksandra Gryczewska - 20
gł.
Wioletta Sankowska - 10 gł.
Katarzyna Hejza - Konieczna - 10 gł.
Nauczyciel, z którym
najbardziej lubisz zajęcia
Maciej Gryczewski - 26 gł.
Artur Stąporek - 24 gł.
Małgorzata Sawczuk- 18 gł.
Agata Michalska - 15 gł.
Nauczyciel, który ma
najlepszy
kontakt z uczniami
Maciej Gryczewski - 27 gł.
Małgorzata Sawczuk - 19 gł.
Artur Stąporek- 14 gł.
Agata Michalska - 13 gł.
Lena Dobrynowicz
(współpraca Natalia Kucharczyk)
gorii. Uczniowie, którzy
ją
wypełniali,
mogli
wpisywać po kilka nazwisk nauczycieli lub
nie wpisywać żadnego.
A oto wyniki:
Nasi nauczyciele oraz pracownicy szkoły
GI M PRE SS
S TR. 5
Muzodajnia
The Weeknd - muzyk, któ-
szym czasie został wydany
BA. NAPRAWDĘ WAR-
ry nazywa się naprawdę
pierwszy solowy album pio-
TO!
Abel Tesfaye. Pochodzi z
senkarza pt. "Kissy Land".
Kanady, jest piosenkarzem,
Śpiewał
między
*mixtape
Arianą
taśma
autorem tekstów i piosenek
innymi
oraz producentem muzycz-
Grande. Jego autor-
grana przez
nym. Swoją karierę zaczął w
ski utwór "Earned
DJ, najczę-
2010 r., kiedy ukazały się
it"
ściej za po-
trzy jego mixtape'y "House
amerykański
of
mat popularny w
Ballons",
"Thursday",
"Echeos of Silence. Dzięki
z
-
wypromował
dra-
mocą dwóch
gramofo-
tym roku.
nim zyskał poparcie u kryty-
na-
nów i mikThe Weeknd
POLE-
ków. W 2012 r. do sprzedaży
CAM
WYSŁU-
trafiła komplikacja nagrań
CHAĆ
KILKU
"Trillogy", wyróżniona pla-
RÓW, MOŻE RZECZYWI-
tynową płytą. W później-
ŚCIE KOMUŚ SIĘ SPODO-
sera.
UTWOWiktoria Bagrowska
… a teraz coś z zupełnie innej beczki
Led Zeppelin - od tego
wszystko się zaczęło !!!
To, co się wydarzyło, kiedy
po raz pierwszy wysłuchałem nagrań tego zespołu było
nieprawdopodobne!!!
Wcześniej moje muzyczne
pasje skupiały się wokół
trash metalu: Metallica, Megadeath i tym podobne.
Przez przypadek przeczytałem recenzję ksiązki o supergupach hard rockowych lat
60. i 70. I wtedy właśnie trafiłem na Page’a, Planta, Jo-
nesa i Bonhama.
Najlepszy zespół świata, to
mało powiedziane!!!
A muzyka, którą komponowali, to nie wszystko.
rzyli muzykę, a nawet śmierci perkusisty i rozwiązania
zespołu.
Tego Trzeba posłuchać…
...jest jak ołowiany sterowiec...
Niezwykle tajemnicza i ciekawa jest cała
otoczka
ich
spotkania, zainteresowań
pozamuzycznych, zatrudnienia menePodpis do obrazu/grafiki.
dżera, miejsc,
w których two-
MG
R OK 2 015, N UME R 11
S TR. 6
Wywiad z ks. Ireneuszem Guczkowskim
Dlaczego ksiądz został księ-
wość wyboru między byciem
leży kiedy...
dzem ?
księdzem a zwykłym czło-
Czy przed odprawianiem
Każdy człowiek musi mieć
wiekiem, to postąpiłby tak
Mszy Świętej odczuwa
swoje powołanie, wybierając
samo jeszcze raz ?
ksiądz stres ?
tę drogę, czuję, że to jest je-
Będąc księdzem, jestem nor-
Tak, za każdym razem.
go miejsce na ziemi.
malnym człowiekiem i mam
Co ksiądz robi w wolnym
okazję czynić wiele dobra
Ile lat jest ksiądz kapła-
innym.
nem ?
czasie ?
Jest to już 21 rok.
Łowię ryby, zbieram grzyby,
Co najbardziej sprawia księ-
czytam…
dzu przyjemność w tej pra-
Kim ksiądz chciał być, gdy
cy ?
był dzieckiem ?
Co sądzi ksiądz o uczniach
Pomoc drugiemu człowie-
Kochałem jeździć samocho-
naszej szkoły ?
kowi i to, że moje kapłań-
dami, a po ukończeniu szkoły
Są bardzo ciekawi, chętni do
stwo jest potrzebne innym
2 lata jeździłem jako kierow-
współpracy, no i w tym
ludziom.
ca karetki.
pierwszym miesiącu sądzę,
że lubię tę młodzież.
Jakiej muzyki lubi ksiądz
słuchać ?
Gdyby miał ksiądz możli-
Muzyka poważna i rock. Za-
Rozmawiały
Aleksandra Żygała
Wiktoria Staszak
Rozmowa z Panią Katarzyną Hejzą-Konieczną na temat wolontariatu
Co zamierza Pani robić w
najbliższym czasie, jako pomysłodawca Klubu Wolontariatu ?
Nawiązujemy współpracę z
Ośrodkiem Pomocy Społecznej i wyznaczeni uczniowie
będą pomagać w robieniu
zakupów starszym osobom,
sprzedajemy kalendarzyki na
rzecz Fundacji Osób Niepełnosprawnych i Niewidomych
" Pomóż i Ty '' .
Dlaczego postanowiła Pani
założyć Klub Wolontariatu ?
