X REGIONALNA WYSTAWA RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO

Transkrypt

X REGIONALNA WYSTAWA RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO
X REGIONALNA WYSTAWA
RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO
Regulamin Konkursu
ORGANIZATOR:
Gminny Ośrodek Kultury w Barcianach
CELE:
Umożliwienie twórcom nieprofesjonalnym prezentacji i konfrontacji własnych dokonań i
poszukiwań artystycznych w zakresie rękodzieła artystycznego – haftu, koronki szydełkowej,
gobelinów, rzeźby ludowej, malowania na szkle i płótnie, wikliniarstwa, ceramiki z elementami
ludowymi.
Wspieranie i kontynuowanie artystycznej twórczości.
Podtrzymanie tradycji rękodzieła artystycznego
Promowanie lokalnych artystów
Uczestnictwo w wystawach powiatowych i wojewódzkich
ZASADY UCZESTNICTWA:
Przedmiotem konkursu są wyroby rękodzieła artystycznego:
• hafty (serwety, obrusy, koronki),
• gobeliny,
• rzeźba ludowa,
• obrazy(technika dowolna),
• ceramika,
• wikliniarstwo.
• witraże,
• inne
Preferowane będą prace odtwarzające wzory i motywy Warmii i Mazur
Prace powinny być zaopatrzone w następujące dane: imię i nazwisko autora, wiek, adres
zamieszkania.
Jeden autor może dostarczyć do 10 prac.
PRZEBIEG PRZEGLĄDU:
Prace należy dostarczyć do dnia 26.02.2016r. na adres:
GMINNY OŚRODEK KULTURY W BARCIANACH
UL. KOSCIUSZKI 2
11-410 BARCIANY
TEL/FAX (089) 753 10 17
Komisja powołana przez organizatorów zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do konkursu
prac nie spełniających zasad uczestnictwa
W zależności od ilości technik dostarczonych prac Jury zastrzega sobie prawo dokonania oceny w
ustalonych przez siebie kategoriach. Osobno będą oceniane prace dzieci i młodzieży do 16 lat.
Uroczyste otwarcie wystawy i wręczenie nagród nastąpi 5.03.2016r.
Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do udziału w konkursie!
Organizator

Podobne dokumenty