UZDROWISKO KRYNICA ŻEGIESTÓW S.A

Transkrypt

UZDROWISKO KRYNICA ŻEGIESTÓW S.A
UZDROWISKO KRYNICA ŻEGIESTÓW S.A
Sprzedaż wraz z dostawą opakowań kartonowych do pakowania wód
leczniczych w workach 5 litrowych typu Bag in Box
2008-01-11
ZP-O/2/2008
Znak sprawy ZP/49/07
Do wiadomości wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Sprzedaż wraz z dostawą opakowań kartonowych
do pakowania wód leczniczych w workach 5 litrowych typu Bag in Box dla Zakładu Produkcji
Wód Spółka Akcyjnej „Uzdrowisko Krynica-Żegiestów” w Krynicy Zdroju ul. Nowotarskiego
9/4”
……………………………………………………………………………………………………………
Na podstawie art.92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
w imieniu „Uzdrowiska Krynica – Żegiestów” S.A. w Krynicy – Zdroju informujemy, że w ww
postępowaniu:
I. Wybrana została oferta:
PP-U-H „PROJAN” Jan Prokopek
adres: ul. Grudziądzka 172 A, 87-100 Toruń
z ceną za 1 szt. kartonu 1,05 zł brutto.
Łączna wartość oferty brutto 551.250,00 zł.
Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia warunki określone w SIWZ, poprzez najniższą cenę jest
najkorzystniejsza. Ponieważ w tym postępowaniu jedynym kryterium oceny ofert była cena
odstąpiono od oceny punktowej.
II. W przedmiotowym postępowaniu ofertę złożyła także firma WERNER KENKEL Spółka z
o.o. Krzycko Wielkie, adres: ul. Mórkowska 3, 64-117 Krzycko Małe
z ceną za 1 szt. kartonu 1,18 zł brutto.
Łączna wartość oferty brutto 619,500 zł.
Dziękujemy Wykonawcom za udział w przetargu oraz zaangażowanie czasu i środków w
przygotowanie oferty.
Zarząd S.A. UKŻ
Data wytworzenia : 2008-01-11 14:35, Autor : administrator strony, Data publikacji : 2008-0111 13:32, Osoba udostępniająca na stronie : root, Data ostatniej modyfikacji : 2013-07-05
13:07, Osoba modyfikująca : root