Po to, aby uczniowie otworzyli się na potrzeby innych,
aby propagować w szkole
wartości ważne w życiu każ-
dego człowieka : otwartość,
życzliwość i dobroć..
Rozmawiały
Aleksandra Żygała
Wiktoria Staszak
GI M PRE SS
S TR. 7
„Więzień Labiryntu”
Dnia 2 października 2015r. wyjechaliśmy do kina w Szczecinie. Seans rozpoczął
się
o
godz.
17.00.
Obejrzeliśmy film pt.
„Więzień
labiryntu:
Próby ognia”. Należy
on do kategorii science
fiction.
Powstał
na
podstawie książki Jamesa Dashnera „Próby
ognia”. Opowiada o
grupie osób, które mu-
siały w ciągu dwóch ty-
był bardzo ciekawy i
godni przejść przez naj-
interesujący. Do Recza
bardziej
zniszczoną
dotarliśmy około godz.
część Ziemi. Rozgrywa-
21.00. Wyjazd się udał i
na ak-
miło
cja
czas. Mamy nadzieję,
trzy-
że jeszcze nie raz zo-
mała
stanie zorganizowana
cały
taka wycieczka.
spędziliśmy
czas w
napięciu.
Oliwia Kmetyk
Maja Koźbiał
Główny bohater to Dylan
O'Brien (Thomas). Film
Wizyta w Bierzwniku
W dniu 14 października delegacja naszego Gimnazjum: Pani Dyrektor Joanna Urbańska, Opiekun SU Pani Małgorzata Sawczuk oraz poczet sztandarowy: Oskar Demczur, Jagoda
Krajniewska i Karolina Papierska uczestniczyli w doniosłym wydarzeniu. Otóż tego dnia w
Bierzwniku odbyła się uroczystość nadania imienia Przedszkolu, Szkole Podstawowej i Gimnazjum Publicznemu. Odtąd Zespół Szkolno - Przedszkolny w Bierzwniku będzie nosił imię
Dziedzictwa Cystersów Bierzwnickich.
Oficjalne uroczystości odbyły się na Wzgórzu Klasztornym w Bierzwniku, podczas których poświęcono sztandar szkoły.
Dlaczego zostaliśmy zaproszeni? W tradycji naszych miejscowości: Bierzwnika oraz
Recza mocno zakorzenione jest dziedzictwo zakonu cystersów. Dzięki takim spotkaniom możliwe jest również nawiązanie wzajemnej współpracy i solidarności między szkołami.
Dziękujemy za zaproszenie.
R OK 2 015, N UME R 11
S TR. 8
Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Dnia 13.10.2015r. w
naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji obchodów
Dnia Nauczyciela. Poprowadziła go przewodnicząca SU Wiktoria Rakowska.
Krótki występ przygotowali uczniowie klas pierwszych
wraz z panią Olą Gryczewską.
Największym zaskoczeniem jednak było wejście Pani Minister,
w której rolę wcielił się... uczeń
Maciej Domagalski. Pokazał jak
świetnie potrafi chodzić na szpilkach, w obcisłej spódnicy i z
peruką na głowie. Swoimi umiejętnościami zadziwił niejedną
uczennicę i niejednego ucznia.
Idealnie instruował zasady rozpoznania nauczyciela na dyżurze, które przeczytane zostały
przez Artura Brydzińskiego i
Oliwię Kmetyk.
Został przeprowadzony
wywiad między dziennikarką
Adą Cybulską, a nauczycielkami, których role odgrywały Maja
Koźbiał i Karolina Biskupska,
gdzie w pełni chwaliły swoich
uczniów, tworząc z nich wzory
do naśladowania.
Wiktoria Spieler po raz
kolejny pochwaliła
się swoimi wokalnymi zdolnościami w
piosence Anny Jantar "Radość najpiękniejszych dni".
Na koniec
uczniowie, po symbolicznej minucie
ciszy upamiętniającej nauczycieli, którzy już odeszli, pięknie
przedstawili
wiersz pana Piotra
Pawłowskiego „co
po nas pozostanie”.
Po oklaskach przyszedł
czas na jeden z ważniejszych
momentów apelu. Klucz do
szkoły z rąk Pani Dyrektor
otrzymała nowa przewodnicząca szkoły- Wiktoria.
Pani Małgorzata Sawczuk z panem Maciejem Gryczewskim wręczyli dyplomy
uczniom, którzy ukończyli projekt "Młodzi głosują". Nagrody
za konkurs językowy wręczyła
pani Katarzyna Szczepaniak,
zwyciężyła klasa 3c.
Pani minister
Konieczna wręczyła nagrodę gospodarzowi klasy 2b za największą
ilość przyniesionej karmy.
Nauczyciele i pracownicy
szkoły z okazji swojego święta
otrzymali jako prezent od Samorządu Uczniowskiego - babeczkę.
A my uczniowie, życzymy Wam jeszcze raz wszystkiego
najlepszego z okazji Waszego
Święta!
Pani Katarzyna Hejza-
Ada Cybulska
Międzynarodowy Dzień Języków Obcych
Dnia 25 września odbył
II miejsce - klasa I C
się w naszej szkole konkurs zorga-
III miejsce - klasa II B
nizowany przez Panie: Katarzynę
Gratulujemy wszystkim
Szczepaniak oraz Monikę Olender-
uczestnikom, a zwłasz-
Zań w ramach Międzynarodowe-
cza zwycięzcom, klasie
go Dnia Języków Obcych. Kon-
III c.
kurencje nie tylko miały charakter
językowy, ale również ruchowy i
Redakcja
(skorzystaliśmy z info zamiesz-
plastyczny. Wyniki konkursu zo-
czonych na profilu szkoły na
stały ogłoszone na apelu z okazji
facebooku)
Dnia
I
Ed ukacji
miejsce
-
Narodo wej.
klasa
II I
C
Uczestnicy konkursu
GI M PRE SS
S TR. 9
Wywiad z panem Jackiem Demczurem
Dzień Dobry, moim rozmówcą
jest nauczyciel wychowania
fizycznego Pan Jacek Demczur
Dzień dobry.
