KAMYCZKOWE RADY

Transkrypt

KAMYCZKOWE RADY
" KAMYCZKOWE RADY"
Program wychowawczy dla dzieci od 3 do 10 roku życia. w oparciu o serię
książek "Kamyczek". Dopuszczony do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu. Numer dopuszczenia : DKOS- 5002- 27\05
Autorki: Beata Kalmanowicz, Barbara Lauba, Barbara Papierz, Anna Sowińska
Program ten skierowany jest do każdego, w którego świecie istotną rolę odgrywa
małe dziecko, a więc adresatami są nie tylko rodzice, ale i wychowawcy,
opiekunowie.
Harmonijna współpraca pomiędzy trzema podmiotami wychowania, jakimi są:
rodzina- dziecko- wychowawca, daje nam gwarancję sukcesu. To powoduje, że
nasze dziecko wychowuje się w poczuciu szczęścia, o które nam wszystkim chodzi.
Program został podzielony na 4 bloki tematyczne, w których zawarte są mniejsze
działy:
I "OTO JA"
1. Poznaję siebie
2. Znam siebie
3. Nie jestem sam
II " JA W RODZINIE"
1. Jesteśmy rodziną
2. Zasady i role w rodzinie
3. Pokolenia
III "ZWYCZAJE I TRADYCJE"
1. Zwyczaje i tradycje mojej rodziny
2. Święta w Europie i na świecie
IV "MOJA OJCZYZNA"
1. Najbliższa okolica
2. Moja mała Ojczyzna
3. Polska moim domem
Dlaczego Kamyczek? Chłopiec o takim właśnie imieniu przeżywa wiele przygód
i przezwycięża często z pomocą właśnie rodziny własne problemy. W programie
punktem wyjścia są poszczególne etapy rozwoju emocjonalnego oraz dorastanie.
Moim zadaniem będzie stwarzanie odpowiednich sytuacji, w których dzieci będą
musiały tworzyć, odkrywać lub przynajmniej odtwarzać różne doświadczenia czy
zjawiska, oraz
w których zostaną zmuszone do uważnej refleksji i kontroli rozwiązań
niedostatecznie przemyślanych.
Program przewiduje 11 spotkań po pół godziny.
Zajęcia będą się odbywały we wtorki ( kolejnych 11 wtorków ) w godz. 13.00 - 13.30
Początek - 6 października