Czy mogę zadać Panu kilka
pytań ?
Jak najbardziej.
Od dziecka interesował się Pan
sportem?
Tak, to było moje zainteresowanie od malucha. Praktycznie każdą wolną chwilę spędzałem przed domem. Razem z
kolegami z ulicy spotykaliśmy
się i graliśmy w piłkę nożną,
gdzie tylko się dało. Wystarczyło trochę wolnego placu, ustawialiśmy z kamieni bramki,
dzieliliśmy się na dwa zespoły i
graliśmy do późnych godzin
wieczornych.
W czasach mojego dzieciństwa
nie było dostępu do komputera
i innych doskonałości tego
świata, większość czasu spędzaliśmy na powietrzu, bawiliśmy
się w podchody czy graliśmy w
siatkówkę w parku. Pływać
nauczyli mnie koledzy i dobrze
się stało, ponieważ w czasie
egzaminów na AWF-ie było to
jedno z zaliczeń.
Co skłoniło Pana do tego, że
został Pan nauczycielem W-F?
Bardzo dobre pytanie.
Myślę, że ta decyzja szła za
mną. W szkole podstawowej w
Tucznie miałem wspaniałego
nauczyciela W-F, który poświę-
cał nam bardzo dużo czasu,
uczył wytrwałości i zawziętości
w duchu fair play. To, co robił i
jak pracował, głęboko utkwiło
mi w pamięci. To dobrze, że na
mojej drodze pojawiły się osoby, które wskazały jaką drogą
mam podążać, aby osiągnąć
sukces.
UKS-u spotykamy się w piątki i
gramy w piłkę siatkową, udało
mi się zarazić tą pasją wielu
absolwentów i dzięki temu mam
z nimi stały kontakt. Ponadto
bardzo lubię biegać, poświęcam na to każdy wolny wieczór.
Jakie ma Pan relacje z uczniami? Przygotowuje Pan drużynę
szkoły na jakieś zawody sportowe?
Uwielbiam
spędzać
czas na powietrzu na mojej
działce wieczorami, wpatrując
się w niebo przy rozpalonym
ognisku. Zimową porą w okresie ferii zabieram swój sprzęt
narciarski i wyruszam w góry
na narty do Czech. Bardzo lubię nasze szkolne spływy kajakowe rzeką Drawą. Kto raz w
nich uczestniczył, ten wie, że
jest to wielka frajda. Już teraz
zapraszam.
Uważam, że mam dobre relacje z uczniami. Lubię z
Wami przebywać i czuję się
znakomicie pośród Was.
Przed Nami dużo pracy,
chciałbym przygotować drużynę do rozgrywek powiatowych
w siatkówkę w ramach Gimnazjady, która odbędzie się w lutym w Reczu, jak również ułożyć chłopców, żeby dobrze reprezentowali gimnazjum na
Turnieju Piłki Nożnej im.
Krzysztofa Hołuba. Są ku temu
dobre prognozy, ostatnio na
Gimnazjadzie Powiatowej zajęliśmy 3 miejsce, ustępując tylko
drużynie z Choszczna i Lubiany. Bardzo duże nadzieje pokładam w dziewczętach, mamy
pośród nich naprawdę dużo
perełek, które chcą pokazać
swój lwi pazur.
Czy poza szkołą uprawia Pan
jakiś sport?
Oczywiście w ramach
Jakie ma Pan zainteresowania
oprócz sportu?
Dziękuję za udzielenie wywiadu i życzę powodzenia.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał
Oskar Demczur
R OK 2 015, N UME R 11
S TR. 1 0
Celebryci szkoły
Z
Dawidem
(PROProgress Records) i Pedrem (ThePedro #Szczypuł)
rozmawiał Jakub Cymerman
Witaj Dawid, co skłoniło Cię
do pisania tekstów?
Pewnego dnia zirytowała
mnie pewna sytuacja. Zacząłem wylewać na kartki wszystko, co czułem, po czym te
kartki zniszczyłem. Potem powstał pierwszy tekst, który
nagrałem. To była piosenka
pt. „Nowe życie”.
W jaki sposób zmienił się
stosunek kolegów wobec
Ciebie?
Niektóre osoby ciągle mnie
hejtują, ale duża część rówieśników zaczęła mnie szanować.
Co chcesz przekazać w swoich utworach?
W niektórych utworach staram się nakłonić nastolatków
do tego, żeby nie rezygnowali
ze swoich marzeń. Wierzę, że
do celu można dojść pomimo
wielu trudności i należy to
robić.
Masz sporą oglądalność na
youtubie. Twoje piosenki na
kanale PROProgress Records dobijają tysiąca wyświetleń. Czy zamierzasz
wydać pierwszą płytę?
Chcę wydać płytę w grudniu
tego roku. Już prawie wszystkie piosenki są nagrane. Teraz
to tylko kwestia wytłoczenia płyt.
Na mojej płycie znajdzie się 15
utworów.
Masz jakiegoś idola lub mentora?
Tak. Mówiłem o tym w kawałku
„Moja pasja”. Chciałem wtedy
podkreślić, że zacząłem pisać teksty, słuchając piosenek Chady.
Kiedy najczęściej piszesz i skąd
czerpiesz natchnienie?
Najczęściej piszę w nocy. Wtedy
najlepiej mi się myśli. Natchnieniem jest cały przeżyty dzień.
Co czujesz, kiedy stajesz przed
mikrofonem?
Co czuję… Czuję wielką dumę.
Cieszę się, że mogę być kimś, kim
chcę być i nikt nie może mi tego
zabrać.
Najpierw szukam jakiegoś bitu i
piszę pod niego tekst. Jeśli mam
myśl, to idzie bardzo łatwo. Gorzej, gdy ta myśl nie przychodzi
albo kiedy odłożę ją na później.
Kiedy już wszystko jest gotowe, to
idę do Dawida. Tam włączamy
laptopa, program, wszystko ustawiamy i jedziemy.
Później to się przerabia, sprawdzam, czy jest OK., równo itd. I
tak nagrana piosenka trafia na
kanał ThePedro #Szczypuł.
O czym myślisz, pisząc lub nagrywając?
Przede wszystkim o tym, czy to
będzie dobre, czy będzie się podobać. Staram się, żeby tekst był
zrozumiały, ale niezbyt prosty, no
i żeby był dojrzały.
Dziękuję.
Czy zamierzasz w najbliższym
czasie zagrać koncert lub wydać płytę?
Cześć Pedro. Kiedy zdecydowałeś się na nagrywanie rapu?
Płytę… się zobaczy. Jeżeli już, to
nie będę, jak Dawid, wrzucał na
nią wszystkich utworów. Wybiorę
te najlepsze. Część z nich nie jest
jeszcze nagranych.
Taka myśl przyszła w lato podczas
Pikniku Reckiego. Zaśpiewałem
coś, ludziom się spodobało, więc
postanowiłem, że będę nagrywał
kolejne teksty.
Co znajduje się w Twoich utworach?
Ten przekaz jest trochę chaotyczny. Rzadko mam jakąś myśl.
Przede wszystkim zależy mi na
tym, żeby to fajnie brzmiało.
Jak powstają takie utwory?
Czy Twoja pasja nie przeszkadza Ci w nauce i codziennych
obowiązkach?
W sumie to nawet pomaga, bo jak
mam się uczyć, a nie chce mi się,
to zaczynam pisać. Każdy powinien mieć coś, co pozwala się
odprężyć. Dla mnie to coś to rap.
Dzięki za rozmowę.
R OK 2 015, N UME R 11
S TR. 1 1
Karolina Biskupska, Urszula Sikora - jesteśmy brązowymi medalistkami w BJJ !!!
Dnia 17.10.2015r. w
Koszalinie odbyły się Mistrzostwa Europy w Brazylijskim
jiu-jitsu. Uczestniczyli w nich
uczniowie ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Reczu.
Naszą szkołę reprezentowałyśmy my: Karolina Biskupska i Urszula Sikora uczennice klasy I "b". Występowałyśmy w formule GI.
Zawody rozpoczęły się
weryfikacją, a także ważeniem
wszystkich uczestników, któKarolina z brązowym medalem
Ula zajęła 3 miejsce
rych
było
około pięciuset. Po tym zaczęły odbywać się walki.
Po długim wyczekiwaniu nadeszła kolej na nas
w naszych kategoriach wagowych. Walki toczyły się pomiędzy chłopcami jak i
d z i e w c z ę t a m i .
Ula po przegraniu dwóch bardzo ciężkich walk zakończyła
swoją
kategorię.
Karolina przegrała jedną walkę, która
także była ciężka i trudna. Po zakończeniu kategorii wiekowej odbyła
się dekoracja zawodnik
ó
w
.
Wywalczyłyśmy trzecie miejsca i
wróciłyśmy do domów
ze wspaniałymi brązowymi medalami z Mistrzostw
Europy.
Karolina Biskupska
Urszula Sikora
Wspaniałe piłkarki
08.10.215r. w Pobierowie odbył sie turniej piłki nożnej z cyklu Turniej Orlika o
Puchar Premiera. Wzięła w
nim udział drużyna UKS Hetman Recz, w której grają
dziewczęta ze szkoły podstawowej i gimnazjum. Gimnazjalistki reprezentowały: Oliwia
Kmetyk, Maja Koźbiał, Urszula Sikora, Adriana Cybulska oraz Sara Okonek. Trenerem jest Pan Jakub Drapiński.
Dziewczyny pierwszy
mecz przegrały 3:1 z drużyną z
Wałcza (późniejszy wygrany
całego turnieju). Następne mecze kończyły się dla naszych
zawodniczek wygranymi: rozgromiły po 6:0 drużyny z Sianowa i Stargardu Szczecińskiego.
Dziewczęta zdobyły 2
miejsce i nie udało im się
awansować do finałowego
ogólnopolskiego turnieju rozgrywanego w Warszawie na
Stadionie Narodowym.
Mimo to, wszyscy powinniśmy być dumni z tego, że
mamy tak wspaniałe i utalentowane sportowo dziewczyny.
Warto dodać, że dziewczęta przygotowywały się do
tego turnieju, rozgrywając serię
sparingów.
Karolina i Ula
Natalia Krukowska,
Oliwia Łata
GI M PRE SS
S TR. 1 2
Biegi przełajowe w Dobrej - sukces Oskara Demczura
23
września
wało 4 uczniów (Oskar
łe zawody. P o z o s t a l i
Dobrej No-
Demczur, Konrad Nakie-
nasi reprezentanci rów-
wogardzkiej odbyły się
la, Dawid Kurlej oraz
nież wypadli bardzo do-
zawody sportowe w bie-
Karolina Papierska). Z
brze: Konrad był czwar-
gach przełajowych. Na-
powodzeniem bieg swój
ty, Karolina ósma, a Da-
szą szkołę, pod kierun-
ukończył Oskar Dem-
wid zajął 10 miejsce.
kiem Pani Moniki Olen-
czur, który zajął pierw-
der - Zań, reprezento-
sze miejsce i wygrał ca-
(środa) w
Karolina Papierska
Konkurs papieski w opinii zwycięzcy Macieja Domagalskiego
W konkursie papieskim biorę udział już 4 raz. To taka moja tradycja. W pierwszym
„moim” konkursie zająłem 3 miejsce, następne już wygrywałem.
W tym roku również zająłem 1 miejsce. Zdobyłem 34 punkty. Większość pytań była dla
mnie dość prosta, ale zdarzały się również trudne. Najtrudniejsze dotyczyły zdjęć i ilustracji,
które trzeba było rozpoznać. Najłatwiejsze pytania dotyczyły roku urodzenia Jana Pawła II,
kiedy został papieżem oraz jaka była pierwsza parafia, w której był wikariuszem. To podstawa.
Jeśli ktoś zdecyduje się wziąć udział w tym konkursie, to życiorys Jana Pawła II powinien mieć
w małym paluszku.
Sukces w tegorocznym konkursie odniosły również: Jagoda Hertel (2 miejsce) oraz Daria Konieczna (3 miejsce). Nagrodzone zostały także: Ada Cybulska oraz Wiktoria Rakowska.
Organizatorem konkursu był ks. Ireneusz Guczkowski, a w jury zasiedli: Pani Katarzyna Hejza-Konieczna, Pan Arur Stąporek, Karol Stąporek oraz ks. Ireneusz jako przewodniczący .
Maciej Domagalski
R OK 2 015, N UME R 11
S TR. 1 3
Spotkanie z Panią Elżbietą Erban, autorką powieści „Kochankowie burzy”
W dniu 22.10. 2015 r
pokazywała historyczne tło
rzycki w imieniu Fundacji
powieści.
3-
ogłosił konkurs na list do
uczestniczyli w spotkaniu z
tomowej książki odbywa się
autorki powieści. Ucznio-
autorką
powieści
bowiem w drugiej połowie
wie, którzy chcieliby wziąć
„Kochankowie burzy” Pa-
XIX w., po zakończeniu po-
udział w tym konkursie,
nią Elżbietą Gizelą Erban.
wstania styczniowego.
swoje napisane listy mogą
ucz ni owi e
Gi m nazj um
Akcja
tej
przynosić do Pana Pawłow-
Spotkanie, które od-
Pani Elżbieta kwieci-
było się w sali kinowej Do-
ście i z entuzjazmem opo-
mu Kultury, zainicjowali: ks.
wiadała o historii pisania
Po spotkaniu można
Sławomir Kokorzycki
swojej powieści. Aktywny
było porozmawiać z Panią
Przyjaciel Szkoły oraz Pan
udział
spotkaniu
Elżbietą oraz otrzymać jej
Piotr Pawłowski. Organiza-
wzięli
niektórzy
autograf.
torem tego eventu była Fun-
uczniowie: Wiktoria Spieler,
Dla wielu z
dacja „Noc poetów” oraz
Laura Tuchelman, Kacper
nas to spotkanie było bardzo
MGOKiS.
Kurlej.
interesujące, a na pewno by-
Spotkanie
-
w
tym
udział
zapowie-
Ks. Sławomir Koko-
działa Pani Agnieszka Koź-
rzycki odczytał jeden z naj-
biał - Dyrektor MGOKiS.
ciekawszych
Następnie odbyła się prezen-
powieści.
tacja multimedialna, która
skiego do końca roku.
ło znakomitą lekcją historii.
fragmentów
Redakcja
Na koniec ks. Koko-
Gimnazjada - piłka nożna. Trzecie miejsce chłopców
We wrześniu drużyna
wiński, Mateusz Mojecki, Kon-
turnieju należy uznać za suk-
chłopców z naszego Gimna-
rad Nakiela, Jakub Magac, Ja-
ces.
zjum wzięła udział w Powiato-
kub Wyroślak, Karol Romaniuk
Życzymy naszym re-
wej Gimnazjadzie w Piłce
Chłopcy w całych za-
prezentantom zgrania i kolej-
Nożnej. Naszą szkołę, pod kie-
wodach zajęli 3 miejsce, ulega-
nych, jeszcze większych sukce-
runkiem Pana Jacka Demczura,
jąc tylko drużynom z Lubiany i
sów
reprezentowali:
Choszczna.
Maksymilian
Szulik, Oskar Demczur, Rafał
Demczur, Kewin Górski, Jakub
Młynarczykowski, Adam Czer-
Biorąc pod uwagę to,
że w tym roku nastąpiły zmiany
składu naszej drużyny wynik
Redakcja
GI M PRE SS
S TR. 1 4
Gimnazjum w opiniach naszych pierwszoklasistów
Mamy już ponad połowę października. Za nami
już półtora miesiąca nauki.
Jak w nowej szkole czują
się uczniowie klas pierwszych?
Spytałam kilku
uczniów z różnych klas, co
podoba im się w gimnazjum
i jak się tutaj czują. Oto ich
opinie:
Czuję się dobrze, nawet
lepiej niż w podstawówce. Podobają mi
się w szczególności
naucz yci el e, i ch
sposób nauczania i
podejście do uczniów. Nie podoba mi
się to, że nie mamy
własnej biblioteki.
Hmm.. czuje się bardzo
dobrze. Jest inaczej
niż w podstawówce,
ale więcej nauki. Podobają mi się nowe
przedmioty, nauczyciele. Jest dużo
nauki, ale jeszcze
daję radę!
Czuję się dobrze. Jest
lepiej niż w szkole
podstawowej. Polubiłam nauczycieli.
Choć jest więcej
n a u k i
i
sprawdzianów. Nie
podobało mi się, że
rozdzielili klasy, ale
teraz jest w porządku, bo spodobała
się moja klasa.
Ja w gimnazjum się
czuję dobrze... Ale
nie podoba mi się, że
lekcje są takie
długie, a przerwy
krótkie... hahahhahah!
Czuję się dobrze. Bardzo
szybko przyzwyczaiłam sie do nowej
szkoły, nauczycieli i
uczniów.
Myślałam, że będzie o
wiele gorzej, ale czuję się o wiele lepiej
niż w podstawówce.
Jest dużo nauki, ale
to już przecież gimnazjum. Uczą tutaj
świetni nauczyciele.
Bardzo mi się tutaj
podoba.
Ada Cybulska
Dzień Seniora
Dzień Seniora to integracyjna uroczystość organizowana przez
Przewodniczącego Rady Miejskiej
Pana Piotra Pawłowskiego oraz Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Reczu. Głównymi bohaterami tego wydarzenia są nasi dziadkowie i nasze babcie.
W tym roku w przygotowanie tego spotkania zaangażowała się
grupka naszych gimnazjalistów, która
przygotowała program artystyczny.
Uczniowie, przygotowani
przez Panią Aleksandrę Gryczewską,
Pana Macieja Gryczewskiego oraz
Pana Grzegorza Jurkiewicza zaśpiewa-
wiedli: Natalia Bednarczyk, Wiktoria
Spieler, Oliwia Kmetyk, Maja Koźbiała, Karolina Biskupska, Ada Cybulska,
Klaudia Dłużniewska Artur Brydziński
i Maciej Domagalski.
Wiemy o tym, że przygotowany program, choć krótki, bardzo się
naszym Seniorom podobał.
li kilka piosenek oraz odegrali ciekawe
i humorystyczne scenki. Prym w tym
Redakcja
GI M PRE SS
S TR. 1 5
Informacje pedagoga
Drodzy uczniowie
magamy dzieciom.
i nauczyciele.
Tak
my fundację, a tym samym po-
na
zakończenie
swej pracy w gimnazjum pra-
Informuję również, że
gnę podziękować Wam Drodzy
Zaczął się nowy rok
został ogłoszony szkolny kon-
uczniowie oraz Wam Drodzy
szkolny, który jak każdy, niesie
kurs literacki pt. „Rozwiążmy
nauczyciele za współpracę, za
ze sobą wiele zmian.
spór bez przemocy”. Konkurs
pomoc okazaną mi przez ponad
Mam nadzieję, że powróciliście
ma na celu ukazanie młodzieży,
rok mojej pracy w tej szkole.
wszyscy do szkoły z uśmiechem
jak ważne są relacje rówieśni-
Można by rzec, że to TYLKO
na twarzy oraz z pozytywną
cze oraz że z każdej trudnej
rok, ale dla mnie był to AŻ rok,
energią do dalszego działania.
sytuacji można znaleźć pozy-
czas, który pozwolił mi na zdo-
Pragnę poinformować
tywne rozwiązanie. Prace zbie-
bycie
wszystkich, iż zaczął się projekt
rane są w formie pisemnej a
uświadomił mi, jak wiele rado-
pt. „PoczytajMY”, który w ze-
wyniki zostaną ogłoszone w
ści sprawia mi każde spotkanie
szłym
listopadzie.
z Uczniami oraz współpraca z
roku
nosił
nazwę
„Poczytaj mi przyjacielu”. Do
W ramach
konkursu
doświadczenia
oraz
Gronem Pedagogicznym.
projektu tego przystąpiło pięciu
oraz z okazji Dnia Mediacji
Dzięki Wam
uczniów naszego gimnazjum.
19.10.2015r. odbyły się warsz-
nauczyłam się słuchać.
Zasady są takie same, czyli
taty profilaktyczne dla wszyst-
Życzę wszystkim uśmie-
uczniowie pod opieką pedago-
kich klas gimnazjum na temat
chu na twarzy oraz wytrwałości
ga będą uczęszczać do przed-
rozwiązywania konfliktów. Za-
w tych kolejnych latach eduka-
szkola i tam będą odbywały się
jęcia te poprowadziła mediator,
cji.
spotkania czytelnicze dla pię-
pani
Sameluk.
Będę miło wspominać pracę w
ciolatków. Głównym celem pro-
Uczniowie aktywnie uczestni-
Gimnazjum w Reczu i mam
jektu jest integracja uczniów z
czyli w zajęciach i muszę przy-
nadzieję, że nadarzy się jeszcze
najmłodszymi oraz przełamy-
znać, iż jestem z Was dumna.
okazja do współpracy.
wanie barier, jakimi są : nie-
Pokazaliście, że potraficie pra-
Pamiętajcie Moi Dro-
śmiałość czy też stres.
cować w grupach oraz wypo-
dzy, że warto jest mieć Cel w
wiadać się na dany temat.
swoim życiu.
Trwa również zbiórka
Agnieszka
makulatury, którą zajmuje się
Mam nadzieję, że warsztaty
pedagog szkolny oraz pani Ka-
przyniosą pozytywne efekty, a
tarzyna Hejza – Konieczna.
pozyskaną wiedzę wykorzysta-
Zachęcam wszystkich do wspól-
cie w odpowiednich momen-
nego gromadzenia makulatury,
tach.
gdyż w ten sposób wspomaga-
tak naprawdę
Pedagog szkolny
Wioleta Sankowska
R OK 2 015, N UME R 11
S TR. 1 6
Stypendia naukowe dla naszych kolegów
W czwartek 15 paź-
Cieplicka
Sandra,
Jakub,
dziernika 2015 w sali narad
Cymerman
Urzędu Miejskiego w Reczu
wentka Paluszewska Alicja,
odbyło się uroczyste wrę-
Rakowska Wiktoria, Cybul-
dzonym serdecznie gratulu-
czenie stypendiów Burmi-
ska Adriana Bożacki Kon-
jemy i życzymy dalszych
strza Recza dla najzdol-
rad, Parchem Dariusz, Do-
sukcesów.
niejszych uczniów naszej
magalski Maciej, Biskupska
gminy. Wśród nagrodzonych
Karolina,
nie mogło zabraknąć gimna-
Kmetyk Oliwia, Konieczna
zjalistów:
Daria, Cymerman Maksymi-
Okonek
absol-
lian, Brydziński Artur, Hertel Jagoda.
Wszystkim
Sara,
nagro-
Redakcja
(skorzystaliśmy z informacji zamieszczonych na stronie Urzędu Miejskiego)
Warto przeczytać „Sekret” Rhondy Byrne
W swoim życiu prze-
''Sekret''.
czytałam wiele książek, ale
Zatem kiedy ciągle twier-
Celem całego porad-
dzisz, że nic Ci się nie udaję,
nika - kryminału było spra-
a sytuacja zamiast ulec po-
wienie radości tysiącom lu-
prawie pogarsza się, to znak,
dzi i pomoc w funkcjonowa-
że czas zmienić swoje myśle-
niu w świecie. Dzięki tej
nie.
książce możemy nadać sens
Aby głębiej
swojemu życiu i zmienić je
mieć książkę polecam ją
na
pozytywne.
przeczytać - daje naprawdę
Główną zasadą, którą we-
pozytywny zastrzyk energii.
dług
bardziej
autorki
powinniśmy
się kierować jest nasze nastawienie
do
Dr. Joe Vitale mówi:
moją
Liczę na pozytywne
komentarze z Waszej strony.
zaistniałych
sytuacji.
najbardziej
zrozu-
uwagę
''Myśli wysyłają magnetycz-
przykuła książka napisana
ny sygnał, który przyciąga
przez Rhonde Byrne pt.
do Ciebie ich odpowiednik''.
Natalia Janiak
GI M PRE SS
S TR. 1 7
Działalność MGOKiS
Dom Kultury i Sportu w
Reczu prowadzi swoją działalność
od około 30 lat. W wyniku reorganizacji i poszerzenia oferty kulturalno – rozrywkowej zmienił nazwę na Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Reczu kilka lat temu.
MGOKiS jako instytucja
oprócz działalności na rzecz społeczności lokalnej odpowiedzialna
jest także za prowadzenie i pracę
świetlic wiejskich znajdujących się
na terenie naszej Gminy: w Sokolińcu, Sicku, Nętkowie, Lubieniowie, Pomieniu, Suliborku i Suliborzu.
Jak sama nazwa wskazuje
MGOKiS jest centrum, ośrodkiem
kultury i rozrywki. W ramach swojej działalności jest organizatorem
i współorganizatorem wielu wydarzeń polegających na upowszechnianiu kultury czy tez promowaniu miasta. Od wielu lat zajmuje
się organizacją uroczystości lokalnych tj. Pikniku Reckiego, Ma-
jówki czy Dożynek. Zgodnie z
założonym corocznym planem w
MGOKiS odbywają się także inne
działania takiej jak: konkursy,
turnieje, przeglądy artystyczne,
spotkania autorskie oraz wiele
innych wydarzeń, których zadaniem jest rozbudzanie wśród społeczności potrzeby oderwania się
od codzienności i spędzania czasu
wolnego w sposób miły i ciekawy.
W codziennej pracy nad
prawidłową działalnością tej instytucji czuwa wiele ważnych i niezbędnych osób, którzy swoją ciężką pracą i zaangażowaniem tworzą
nie tylko zgraną grupę, ale także
dbają o to, aby zapewnić wszystkim mieszkańcom, którzy mają
różnego rodzaju pasje i zainteresowania, dostęp do szeroko pojętej
kultury, rozwoju swoich umiejętności i jak wcześniej wspomniałam pasji, ważne jest także, aby
stworzyć takie warunki, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie.
ściami i potrzebami mieszkańców
w swojej ofercie MGOKiS proponuje różnego rodzaju warsztaty i
zajęcia, które odbywają się według
ustalonego harmonogramu. Każdy
mieszkaniec Gminy może skorzystać z zajęć ruchowych tj. aerobik,
taniec współczesny, zumba. Kolejne zajęcia proponowane głównie
dla dzieci i młodzieży to: szachy,
Brazylijskie Jiu Jitsu, warsztaty
modelarskie i rękodzielnicze.
W najbliższym czasie
MGOKiS w Reczu zamierza poszerzyć ofertę i zaproponować
kolejne zajęcia tj. kółko wokalne,
taniec towarzyski oraz kółko
recytatorskie.
Zapraszamy do udziału w
imprezach organizowanych przez
MGOKiS.
Maja Koźbiał, Oliwia Kmetyk
W związku z możliwo-
Działamy w Towarzystwie Miłośników Recza
Rynku w Reczu pokaz ratowniczo-
przeprowadzone przez specjalistów z Cen-
URATUJ ŻYCIE odbyła się 6 września
gaśniczy przy pomocy specjalistycznego
trum Rozwiązywania Problemów Społecz-
2015r. Organizatorem akcji było Towarzy-
sprzętu oraz gaśnicy proszkowej.
nych.
stwo Miłośników Recza oraz Ochotnicza
W tym celu dla mieszkańców Gminy zorga-
Straż Pożarna w Reczu.
AKCJA ODDAJ KREW
Tematyka warsztatów obejmo-
nizowany został specjalny pokaz - symula-
wała takie zagadnienie jak: zachowania
Zainteresowanie mieszkańców
cja wypadku samochodowego z poszkodo-
ryzykowne dot. uzależnienia od alkoholu,
Gminy Recz akcją krwiodawstwa było tak
wanym w środku pojazdu. Sprawnie prze-
- zachowania ryzykowne dot. dopalaczy,
duże, że ekipa krwiobusu z Regionalnego
prowadzona akcja ratunkowa zakończyła
- zachowania ryzykowne dot. narkotyków,
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
się oczywiście pomyślnie.
- przemoc w rodzinie
w Szczecinie zmuszona była przedłużyć
czas zaplanowanej akcji.
Organizatorzy serdecznie
dziękują wszystkim, którzy oddali krew
w szczytnym celu ratowania życia ludzkiego .
"ODLOT EDUKACYJNY"warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży, którego organizatorami byli:
Zespół Interdyscyplinarny ds Przemocy w
Straż Pożarna w Reczu zaprezentowała na
uczestniczyła w zajęciach. Odbyły się one
w formie zabaw, warsztatów, pokazów.
Reczu , Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Reczu,
Podczas tej akcji Ochotnicza
Dzieci i młodzież zwłaszcza z
naszego Gimnazjum bardzo aktywnie
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu,
Towarzystwo Miłośników Recza zostały
Redakcja
R OK 2 015, N UME R 11
S TR. 1 8
Klub Wolontariatu
Dnia 7 października
uczennice
lontariatu
zebrał karmę
naszej
dla zwierzaków i ofiarował
szkoły: Patrycja Kaź-
tamtejszym podopiecznym.
mierczak, Karolina Pa-
Za okazaną pomoc
pierska oraz Alicja Bia-
bardzo
d z i ę k u j e m y.
łas odwiedziły schroni-
Ogłaszamy kolejna zbiór-
sko w Policach.
kę.
Klub Wolontariatu
Działający w naszej szkole Klub Wo-
Podziękowania
„Zagranica”
Nętkowo, Sicko, a także To-
Recz
12 września 2015 r.
odbyły się Dożynki Gminne. Impreza została zorganizowana w Parku Miejskim.
Artystyczną
warzystwo Miłośników Recza i Środowiskowy Dom
Samopomocy
w
Reczu
skosztować można było regionalnych specjałów.
część
dożynek swoimi występami
uświetniły: Zespół ludowy
„Lipka” z Kobylanki, Zespół
„Reczanie”,
rozśpiewana
młodzież z Gminy Recz. Na
amatorów tradycyjnych potraw czekały stoiska z przysmakami kuchni regionalnej.
Na stoiskach przygotowanych przez sołectwa: Rybaki,
Sokoliniec, Pomień, Rajsko,
28, a PSL - 18.
Świat
We wrześniu rozpoczęła się Rosyjska
inter-
wencja wojskowa w Syrii.
W tym samym czasie
Polska
25 października odbyły się wybory parlamentarne. Po raz pierwszy bezwzględną większość manda-
do państw UE docierają kolejna fale uchodźców z Bliskiego Wschodu; tym samym trwa tzw. kryzys migracyjny w Europie.
tów poselskich zdobyła jedna partia - Prawo i Sprawiedliwość. PiS zdobyło 235
mandatów, PO - 138, KUKIZ15 - 42, Nowoczesna -
Redakcja
GI M PRE SS
S TR. 1 9
Wieczór poetycki
Gimnazjum im. Adolfa Długosza w Reczu zaprasza
na Wieczór Poetycki
poświęcony twórczości ks. Sławomira Kokorzyckiego
- Przyjaciela Szkoły.
Uroczystość odbędzie się w piątek 30 października 2015 r.
w Gimnazjum w Reczu o godz. 17.00.
Paintball
W dniu 10 października udaliśmy się do Sulina na małą strzelankę… musieliśmy się trochę … rozładować.
Właściwie dlaczego nie mielibyśmy uczcić Dnia Nauczyciela w ten
sposób...
Power Rangers
REDAKCJA
Natalia Janiak
Alaeksandra Żygała
Aleksandra Podlipona
Wiktoria Staszak
Ada Cybulska
Agata Gołąb
Lena Dobrynowicz
Dziękuje za Wasze głosy i za zaufanie jakim mnie obdarzy-
Wiktoria Bagrowska
liście podczas wyborów. Dzięki Wam, to dla Was mogę spra-
Maja Koźbiał
Oliwia Kmetyk
Karolina Biskupska
wować funkcję przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego.
Urszula Sikora
Oskar Demczur
Jakub Cymerman
Karolina Papierska
Wyniki wyborów były dla mnie małym zaskoczeniem. Konku-
Patrycja Kaźmierczak
rencja była silna, każdy z kandydatów miał ciekawe propozy-
Oliwia Łata
cje na urozmaicenie życia szkoły. Tym bardziej cieszę się, że zaufali-
Natalia Krukowska
ście właśnie mi.
Współpraca
Natalia Kucharczyk
Maciej Domagalski
Wioleta Sankowska
Monika Olender - Zań
Artur Stąporek
Zapraszam wszystkich do współpracy. Liczę na Wasze
zaangażowanie. Razem możemy stworzyć coś ciekawego.
Chciałabym, aby udało mi się zrealizować moje postanowienia
Wierzę w swoje siły.
Agnieszka Koźbiał (MGOKiS)
Urząd Miejski w Reczu
OPIEKA LITERACKA
Jeszcze raz dziękuję za poparcie!
Aleksandra Gryczewska
Wiktoria Rakowska
OPIEKA MERYTORYCZNA
Przewodnicząca SU
Maciej Gryczewski
INTERNET
Dariusz Kowalewski
spisała
Patrycja Kaźmierczak

Podobne dokumenty

Zobacz_nowy_GIMpress

Zobacz_nowy_GIMpress i młodość. W czasie okupacji niemieckiej ciężko pracował w kamieniołomach. Od 1945 roku pracował w lesie i ukrywał się przed władzami okupacyjnymi, gdyż groziła mu kara śmierci, a jego rodzinie obó...

Bardziej szczegółowo

Zobacz_nowy_GIMpress

Zobacz_nowy_GIMpress Daje satysfakcję, że można uczniom przekazać potrzebną wiedzę, tym bardziej gdy uczniowie osiągają wysokie oceny. Wady to niestety to, że coraz mniejsze jest zainteresowanie nauką, uczniowie nie ch...

Bardziej szczegółowo